Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 12 april 2015

En riktigt ful lagvrängare

I SvD exemplifierar Jonas Sjöstedt (v) och Carl Schlyter (mp) frihandelsavtalets antidemokratiska ISDS-mekanismn med en penninggalen svensk jurist som slåss furiöst för sin vanvettiga del av kakan när Rovkapitalister angriper Stater för att skydda sina vinster mot t.ex. folkhälsoperspektiv. Rikard Vikström (stavat W i artikeln) står solklart på den kalkylerade Ondskans sida.


Bilden av Rikard Vikström är bara lätt manipulerad för att lyfta fram demonin i hans själ - det här är inte bara färgstarka ord utan motsvarar flera intressanta men kritiska inslag i horoskopet.

Som vanligt den reservationen att en månascendent (där födelsetiden saknas) representerar något större och mer svårgripbart än ett genuint personhoroskop. Det är på sätt och vis jordens eget psyke eller sinnelag - planetens drift och trängtan - som undersöks. Men märkligt ofta stämmer det här "kollektiva" horoskopet utmärkt in på dem som lösgör sig från jordens ansiktslösa människomassor och skapar sig ett namn (eller åtminstone ser till att skapa tidningsrubriker).


Kartan säger 10.00 man ett enkelt dygnshoroskop
(12.00) avsågs... Inte värt att rita om.

Bekväm av sig, socialt slipad, och klipsk. Så skulle berättelsen kunna se ut om man stannar vid Månen i Vågen omgiven av intellektets Merkurius och tecknets härskare Venus.

Men sedan kommer perversionen från ett obalanserat ego in - den starka Mars i egoprincipens Vädur, driften att köra sitt eget race. I just det här fallet handlar det dock uppenbart om en hora för den som agerar som en krigare eller en vinnare. Be inte den här kvaddade Vågen ta parti för någon annan än den starke! 

Ja, så kategoriskt kan man faktiskt uttrycka sig om en störning mot Vågens uppfattning av balans och rättvisa när inte Solen äger någon kraft att driva på för att hjälpa Vågen på traven. Solen har tvärtom fegat ut helt och befinner sig på en mer primitiv verksamhetsnivå än det krigiskt obalanserade sinne det borde ha agerat ledare för. Solen står i själva det tecken som motsätter sig Vågens fridsamma och kollektiva beslut, i den antisociala och privatistiska Jungfrun. 

Men problemet är dubbelt eftersom Solen enligt månascendenten nu hamnar i det tolfte huset för förluster, kroniskt sjuka människor eller dem som gjort sig så omöjliga på hemmaplan att bara exil återstår. Solen ligger med andra ord under "den onda daimonens förbannelse" för att använda hellenismens suggestiva formulering. Daimoner är nu inga gudar utan icke-inkarnerade andar, goda eller onda. Samtidigt har tolfte husets ägare Merkurius - den onda andens personifikation - flyttat in i första huset och delar månpsykets drömmar och föreställningar. 

Här är, som i fallet med Tysklands finansminister, ytterligare en ren sadist! En själ vars lägre och mer jordbundna (eller månbundna) natur är sprungen rakt ur helvetet. Hur passande är det inte att upptäcka att Merkurius - handelsmannasymbol - är alltigenom ond och inställd på att straffa i ett horoskop för en man som förespråkar frihandel mellan västmakter och därtill i sin graverande mentala obalans väljer Rovkapitalistens sida!

Det tveklöst äckligaste svenska horoskop jag sett i dessa frågor, en långt mörkare själ än någon av de ledare för Svenskt Näringsliv som granskats och en bekräftelse på vilka i vår tid som söker juridiken. Platon hade förvisat sådana här själar om han hittat dem inom gränserna för sitt idealsamhälle. Sverige borde likaledes beordra den här mannens engelska advokatfirma att stänga sitt Sverigekontor och belägga Vikström med yrkesförbud eller lämna landet.

Horoskopet är delvis jämförbart med frihandelstorsken Fredrik Reinfeldt, i det att Jungfrun och Vågen och temat med den onda daimonen upprepas även i förre statsministerns karta. Men hos Reinfeldt illustrerades den onda daimonen av ingen mindre än Solen själv, som ur annat perspektiv är människans individualitet. Denna onda och förlustbringande inverkan lyfte nu Reinfeldt upp som en Solen-i-Kräftan-i-11e-idea-huset. Den onda daimonen trädde in i den goda daimonens idealistiska sektor och fick där ondskan att framstå som god! Det var en "fysisk karta (med känd födelsetid) men ovanstående jurist har ett värre horoskop eftersom psyket sammanlänkat med den onda daimonen tecknar en större "infektion över två dygn och som skulle komma att fungera som ett svart hål som suger in mindre än fullgoda själar till jorden. 

Reinfeldts onda daimon var ett mycket mer specifikt omen som särskilt relaterade till hans ideal vilka befläckades av detta svårbegripliga onda 12e-husinflytande. Ett är säkert, 12e huset är stället där själen har att rentvå sig från synder ackumulerade under tidigare liv. Synder som tecknas av det onda 8e huset är ännu inte redo att avtäckas, de ligger och multnar som en kompost. (Åttonde huset motsvarar mörka Tamas guna, omedvetenhetens kvalitet, Tolfte huset motsvarar medvetna Sattva guna och är därför det idealiska stället att bli medveten om sina synder och be den gode Zeus Soterios om nåd.)

Se även: Zeus Soterios och gårdagens människotyp (aug 2012)

Vill man, går det att tweaka budskapen på Vikströms himmel ytterligare något (astrologins tydningar är inte helt olika lagvrängarna som utifrån tillämpligt lagrum söker sätta rättvisan ur spel för sin klients räkning - precis som Sjöstedt/Schlyter beskriver). När Vågen - "jag och du"-principen, den bilaterala principen - äger första huset, blir naturligtvis Solen en verksam illgörare då den representerar unifikation snarare än jämvikt mellan två fortsatt distinkta parter. Inte sällan beskrivs Solens och Venus konjunktion som en unio mystica, själens uppgående i sitt totala Själv (Gud). Det är här mediterande kristna munkar är i farozonen att bli kättarförklarade om de, som gjorts, utropar "Å mitt majestät!". Allt de har gjort är att nå Sanningens hjärta inom sig själva.

Eftersom Vågen representerar fungerande jämvikt mellan människor förutsätts ett slutet system och tillskottet av en ny familjemedlem rubbar ibland allvarligt balansen mellan de gifta två. Jupiter som expansionens planet, blir därför en verksam illgörare då den spräcker den känsliga harmoni Vågen representerar. 

Och naturligtvis är också Mars från "eldgänget" en verksam illgörare för Vågen, hos Vikström genom hans ofattbart dåliga omdöme att liera sig med "utbrytar- och krigshetsartyper". Mars attack mot Venus (och psyket) är så stark (från ett horoskophörn) att man faktiskt kan tala om Venus som en hora i det här fallet. 

Med sig har Vågen verksamma välgöraren Saturnus (drar gränser, bygger ISDS-mekanismer, med mera), men tyvärr är denna Saturnus skadad av den demoniska draksvansen (allt som binds till månnodens axel tycks ha fastnad i den sublunära människans patetiska oscillation mellan spelat eller tillfälligt äkta likgiltighet och överslag i vettlös hunger och ambition - en ovanligt högaktiv månnod betyder i teorin en människa mer snärjd i futtiga betraktelser - om så det handlar om att äga hela världen - än den med turen att ha förhållandevis inaktiva månnoder vid sin födelse).

Venus är förstås en välgörare när Vågen (men inte Oxen!) ockuperar första huset, och i den mån det är fruktbart att använda atma karaka-tanken på ett månhoroskop är det Venus som ytterst är vad själen i sin födelse ville uppnå. "Frihandelsavstalet" mellan EU och USA är möjligen den parodiska vågskålsbalans den här själen kom till jorden för att engagera sig i, men med alla de smutsiga kringbudskap som de ogynnsamma indikationerna omvittnar!

Till sist är också Merkurius en verksam välgörare när Vågen äger första huset, men här kan man verkligen fråga sig hur man ska tolka planeten. Den är ju samtidigt den förlustbringande onda demonen i det här horoskopet. Är förlust en välgörande vinst för den här själen? Är det gott att Rovkapitalister ska kunna stämma stater för att de representerar fungerande samhällen och människor i harmoni? Då har vi verkligen att göra med något katten har släpat in i jordsfären, en fullständigt desorienterad varelse under inflytande av verkligt ondskefulla andeväsen. 

För minns, vi talar här om tillståndet steget innan själarna väljer ut de enskilda foster som växer inuti jordmödrarna. Detta är uppenbarligen en tid när den goda rättrådigheten (Saturnus) agerar huvudlöst (Ketu) och onda demoner surrar som bålgetingar på den psykiska våningen i världen just bortom vår. Vårt solsystem (antikens "kosmos") tecknar således en svag fas men som - uppenbarligen - matchar de själars behov som väljer att födas vi denna tid. Kalla ödeslotten generellt svag under några dygn då den här lagvrängaren föds. Resultatet: en jurist från helvetet! Det skulle verkligen vara intressat att hitta någon född 
Se även: Nu går skam på torra land, för några svepande tankar från romaren Plotinus om själar och deras inträde i ett kosmos där ödets lotter exakt motsvarar sådana astrologiska punkter vi här noterat, när filosofen talar om själens moira eller "lott" är detta inte samma sak som, men väl en föregångare till, de ödeslotter medeltida arabiska matematiker och astrologer senare skapade via en rik uppsättning enkla matematiska funktioner.
Det är svårt att nå fram till människor vars psyken är svårt infekterade (se Anders Breiviks månhoroskop) , så enda nyttan med Jonas Sjöstedts och Carl Schlyters artikel är att varsla allmänheten om vilka subversiva krafter som verkar inom landet just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar