Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 22 april 2015

I väntan på västs sammanbrott, lite skönhet

Ett amerikanskt magasin har utnämnt Sandra Bullock till världens vackraste. Men naturligtvis! Det såg jag direkt och minns någon jantesvensk filmrecensent som i samband med hennes stora genombrott "Medan du sov" sade att det som var så bra var att hon var normalsöt, som tjejen nästdörrs. Redan då, 1994, började jag nog betvivla svenskarnas förmåga till klart omdöme...

Så sent som i januari förra året gjorde jag kopplingen mellan Bullock och den berömda bysten av drottning Nefertiti - antikens vackraste kvinna.

Bullocks horoskop avslöjar också en exceptionell karisma:


Mars och Venus i tät konjunktion. Jag har noterat en ohyggligt karismatisk man på min förra arbetsplats som också hade konjunktionen i ett Lufttecken, Vågen. Alla de rätta attributen, lång och reslig, kraftfull käklinje och höga kindknotor, kolsvart hår, samma mandelformade "asiatiska" ögon som Bullock, genomträngande men samtidigt vänliga. Venus i Vågen naturligtvis hemma i sitt härskartecken och i första huset också en indikation om en attraktiv människa. Det fanns säkerligen ytterligare indikationer, men detta är vad jag minns på rak hand. 

Men Bullock skruvar sin sex appeal ett varv till genom den kraftfulla demonen Rahu i första huset! Nu är Rahu en naturlig problemskapare - sägs det. Men titta en gång till på horoskopets finstilta text. Rahu, Mars och Venus ägs av ascendenthärskaren Merkurius, som befinner sig på helt rät linje med kungamakaren Regulus! Det går bara inte att toppa en sån serie omen!

(Apropå bloggens pågående granskning av begreppen "den onda daimonen" och "den goda daimonen" blandar Bullock friska av båda instinkterna i sina rollfigurer. Den laddade konjunktionen mellan Mars och Venus är ju samtidigt "ansiktena" på den goda och den onda daimonen, 11e och 12e husens tillfälliga ägare!)

*****

Faktum är att horoskopet exakt repeterar den antika texten Tetrabiblos regler för hur man ska bedöma "kroppslig form och temperament":

"...Vi måste således granska den östra horisonten och de planeter som ligger där eller tar på sig härskarskapet (över ascendenten) på det sätt vi redan beskrivit. [En i sig nog så komplex serie regler!] Särskilt Månen måste också granskas, för det är genom de här två faktorernas formativa kraft, den hos deras härskare och genom mixturen av dessa två slag och därtill genom de fixstjärnornas former som stiger i födelseögonblicket, som kroppens utformning säkerställs. De härskande planeterna måste äga makt i den här frågan och de får understöd av den speciella karaktären hos husen där de befinner sig." (III.11)

Kapitlet om kroppen och dess temperament innehåller flera sidor text och långt fler regler än de jag drog fram ur minnet. Antikens astrologer var tvungna att memorera betydligt mer än dagens urvattnade version. Faktum är att den här antika astrologin kräver ett hästminne, vilket var vad många människor hade innan it-tekniken skapade dumstrutar av massorna. 

Ingen besitter någon tankekraft längre eftersom det är mycket lättare att googla fram några rader som svar på en fråga och klippa och klistra. Detta lämnar intellektet i träda och låter råttintelligensen göra jobbet, en rent mekanisk och mycket begränsad uppfattningsförmåga som vi delar med djuren - man skulle kunna koppla den till Månen (det inre sinnet som är en kroppsegen medvetenhet). 

Så vill våra härskare, Storfinansen ha folkmassorna, de ska inte gå på alla cylindrar utan bara ha så mycket medvetenhet som deras dagliga arbetsuppgift kräver av dem. Folkbildning har överheten naturligtvis inte på sitt program. Därför har den smarta mobiltelefonen blivit Överhetens bästa styrmedel. Därför vägrar en tänkande människa att okritiskt anamma allt nytt. Skammen var total när t.o.m. svenska Skatteverket tjänsteleverandtör BankID visar sig gå hand i hand med företaget Microsofts piska och stängde av banklegitimationen för alla som inte köpt sig en ny Windows-dator på ett tag. 

Men tills det här falska systemet brakar ihop (internet sägs kunna motstå alla hackerattacker) kan man vila ögonen på skönheten som är ett balsam i allt ruttnare västcivilisation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar