Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 8 april 2015

Den amerikanske jazz- och droghataren


SvD skriver om en amerikansk tjänsteman som hatade jazz och trodde musikens särprägel berodde på att marijuana gjorde musikerna galna. När han inte lyckades få alla med sig i sin utrensningsiver vände han allt sitt hat mot jazznegressen Billie Holiday, som slet med ett tyngre drogmissbruk, och tog faktiskt livet av henne genom sin hälsofascism och rasism.


Bara en kort titt på horoskopet för Harry Anslinger, denna mardröm till regeringstjänsteman!
Försöket att pedagogiskt färgsätta Anslingers problemområden slog slint eftersom i princip hela kartan måste förmörkas! Tredje, åttonde och tolfte - "onda" hus + den sataniska axeln (2a/8e). Här kan man tala om en människa i verklig kamp mot egna demoner som han istället valde att se i sin omgivning.

För hälsofascismen, se vad romaren Manilius under det 1a århundradet refererade till som den avgrundslika vredens sinnessjukdom - Pytons axel. Den löper här mellan 2a orala huset och 8e anala huset, men kroppsfixeringar kan även uppstå mellan de motsvarande naturliga tecknen Oxen och Skorpionen. Oftast vittnar axeln om en självefterlåtenhet och autotoxiska tillstånd, men se vilka planeter som är involverade hos den här regeringstjänstemannen: "absolutisten" och nej-sägaren Saturnus står mot den livsbejakande Jupiter (stark i sitt hemmatecken Fiskarna och i andra orala mums-mums-huset).

Men axeln Jungfru/Fiskarna har bloggen ofta hittat i samband med en diskriminerande (och ibland rasistisk) inställning. Här kombineras därför någont slags besatt puritanism (Saturnus i smutsfobikerns Jungfrun men i det förmultnande åttonde huset) med ett ogillande av de "som unnar sig" (Jupiter i Fiskarna).

T.o.m. månascendenten, som gäller alla födslar under två dygn, verkar berätta samma historia som framtonar ur den här korta periodens mest prominenta födslar. Tjänsteman Anslinger steg fram för att personifiera den här psykiska galenskapen som störde denna period. Jag slår vad om att hans föräldrar kom till Amerika och tog med sig någon typ av religiös och fördömande puritanism, Saturnus har mycket att göra med saker individen ärver från föregående generationer (men är på ett djupare plan en generell indikation om själens egen karma - för dessa frågor duger det naturligtvis inte med ett horoskop som saknar exakt födelsetid).

Särskilt intressant är den anala och trångsynta Saturnus-i-Jungfrun (en avsevärt annorlunda placering än t.ex. Gränsdragaren i något mer öppet eller expansivt tecken). Jungfruns härskare och Saturnus disponent befinner sig därtill i ett milt sagt obalanserat läge i det onda (men reformerbara) tredje intellektshuset, där tyvärr girighetens demon Rahu tecknar något udda kring Merkurius och därmed Gränsdragaren i korruptionens och vrånghetens åttonde hus. Marijuana inandas, så det passar perfekt att se en man med avsevärda intellektuella problem ha luftvägarnas planet illa konfigurerad!

För ett vettigt intellekt ska man nog inte räkna med när Merkurius i egocentriska Väduren attackeras från sin egen disponent, krigshetsaren Mars i Stenbocken, ett tecken som gör anspråk på att representera det universella eller allmängiltiga. 

Kort sagt, här ser vi det absolut värsta egenmäktighetssyndrom som tänkas kan och det förvånar inte att Anslinger upphöjer sin egen inflexibilitet till norm och kallar allt han inte förmår förstå för derangerat eller galet. Det är ett sådant är horoskop som skulle löpa stor risk för en allvarlig psykos om individen någonsin provade den associationsbefriande och kreativitetsbefrämjande marijuanan. 

(Bloggaren talar här av egen ungdomserfarenhet och - givetvis! - utifrån en väl placerad natal Merkurius: ascendenthärskare i Luft och placerad i andesjälens femte hus i Luft och även hela horoskopets atma karaka. Skriv upp att undertecknad varit en dominant kommunikatör eller handelsman med omfattande verksamhet i ett tidigare liv!)

Eftersom astrologin handlar om att hålla koll på både delar och helhet, kanske man kunde ha börjat sonderingen med att notera att såväl Sol som Måne befinner sig i tecken av den rigida kvaliteten Tamas guna. Men den iakttagelsen tillhör bloggens barndom och de läsare som till äventyrs varit med hela vägen förväntas nu hantera komplexa avvägningar och se hur flera veka punkter förstärker varandra (kritisk massa uppnådd).

Här ser vi t.ex. tre av de fyra onda husen aktiverade (3, 8, 12) och den enda fina placeringen ur den psykiska ascendentens perspektiv, Venus (konst, "god musiksmak") är tyvärr inte så bra den heller i sitt femte lyckosamma hus eftersom Venus disponeras av den horribelt angripna intellektsplaneten Merkurius i tredje huset för sång och dans (en underklass till "kommunikation").

Huruvida korruptionens och svartmåleriets onda stjärna Algol ännu påverkar Solen, som lämnat mörkrets hjärta med 5 grader, är i skenet av alla dessa iakttagelser inte särskilt viktigt. Men till Algol hör hätskhet, det kan jag skriva under på efter att ha sett ett eller två exempel på detta inom den egna släkten.

Se också: Drevets psykologi & antikens tolv tempel, i vilket inlägg man speciellt kan notera den omdömeslösa Mona Sahlin, som likt tjänstemannen Anslinger också har både Sol och Måne i mörklagda och mörkläggande tecken. Senast tycks hon ha tagit fram någon felkonstruerad kompass för att trakassera och tysta samhällskritisk ungdom, vilket för tankarna till just USA:s jakt på kommunister, marijuanarökare, negrer och jazzartister! 

Också Sahlin har en förödande attack från Satans stjärna Algol, fast inte riktad mot något av de stora Ljusen utan mot hennes trovärdighet och ryktbarhet som offentlig person (10e huset). Eftersom privatlivets Måne också befinner sig "uthängt" i tionde huset, inser man att denna Satans korruption av tionde bäst kan förklara varför hon äger noll trovärdighet i folkets ögon, och hennes försök att detektera och strypa ungdomens "terrorbenägenet" är bara det senaste klavertrampet.

Ännu en i raden av USA:s propagandafilmer från tiden då det begav sig - iscensatta av gissa vem? Anslinger. "Marijuana gör dig galen":Hela den amerikanska delen av nätet översvämmar med hånfulla artiklar om Anslinger, denna hälsoörten cannabis sativas fiende, och flera ställen tar fasta på hans utseendelikhet med fascisten Benito Mussolini.

Jag hade redan skrivit inlägget när jag letade bild på mannen ifråga, och hittade detta som tycks bekräfta att den sataniska axeln (som 2/8-husfenomen), när den involverar diskriminations- och kaostecknen Jungfrun och Fiskarna, kan slå över i ren och skär hatisk rasism:

Bilden lånad från denna drogliberala sajt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar