Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 4 april 2015

Borg & Reinfeldt korrumperade svenska folket

Ännu en "to the point" artikel av Boëthius i ETC. Det börjar nästan bli tråkigt att inte hitta en enda invändning, men ibland tycker man att man hör sina egna tankar hos andra i ovanligt hög grad och det ska till en låg självskattning att inte gilla det man hör.

Jag fastnar för det här stycket mot slutet:
Nu, när jag vet att delar av min skatt går till riskkapitalister, vidareskickade till skatteparadis, Bert Karlsson eller Wallenbergsfären är jag inte längre så säker [på min vilja att betala skatt]. Vilket, tror jag, var själva meningen med Borgs och Reinfeldts politik, att förstöra skatten som en solidarisk idé.

Faktum är att detta var min egen tanke i ett inlägg om Fredrik Reinfeldt, men i allmänna termer och utifrån hans organisationsplanet Saturnus i sociala Vattumannen - men via husplaceringen (6e huset) en miniskiss på vad eller vilka Reinfeldt betraktade som sin olycka, som sina fiender. Mannen hatade samhället och folket! Utifrån den här upptäckten är det sedan en lätt sak för astrologen att notera f.d. statsministerns perversa fixering vid pengar för att fatta hans önskan om att korrumpera hela skattesystemet för att på detta sätt krossa välfärdsstaten. Horoskop som man ibland inte riktigt "får ihop", kan behöva lite hjälp från verkliga livet och vad individerna där företar sig. Plötsligt ser man sammanhanget med isande klarhet!

Tyvärr saknas födelsetid för Anders Borg och just frågan huruvida horoskopet avslöjar en disposition att avsiktligt bryta sönder den unika svenska välfärdsmodellen, har tror jag, aldrig ventilerats i något inlägg. Att han hade denna avsikt avslöjade han ju i en ung kampskrift liknande den barockt usla "Det sovande folket" som de vid 30 skrämmande omogna Fredrik Reinfeldt och Per Schlingmann totat ihop.

Men låt oss via Borgs månascendent se om det ligger något grundläggande hatiskt på den diffusa "psykiska" nivån då han föds...

Borgs "storkors i Mörkrets kvalitet" - enligt hinduisk filosofi ett tecken på "galenskap" (!) har naturligtvis varit tacksamt att referera till gång på gång (i synnerhet som apoteksförstöraren Hägglund och mörkermannen Reinfeldt också har ett), men bloggen är nu så marginaliserad att den inte längre behöver skriva texter som inbjuder nytillkomna, högermedierna har ju skrotat bloggosfärlänkningen, för att bättre kunna kontrollera sina läsares tankar. Därav numera inlägg som det om den tyske finansministerns horoskop, där varje tecken på godhet är helt utslaget - fullständigt impenetrabel läsning för den som inte redan kan en hel del om stjärntydarkonsten.

Sålunda, inget stort svart kors över hela Borgs karta (en människa driven ut mot medvetslöshetens eller schablonstänkandets yttersta rand) och inget mer ordande om huruvida den korrumperande problemmakaren Algol (Satans huvud) verkligen har något grepp om Borgs sinnelag - vid lunch är Månen på god väg att lämna konjunktionen om man använder det antika måttet ±6½° för en konjunktion mellan stjärna och planet (starkt förenklat, stjärnors ljusstyrka beaktades också).

Istället detta stöd för ögat (och det inre ögat):


De grå pilarna är inte planetaspekter utan påminnelser om hur husens ägare också är disponenter över det som händer i det till huset motsvarande zodiaktecknet.

Iögonenfallande är hur iskallt Anders Borgs sinne (Månen) är i frågor som rör staten 10e) och faktiskt hatisk (Mars) till själva idén om en statsapparat. Nu är visserligen den naturligt onda Mars en neutral influens då sinnelaget är en Mån-Oxe. Oxens lättja och onda, ja horaktiga tendens att vilja sätta sig ner och äga utan någon motprestation, gör att motionsplaneten Mars (en atlet) är en besk men nyttig medicin. Mars klassas som en neutral realitet för Oxen i första huset enligt hinduiskt synsätt. Men Mars i 10e huset visar också att Borg vill hårdbanta staten! Detta är sannerligen ingen kärlek till folkets (Vattumannens) välfärdssamhälle.

Säkert finns det många anhängare av det klassiska socialdemokratiska systemet med höga skatter men humana chanser för var och en som har just Mars i Vattumannen. Vad som gör Borgs önskan att tillfoga den svenska staten skada (Mars) ligger i den underliggande disponentens orientering. Saturnus i Fiskarna är, för att dra naziliknelsen, "den slutgiltiga lösningen" på problemet med samhällets alla tärande soffliggare. (Det är ju så en del grobianer väljer att se på saken.)

Saturnus i Vatten är alltid en depressiv position och gäller för ohyggligt många människor i livet vid varje given tidpunkt. Men Borg tillhör nu själv inte samhällets olycksbarn, hans 11e idealhus fyras på av en ELD som kommer annorstädes ifrån och som vill få bort den här barlasten av kostnadskrävande losers som tynger ner staten och urholkar dess finanser. (Notera hur 11e huset i indisk astrologi representerar statens kassakista - 11e står i förhållandet till det 10e som 2a ekonomihuset står i förhållande till 1a egohuset - det är en solklar finansministeraspekt vi ser här i kombinationen av Mars i 10e med dess disponent i 11e.)

Vilka är det då som favoriserar att man sätter Eldens blåslampa på dem som redan har det svårt (Fiskarna)? Jo, Fiskarnas disponent Jupiter som står i de lyckade eller tongivande människornas tecken Lejonet, i glädjens element Eld. Och Jupiter har en minsta möjligt fläkt av gynnsamhet från kungamakaren Regulus, just innan den lyckliga stjärnan Jupiter vandrar ut från Regulus räckvidd (Regulus "väljer ut" vissa.)

Men se hur, relativt ovärdigt huset - spelplanen - är för denna blomstring! Detta är ju det enskilda hushållet av typen "favoriserad" som önskar torka bort det livsnödvändiga Vattnet för att på det sättet "piska" eller bekriga den alltför folkvänliga staten (Vattumannen i 10e).

Det är alltså de bemedlade stugornas välmående som polariseras mot tanken på en välfärdsstat. Symboliken är ju uppenbar eftersom vi vet att Sverigehoroskopet har Solen med välmågans Jupiter i Vattumannen. Man kunde tro att detta representerar den svenska välfärdsmodellen och det är stämmer till viss del. Men det är också sinnebilden för den rika svenska eliten eftersom det femte huset (invid de enskilda hushållens fjärde hus) representerar de långt färre makthavande, chefer. 

(Vi kan här lämna det femte husets koppling till kreativa individualister därhän, annat än att högern försökt göra alla svenskar till självgående entreprenörer, vilket visar hur ofattbar korkade dessa människor är, som tror att ett mått - deras eget - kan pådyvlas alla.)

Vad värre är, Anders Borgs sinne må stå på den välmående fjärdehustypens - villaägarnas - sida (han är ju en själv), men se nu det fjärde husets rot - dess skrämmande röta - i det att Solen (Lejonets herre) själv har försvunnit in i ett av de onda husen, det attitydlåsta och helt oreflekterande åttonde korruptions- och dödshuset. Och det är nog sant, jag har sett mentaliteten ruttna sönder helt hos vänner som lyckats i livet och skaffat sig villa. Bort försvinner ungdomens idealism och in kommer något käpprätt fult i personligheterna, en reaktionär gubbstruttsmentalitet. Egnahemsägaren tappar greppet om livet och går nu bara mot döden. Ett högst tillfällig miniatyruniversum med kort hållbarhetsdatum. Samla inte dina skatter på jorden utan i himmelen, sade någon klok man. Då måste Borgs typ faktiskt klassas just som sinnessjuka tokar.

Borgs psykiska horoskop är inte lika lättolkat och rättframt i sin symbolik som Reinfeldts Saturnus i Vattumannen i fiendehuset, men som vi ser fungerar det goda folkets tecken inte särskilt bra här heller. Först är det "dissociationen" från samhällets mindre lyckligt lottade (Fiskarna), ja, disssociationen eller fjärmandet av staten från denna barlast är ju ett uttryckligt 11e-husideal för Borg! 

Och sedan kommer då oppositionen från de enskilda (och få) privilegierade hushåll (Jupiter/Regulus) med deras alltigenom korrupta (Solen/8e) motivation att stjäla från samhällets olycksbarn (Fiskarna) för att ytterligare öka på välmående i det egna hemmet (4e). Den svenska övre medelklassen och den finansiella överheten är rövare och skändare av folket! 

Den tanklöse fattade inte Borg utan lät sig i värsta fall luras av hans "vinnande" stil, psykascendenten mittemot Venus mildrar uttrycken och Jupiter i fjärde visar en tendens att "gå hem i stugorna" - för dem som inte tänker eller har tänkt gruvligt fel. Mars i tionde var hans fejkat mästrande spel, alla de gånger han låtsade klaga på bankerna fast det är dessa som han i sitt varje steg betjänade - den dolda solen i åttonde huset, som kan läsas som andras "andras pengar".

Sannerligen, tar man ett socialt grepp på den här kartan och tolkar utifrån det, ser man att Anders Borg är själva Fan, betydligt ondare än blötdjuret Fredrik Reinfeldt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar