Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 18 april 2015

Demokratihotet från policyproffsen

En förunderligt insiktsfull artikel i DN om hur Sveriges demokrati urholkas av den kader spinndoktorer och experter som infiltrerar de folkvalda politikerna så att helt andra intressen än folkets och landets förvandlas till politiska beslut.

DN publicerar per automatik (skulle jag tro) eftersom så många artiklar släpps på 00.05, just efter midnatt. Vi kan därför utesluta en astrologisk fanatiker i tidningshuset som själv försöker "skapa en profetia". Det är helt enkelt bara ett fantastiskt meningsfullt sammanträffande att denna artikel om MAKT publiceras exakt när maktens Saturnus stiger i öster. 


Hade artikeln blivit synlig exakt vid midnatt hade ett närmast exakt "triggeravstånd" på 1° rått mellan den backande Saturnus och Stockholms östra horisont, om man nu kan tänka så bakvänt - det är ju den östra horisonten som rör sig snabbare än Saturnus. Men vad jag säger är att som saker står skriva i denna stillbild, indikerar Saturnus i sin retrograda rörelse att den "knackar på dörren" och vill säga sitt.

Vem är då denna maktmänniska? Läs DN-artikeln och se vad helvetet spytt upp - de värsta svenskarna som finns! Människor som arrogant ser ner på den demokrati vars beslut de är med i spelet för att söka köra över!

Det finns mycket i horoskopet men vi kan utelämna allt som inte har med frågan om makt att göra. Kvar blir då bara den chockerande hemska indikationen som kommer från hatets, korruptionens och dödens tecken Skorpionen. Bakom Saturnus, maktens representant, gömmer sig Olyckan och Fienden själv! 

Maktplanetens disponent är förstås Skorpionhärskaren Mars, men här befinner den sig i det hemska sjätte huset för fiender. Detta kan läsas som att DN-artikeln (för vilket horoskopet är ställt) tar upp just problemet med den institutionella maktens fiender, de som försåtligt från det dolda sjätte fiendehuset bekrigar vår demokratiska institution t.o.m. inifrån Rosenbad!

Här kan man zooma ut från Mars dubbla attack mot makten (den låtsas kritisera via 210-gradersspekten, men arbetar subversivt genom att redan äga Saturnus! Så här betedde sig Anders Borg hela tiden - klagade på bankerna men stödde rovkapitalisterna). Ser man allmänt på kartan går den förstås i ett deprimerande materialistiskt tonläge. Och det är NÄRINGSLIVETS eller DEN VEGETATIVA SJÄLENS gröna Vattenelement som genomsyrar alla de tre hörn som anger kartans andliga nivå. Och det kunde förstås inte varit på annat vis om man talar om samhällets fiende nummer ett.

Näring behöver varje levande människa och även samhället. Men det är inte detta DN-författarna skriver om, utan om hoten mot demokratin som institution (Saturnus), och det är därför tolkningen måste fokusera de icke-demokratiska beslut som infiltratörerna åstadkommer. Fienden är här Väduren/krigaren Mars som står kopplad till merkantila Merkurius och fiendens ambiens är Vatten - det är näringsidkarna som lobbar sönder demokratin.

Glöm idén om att horoskopets kommunikatör eller informatör Merkurius skulle representera "högre ting" som t.ex. människans angeliska eller andliga väsensled; denna kombination av svärtad Sol, svärtad Merkurius och kolsvart självisk ego-krigare i detta onda fattiga och likväl profithungrande hus visar att det är TJUVARNAS MARKNAD som söker underminera maktplaneten Saturnus. 


Sveriges kollaps är ett faktum, ondskans agenter har ätit sig in i hela samhället. Det kan hända att vi måste dra fram giljotinerna från franska revolutionen och halshugga merparten av borgerligheten. De hatar nu sin egen stat så till den grad att samhället och övriga medborgare inte längre bör tolerera dem. Samhället måste samtidigt fråga sig hur man så fullständigt lät kontrollen om den andliga resningen och etiken rinna sig ur händerna. Hur kunde svenskarna bli ett så ofattbart förslappat folk av fördummade livsstilskonsumenter, helt utan engagemang i sin gemensamma miljö? Att avsky tiggarna för att de förfular gator och torg räcker inte, dumsvensken måste tänka längre. 

Vilka (ekonomiska) krafter öppnade upp för kvalitetssänkningen i Sverige? Vilka försöker göra om landet till ett låglönegetto med låga skatter och ingen som helst trygghet - typ USAs samhällssystem baserade på myten om djungelns lag? Min misstanke är att Islamiska Staten snart kommer att låta bomberna bristera över hela västerlandet och då kanske det blir ett naturligt manfall i de demografiska segment som meriterat sig för den värsta sortens gudomliga vedergällning efter att ha sumpat hela grundkursen i vad människolivet borde handla om. Då kommer inga grindsinhägnade borgarkvarter att räcka längre.

Hur kan man påstå detta? Jo, genom att i horoskopet för den exakta analysen av den pågående maktkorruptionen i Sverige gå till fjärde huset och studera "sakens slut". (Vi förutsätter här att inget ändras utan att det katastrofala horoskopet löper linan ut.) Finalen på denna tilltagande urholkning av folkväldet tecknas av husägaren, som nominellt är Saturnus, men egentligen våldets och krigets Mars i fiendens sjätte hus. Det som börjar som undergrävande av legitim makt slutar alltså med våld i de ansvariga demokratihatarnas egna hem! De svenska hemmen bryter ihop, faller sönder - överbyggnaden har korrumperats och blivit helt oduglig. Nu gäller allas krig mot alla på gator och torg.

Man skulle kunna nöja sig med att förklara att detta tecknar det trygga Folkhemmets sammanbrott till följd av subversiva lobbyister, men jag menar att Väduren är ett så brutalt och handgripligt tecken när Mars står i positivt hemmaläge och huset är det fysiskt handgripliga sjätte huset, att slutet på den svenska korruptionen kan bli mer våldsam än någon tänkt sig. Här knyter inlägget samman med hänvisningen till experten Loretta Napoleoni i inlägget "Innan EU snyggade till namnet..."
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar