Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 14 april 2015

Näringslivet hotar landets stabila kommunikation

Riksrevisionen underkänner regeringens hafsverk i frågan om huruvida landet behöver ha radioutsändningarna via nya apparater som nyttjar IT-fascisternas melodi - strömmar av ettor och nollor (DN). Det är bra att någon sätter punkt för den hysteriska förändring för förändringens skull som håller onyttiga marknader vid liv.

I tjugo år har sömngångaren Sverige stött och blött frågan men nu har på några dagar vägande kritik inkommit mot kapitalisternas dröm om ännu ett teknikskifte (lika värdelöst som ljudförsämringen då musik gick från grammofonskiva via välgjord utrustning till den sämre ljudande cd-skivan och därefter till det ännu sämre destruktiva mp3-formatet).

Utöver Riksrevisionens kritik hördes för några dagar sedan varningen om Sveriges sårbarhet vid nationella kriser i händelse av en övergång till digitala utsändningar. Det kan nog vem som helst skriva under på som lyssnat till morgonradion (analogt) under många år och upplevt försämringen sedan datorerna introducerades och titt som sätt leder till långa pinsamma tystnader i utsändningarna. Ja, personalen har kunnat glesas ut (göras arbetslösa) genom datorerna, men den mänskliga faktorn, vår felbarhet, multipliceras också tiotusentals gånger och blir generande synlig när den kombineras med datorer. Bättre då en stab skickliga yrkesmän som förbereder morgonutsändningarna, istället för en sömnig datoroperatör.

Det problem Sverige håller på att dra över sig i händelse av DAB+ stämmer förstås också in på den dömmerjönsmentalitet som drabbat det här landet under hela den tid då den onda demonen påverkar nationen, synliggjort via Sverigehoroskopet. Jag är själv rätt trött på att så många skeva utvecklingar i landet alla går att leda tillbaka till den norra månnodens olyckliga placering i nationalhoroskopet - det börjar kännas slitet att referera tillbaka till den pågående planetära (dasha-)cykeln som pekar tillbaka mot det tredje kommunikationshuset (som förstås innefattar it-teknologi). 

Se inläggen taggade "Sveriges planetära cykler" (f.n. 23 stycken). Inte minst är PISA-chocken och den nya privatiserade skräpskolan ypperliga exempel på hur tredje intellekts- och faktahuset skadas under en generation. Det diffusa och dagsaktuella larmet om att svenska 2-åringar surfar som besatta ett annat exempel på att demonen Rahu - som sökte efterlikna kosmisk intelligens - kommer att få huvudet avhugget i framtiden!

Att den demoniska it-cykelns start väl koinciderade med att Sverige via Pirate Bay blev världsberömt som en nation av tjuvar och tekniker som arbetar för Ondskan (häcklade t.o.m. i ett avsnitt av smarta tecknade serien Simpsons) var talande nog, något verkade ligga i det här hinduiska systemets sätta att förutspå ödets skiftningar för ett enskilt horoskop - även ett nationellt horoskop! 

Och då var bloggens stickprov bara ett amatörförsök med den enklaste indiska versionen, andra och mer avancerade metoder existerar. Om den enkla metoden, Vimshottari dasha, säger astrologiprogrammet Jagannatha Hora:


Vimsottari dasa är en nakshatra dasa för generella ändamål som visar händelserna i varelsens liv ur perspektiv av dennes psyke ("mind"). Metoden spårar förändringar genom hela livet. Det anses en av de viktigaste av alla dasa-systemen i Kali Yuga [mänskligheten befinner sig just nu i den mörkaste, mest insiktslösa och mest materialistiska av alla tidsåldrar i den hinduiska "makrocykeln"]. Även om Vimsottari normalt startas från Månens nakshatra, kan den också startas från Kshema, Utpanna och Adhana taras, lagna (individens kroppsliga ascendent) eller Maandi eller Trisputha.

Jag tänker inte ens slå upp och undersöka vad alla dessa ingångar till det cykliskt tänkta ödet handlar om! (Jag noterar dock att den indiska matematikern bakom datorprogrammet förefaller flacka mellan att stava "sh"-ljudet med "s" och "sh". Egentligen krävs en ligatur för det förra, ett "s" med en prick under. Men det är möjligen att detta rätt vassa sh-ljud INTE är detsamma som ett mjukt "sh". Hinduerna tycks få mycket bättre ansiktsgymnastik tack vare ett språk som innehåller fler typer av ljud än de stiffa västerlänningarna har tillgång till. Motsvarar detta en märkbar skillnad i intelligens?)

Vad man kan fråga sig apropå den vettlösa överdriftens cykel start 2002 är hur Sveriges horoskop såg ut när internet slog igenom så rejält några år tidigare och för en tid gjorde landet till världsledande när det gällde tillgång till bredband för stora delar av folket. Borde inte galet ambitiösa Rahu i tredje kommunikationshuset ha kickat in redan 1994

Modemet utsågs till årets julklapp i december 1995 om jag minns rätt. Tror jag köpte mitt första 14,4-modem under 1995, kanske t.o.m. redan 1984, i vilket fall före hajpen om "årets julklapp", och använde Tele2:s minut-uppkoppling som var mycket billigare än Telias (se länken om protesterna mot statliga Telias uselhet och höga priser).


Vimsottari Dasa:

 Moon MD:  1985-10-13  -  1995-10-14

  Antardasas in this MD:

  Moo:  1985-10-13  -  1986-08-13
  Mar:  1986-08-13  -  1987-03-11
  Rah:  1987-03-11  -  1988-09-12
  Jup:  1988-09-12  -  1990-01-10
  Sat:  1990-01-10  -  1991-08-13
  Mer:  1991-08-13  -  1993-01-10
  Ket:  1993-01-10  -  1993-08-12
  Ven:  1993-08-12  -  1995-04-10
  Sun:  1995-04-10  -  1995-10-14


Under åren för nätets genombrott i Sverige är det Månens huvudcykel (MD, maha dasha) som bildar bakgrundsfonden, och oavsett när nätet blir en kommersiell och folklig angelägenhet (färdiga surfpaket med modem), anger Wikipedia-länken att 1994 är året som gäller (Algonet). Det betyder att Sverige befann sig i sin "Mån/Venus-fas".
Men fokus dras genast mot tidens transiter via en generell och primitiv metod - att kontrollera årets transiter vid årets början. Det vore verkligen intressant att veta NÄR Algonet startade! Se hur Sveriges kommunikativa Vågascendent nuddas av välsignelsens Jupiter (en expansiv planet) och hur Vågens härskare Venus passerar genom Sveriges tredje kommunikationshus vid denna tid och bildar en sprakande kreativa ömsesidig reception med hög takhöjd mellan Sveriges självbild (ascendenten) och dess kommunikationsförmåga (3e huset).

Men denna i sig träffsäkra "reception" hittar enormt stöd inte bara i horoskophusen utan i Jupiters natala position i Sverigehoroskopet. Vi är ju ett Sol-Merkurius-Jupiter-land i femte huset för lek och kreativitet, så Jupiters rörelser på himmelen visar hur Sveriges "skapande elit" snabbt plockar upp allt som lovar expansion, framgång, lätta vinster/stora pengar, etc. 

Dessutom snuddar Venus-ändan av den ömsesidiga receptionen nästan gradexakt vid girighetens demon Rahu i tredje kommunikationshuset. Sannerligen att ÅRET 1994 gynnade den svenska girigheten i kommunikationshänseende. Statliga Telia måste förtjust ha gnuggat händerna när de insåg nätets betydelse för kommande intäkter. Och här föds också det tjuveri som Wikipedia-artikeln påminner om - hur svenskarna snabbt anammade allsköns kriminella trick för att komma åt internet utan att behöva betala för det!

Vad transiterna för öppningen av 1994 oväntat visar, är alltså en förebådan till den giriga Rahu-demonens välde som landet pressas av 2002-2020! Att permanenta (eller åtminstone varaktiga) strukturer är på väg att ändras, omvittnar struktur- och systemplaneten Saturnus som 1994 nått in i Vattumannen och OCKSÅ stod nästan gradexakt på Jupiter som i sin tur minglar nära med Merkurius. Merkurius (kommunikation och it) är i sin tur disponent över Saturnus i Sverigehoroskopet, så att också Saturnus transit är av högre dignitet än normalt i detta omen för årets upptakt!

Det här är så viktiga rörelser i tiden att dasha-lärans signaler helt verkar förblekna i betydelse. Vad har grundcykeln Månen och den mer specifika subcykeln Venus med saken att göra?

Månen kan man bara med nöd pressa in i tolkningen. Den representerar de ansiktslösa massorna men också ett lands interna angelägenheter, landets känsla av komfort och välmående. Subcykeln Venus kommer nu att teckna sitt på denna generella bas och eftersom vi började rota i fel ända, med transiterna som pricken över i, är redan gåtan löst. Venus är extremt viktig som transit i årshoroskopet, eftersom den motsvarar dasha-metodens åsikt om vilken planet man ska hålla koll på mellan augusti 1993 och april 1995. 

Och hur kan en Venus bli mer effektiv än genom en transit över nationens giriga kommunikations-Rahu, som i sin tur förstärker den natala Jupiter, som i sin tur återkommer som en transiterande Jupiter över Sveriges Vågascendent! Det här är den värsta salva av himmelska budskap jag sett och ett omen lika viktigt för etablerandet av Sveriges sanna ascedenttecken som upptäckten av giriga Rahus position då Sveriges rovkapitalister såg till att landet tvingades in i EU-medlemskap (se horoskop här). Den gradtajta kopplingen övertygade mig om att den här bloggen är landets enda sajt som hittat det korrekta nationalhoroskopet. Fyndet med nätets breda ankomst till Sverige bara understryker riktigheten i Vågen - Sverige som ett land som vill jämlikhet (tvärtemot rovkapitalister och högerpartierna).


PS. Att använda transiterande planeter för breda ödeshoroskop är en etablerad praxis. Vanligt är dock att man väljer solstånden och dagjämningarna och gör nya horoskop för vart kvartal. Men att välja årets första dag är inte mer godtyckligt, särskilt inte om man påminner sig att solstånd och dagjämningar är en praxis men inte mer, en praxis som tycks springa ur västastrologins koppling av zodiaken till solbanan. Babyloniernas himmelska zodiak närmar sig den västerländska tropiska eftersom konstellationerna alla ligger bortom solekliptikan, men representerar ändå en annan grundsyn. 

Man kan i princip välja vilken dag som helst om man sedan är trogen denna i alla sina beräkningar. Men då västerlandets år börjar vid midnatt den 1 januari är det intuitivt rätt att använda denna dag, särskilt som den sideriska zodiaken inte behöver känna sig bunden vid resonemang som bygger på sammanblandningen av solens rörelse under ett jordiska kalenderår med de konstellationer som babylonierna slipade till och förvandlade till 12 tecken om 30 grader vardera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar