Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 8 mars 2015

Svenskt främlingshat lockar fram terror

Utgår man från Sverigehoroskopet med den ascendent som bloggen funnit mest resonabel - midnatt som öppnar det dygn då Regeringsformen 1974 kungörs för folket - då får man följande intressanta koppling till kapningen av Västerås flygplatssajt:


Att Islamiska staten tar på sig det här buset, tyder på ett pojkspratt. Hade det varit "the real thing" hade huvuden fallit utan förvarning. Men tittar man på horoskopet med lite fantasi, kan man nog se en rimlig förklaring till inträffandet. 

Astrologin behöver inte vara fånge under petimätrar som slaviskt dyrkar sina tolkningsregler - det här är i själva verket samma sjukdom som drabbar många i ett teknokratiskt samhälle och som ska kallas "scientism", man har upphöjt sina egna metoder till ett självändamål. När astrologin blir ett teknikaliskt harvande och man inte längre ser motiven som ligger kodade bakom regelverket, då har ämnet tappat sin mening.

I samband med sajtkapningen kan man därför nöja sig med att se den onda axeln mellan sjätte fiendehuset och det tolfte förlust- och exilhuset i Sverigehoroskopet, för att ana vad det handlar om. 

Västerås är en typisk svensk småhåla med lågutbildad arbetarklass och dessa vanliga människor har inte haft kunskap nog att hantera inströmningen av flyktingar och migranter. Herregud! Jag har universitetsutbildning, kallar mig humanist och värjer mig likväl med avsky mot EU-kapitalismens ansvarslösa "fria rörlighet på marknaden" som bryter ner den sociala harmonin i Europas länder och i mitt fall gör att hela det torg jag bor intill är infekterat av tiggare. De är som listiga råttor och jag skulle säkert själv dra samma nytta av EU-medlemskapet om jag vore född till en motsvarande situation. Ibland är exilen det enda som återstår. Den låga kroppsliga medvetenheten har en förunderlig makt att kämpa intill döden för bara några dagar till i denna värld. Det är irrationalitet av värsta sort. Men vi har politik för att säkra samhällets sociala stabilitet. Under regeringen Reinfeldt osäkrades i stället samhället, vilket säger något om de människornas förbrytelse.

Där jag bor har fem stycken tiggare strategiskt tagit sin passiva kontroll över ett område som är knappt hundra meter på diagonalen. Det är primitiva djuriska känslor av invasion och försämrad livskvalitet som väller upp hos den som ser dessa sociala rörelser utspela sig som på ett schackbräde och ser de många bakomliggande tankarna eller intentionerna. Det finns ingen möjlighet av förbli en snäll liten gubbe eller gumma och sträcka ut en småslant för att freda sitt eget samvete under välvillighetens flagg sedan man har sett den demoniska planen varmed EU tänka blanda ihop alla länder och bryta ner all lokal färg bara för Storfinansens skull. Tiggarna har sin agenda men de är också schackpjäser som vittnar om att ett helt annat spel pågår.

Tänkande utifrån den ekonomiska spelplanen kommer aldrig att göra världen hel. Det är tvärtom materialismen som skadar mänskligheten. Romaren Plotinus på 300-talet gjorde en skarp åtskillnad mellan själssubstansen - vårt väsen (gr: ousia) - och dess inträde i en materiell kropp. Själen preexisterar - den finns innan föräldrarna kopulerar ihop en ny köttkropp.

Den romerske filosofin är inte helt lättläst eftersom han är en logiker av rang och t.ex. ägnar långa analyser åt själen i egen rätt och som delmängd av en större Själ - "en prototypisk själ" -  som i sin tur inte är identisk med Världssjälen. Då själen inte tillhör mätbarhetens värld utan har sin verkliga existens utanför tid och rum är en människas själ lika stor eller liten, om man så vill, som hela världsalltet! 

Frågan är vad den enskilda själen minns av sitt sanna hem efter "syndafallet" ner i köttet. Plotinus konstaterade (som många grekiska filosofer före honom) att somaton (σωματων), den kroppsliga verkligheten befinner sig lägst på verklighetens skala. Under sig har den kroppsliga verkligheten faktiskt bara den rena Ondskan, odifferentierad materia eller hyle

Den kroppsliga verkligheten förmår bara återge den allra svagaste skugga av själen, som ur materialismens perspektiv istället benämns logos eller eidos. (Själen är med andra ord den platoniska Idén eller Formen till kroppen, det som ingjuter en mening med det annars rent vegetativa köttstycket, resultatet av lägre själars arbete och uppmärksamhetsfält.) 

Skiljelinjen i alla världar går mellan, å ena sidan, medvetenhet (man är de facto större än världen och kan därför uttala sig om ett ämne) och, å andra sidan, att vara omedvetet offer för någon annans planer. Främlingsfientlighet är förstås en blandning av båda, där vissa individer är okunniga och stupida och andra mycket medvetna i sitt ställningstagande. Men den mikromentalitet som vissa stolt kallar medvetenhet, ter sig ur ett vidare perspektiv just som omedvetenhet. Vi befinner oss i relativitetens värld just nu. (Plotinus förnekar att faktarabblande är medvetenhet överhuvudtaget!)


Främlingsfientligheten och motsättningen mellan Västeråstraktens "red necks" och främlingarna är uttalad och kartans betoning på olyckor och fiendskap och exil säger mig att flygplatssajten hackats av någon invandrare som kommer ur krigets och olyckans helvete, en som nu lever i exil i Sverige eller annat land och har haft ytterst negativa upplevelser av sitt möte med Västerås negativa främlingshat. Västerås omedvetenhet och sura svenska grundattityd blir som en infektion som drar på sig en varböld. Främlingarna finns i Sverige för att väcka det sovande folket. 

Så ser verkligheten ut på en idénivå. Men på en annan nivå har vi frågan hur länge mänskligheten kommer att tolerera "de 31 direktörernas" rovdrift och giriga överdrifter på andras bekostnad. Tiggarna och flyktingar omvittnar samma girighet i det lilla så det är uppenbart att världen aldrig kommer att tillfriskna så länge den ekonomiska spelplanen - marknaden och konkurrensen - är fundamentet. "De 31 direktörerna" kommer nu inte att ge upp sina privilegier med mindre IS eller deras lokala motsvarigheter sätter kniven mot deras strupar, så jag förmodar att den revolutionsromantiska gamla kommunismen i dagsläget skulle bli terrorstämplad! 

Så sjuk har världen blivit, att polis- och militär skulle rusa upp och skydda en försvinnande liten grupp som blockerar mänsklighetens tillfrisknande. Så vad ska bli? Min gissning är att det är just sådana som är villiga att offra sina liv som kommer att ända de västerländska intressenas hegemoni i världen. Därför är just nu säkerhetsfolket i Sverige livrädda - USA:s paranoia har via regeringen Reinfeldts åtta år vid makten blivit en mentalsjukdom även hos entiteten Sverige.

Det är väl värt att notera hur Sverige gick in i en planetär period i oktober 2002 som vittnar om mentala störningar. Det var ett år efter attacken mot Världshandelns Centrum i New York. När ser ni borgerliga tidningar peka på symbolvärdet för manifestationen: Ett av rovkapitalismens heliga tempel, den defekta ekonomins spelplan. Genom att rabbla "World Trade Center" utan att tänka efter lever vi som omedvetna offer för de onda makter som förslavar människan i råttliknande liv som, faktiskt, inte skiljer sig så mycket från tiggarnas. Är det därför jag blir arg av att de förökar sig som kaniner i Stockholm? För att de påminner mig om vår totala hjälplöshet i ett samhälle som korrupta politiker skänkt till Närighetslivet att suga den sista märgen ur? Det är idag ett rättslöst skitsamhälle, detta Sverige. Och med män i ledningen som gärna exporterar mer till onda stater finns ingen ljusning i sikte.

På många sätt kan jag sympatisera med "red necks" på svenska småorter. Någon har valt att sänka deras livskvalitet åt dem genom att för snabbt och i för hög grad bryta sönder Sverige för att bereda Rovkapitalismen total makt över produktionsfaktorerna - de levande människoödena. Det är de "åttio familjerna" som äger i princip hela världen som måste elimineras. Rent konkret: I Sverige måste Wallenbergsfären och Bonniers desarmeras. I de nuvarande ekonomiska makthavarnas ställe grekiske tänkaren Platons idé om ett "äldstes råd", några tiotal genuint kompetenta matematiker och filosofer (dvs. inte en enda moderat skulle platsa).

Precis som vårt samhälle var Platons idealsamhälle en skendemokrati. Skillnaden är att hans "vises råd" skulle vara individer som har samhällets bästa i tankarna istället för dagens verkliga och odemokratiska ledarskikt av näringslivschefer.

Göran Greider skrev verkligt bra om "de 31 direktörerna" för några dagar sedan:
http://www.etc.se/ledare/de-31-vill-fortsatta-tjana-pengar-men-kan-inte-saga-det-klart-och-tydligt

Om själen som bortom rumtiden, se om Tid hos den här kanadensiska bloggaren som skriver på en tiofalt högre nivå än Sideriska... Jag hittade just bloggen och upptäckte att västerlandets centrala tänkare Platon verkar vara dess nav.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar