Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 18 april 2015

Innan EU:s makthavare snyggade till namnet och därefter...
För att dupera den stora massan har det talats om EU som ett ursprungligt fredsprojekt (kol & stålunionen) - den vita rasen eller åtminstone tyskar och fransmän var så mentalt instabila att de måste bindas samman med fördrag för att förebygga återkommande krig.

I dag har EU skiftat karaktär och syftet är greppet om världsherraväldet. Både EU-regionen och USA skälver, och därav Rovkapitalismens planer om ett antidemokratiskt frihandelsavtal (med hemska prospekt för de enskilda nationerna och deras respektive demokratier) - en slags konstgjord andning för den döende västerländska kulturkretsen. 

Vilka skulle kunna ta över rollen som moralisk kompass i världen när dekadensen i väst inte längre är reparabel eftersom hela den ideologiska och kunskapsteorietiska grundvalen gått åt pipan? Visst är det en ögonöppnare att i en svensk kvällstidning se en vacker ung arabisk kvinna i huckle och texten handlar om kvinnligt mode. Fanns det mode i en värld där man efter västerlandets massiva desinformation efter 9/11 bara associerar huvudbonader med kvinnoförtryck? Jag skäms över min okunskap. Gemene man i väst är så mindfuckad att det saknas ord för att beskriva dumheterna överheten inplanterat genom medierna! (Se Boëthius i ETC skriva den här historien mycket bättre - första gången jag länkar två gånger till samma artikel!)

Den här bloggen, som inte skäms för att uttala sig oavsett hur flortunna bakgrundskunskaperna är, har lustigt nog aldrig kommenterat horoskopet för grundandet av det moderna EU. Jag väljer här EU:s föregångare, EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen) och Romfördraget signerat den 25 mars 1957. En astrologiblogg som uppger klockslaget (utan källangivelser) då de viktiga männen signerade avtalet. [Tillägg: hittar senare en 20 min senare uppgift på astro.com men horoskopet nedan har samma ascendent och får duga.] 

Givet de nya rön Sideriska presenterat om zodiaken utifrån den befriande insikten att man måste använda den sideriska versionen om man vill studera vad tecknen faktiskt representerar. blir EU-horoskopet ytterligare en sån där sjunkbomb som får den lägre, vegetativa Vatten-själen att kränga till rejält när den detonerar. 

För färgkoderna - se bilden på
den tredelade själen i föregående inlägg

För det lögnaktiga nya namnet Europeiska gemenskapen (samma upplägg som med Nya moderaterna) kunde naturligtvis inte ha tillkommit under Vågens tecken stigande. Men 1957 hette unionen ännu inte EU utan "Den Europeiska Ekonomiska Samhälleligheten". Det hade ännu inte blivit fult att tala om att konstruktionen numera enbart var en angelägenhet för finansiella aktörer - den underart av människor som med årtiondenas gång och tilltagande mörker visat sitt rätta ansikte i Rovkapitalismen.

Hade det inte varit för en mängd disparata små delstudier på bloggen hade aldrig en ny bild av Jungfrun framträtt, en bild av zodiakens syndabock - lustigt nog tecknet som står exakt opposit den traditionella förloraren, Fiskarna. Det tillhör en bedräglig kultur att ljuga om sina egna förehavanden och där Jungfrun i dag kallas ett "servicetecken" handlar det egentligen om träldom - slaveri! EU föds med slavdrivaren som sitt signum, i Jungfrun stiger den ONDA FÖRMÖGENHETENS JUPITER - exakt som då Nya Moderaterna tillkom som rovkapitalisternas sluga sätt att maskera sig bakom en "post-politisk" (ignorant) folklighet och för detta skicka ut en ledare med hundögon och ett dokumenterat intresse för fotboll !!! 

Sådana är de härskande djävlarnas slughet, att de simulerar det enkla folkets intressen för att svänga majoritetsbesluten till sin fördel. Så när Reinfeldt var förbrukad, växlar den dolda rovfinansen smart sida och låter den fördummade menigheten tro att DE vunnit ett val åt de röd-gröna. Och nu sitter en annan marionett, Stefan Löfven, i den nominella regeringschefspositionen och är symptomatiskt född under samma närighetens symbol, Kräftan, som Reinfeldt dessförinnan - samma soltecken som för samtliga stora EU-aktörer (Merkel, Cameron, Hollande) och inte mints den mänskliga fokuspunkten på frihandelsavtagets andra sida, Barack Obama. 

Detta är ett kosmiskt varnande tecken för att väst har nått vägs ände, för Kräftan står inte bara för trygghet i det egna hemmet utan på högre plan för just Vägs Ände. Själen som sjunkit så lågt att den spärrar in sig och bara pysslar med sitt eget hem är en CANCER i samhällskroppen eller i världen och om världen själv skriker CANCER på detta sätt, då vet vi att den västerländska kulturen nu sjunger på sista versen.

Ingen som följt bloggen kan bli förvånad över att HELA HIMMELEN STÖRTAR NER i det ögonblick Romfördraget undertecknas. Samtliga de sju klassiska planeterna tecknar via de fyra elementen en fallande eller redan fallen Själ.

De onda handelsmännen (rovkapitalisterna) har väl aldrig illustrerats så väl som genom en ömsesidiga oppositionen mellan den onda förmögenheten stigande i öster i den merkantila Jungfruns tecken medan Merkurius själv "faller" i Fiskarna och dubbelt så eftersom den också sjunker i dödens västra väderstreck, och i det fjärde kvarteret har Merkurius sin mest markanta världsliga svaghet.


Här är det klassiska indiska schemat:

Ö/1a:  Merkurius och Jupiter starka, Saturnus svag
N/4e:  Månen och Venus starka, Solen och Mars svaga

V/7e:  Saturnus stark, Merkurius och Jupiter svaga
S/10e: Solen och Mars starka, Månen och Venus svaga


Den stora välgöraren Jupiter (i grund och botten en god planet) befinner sig således i bästa position för att skapa VERKSAMT OND förmögenhet genom sin världsligt maximerade styrka - den onda verksamheten är identisk med ascendenten dvs. EU självt !!! Tydligare än så här blir det inte, särskilt när man besinnar hur svagt fundamentet - den fallna krämaren Merkurius - är.

Tittar man sedan på Venus för en bild av hur EU är som älskare eller partner (nog så viktigt för alla länder som aspirerade på medlemskap) så är förvisso Venus "upphöjd" i Fiskarna, en osjälvisk och självuppoffrande position. Men om man tänker på vad detta betyder så innebär det att alla som gifter sig med EU avkrävs en total självförnekelse, att de offrar det unika de som enskilda länder skapat. EU formpressar gurkor och paprikor till en enda acceptabel standard. Det är ett löpande band-monster i Henry Fords anda och RATIONALISERINGENS ANDE är stark i detta nedriga och simplistiskt genommaterialistiska horoskop.

Nu är det EU:s ödeslott att fungera som milstolpen för västerlandets sammanbrott - se det nionde huset för varelsens högsta destination. Precis som med den onda f.d. statsministern Reinfeldt med samma egentjänande Jungfruascendent och hos vilken de båda VERKSAMMA ILLGÖRARNA Mars och Jupiter bytt husposition, omvittnar EU-horoskopets 9e hus att detta är en varelse som har Ägandet och Penningen som sin falska gud. Oxen i 9e huset är inte en imponerande symbolik när man ställer frågan, "Vilken är din gud?"

I själva verket är frågan avgjord på förhand eftersom Jungfrun med nödvändighet placerar ägandeinstinktens Oxe i det "högsta godas hus" och själva egenintresset i Jungfrun leder till kooperationens "fall" - för att kunna betjäna sitt egenintresse måste Venus "falla". Jungfrun är tecknet där själen faller i synd och förlorar rätten till vingar, tappar sin flygförmåga, tappar förmågan att se verkligheter och principer dolda bakom det som visar sig för sinnena - de "empiriska rön" som vissa tar som sitt enda rättesnöre är tomprat som söker mörka själens eländiga tillstånd i syndafallet. 

Humanisternas ateistiska och empiri-älskande ordförande har hållit låg profil i flera år, vem vet vilka riskkapitalister han nu söker lura in på sin nästa förlustbringande företagsidé? Men minns att han hade Månen i Jungfrun - här är troligen en symbol för ett sinnelag som inte alls längre återspeglar den andliga världen. Dessa själar är nu slavar under Nödvändigheten, den döda, deterministiska världen, Newtons mekaniska världsmaskin. De blir tekniker och it-fascister (men är förstås fortfarande människor om man fångar dem utanför deras profession och valda världsåskådning).

EU-horoskopets gud, är således Oxen - jfr. Moses vrede när han hämtat de tio budorden på någon inspirationens bergshöjd (historiker vet förstås att det handlade om gamla akkadiska budord som fann ett nytt hem hos judarna). Nedkommen från kontemplationens höga berg hittar han sitt folk dansa kring en guldkalv de tillverkat åt sig själva. Här är EU-guden - judeguden om man leker lite med antisemitismens tankar om en viss sorts extremt förvärldsligade judar som sätter pengarna över budorden och sin verkliga Gud. 

Eftersom Venus (pengar) är en VERKSAMT OND planet när egentjänandets (och profitjaktens) Jungfru (tecknet som bara visar sig när det verkar "nyttigt" att lägga två strån i kors - detta är slavarnas och arbetarklassens ok, att de har stöps att tänka i torftig nytta - minns hur Jungfruascendenten Reinfeldt lät - det var faktiskt en slavs stämma vi hörde. 

Det "nya arbetarpartiet" var såtillvida ännu mer sataniskt än man kunde tro, för den dolda storfinansen som lät rigga detta taskspel så framgångsrikt under några år, hade faktiskt genuin kontakt med arketypernas värld - Reinfeldts 9e hus visade hur han var bestämd av det högsta ödet att verka sitt onda allt medan han faktiskt uppvisade den kulturella fattigdom som den svenska arbetarklassen tvingats in i just genom nytto- eller lönsamhetstänkandet som alltjämt märks i den svenska folksjälen trots att det var 1809 års nationalhoroskop - det onda klassamhällets horoskop - som hade Jungfrun stigande i öster och inte vårt senaste horoskop från 1974.

Men EU-horoskopet är tio resor värre än Reinfeldts! Trots att det 10e huset för "min kontakt med Gud" eller det högsta goda, det universella dharma (förbaskade låneord - säger man "den universella dharman"?), klassas som horoskopets "bästa hus" kan den samlade symboliken peka i annan riktning. Oxen i 9e innehåller väl någon godhet: Venus är trots allt den "lilla välgöraren" men Jungfruascendenten är så långt från DET UNIVERSELLA man kan komma, här kommer det att handla om "välgörande för mig" och inte hela världen. Den här symboliken når inte ens mottot "charity begins at home" utan är ren och skär ego-individualism. 

I det antika Kina provades denna ideologi och efter ett tiotal år av egotyranni och angivarpolitik (skvallra på din granne så får DU en belöning) slutade den mardröm som var den Förste kejsarens vansinnesregim (han som byggde kinesiska muren), baserad på den tidens motsvarighet till nyliberalismen. Den Förste kejsaren skulle ha varit moderat om han varit svensk idag, och nymoderaternas arbetslinje med pennaliseringen av sjuka och långtidsarbetslösa motsvarar väl de tallösa människor som dödades under tvångsarbetet med den kinesiska muren - detta ofattbara monument över Kräftan som sjukdom, Cancer, stängda gränser och ett allmänt protektionistiskt tänkande. Nej, Oxen i nionde huset för det högsta goda imponerar inte. Inte konstigt att EU fått namnet Fort Europa!

Men vad som gör EU värre än Reinfeldt någonsin kunde bli, var att vår mediokra förra regeringschef hade Jupiter i huset som tillfälligt ägdes av Venus. Och ska vi vara rättvisa är Venus visserligen fallen i Jungfrun och synbarligen omöjlig att bända bort från sin självfixering och nervösa plockande med det egna välmåendet och de egna fördelarna. Men den är fortfarande en "verksamt god" planet då Jungfrun stiger i öst. Jag menar, ingen har väl någonsin lidit kroppslig skada av att se om den egna kroppen? En viss godhet på det rent personliga planet utverkar ändå Venus, men håll med om att vi hör den mest tafatta världsbild som tänkas kan, när vi möter människor som inget vet om världen utan bara jobbar och bökar med sina kroppar. I nymoderat anda har t.ex. pennalisering av mäninskor som inte är lika sjukligt inkrökta börjat ta fart i Sverige. 

Tack gode gud för att mina dagar är räknade i det här landet. Helvetet närmar sig med stormsteg. Rovkapitalismen har redan krossat landet men några kommer att leva för att se hur det blev ett kostnadseffektivt låglönesamhälle till större delen bestående av inflyttade nysvenskar som minsann inte fackansluter sig eller ställer krav. Ett helt land av precis den underklass som 1800-talets svenska godsägare hade tillgång. Historien upprepar sig, men nu är det nysvenskarna som luras in i den borgerliga mytbildningen.

Reinfeldt trodde uppenbarligen på denna patetiskt begränsade godhet, den som aldrig nådde längre än till den egna kroppen och dess välmående, eller åtminstone fick han påtryckningar från spinndoktorerna eftersom han såg plufsig och övergödd ut under de första åren som regeringschef, inte alls som den fräscha nya "arbetare" propagandan pumpade ut. Så denna vällevnadsmänniska bantade ned sig i rakt konflikt med sina lågt satta ideal. (Kräftan i 11e idealhuset = mätt mage och ombonat hem - en typ av ideal som rimmar med Jungfrun i första huset, en klassisk familjeförsörjare utan några idéer om livet bortom det rent materiella, en härskarnas nyttiga idiot - Jungfrun är nu en slav och jag har sett åtskilliga Jungfruascendenter i små chefsbefattningar där de likväl bara slavar under en övergripande modell, prata inte om kreativitet och uppfinningsrikedom här, Jungfrun i öser tycks VILJA underordna sig en stark herre och detta kan gå tillbaka på att det finns en astrologisk tradition om ensamhet och otrygghet i anslutning till stjärnan Spica i Jungfruns stjärnbild.)

Så för Reinfeldt gällde alltså lilla välgöraren blev hans högsta religion och hans öde att bli en förödande dålig statsminister under åtta år tecknas av att den stora välgöraren Jupiter, bringare av fröjd och celebritet, äntrade huset för hans högsta goda. Himmelen ville se en verksamt ond Jupiter implementera dess principer via Reinfeldt vid rodret. Dessa var åren när Rovkapitalismen rev sönder Sverige och där ingen längre finns kvar att reparera skadan. Det är således en mycket bitter historia i Reinfeldts nionde hus, hans gud var i praktiken den onda överklassen - dit all medelklass drömmer om att nå...

EU-horoskopets kontakt med det gudomliga är i jämförelse ett rent budskap om Antikrist! Det är EU som kommer att utlösa nästa krig i Europa. Ledsen att brejka det. Men i egenintressets (Jungfrun) nionde hus ser vi här mycket värre konsekvenser än en patetisk svensk politiker som diggar stor ond rikedom och förmögenhetens alla markörer. 

(Reinfeldt var en USA-älskande dumstrut som Sverige har så många sedan de band utvandringen skapade. Han och hans moderata kollegor var faktiskt så dumma att de sökte importera en massa amerikanska skitföreteelser hit och lyckades i många fall. Under nymoderaternas välde gick den amerikanska företagskulturen bortom alla mätskalor i Sverige och vi kan nu avnjuta reklam på engelska i det här landet eller inte alltför rolig självironisk reklam med svengelska.)

Vad EU har som sitt högsta goda må vara den själviska lyckan hos en fallen Venus (en själ som tappat vingarna och förmåga att förstå helheten) när den känner att den gynnar sin egen fysiska kropp, men effekterna av denna isolationistiska (Jungfrun = antisocial) världsbild är krig och död!

Som ekonomen och rådgivaren Loretta Napoleoni sade i SvD anar inte västvärlden vad som är på väg med Islamiska Staten. Men EU-horoskopet vittnar tydligt i det 9e huset för entitetens globala ödesroll: likt Reinfeldt har EU en historiskt negativ roll att fylla i ett världsskådespel som ritas upp på en högre nivå än människornas. EU har gudomlig sanktion, men det skapades inte för det goda utan för att till sist utlösa ett stort krig! Man måste här minnas att gudarna också lyder under den moraliska Lagen men har perspektiv på tillvaron så enorma att en kortlivad människa kan få svårt att förstå det goda i att gasa ihjäl sex miljoner gudar eller ett EU som tecknar en så dekadent västerländsk mentalitet att hela världens terror riktas mot de shoppande, shoppande, shoppande marknadsliberala sumpmarkerna. 

Men tänk då att det av EU utlösta kriget är enda motmedlet mot de 80 familjeöverhuvuden som roffat åt sig hälften av världens tillgångar. Västerlänningarna blir "collateral damage" på det där självklara sättet arroganta amerikaner brukar uttrycka sig på - sådana som Alexander Skarsgård lärt sig imitera så väl (förutom att han liknar en stridis) att jänkarna själva smäller med cymbalerna som batteridrivna apor.

Det skrällande krigets Mars (cymbaler för att sätta skräck i fienden) kommer således att nå EU-området från utlandet (9e huset i dess enklaste bemärkelse, "det långväga"). Egentligen borde Satansstjärnan ha riktats in vid Oxens tredje grad eftersom vi har halshuggningens Ketu precis invid i huvudets tecken Väduren. Huvudet kan här uppfattas bildligt som den självutnämnda ledaren, med rätt att hugga huvudet av västerlänningar... Tankarna går till IS igen. Eftersom EU-horoskopet har en så ofattbar ond mission måste vi säga en sak till om krigs- och olycksplaneten Mars. 

I detta horoskop äger Mars det tredje huset, vilket det också är en hussignifikator för. I grunden harmonierar tredje med Tvillingarna och i förlängningen med handelsmannen Merkurius (så fruktansvärt usel i detta horoskop, med dess kopplingar till den ONDA FÖRMÖGENHETSJUPITER som är själva hjärtat i EU-fördraget. Jag har redan sett de första konspirationsteorierna om att USA i hemlighet stöttar Islamiska Staten ("varför stänger ingen av deras alla twitter- och FB-konton?"), men EU-horoskopet skulle kunna vara en lika god finansiär. För kriget från utlandet står ju kopplat till tredje via en satanisk axel som liknar den i Svenskt Näringslivs horoskop - så att vi nu kan precisera den gamla rubriken: Svenskt Näringsliv är Djävulen - men inte bara den rörelsen. 

Den sataniska axeln frestar alla som föds med den och det förstämmande är att alla tycks duka under den. För varför dyker den jämt och ständigt upp i samband med horoskop som representerar den onda världsordning som söker binda människan i blind konsumism?

För att hoppa över vad som skulle kunna bli ett långt detaljresonemang: Mars kopplingar till merkantilismen i EU-horoskopet (och via det åttonde korruptionshuset) för direkt tankarna till det militärindustriella komplexen i Europa och USA. De visar nu alla tecken på att vilja expandera i förenad sak (NATO). Ett tredje världskrig stör inte maktens herrar, det är ju sånt som ger STOR OND FÖRMÖGENHET - själva direktivet i EU-horoskopet! Så från fredsbevarande projekt till ny mördarmaskin. Den onda onden har uppenbarligen inte lämnat västerlandet, och genom väl valda horoskop ser man hur den alltjämt håller folken gisslan.


*****


Det här inlägget kom till efter att jag började läsa i ETC om att TTIP handlar inte om frihandel. Jag kom bara tre meningar in i texten innan "anden" drev mig att leta upp EU-horoskopet och till den här lilla berättelsen. Nu ska jag fortsätta läsa morgontidningens gratisbilaga i godan ro. Bäst att passa på så länge det finns något västerland kvar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar