Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 21 april 2015

Katie Hopkins onda genius: migranter är kackerlackssvärmar


Provokatören Katie Hopkins

Alla på DN tar nu i så det knakar för att få bukt med mediekrisen. Populismen står som spön i backen och t.o.m. ett journalistnamn som Ossie Carp drar sig inte för att skriva av brittisk tabloidpress för att rida på den ondska som klickjägarna den brittiska tidningen sensationalistiskt slår upp.

Samtidigt är DN:s misär till nytta för astrologin då den avsiktligt provokativa skribenten Katie Hopkins har ett horoskop man inte bör missa!
Chansen att Månen kilar in sig i Vattumannens 30e och sista grad är försvinnande liten, så vi kan ganska säkert utse Jupiter i 29e graden som atma karaka - detta hungrar själen efter.


I det här horoskopet skulle man mycket väl kunna se en helt rabiat rasist, själen hungrar nämligen efter mer och närmare umgänge och harmoni (Venus) med sin egen samhällsgrupp. Varför expansiva och all-omfattande Jupiter i Vattumannen inte beskriver hela mänskligheten utan bara britterna, ska vi strax se.

I det här psykiska horoskopet händer det märkliga att den onda daimonen spelas av Saturnus, det 12e husets tillfälliga ägare. Men Saturnus äger samtidigt kvinnans eget sinnelag i 1a huset. Vad vi får är en kvinna som talar rakt ur sitt eget negativa omedvetna - en rak kanal för den onda daimonen eller hennes egen sämre böjelse! 

Och hur väl ämnad hon är att spotta ur sig låg skit! Se den ömsesidiga receptionen mellan den onda daimonen i det kreativa femte huset i pratighetens tecken Tvillingarna och kommunikationsplaneten Merkurius i tolfte, i den onda daimonens våld. Ett klart exempel på "stockholmssyndromet" - hon hålls gisslan av Ondskan och hon gillar det.

Samtidigt finns det en kungamakare (stjärnan Regulus) i ridåerna som gillar det Kate Hopkins vräker ur sig - hon är en Sol för tidningen the Sun, en mediamässig fixstjärna att sälja tidningar med hjälp av. Samma skit som DN kommit att bli sedan Herlitz tillträdde med andra ord.

Men brittiskan har faktiskt "star qualities" - Jupiter med Venus och Månen tecknar en fenomenal mentalitet som tyvärr bottnar i en ond version av Stenbocken och dess ökända rasism och kärlek att placera folk på toppen eller botten. Hennes slagfärdiga formuleringar framgår tydligt av att DEN GODA DAIMONEN är förstahusplacerade Jupiter (också horoskopets atma karaka!). Den utmärkta intellektualiteten - om man bortsett från att den bottnar i ett illasinnat hierarkiskt tänkande - förfogar över en kraft här som heter duga: spjutspetsen Mars i Skytten, i den goda daimonens 11e idealhus.

Så vad gäller? Är hon en briljant satiriker (som astrologen Charles Carter förutspådde om kombinationen Vattumannen och Skytten) som söker väcka folk till en högre medvetenhet? (Se Carter-citat i anslutning till satirikern Henrik Schyffert.) Eller är det den onda Stenbocken som har sista ordet och reducerar henne till en kriminell hjärna? Här är verkligen ett horoskop som kunde beskrivas som "djävul och ängel". Spektakulärt på sitt sätt.

Bloggen har fattat tycke för den halvt glömda motsättningen mellan 12e och 11e husen, husen för den onda resp. goda daimonen. Kommer man fram till att det är 12e som styr Katie Hopkins innebär det att hon är ohjälpligt driven av en "evil genius" eller helt enkelt besatt av onda andar! Genie var ju romarnas ord för grekernas daimon, ett väsensled som människan inte helt kan hävda att det är hennes eget eftersom det inte kan vara integrerat med den befintliga individen - daimonen ligger alltid ett steg bortom det människan kan berömma sig av att vara. Det är därför "den goda daimonen" fallit i glömska när materialismen bredde ut sig och elfte huset i astrologin istället kopplades till "ideal".

Jag påbörjade granskningen av daimon-begreppet nyligen, men har redan hunnit en halv spaltkilometer in i ämnet. Fler inlägg kommer att följa där de här begreppen studeras ur astrologiskt perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar