Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 mars 2015

Solförmörkelsen över Sverige

Aftonbladet serverar en dos astronomi för lekmän i samband med en stundande solförmörkelse. När jag tittar på hur astrologiprogrammet på datorn beskriver en solförmörkelse som syns tydligare i Norrland än i landets sydligare delar slår det mig att denna eklips i Fiskarnas tecken kan vara ett olycksomen för svenska folket.

Men en sak i taget. Så här ser en förenklad presentation ut i astrologiprogrammet jag använder - det går att gyttra ner hela skärmen med avancerad astronomisk information, men det är knappt jag kommer ihåg vad de här tre uppgifterna betyder från tid till annan:


               Lat         Dekl        Alt

Soluppgång Stockholm 5.57.25
SO 5.12 PIS    00:00:00    -0:17:35    00:00:01   
MO 2.27 PIS    01:13:59    -0:15:12    01:34:10

Stockholm 9.43
SO 5.21 PIS    00:00:00    -0:13:52    25:04:31
MO 4.50 PIS    01:01:06    +0:29:37    26:02:12

Kalix 9.43
SO 5.21 PIS    00:00:00    -0:13:52    20:57:14
MO 4.50 PIS    01:01:06    +0:29:37    21:50:39Latitud är enkelt eftersom solbanan (solekliptikan) är det plan eller den norm andra planeter antingen kan befinna sig norr eller syd om. Här ser man att månen är någon grad ovanför solen.
   

Deklination hänför sig inte till solbanan utan till den himmelska ekvatorn och det är därför Stockholm och Kalix (som ett exempel på norra Sverige) har samma värden för solens resp. månens deklination när solförmörkelsen börjar 9.43.

(sol och måne med liten begynnelsebokstav eftersom detta är de döda och ointressanta astronomiska himlakropparna. Bloggen har stört sig mot konventionen i alla år genom att skriva Solen och Månen när de gudomliga väsenden som döljer sig bakom de synliga planeterna åsyftas.)

Altituden anknyter återigen till jordklotet och det är helt enkelt himlakroppens höjd över horisonten på orten ifråga. Astrologiprogrammet klarar inte millibågsekunder så det närmaste en exakt soluppgång i Stockholm man kommer är att ställa in tiden 5.57.25, vilket betyder att solen redan har en altitud om en 1 bågsekund. Vad jag inte vet är om programmets konstruktör menar att solen just stuckit upp sin överkant över Stockholms östra horisont eller om hela den runda solskivan nu har lättat en smula från den östra horisonten! Sak samma.

Eftersom det är nymåne i Fiskarna kan man notera att härskaren Jupiter har altituden -12° i Stockholm. Solens och Månens disponent visar sig inte på himmelen trots att nymånen/förmörkelsen som sådan är prominent i det tionde huset för makthavare. 

Sorgens element Vatten extremt aktiverat


Kartan visar Jupiter tolv grader under horisonten och i andra ekonomihuset. Eftersom Kräftan alltid har med folkets inre välmående att göra men Tvillingarna i öster representerar en intellektuell frihet som ser problemet med att bara låta den egna komforten breda ut sig som en universallösning, förvandlas Jupiter här till en verksam illgörare - illgörare i ekonomiska frågor. 

Solförmörkelsen i tionde huset för makthavare kommer alltså att leda till att regeringen runt denna förmörkelse kommer att ha ett mycket bekymmersamt tillkännagivande att göra, något som har att göra med att landet har kidnappats av de 31 direktörerna som är monster som bara tänker på sina vinster. Om inte svenskarna vill dansa efter deras pipa flyttar de bara sin produktion till något land där samhällsskicket håller folket i ännu värre slaveri. 

Faktum är att man kan fråga sig om inte regeringen Löfven, trots att den mopsade sig över småsummor med Saudiarabiens militärmateriel, ändå är Rovkapitalets gisslan. I så fall är solförmörkelsen en signal om att de verkliga makthavarna har en tråkig överraskning för svenskarna förberedd till denna förmörkelse.

Notera hur den mobila Tvillingarna i öster har sin härskare Merkurius placerad i långväga resors och expansionens nionde hus. Den onda käftsmällen i andra ekonomihuset skulle kunna ha att göra med att någon av de 31 demonerna nu tillkännager (ännu) en gigantisk nedskärning i Sverige och flytt av verksamheten och arbetstillfällen till ett mindre människovänligt samhälle.

Det här var nu bara en fantasins flygtur! För hur viktig är egentligen en solförmörkelse satt i relation till landets huvudstad? Att därifrån börja resonera om landets (inte längre värst) dolda makthavare, kan tyckas som att man hoppar över ett antal logiska steg eller bara svamlar löskokt!

Om man istället sätter solförmörkelsen i relation till det nationalhoroskop bloggen gillar mer och mer för att jämlikhetens Våg i öster är ungefär vad Sverige handlar om - inte minst när Margot Wallström tuffade sig mot saudidespoterna - då får man följande "heta punkter".Nu ser det riktigt illa ut - för Sverige! Solförmörkelsen faller i Fiendens eller Olyckans sjätte hus och den även för Vågascendenten verksamt onda Jupiter intar själv den dominanta och mästrande rollen i tionde makthuset.


Här är en läsvärd liten artikel om vidskepelse genom tiderna i anslutning till solförmörkelser. Demonen Rahu (norra månnoden) nämns, men enligt kartan är det som synes tid för bestraffningens/halshuggningens södra månnod (Ketu) att aktiveras. Om man besinnar Jupiters natala position i Sverigehoroskopet, ligger den i ledarskiktets femte hus. Kan man misstänka ett attentat mot någon svensk politiker som gjort sig misshaglig? 

Notera hur ur Sverigehoroskopets perspektiv hela solförmörkelsen leds av Mars i 28 graden som horoskopets/tidens atma karaka. Och denna själsliga åstundan som "ligger i tiden" kommer alltså från Sveriges fiender!

Vilka har svenskarna muckat med på senare tid?


*****

Tekniskt är självförverkligandet (Solen) av ondo när Vågen stiger i öster. Vågen handlar om social harmoni och rättvisa. Solen är inte bara "fallen" i Vågen, när Vågen stiger blir den dessutom en verksam illgörare. Jag har sett åtskilliga Vågar födda i soluppgången och de har alla varit "skadat gods". De gillar inte att sticka ut näsan utan är extremt kooperativa, till och med tar skydd bakom sin partner och låter denna sköta deras strider. 

Mars är begripligt nog också en "dubbel illgörare" för Vågen eftersom "utstickaren" också den förstör den harmoni Vågen är satt att värna. Till sist är även Jupiter med dess oförvägenhet och expansionslusta rena giftet för "nolltillväxttecknet" Vågen som föredrar en balans i nuet, och inga nya sidoturer (som Jupiter är så känd för - se kroniskt otrogna Tiger Woods Jupiter illa placerad i Vågiga sjunde partnerhuset.)

Så när man ser de planetära vännerna Solen och Jupiter mingla lyckligt i femte huset för det utvalda ledarskiktet, ska man veta att dessa "de 31 direktörerna och ett entourage av köpta politiker" i själva verket är Sveriges fiender - vårt nationalhoroskop avslöjar att dessa privilegier (Jupiter) och lycksökande tendenser hos landets ledare i själva verket springer ur landets sjätte hus, att det är forna statare och slavar som i detta land har en chans att komma upp sig och genast börja missbruka privilegier för egen del. 

I den bemärkelsen blir det plötsligt den sataniskt infekterade Månen som möjligen är det minst onda i kartan för ett land som Gud glömde välsigna! Sverigedemokraterna fruktas med all rätt av landets verkliga fiende, de få ledarna som i kraft av kopplingen till ond förmögenhet (Jupiter) köper sig makten.

