Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 12 april 2015

Den inopportuna prästen

Det här horoskopet för en pingspastor som förklarar att utlevd homosexualitet belönas med helvetet (DN), behöver inte kommenteras i detalj, kartan rymmer några få men tydliga indikationer som ofta kommenterats. 

Det är fascinerande är att "det sociala utstötningssyndromet" (Vattumannen / Skorpionen) här bildar ett "vattentätt skott" mellan den lägre och här perverterade driftsnaturen (Vatten) och ett helt perfekt budskap för "himmelriket (Saturnus och Månen). Men notera hur den genom den onda stjärnan Algols perverterade inverkan vi har en kombination av Mars och Venus (en hor- eller horbocksvarning av "vridet slag") och där Mars söker ta himmelriket med storm. Men sedan när hade den Vegetativa Själen någon del i det eviga riket av principer (Luft)? Sexdrift hör inte hemma i himmelen och särskilt inte den typ som Algol förvridit.


Som tidigare sagt är det svårt att avgöra den här typen av dissociation mellan Vatten och Luft. Ibland förkastas de här individerna nästan universellt (terrorarkitekten Osama bin Ladin) fast de ibland har helt rätt i sina "politiskt inkorrekta" konceptioner (Vattumannen som formulerare av kompletta åskådningar). 

I andra fall vittnar den här väldigt obändiga mixen av Luft och Vatten om verkliga pesthärdar eller mobbare, skorpioniska utanförskapare som ger vissa grupper (Vattumannen) helvete. Ibland ger signaturen en vink om att man själv är ett offer för ett exklusivistiskt samhälle eller sällskap.

Så mycket kan man dock säga, att pastorns försvar, "kristendom är inte att smekas medhårs utan det finns obekväma, karga och besvärliga sidor" mer än väl stämmer in på horoskopets illa tilltygade Venus. Folk tycks finna den livsåskådning som bäst motsvarar deras andliga utveckling från ett liv till ett annat, något som inte den här pastorn skulle medge eftersom hans synnerligen trånga lära bara medger ett liv på jorden.

2 kommentarer:

 1. Är det verkligen korrekt att tala om horbockssyndrom i detta specifika fall när Ketu är konjunkt Mars och Venus? Ketu tar med största sannolikhet bort det mesta av syndromet skulle jag tro...

  /Specsavers

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har förstås rätt. Jag engagerade mig inte i det här horoskopet och missade noderna...

   Radera