Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 24 mars 2015

Räntedjävulen (och mutaren Skanska)

Det här var inte avsett som inlägg, men när jag fick syn på att Månen sedan några timmar börjat vandra genom Oxen fattade jag misstankar. Mycket riktigt, jag skrev ett djupt känt och ganska missmodigt mejl om meningsfullheten av "social aktivism" just då Månen stod under Satans direkta inflytande, och jag skickade mejlet i exakt harmoni med att Satan stack upp sitt fula huvud över hemmaortens östra horisont!

Jag återger mejlet här eftersom det inte innehåller något personligt, samt horoskopet.
Det förryckta västerländska ekonomiska systemet är osynligt tills man, kanske av en slump, råkar kliva ur lådan och ser saker ur nytt perspektiv:

"Sharia stadgar att pengar inte har ett egenvärde; pengar ska inte kunna användas bara för att tjäna mer pengar. De måste investeras i varor, verksamheter eller tjänster som i sin tur kan generera vinst." Svenska Dagbladet/Näringsliv 2009

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jak-ranta-spara-finanskris-lana_7052675.svd

Jag överväger svenska JAK-banken som bygger på samma princip som det islamiska bankväsendet, men latmasken sitter hårt. Är detta verkligen meningsfull ”aktivism”, att bara negativt backa ur ett rådande system?

Vad spelar det för roll när Konsensus håller de breda massorna låsta i de tankeklichéer som Spelets handfull vinnare önskar kvarhålla? Ingen har väl missat den rapport som valsat runt i samtliga tidningar från höger till den enda vänstertidningen ETC: 80 individer äger lika mycket som halva jordens befolkning - den fattigare halvan - en lika svindlande som obehaglig uppgift!

En syndaflod som utplånar den ovärdiga mänskligheten vore inte helt fel, men frågan är om inte människan snart skulle återskapa samma helvete för sina medmänniskor. Kanske är den klättrande Stenbocken en tidlös, genetiskt nedlagd princip som driver Dåren att söka position, slicka uppåt och hånfullt sparka på dem de nu tror sig stå över!

De gamla grekiska stoikerna – hängivna astrologer! – tänkte under det första århundradet att när solsystemets samtliga planeter åter ställde sig vid samma positioner och på samma latitud norr eller söder om solekliptikan som då världen första gången ”koagulerade” och framträdde ur Guds medvetande, då kommer världen att brinna upp. Sedan kommer världsförloppet in i minsta detalj att upprepa sig...

(Stoikernas tanke är faktiskt inte så omodern. Även vår vetenskapliga myt pekar på en ”gradvis förtätning” av ett kosmos som började som ren kemisk soppa. Vår myt är helt materialistisk och Skaparen har sopats under mattan för att människan ska känna sig stor och viktig = hybris).


/siwertApropå "de fördömda åttio", jämför det här horoskopets sataniska axel med den vertikala versionen i horoskopet för Svenskt Näringsliv.

Efter att ha skickat mejlet slog det mig att det ju är stoikernas astrala fatalism som fick dem att resignerat inta den stoiska likgiltigheten inför denna världens ävlan. Kort sagt: stanna kvar hos Nordea, SEB eller era andra banker gott folk. Det här är bara en kulissvärld för de förmörkade att fördjupa sig i och för de upplysta att klacka bakåt.

Se även om "Djävulens tre nät" i Jesus hat mot kapitalisterna.


PS. Det är rätt typiskt att Månen går in i Oxen ett dygn där nyheten exploderar om nästa svenska storföretag - Skanska - som ägnar sig åt mutor i Brasilien. 
(I nyligt inlägg noterades hur bloggarens eget horoskop starkt samsvänger med tidens diktat - Saturnus - och han har obegripligt och synbarligen från ingenstans utvecklat ett bossa nova-intresse under de senaste två månaderna och samlat på sig gamla grammofonskivor med flera av Brasiliens största namn under tidigt 1960-tal. Hur medvetna om den VERKLIGA anledningen till plötsliga entusiasmer är vi egentligen? Varför började Brasilien - som musik - pocka på uppmärksamhet i min själ fastän jag aldrig varit intresserad av vare sig jazz eller världsmusik tidigare?)

Det svenska nationalhoroskopet har Djävulen i stark attack mot Mars, ägaren till den svenska lägre, näringsorienterade själen (Månen). Man kan notera hur Månen och dess disponent har omkastade positioner idag, jämfört med Sverigehoroskopet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar