Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 25 mars 2015

Om solförmörkelsers efterdyningar

En lekmans lek med den antika västastrologins system för prognoser utifrån solförmörkelser...

”Jag skickade mejlet i exakt harmoni med att Satan(s stjärna Algol) stack upp sitt fula huvud över hemmaortens östra horisont...”  I föregående inlägg saknades ett logiskt mellansteg som kräver förtydligande. Hur kan en enskild människas (omedvetna) impulser vara kopplade till den stad och lokala stjärnhimmel där hon bor?

Fastän astrologi som bygger på den sideriska zodiaken måste förkasta mycket av det som den tekniske Claudius Ptolemaios skrev i sin Tetrabiblos under det andra århundradet  – hela läran om planeters upphöjelse och fall bygger t.ex. på antagandet att Väduren är oskiljaktig från vårdagjämningen – ger detta grunddokument fascinerande inblickar i hur komplex astrologin redan hunnit bli i början av vår tideräkning.


Tetrabiblos i engelsk översättning kan läsas online. Bok två av verket innehåller den fullständiga beskrivning som jag här bara lösligt kommer att skissera.

Men var varnad, den bildade egyptierns meningsbyggnader var ömsom så komplexa och omsom så kondenserade att dagens människor bara med uppbådande av mycken koncentration kan följa författarens tanke. I den tryckta översättningen från grekiskan (med grekisk text på varje vänstersida) räknar jag antalet rader före punkt på ett särskilt svårläst ställe. Ptolemaios tänker en tanke som tar över 20 rader för att komma till full cirkel! Detta är något helt annat än dagens dummifierande svenska nyhetstidningar med käcka punchlines på tre, fyra ord! Vi kanske skulle sluta lära massorna läsa och skriva? De tittar ju ändå bara på bilder i vår tid och beter sig i allt väsentligt som de slavar de är.

Enkelt uttryckt skiljer Ptolemaios på astrologins generella gren och den gren som ägnar sig åt enskilda personhoroskop. Helheten bestämmer alltid det lilla och enskilda i dess funktion och därför har horoskop ställda för länder och städer en ”tvingande” inverkan på de människor som föds och dör däri. Det följer sig naturligt att ett nationalhoroskop påverkar hela befolkningens tankesätt, precis som den HINDUISKA DASHA-CYKELN för Sverigehoroskopet för närvarande indikerar: ett helt land genomlider en generationslång lässvaghet, "it-störning", och intellektuell oärlighet.

Jämför politiker och medier som numera ljuger lika ofta som de talar sanning. Allt har blivit glättade produktblad som desinformerar – min arbetsgivare tvingade mig, som översättare/copywriter att ta bort egenhändig text som alltför kundvändligt informerade om både för och mot i fråga om en produkt. Säljaren föredrog den hajpade lögnen och lämnar till köparen att upptäcka baksidan med produkten, baksidor som min text visade hur man lätt kunde undvika! Sådant är det bottenlösa mörkret och detta bara för att TIDEN TECKNAR ett intellektuellt bottenläge för Sverigehoroskopet 2002-2020.


Jag har givit exempel tidigare: PISA-rapporten och nätmediernas mord på bloggosfären genom att beröva folket i princip alla kommentarmöjligheter i anslutning till aktualiteter och nyhetsrapportering.
 

Nu börjar svenska storföretags mygel och mutande komma i fokus också, och oärliga handelsmän (se mitt eget exempel ovan) ligger förstås också inom rådande planetära cykel genom att cykelhärskaren Rahu (det giriga Drakhuvudet) ligger i det tredje kommunikations- och handelsmannahuset. (Handel och försäljare sorterar bättre under den snacksaliga Merkurius i luftburna Tvillingarna än under det andra merkuriska tecknet Jungfrun, som är jordbundet och agrart och snarast tecknar arbetarna som tillverkar produkterna den luftburna merkuriern säljer. Möjligen färdas Merkurius-Jungfrun från landet in till staden för att där sälja sin skörd.)
 

Den hellenistiske Ptolemaios kände nu inte till några indiska system utan diskuterade andra traditioner, några som han förkastade och bara nämner i förbigående. Och här kommer det intressanta: för den astrologi som spår nationers och enskilda städers öde finns inget viktigare än solförmörkelser eller planeter som efter att ha saktat in blir stående på samma ställe (”stationära”) i zodiaken. 

Båda typerna av himlafenomen är oerhört viktiga om de träffar ett nationalhoroskop eller ett horoskop för en stads grundande, och kommer då att påverka alla som bor där. Ptolemaios går igenom de regler som gäller för dessa typer av förutsägelser, deras inträffande, hur länge de kommer att vara och om det är goda eller onda eklipser eller "stationer" för landet/staden ifråga. 

Efter att ha tagit reda på eklipsens varaktighet kommer sedan planeternas fortsatta formationer från tid till annan att INTENSIFIERA problemet/välgången eller DÄMPA den grundläggande effekten från eklipsen/stationen under hela den period som den anses verksam. Ptolemaios anger reglerna för alla dessa aspekter av den tyngsta astrologiska grenen, den som rör vårt kollektiva öde som statsmedborgare eller nationsmedlemmar.
 

I teorin är det därför den nyliga solförmörkelsen som kan ha legat bakom den flygplanskrasch i franska alperna som skapade så bisarrt överdrivna rubriker i svenska tidningar hela gårdagen (sensationalism av lägsta och uslaste sort, men fullt begriplig utifrån den svenska byfånementaliteten under en "ond demon 2002-2020"). Jag menar, vad är egentligen 150 européers död mot allt det onda som f.n. och ständigt pågår i världen?

Flyget lyfte från Barcelona 10.01 och det lokala horoskopet upprepar samma himmel som jag ritade upp för mitt morgonmejl (föregående inlägg), men med ascendenten längre in i Oxen.  Naturligtvis räcker inte detta som förklaring för något om man betänker hur många flyg som startar varje timma. Men stämmer Ptolemaios modell ska Tysklands horoskop (flyget var tyskt) ha haft en sårbar punkt för solförmörkelsen. Här handlar det säkerligen om gradexakta överlappningar mellan grundandets horoskop och positioner i tiden.

Den tillfälliga ”sataniska axel” (mellan Månen i Oxen och liemannen Saturnus i Skorpionen) som bildades igår och idag skall enligt egyptierns tradition ha INTENSIFIERAT den grundläggande indikation som eklipsen förmodas ange för Tyskland. (Merkels problem med att fortsätta piska de fattiga länderna Spanien och Grekland.) I synnerhet den tyska staden varifrån skolbarnen kom borde enligt Ptolemaios ha grundats vid en tid som innehåller en sårbar punkt för eklipsen.

Man kan inhämta Tysklands horoskop på den här sajten. (Det finns två att välja på och detta här nedan är det mindre populära. Uppgiften att midnattstimman som ascendent för det mer populära säga fungera bättre stärker argumentet för den här bloggens Sverigehoroskop som baserat på midnattstimman dygnet för proklamationen av den nya grundlagen. Den gjorde Sverige till ett land som åtminstone spelar jämlikt - Vågens tecken - fastän Sol och Måne vid analys knappast visar sig samarbeta något vidare (Sol/Måne, man/kvinna, överhet/menighet).)

Justerar man det proklamerade Tysklands horoskop till siderisk zodiak och lägger flygavgången som en transit i yttre cirkeln får vi detta:Man kan bara förundras över hur väl teorin stämmer in med utfallet. Den ödesdigra flygturen startar med sin ascendent bara två grader från den tyska nationalsjälens Ox-ascendent. Och då Månen (som har med föränderlighet och resor att göra!) är en verksam illgörare för den statiska Oxen anas oråd redan här.

Men det verkliga dråpslaget utdelas, syns det mig, av att båda kartorna går ännu längre i parallellismen: båda Månarna är angripna av Saturnus, och som synes går det inte att drabbas av en mer slutgiltig Saturnus än den som står i sitt världsligt starkaste hörn, det västra hörnet för dagens slut (döden). Och missa inte DÖDEN inskriven i den germanska själen redan från början: Månen och Saturnus i åttonde huset för dålig karma och i kombination med halshuggandets södra månnod (Jag har för länge sedan och med osäker kvalitet skrivit om det här horoskopets väg mot Förintelsen)...

Undra på att dagens Tyskland piskar på i EU-frågan och söker Europas folks undergång på nytt - nu genom penningen. Om man så vill kan man se EU:s utslussning av romer från sina hemländer som ett försök att slutligen Förinta dem (genom att söndra och sprida ut dem via EU:s "generösa" migrationsregler) så att andra folk assimilerar dem och romsk kultur förbyts till imbecill västerländsk mainstream-kultur där alla går på McDonalds med barnen (som får vimpel och ballong med LOGO-tänkande på) och köper HBO till sina tv-apparater. Tala om brist på respekt för kulturell egenart! 

Jag vill påpeka att dessa iakttagelser, pregnanta som de är, INTE följer Ptolemaios långt mer komplexa modell för förutsägelser! Egyptierns metod innefattar bl.a. att finna ut vilken planet som regerar solförmörkelsehoroskopet och först därefter inventera världens städer/länder för att se vilka som lyder under samma planetära härskare och därför kommer att drabbas/gynnas av solförmörkelsen. Ptolemaios menar dessutom att den planetära disponenten till sol/mån-konjunktionen också måste avvägas med den planetära ägaren för det HÖRN som närmast föregår eklipsen. Metoderna att studera vilken planet som blir eklipsens herre är alltför komplicerade för att återge här.

*****

I Aningslös svensk genomlurad... beskrev jag nyligen ett sammanflöde av små händelser i det egna livet som alla tycktes synkroniserade med Saturnus transit till Skorpionens 11 grad, där Gränsdragaren NÅDDE EN STATION och nu står och hänger tungt på undertecknads lyckobringare Jupiter. Stillastående planeter var viktiga för Ptolemaios vid studiet av nationella horoskop och stadshoroskop eftersom de ansågs oerhört kraftfulla. Även här inser vi att den f.n. stillastående Saturnus stämmer in på det tyska horoskopet och solförmörkelsen.

I bloggarens fall står Saturnus just nu stilla på Jupiter som är Saturnus ägare/disponent i hans födelsehoroskop. Detta betyder att Saturnus i princip söker sitt självmord genom att som transit i praktiken, energiskt, avgränsa sig från den Stora Godhetens Jupiter (Saturnus dynamiska aspekt, Jupiter ÄR Saturnus i himmelen, Saturnus "själ" - se "Aningslös svensk..."). Ett i grunden motstridigt budskap om Saturnus renodlas och hans frysande och destruktiva egenskaper framträder. 

Till de övriga incidenterna - svår muskelinflammation i höger axel samtidigt med eksem på flera ställen på kroppen, lägenheten invaderad av saturniskt svart (gammal) silverfisk, ett överflöd av tiggare på torget just utanför bloggarens bostad (inte så långt från de galler tidningarna nyligen skrev om efter att förskräckta boende fått buskagen invaderande av romska uteliggare) - måste jag också tillägga att huset där bloggaren bor "kollapsat". Under över en vecka har spruckna avloppsrör identifierats, grävts upp och bytts ut. 

Olyckligtvis också ett verbalt ordkrig med en släkting som uppvisade en häpnadsväckande omdömeslöshet och snabb tillflykt till diktatorisk censurmentalitet (Saturnus) när personens politiska omedvetenhet kommenterades. "Näthatare" löd det minst sagt opassande genmälet på en sidotanke (inte hjärteämnet) att samtidens normaltillstånd, släktingen inkluderad, är nymoderaternas "postpolitiska" naivitet i dess esse, en miljö där ingen förstår ens maktmekanismens mest uppenbara yttringar utan lever i en Matrix-liknande låtsasvärld av idel fernissa (ytlig konsumism). Just som makten vill ha sina undersåtar: lyckligt sövda i en helt annan värld och med helt andra argument till sakernas tillstånd än de verkliga skälen.

Alla dessa episoder under några veckor då Saturnus stannat av och förmörkar sin rot i den Stora Välgöraren (Jupiter) i bloggarens horoskop är så klassiskt det kan bli!

Som kommenterat ligger bloggarens Saturnus mindre än en grad från opposition till den egna kroppen/ascendenten så att somatiska bekymmer borde ha kunnat förutsägas - och förebyggas! Hör bara hur Ptolemaios skildrar Saturnus som en solförmörkelses disponent eller dominant (men dess egenskaper går i dagen även vid stationära lägen):
"Saturnus, då han når ensam dominans [efter att ha gallrat bort konflikterande indikationer] är i allmänhet anledningen till förstörelse via kyla och i synnerhet, då förloppet inbegriper människor, orsak till långa sjukdomar, lungsot, förtvining, störningar i vätskeomloppet, reumatism och malaria, exil, fattigdom, fångenskap, sorg, fruktan och dödsfall, särskilt bland de i framskriden ålder.

Han är vanligen framträdande i fråga om stumma djur av nytta för människor och glesar ut deras bestånd, och i den kroppsliga förgängelsen via sjukdom av sådana som (sam-?) existerar, så att de människor som gör bruk av djuren påverkas på ett snarlikt sätt och går under." (II.9) 
Ptolemaios går sedan vidare och diskuterar Saturnus inverkan på väder och grödor med mera...

*****

För att knyta ihop en smula. Undertecknad föddes med en Saturnus så "världsligt framträdande" att till och med hans egen fysiska kropp reagerar tydligt på en Saturnus som når en station exakt på hans värmande Jupiter (svagt placerad från födelsen i olyckans sjätte hus). T.o.m. hans objektiva omgivningar - döda ting och halvt levande varelser - visar tecken på att bryta samman under den kalla Saturnus. Tredje vintern på raken med lungsjuka förvånar lite, eftersom Saturnus först nu nådde ett stationärt läge ovanpå dess natala disponent Jupiter. 

Men de två föregående vintrarna såg Saturnus i transit genom bloggarens soltecken och det är heller ingen höjdare då dessa två planeter är ömsesidiga fiender (liv och död) och Solen anses fallen i Vågen. Saturnus kylde ner soltecknet under 2½ år och därmed också lungplaneten Merkurius som natalt stod där. Så stark är en natal Saturnus (i västra horisonten) att den kan skapa förstämning t.o.m. i det goda och varma femte huset. Den okloka släktingen föddes med Saturnus i Stenbocken i femte huset för en indikation om oförmågan att höja sig till abstrakt tänkande och Saturnus som här sänker takhöjden i det kreativa och älskande huset och introducerar snävhet och fördömanden.

På den högre och mer kraftfulla nivån, den generella astrologin, drabbades tyskarna av sorg när en flygavgång koinciderar med deras nationella jag-uppfattning (ascendenten) samtidigt som Månen (livets utgång) och Döden (Saturnus) konstellerar sig (det spelar ingen roll att de är annorlunda konstellerade i nationalhoroskopet).

Men pusslet är inte riktigt färdiglagt ännu. Hur relaterar dessa två exempel till den nysslidna solförmörkelsen? Av tidsskäl hoppar jag över hur eklipsen påverkade Tysklands horoskop och går bara till det egna horoskopet som jag känner bättre.
Se även: Solförmörkelsen över Sverige
En varning här. Att diskutera Ptolemaois (rötterna till astrologins västliga gren) i samma andetag som man använder den sideriska zodiaken är redan det ett hjärnsläpp. Än mer att använda både hellenismens aspektschema ("det ptolemaiska") i samma karta som den hinduiska astrologins saturnusaspekt. Men detta är bara tänkt som en illustration:Som synes anknyter födelsehoroskopets Saturnus till solförmörkelsen oavsett om man använder den hinduiska 270-gradersvinkeln eller den västerländska 90-gradaren. Födelsehoroskopets Saturnus (en karmisk förrådsbod) står så att säga och blickar mot en punkt i väntan på att något ska dyka upp där. Som synes har bloggaren halshuggandets Draksvans i närheten av solförmörkelsen, vilken stryper Fiskarnas underliggande disponent Jupiter, SAMTIDIGT som alltså Saturnus ställer sig stationärt och blockerar Jupiters välgörenhet. Inte undra på att jag kommenterat tiggeriet på sistone efter att knappt fört det på tal alls under bloggens sex år!

Enligt antikens generösa sätt att se på aspekter (de träffar ett helt tecken) vittnar den hinduiska 270-gradersaspekten om att Tidens herre Kronos direkt reglerar månnodsaxeln, strävande jordvarelsers uppgång och fall. Den stora Saturnus behärskar den lilla sublunära sfären och dess invånares futila försök att mäta sig med gudarna. Som begränsande faktor tyder Saturnus på att bloggaren själv har en väldigt reserverad inställning till Rahu - hungerns och äregirighetens demon. Saturnus som Tidens och historiens herre tycks säga: "detta har du gjort, där har du varit - men inte den här gången".

Även med hellenistisk aspekt blickar den natala Saturnus mot denna axel och i synnerhet det tionde huset för maktens människor. Räknar man med "orber" kan den medfödda Saturnus säkerligen sägas ha särskild uppsikt över eller en särskild inblandning i en solförmörkelse som inträffar bara cirka tre grader från en rät vinkel med dess egen position.

Minns åter att den transiterande Saturnus för närvarande befinner sig STATIONÄR i och "dödar" Jupiter, ägaren till det tionde huset. Enligt indisk astrologi drabbas bara det tionde indirekt via Saturnus 270-gradersvinkel som först och främst söker städa upp omotiverad girighet på hemmaplan (4e huset, det inre livet, livet inom familjen eller i det egna hemmet). Men givet serien av incidenter tycks det handla om mer än städning, detta är Saturnus i sitt "naturliga" tillstånd som den Stora Illgärningsman som försvagar (prövar) de starka och krossar de undermåliga.

Nymånen/solförmörkelsen samverkar med andra ord med bloggarens eget horoskops Saturnus, som en slags markör för en naturlig blackout.

Om tankarna tycks lösliga är det för att jag aldrig värst intresserat mig för prognostiska metoder just för att det är en härva av analyser att finna ut vilken planet som ska ange tonen - detta understryker Ptolemaios text med all önskvärd tydlighet. Här är det dock ingen tvekan om att det är Saturnus aspekterar Saturnus direkt (ptolemaiskt) eller hinduiskt genom att påverka hela månnodsaxeln med dess i sig sjuka ambition om att gå från ingen alls i det undanskymda hemmet till att bli någon med makt. 

Claudius Ptolemaios listar som sagt regler för hur länge efterdyningen till en solförmörkelse kommer att bestå och vid vilka tillfällen inom denna som snarlika "efterskalv" finns inprickade. För den intresserade rekommenderar jag Bok II i Tetrabiblos. I klassificeringen av olika nationers karaktär (som man uppfattade dem vid denna tid) finns några häftigt rasistiska och svepande åsikter om andra folkslag, så det duger inte att läsa egyptierns fördomar utifrån egna psykiska föroreningar! (Månen tenderar att förorena sig, Saturnus är närmast anal i dess renhetssträvan.)

18 kommentarer:

 1. Intressant med tanke på att jag som född så nära i tiden har liknande transiter... men Saturnus var vänlig nog att skynda på (så gott den långsamme förmår) över min Jupiter, och inte riktigt når tillbaka i exakt konjunktion heller medan den är stationär - den vänder en grad före i sommar... och framför allt så har jag inte Saturnus i så stark husposition och inte Jupiter i fiendehuset heller.
  Men det där med muskelinflammation i axeln fick mig att tänka på att min man lidit av något liknande sen i höstas - någon mysko smärta i ena axeln/armen som han inte förstår vad det kommit i från och ingen kan riktigt säga vad det är heller. Han har ascendenten alldeles i början av Skorpionen, och Saturnus var i exakt transit i slutet av förra året. Den är ju dessutom illgörare för Skorpionen stigande. Vi får hoppas att era åkommor lättar när Saturnus drar sina färde senare i år...

  SvaraRadera
 2. Nu är du väl inte konsekvent då du använder horoskopet från 1871. Ett nytt nationalhoroskop för återföreningsdagen torde väl vara det som man ska utgå ifrån, midnatt 3 oktober 1990, precis som du använder Sveriges 1974-horoskop och inte det från 1809?

  /Specsavers

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se länken varifrån jag hämtade det tyska horoskopet. Nationell astrologi är ett gissel eftersom vissa länder har många kartor (USA!!!).

   Ibland tycker jag att Sveriges gamla horoskop stämmer bättre på det här landet idag 2015, än det från 1974. Förklaringen är förstås att högern krossat välfärdssamhället så att vi återigen tydligt ser den forna överhetens korrupta ägandementalitet (Solen + Satansstjärnan i 1809 års Sverigehoroskop).

   Mer sakligt håller jag med "länken", Tyskland blev en nationalstat 1871, 1990 var bara en sammanslagning av ett temporär söndring. (Söndringen i Öst- och Västtyskland bör teoretiskt kunna utläsas i horoskopet från 1871, liksom en senare fas - 1990 - då landet åter helas...)

   Radera
 3. Dödspiloten Andread Lubitz 1987-12-18, Montabaur, Tyskland:

  Solen graden intill Saturnus i SKYTTEN.
  Venus i STENBOCKEN (Alperna)
  Sinnelaget går över i SKORPIONEN vid lunchtid.

  2015-03-24 = 8
  Tisdag = Mars

  Planets jungfrufärd 1990-11-29:

  Solen i SKORPIONEN opp. Mars
  Saturnus i SKYTTEN
  Rahu i STENBOCKEN

  Kontakten med planet tappades 10:53, 2015-03-24, Prads, Frankrike:

  Asc TVILLINGARNA, Mars första graden VÄDUREN, Månen nära gradexakt med Satans huvud, Saturnus i SKORPIONEN sjätte Olyckshuset.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressanta uppgifter. Dödsstörtarens tajta stellium med Merkurius (pilot), Saturnus (döden) och Solen (livsuppdrag) i den spänningsfyllda övergången från Skorpion till Skytt är udda. En av de mest suicidalt dystra och tillknäppta människor jag mött hade Merkurius och Saturnus gradexakt i Vattumannen (Luft). Också denna person ansedd för att vara en socialt normal människan men enormt driven av inre demoner och mentala fixeringar (hang-ups).

   Radera
  2. Just när jag tryckte ut svaret hördes på morgonradion nyheten om att piloten varit sjukskriven för depression och utbrändhet (så tidigt i sin karriär...)

   Radera
  3. Är ni säkra på Lubnitz födelsedatum? Jag har sett 28/12 1987 i en tysk tidning: http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Andreas-Lubitz-Wer-war-der-Co-Pilot-von-Flug-4U-9525-id33511832.html

   Radera
  4. När nu tyskarna är så omvittnat grundliga (bortsett från de alltmer tvivelaktiga prestigebilar och felkonstruerade bilmotorer som de numera välsignar världen med) borde väl deras tidningar vara fria från små skrivfel?

   Med den 28 istället för den 18 finns en intressant spänning i födelsehoroskopet. Månen och frihetens Jupiter i Fiskarna (världslig försakelse) är den underliggande disponenten till den alltjämt suspekta kombinationen av Solen, Merkurius och hämmaren Saturnus (Solen och Saturnus som bekant ömsesidiga fiender).

   Jag får inte alls ihop det horoskopet med pågående transiter eller avgångens horoskop. (Jag föredrar avgången framför tappat radiokontakt av samma anledning som jag valde tiden för Titanics avgång. BEGYNNELSEN ÄR FRÖET till den fortsatta färden.)

   Radera
  5. PS. Jag ser att N.Y. Times var först med födelseuppgiften den 18/12. Engelska Wikipedias artikel om piloten - markerad för radering! - hänvisar till tidningen. Men N.Y: Times innehåller ingen födelseuppgift alls, åtminstone inte nätupplagan.

   Det får mig att tro att den 18 är en tvivelaktig uppgift som redan börjat kopieras tanklöst över den engelskspråkiga delen av nätet. Nämnda tyska tidning använder den 28 i två artiklar, där upprepningen naturligtvis inte är ett argument - den ena artikeln har säkert kopierat uppgiften från den andra utan något nytt grävande...

   Jag ser nu att www.astro.com/astro-databank/Lubitz,_Andreas har sett uppgiften i N.Y. Times - uppenbarligen USA-upplagan...

   Radera
  6. 28:e skulle kunna komma från hans först uppgivna ålder. Får media endast födelseåret så blir han ju "28-åringen". Nu var han ju 27.

   Jag hittade bara en uppgift om födelsedatum, på mobile.nytimes.com, som refererade till "local German authorities".

   Kartan för avgången (10:01, Barcelona) ger Saturnus i sjunde huset, i stället för sjätte.

   Senaste nytt. Polisen har hittat en sönderriven läkarrekommendation att inte flyga i Lubitz lägenhet:

   http://www.theguardian.com/world/2015/mar/27/germanwings-co-pilot-andreas-lubitzs-background-under-scrutiny

   Radera
  7. 28:e el 18e: det ligger väl i så fall närmare till hans att någon helt enkelt sett fel på skärmen i hastigheten och fått en 2:a till en 1:a. Eller helt enkelt skrivit fel.
   Jag har kollat mer på tyska Google, men inte hittat något mer ställe där hans födelsedag finns. I alla händelser är det ju alltid bäst att gå till de närmaste källorna, dvs inhemska tidningar o dyl.

   Är det den 28:e så har ju horoskopet en oerhörd betoning på Jupiter. Det betyder inte alltid att personen bli god, uppenbarligen... Jag hörde på radio spekulationer om en "grandios" personlighetsstörning, att man känner en sorts berusande allmakt, och att vetskapen om att han hade 149 andra människors liv i sina händer skulle fått honom att vilja "visa sin makt". En ohämmad, sjuk Jupiter skulle väl kunna yttra sig på det viset antar jag...

   Radera
  8. PS: Ang Lubitz ev horoskop och transiter för avgången: Tänk om han var född sent på dagen och hade månen i väduren? Då transiterade mars hans måne, och då hade han vid födelsen mars i opposition till månen, som mars dessutom disponerade över.

   Radera
  9. I värsta fall blir pilotens horoskop hängande i luften pga. motstridiga uppgifter. Det råder ingen brist på sådana fall. Dessutom förväxlade jag i hastigheten horoskopen för proklamationen av tyska riket vilken tydligen följde efter att nationen redan "smygstartat". Nå, jag har redan uttryckt min åsikt. Herrejestanses vad eurocentriska vi är! 150 dör varje dag på platser bortom dem medieindustrin puffar för. Men när européer får sätta livet till, då blir alla helt rusiga och upplagorna skjuter i höjden. Detta är äcklande
   .
   Härnäst på bloggen ett uppkommande inlägg med ny kvantitativ studie utifrån tanken att egot är en ointressant chimär och att den verkliga själen visar sig först på Månens nivå. Dvs. månascendenten motsvarar vad alla äldre "hederskulturer" betraktat som den första reella entiteten (huset eller familjen som en kollektivsjäl), något som den förfallna västerlänningen värjer sig häftig emot, låst i den lägsta sortens mentalisering som han/hon är! Putsar på fynden och återkommer.

   Radera
  10. Jag håller med i princip vad gäller eurocentrismen. Men när det gäller flygolyckor, och inte minst den här, med en pilot som (antagligen) medvetet kraschar planet medan den andra står utelåst och bankar på dörren, och det dessutom fanns en skolklass ombord, är något så oterhört att det inte är underligt att det blir uppståndelse, och det gäller säkert inte bara i Europa. Ta som en jämförelse planet från Malaysian Airlines som spårlöst försvann förra året. Det har ju skrivits spaltkilometer om den till synes oförklarliga olyckan, även här i Europa, och den har triggat folks fantasi, just pga det spektakulära i händelsen.

   Radera
  11. Det kanske är så att jag för egen del redan i den blå drömmen nr. 2 har bearbetat döden och flygolyckorna och inte upplever det magpirr och denna oerhördhet...

   http://ockult.blogspot.se/2010/04/visionen-om-flygplatsen-labyrinten.html

   Radera
 4. Konstigt att ingen någonsin skriver fel när det gäller sportresultat, börskurser, schackdragsreferat, etc. Det visar att auktoriteter och gemene man anser att astrologi är vidskepligt nonsens. Men varför då alls publicera födelsedatum, något som ju är till 100 procent ovidkommande för icke-astrologer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det står säkert massor av fel i medierna även när det gäller andra saker också. Tryckfelsnisse är all-round... :-)

   Radera
  2. Det mesta är ju ändå lögn och propaganda...

   Radera