Med denna oväntade nyläsning av det som brukade vara "det bra" med Sverigehoroskopet tar bloggen farväl några dagar innan dess tänkta avslut den 20 mars. Jag svär, jag hade inte en aning om att det var solförmörkelse över Sverige det datumet! * Från och med nu kommer skrivandet att bli mycket sporadiskt.


____

* Det kan tyckas oklart om bloggen fyller sex år den 20 eller 21. Den 21 kopieras inlägget Sideriska siktet in från avstannande Ockulta ögat. Men faktum är att texten först lades ut på den senare, mer exakt klockan 22.35 den 20 mars 2009.

Lustigt nog är det här första gången jag tittar på horoskopet för Sideriska siktet.


Via sin härskares position i sjätte visar Vågascendenten att bloggen kan upplevas som en fiende, beroende på de egna ställningstagandena. Men framför allt började den som en "sanningssägarens" veklagan - den goda Venus är fångad i det onda sjätte huset för träldom och allmän misär. Bloggen startades när bloggaren efter ett års arbetssökande insåg att något hade hänt med Sverige och att arbetsmarknaden inte längre välkomnade honom.

Viktigt i horoskopet är den normalt onda gränsdragaren och spärrvakten Saturnus som dock behövs för att ett normlöst kaos inte skall inträda. Eftersom Venus och Saturnus är planetära vänner, Venus identifierar sig med vad patriarken säger eftersom det är vad identifikation är till för: samstämmighet med garanten för en hållbar ordning. När därför Saturnus kastar sin korta blick mot Vågascendenten ska inte detta tolkas negativt. 

Saturnus är en verksam välgörare när Vågen stiger och dessutom horoskopets YOGA KARAKA - en planet med förmågan att brygga andens värld och världslighet. Bloggen utmärkte sig från första dag genom sin ambition att presentera en SYSTEMATIK med anspråk på ett högre sanningsvärde än den västerländska astrologin, som i princip bara är som att räkna upp de tolv kalendermånaderna fast med andra namn och räknade från vårdagjämningen. Det är minst sagt pinsamt, grekernas misstag då de rörde ihop astronomi och astrologi!

Som synes vilar denna idealistiska och välgörande Saturnus - härskarlejonets korrekta System - på en fientlig bas. Solen som Saturnus naturliga fiende och Solen obskyrt placerad i sjätte huset för olyckor och träldom. Detta är västastrologins ringa status i en teknokratisk era.

Rent tekniskt är det femte husets goda lycka måhända speglingen från den goda daimonen som sägs bo i det elfte huset och i horoskopet för bloggen en ovanligt kraftfull god daimon eftersom vi talar om Saturnus, Den Gamle, Själens Form! Horoskopet har också den egenheten att Saturnus äger det femte huset för individualistisk kreativitet, så att den både naturligt och även verksamt onda Mars (som en del tolkat som förtal på bloggen) trots allt bara är agiterade krusningar på ytan. Därunder fanns hela tiden Saturnus fasta grepp om Ärendet.

Motsatta hus tycks spegla varandra  och på samma sätt skulle det ytterligt goda nionde huset kunna ha en omistlig förutsättning i intelligenta människor som kan berätta om Gud och själens verkliga destination. Händelsevis har ju tredje huset innebörden av kommunikation, medan dess planet Merkurius i Indien kallas Buddhi, ett ord som också betyder intellligens. Uppenbarligen har sekulära nationer sänkt ribban för vad som menas med intelligens!

Den här bloggen startar ut med Merkurius, kommunikatören, även den ägd av Den Gamle i 11e idealhuset. Faktum är att man kan skönja en hel del likheter mellan bloggens horoskop och bloggarens eget! Och så måste det förstås vara, om astrologin har något sanningsvärde alls. Att nu tredje kommunikationshuset inte bär på lika goda omen som Merkurius själv i det dharmiska femte huset och ägd av den verksamma välgöraren och systematikern Saturnus, diskvalificerar inte det senare ominat. 

För dem för vilka kommunikation bara är en fråga om rättstavning och skönt klingande ordsammansättningar saknar tredje huset elegans. Men det femte (såsom ett av den indiska astrolgoins två "goda" hus) äger definitivt tolkningsföreträde. Substans före krusiduller. Dessutom ägnades ett inlägg åt kriterier för intelligens enligt indisk astrologi. Om man nu mot slutet applicerar dessa på Sideriska siktets horoskop får bloggen ett bra betyg. Första huset svajar pga. mixen av Luft och Vatten (Venus "upphöjd" i sanningsvittnets Fiskarna är nu inte så illa...), men Saturnus aspekterar och har alltid sista ordet. 

Femte distinkta intelligenshuset huset ägs av samma Saturnus (som också aspekterar) och Saturnus äger förmågan att skada (Mars) och förmågan att kommunicera (Merkurius) på ett kreativt femtehussätt som överensstämmer med bloggens dharma, med dess plikt att vara vad den innerst inne är. Varför bloggen aldrig upplevts som bländande i sitt skarpsinne beror på att Saturnus, Den Gamle, är en formalist, stannar vid de grundläggande principerna. Det tillhör mindre själar att avlossa punchlines intill förbannelse. Saturnus är Grammatiken som möjliggör de tjusiga små piruetterna.


Signerat ekot av Oxford. Kartografen John Dee hälsar, han med.
Tillägg, lördagskvällen.

Jo, jag hörde drottning Elisabets hovastrolog som från långt, långt bort i en korridor när jag väl bestämde mig för att signera ut med den brittiske grevens (smek-)namn. När jag nu tittar på det här inläggets publiceringstid ses lustiga överlappningar mellan inlägget och brittens äldre mentor. Kanske andar har varit den här 10-öresbloggens huvudsakliga publik...Den Gamle, Auktoriteten, Mästaren (Saturnus) i femte huset för individualiserat skapande matchar väl hovastrologen Dees ascendent (och Mars) i Skorpionen, samtidigt som inlägget publiceras med Kräftan stigande i öster - och Dees andliga identitet (Solen) svävande i närheten! 

Den här sortens astrologi skrivs det sällan några läroböcker om. Jag vet inte ens vad man ska kalla den... Lag- eller regelbunden "fri" association?

Tillägg den 21 mars

Globalt tycks solförmörkelsen ha resulterat i IS masslakt på fromma jemeniter som det värsta uttrycket. Eftersom Jemens horoskop är ställt för klockan 12 som ett horoskop för dygnet enligt den uppgift Nick Campion redovisar, är det svårt se några direkta kopplingar. Det är möjligt att ascendenten låg i ett Vattentecken (vatten exakt vad det landet saknar). Månen står för vatten och blod och aggressionsplaneten Mars befinner sig i Fiskarna och disponeras av Jupiter i Kräftan, vatten- och blodplanetens hemmatecken.

3 kommentarer:

 1. En "petkommentar" från min sida: allra första inlägget var väl Peter Englunds karta daterat till 22 december 2008?

  /Specsavers

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förklaringen till inlägg äldre än 20 mars 2009 är naturligtvis att de från Ockulta Ögat som berör astrologi har flyttats över till Sideriska Siktets databas.

   Radera
  2. Korrekt Havsörnen. Som en slutanmärkning är det kanske tur att jag inte började med att studera den nya bloggens horoskop.

   Med en så obskyrt placerad ascendenthärskare OCH Sol är det tveksamt om jag uppbådat ork att skriva så länge som sex år. Sjättehusets låga status är knappast rätt ställe för den som vill bli "the talk of the town"... :-) Samma budskap från tiondehushärskaren Månen - den har lagt sig i "rock bottom"-läge i det fjärde huset för små privata sällskap... Inte fråga om att nå ut till de stora massorna med den placeringen. Men ödet styr sådana här ting. Bloggen startades i Sverige och det landet har inte i sig karma gott nog att ackomodera den här typen av studier och funderingar...

   Radera