Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 9 april 2015

Löfven, mannen som sålde sin själ

Vad finns det när ordet landsförrädare inte längre räcker till? När man i ena stunden säljer ut moral och heder för att gynna det egna landets storkapitalister och i nästa sekund pytsar ut pengar för att "integrera" improduktiva tiggare här på tre månaders vagabondvisum eftersom nu plötsligt underdånigheten under EU:s förenta stater - storkapitalisterna igen! - är det viktigaste? Ordet måste vara "hela världens förrädare".

Där Fredrik Reinfeldt åtminstone var en rolig broiler att häckla och plocka isär för att se hur det kunnat bli så tokigt och inhumant, där är Stefan Löfven bara ett obehagligt och substanslöst spöke! En vålnad som man inte kan lita på att han ska hålla ordet i tio sekunder, en riktig falskspelare. Det sanna förkroppsligandet av en ryggradslös fursteslickare vars humanitet jag inte alls är övertygad om. Socialdemokrat är hen verkligen inte. Och det är egentligen inte världen han säljer ut utan världen han försöker nå - bara för att istället förlora sin själ till Djävulen.

Men det som SvD nu gräver fram (och anledningen till det här inlägget), det konstaterade jag resignerat redan under slutputsningen hösten 2014 av den självpublicerade boken The Zodiac Rules (s. 142):

"In Sweden, the people had by 2014 grown tired of the selfishness wrought by the rightist Prime Minister Reinfeldt – Sun in Cancer as an 11th house ideal – and the elections saw the main opponent, social democratic Stefan Löfven, succeed him as Prime Minister. With a simple background, a welder in the steel industry, this puppet politician is a staunch supporter of the Swedish branch of the global killing machine and was born, you guessed it, with Sun in Cancer. 

You certainly don’t need Satan’s bad influence to fall short of what is expected from a true statesman! It certainly looks like the dreaded disease bearing same name presently has Western civilization firmly in its grip, working through careerists and reducing the perspective on things to that of a wily yet greedy water rat, far below that of a full-grown member of the human species"

Boken försmäktar osåld bland Amazons drivor av andra astrologiska texter av mer eller mindre tvivelaktig karaktär. Som bäst kanske en senare generation forskare återupptäcker den och noterar hur sällsamt väl den sideriska zodiaken kunda appliceras på västerlandet under dess svanesång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar