Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 9 april 2015

100 mördare med känd födelsetid - ett tillägg

I samband med tredje kontrollen av den växande samlingen mördarhoroskop glömde jag en udda och kanske inte helt okej metod som praktiserades av den brittiska astrologen Charles Carter. Han valde att se zodiaktecknen som absoluta storheter, utan att fästa sig vid att tecken och gästande planet tycks bilda en mer kvalificerad "form" som äger högre prioritet än bara tecknet som sådant.

Vid den tid jag bara hade 51 mördarhoroskop med känd födelsetid använde jag Carters metod och summerade teckenplaceringarna för Sol, Måne och ascendent. Precis som med den dominanta "fallna" Månen var det Skorpionen som tog ledningen (Skorpionen mördar, inte frontalloben - maj 2013).

Hur det än ligger till med Carters metod kan det vara intressant att se "totalen" efter att mängden horoskop med födelsetid nu har dubblerats. Det förväntade slumpintervallet sätts till ±40% eftersom vi nu kan sägas ha stabila 300 mätpunkter för de tolv zodiaktecknen:

Asc, Sol och Måne
hos 100 mördare
ASC
TOT
10 13 9 32
6 8 9 23
4 4 8 16
9 4 9 22
6 9 5 20
16 5 6 27
11 8 9 28
13 11 11 35
10 7 15 32
4 8 9 21
7 8 3 18
4 15 7 26
Snitt:
8,33 ~25
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=15 e.
>=35


Som synes ger det här tvärsnittet med bara en tredjedel av det fulla datasetet (311 st) partiella avvikelser, men för toppen vid Månen i Skytten, se kommentar i "tredje testet". 

Möjligen går det ändå att i skenet av totalsumman att rättfärdiga Carters simplistiska sätt att bunta ihop planetära placeringar. Den kände britten hade Jungfruascendent, siffernissen som låter lura sig av en "empirisk" och mindre värld än den sanna vishetens nivå eller den intellektuella själens djupseende. Som Sol-Stenbock var Carter kanske alltför förtjust i formalia - hans utmärkta introduktionsbok (från 1920-talet) till västastrologin visar sig, när bloggaren ha läst Claudius Ptolemaios "Tetrabiblos" i stora stycken i princip vara en parafras på det stilbildande egyptiska verket. 

Britten rensade dock bort en del metoder som fallit i glömska och fyllde på med lite annat, så ren plagiarism var det inte. Därtill matchar hans starkt Jord-tenderande horoskop astrologens påtagligt humorbefriade, sakliga och torra tonläge - kanske Jord-elementet ger en perfekt författare av tråkiga men nödvändiga skolböcker och bruksanvisningar. 

Jag skulle direkt vilja placera pedagogik under den till Jord sjunkna organisatören Saturnus, trots att indierna kallar Jupiter för Guru, dvs den "store läraren". Hinduismens lärare verkar på en kognitivt högre nivå än Saturnus och förmedlar andlig insikt med andliga medel.

För Saturnus och människor upptagna av det timliga krävs den goda pedagogik som tar hänsyn till just tidsaspekt. Om inte händelserna år 0 ges företräde före dem som inträffar 2015 i ett orsakssammanhang, då blir lärobocken ett fullständigt kaos - mer likt 12e huset och Fiskarnas drömlika värld där allting flyter runt UTAN Jungfruns urskillning eller Stenbockens gradering.


Vid additionen av tre placeringar från vardera från de här 100 horoskopen reproduceras likafullt samma resultat som när testet enbart kunde betraktas som ren förströelse - datasetet med 151 mätpunkter (51 x 3) var på inget sätt övertygande, särskilt inte som ±50% var en alldeles för generös tröskel för signifikans.

Resultatet skulle därför kunna tas som en oberoende bekräftelse på den antika kopplingen av Skorpionen till döden. Att jag uppehöll mig en smula vid Carters knivskarpa pedagogik kan - tror jag - kopplas till Tvillingarnas påfallande vishet och förmåga att hålla en låg profil i mördarsammanhang. Den indiska symbolen (Mithuna) visar ett älskligt par, man och kvinna, och redan det tyder på att Tvillingarnas tecken älskar snarare än mördar!

Att Tvillingarna får en datapunkt för mycket för statistisk underrepresentation ska därför inte förblinda oss för den eminent träffsäkra bottennoteringen. Zodiaktecknen SOM SÅDANA tycks ha en effekt! Men hur anknyter det till torristen Carter? Jo, likt Sverigehoroskopet (från 1974) föddes han då mästaren av definitioner, Saturnus, i det hyperintellektuella Tvillingarnas tecken. 

Se även: En liten minnessajt till Carters ära.

Därtill ligger Saturnus i horoskopets mäktigaste hus (10e) så att det i princip är Saturnus-i-Tvillingarna som äger Carters Sol i kreativitetens femte hus, samtidigt som Merkurius i kreativitetens och den goda lyckans femte äger eller disponerar över Saturnus. Detta är nog den mäktigaste tänkbara aspekt och det bästa är att Jord och Luft inte spiller energi på känsloutbrott (som Eld och Vatten) och därmed bäddar för en exceptionellt klartänkt människa!

Det tog mig många årtionden att upptäcka detta, att min vägledare in i astrologin har sin världsligt prominenta mentorsplanet Saturnus i 26e graden Tvillingarna i nästan perfekt harmoni med Tvillingascendents härskare Merkurius i 27e graden Vågen! (Indisk astrologi låter inte dessa två aspektera varandra i dessa positioner, men vi har läran om synergin mellan placeringar i samma element - för övrigt en nutida förenkling jämfört med Claudius Ptolemaios presentation. 

Jag kommer dock inte ifrån känslan av att gradtalen på något sätt verkar fungera som noder, så att näraliggande planeter kommunicerar med varandra som i en "grid". Gång på gång har jag hittat personliga favoriter inom konstarterna som haft planeter runt 26-28 i något Lufttecken. Vad jag minns, har jag bara nämnt fenomenet en gång, i inlägget Den magiska Holly Hunter (nov 2010). Sanningen är att den här bloggen till del bara har fortsatt arbeta med definitioner som tiondehussaturniern Charles Carter presenterade på ett så klart sätt att jag genast föll för astrologins attraktionskraft!

Carter tycks ha varit en extremt folkskygg individ, född välbärgad kunde han sitta hemma i sin villa och grundforska och knåpa under årtionden med ett astrologiskt kvartalsmagasin. Lustigt nog rimmar den här antisociala läggningen perfekt med den skygge Fredrik Reinfeldts horoskop, där den antisociala Jungfrun också stiger i öster och där Vattumannen (myllrande folkliv) hamnar i olyckans eller fiendens sjätte hus.

Genom bloggens historia har jag närmast felfördelat mitt eget soltecken Vågen eftersom jag inte velat skriva den ordinära typen av egocentrerad blogg med okvalificerat tyckande och meningslösa foton på den egna frukosten. Med åren har dock dessa säkerligen över 15.000 sidor kommit att innehålla enstaka inlägg som använt bloggarens horoskop för att framhålla en poäng. 

Efter att den tunga Saturnus lunkade igenom bloggarens soltecken (fram till cirka valet hösten 2014) och klargjorde det objektiva värdet av hans femtehusplacerade Sol i Vågen, är det emellertid slut med falsk blyghet. I ämnen som relaterar till vad grekerna kallade den Rationella Själen (Luftelementet) passar horoskopet nästan lika bra som skolexempel som den sista tsarinnan av Ryssland med dess obegripligt fixering vid ägandefrågan - stötestenen för dem som på något sätt har Oxen (eller andra huset) starkt aktiverad i sina horoskop. 

I termer av världslig anknytning faller bloggarens horoskop naturligtvis kort om Charles Carters mäktiga TRIANGEL i Luftelementet, som faller i de tre materiella resurshusen. Se inte minst rikedomens Jupiter i andra huset - Carter behövde aldrig ta ett spadtag i sitt liv, han föddes med pengar eftersom förfäder byggt upp en framgångsrik kakelindustri. Men Charles hade därtill så mycket energi i Luftelementet att han kunde göra något vettigt av den tid - det liv - föräldrahemmet kunde frigöra åt honom.

Vad som skiljer en narcissistisk navelskådare från en äkta luftande är huruvida det egna goda sätts i relation till något större gott. Missa aldrig de nycklar till ett produktivt liv för allmänhetens bästa som fina kopplingar mellan egohuset och nionde huset antyder. 

Den som funderar över dessa ting kommer till sist att möta Sveriges dilemma dessa dagar, hur kapitalisterna lyckats kapa och infiltrera landet så att 1974 års fina Luftnivå - den svenska välfärdsmodellen - nu hatas av allt fler egoistiska små människor - barn av årtionden av destruktiv reklam som falskt viskar att var och en bara ska se till sina behov. Det är uppenbart varför moderaterna (innan deras popularitet började avta) sökte locka till sig invandrare. 

Moderaterna är Happy Meal och McDonaldsreklam, moderaterna är inte svenskar (möjligen tyska industrialister). De representerar Rovkapitalismens eländiga masskultur och är så vaga i konturerna att identitetssvaga invandrare skulle kunna ty sig till dem. Nysvenskar är ofta generande banala eftersom de flyttat hit med den amerikanska drömmen fladdrande för ögonen och via moderaternas diskret chichet och ytlighet ser de - inte fel - en koppling till sina drömmar om egen framgång. Nymoderaterna slocknade dock som alla falska produkter gör, och senast är det Stefan Löfven gör allt för att försöka förytliga folk att sjunga västerlandets lovsång till arbete och riklig konsumtion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar