Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 26 mars 2015

Metaforikens mästarinna - inte

 

Ledarskribenten Maria Ludvigsson bevisar ånyo att ingen behöver tidningen SvD. Det vill säga, om man inte lider av allvarligt självskadebeteende. En årsprenumeration och såväl känslan för bildspråk som omvärldsorientering kommer att vara allvarligt rubbad.

Låt oss gräva fram Nobelpristagarna i litteratur från bloggens tidiga undersökningar och se om Ludvigssons dilemma lyser med sin frånvaro där briljanta kommunikatörer vistas. 

Bloggen hittade ju en del lovande indikationer i de tidiga kvantitativa testerna men gradvis infann sig insikten om vilka kopiösa mängder rådata som krävdes för solida resultat med till och med bara två variabler. Den mängden horoskop kommer bloggaren aldrig att hinna samla in...Ledarskribentens nymåne i korttänkta Väduren är naturligtvis tacksam att peka på, som upplagt för en borgerlig orientering. Barnets arketyp är sig själv nog och en genuin insikt om att summan är större och viktigare än delarna kommer långt senare i zodiakens fortlöpande uppenbarelse om vilket samhälle mänskligheten är destinerad att bygga sig: ett "himmelrike på jorden" där "allt är åt alla". 

Den insikten har naturligtvis ego-instinkten i kombination med Oxens ägande-instinkt längst till av alla kombinationer, i synnerhet som avkallets tecken Fiskarna landar så undanskymt i det här horoskopet som samtidigt rymmer både mån- och solascendenten.

Man kan säga att den här ledarskribenten är ett ovanligt tydligt exempel på Barnet som stannat upp i mognaden redan vid den orala fasen (Oxen, munnen, näringsintag). Både Väduren och Oxen är i hög grad "görare" snarare än "tänkare" och det kanske därför Ludvigsson inte hör sin egen dumhet när hon talar om att man skulle kunna gräva sig ett slukhål.

Låt oss pröva några enkla placeringar i det här horoskopet mot Nobelpristagarna i litteratur t.o.m. 2012 (106 stycken).

Ludvigssons månascendent ger en till synes smått suspekt kommunikationsplanet. Merkurius är både "fallen" och också världsligt retirerad i tolfte huset.

Om vi offrar den kända födelsetiden för en del pristagare och bara använder deras månascendent, får vi följande resultat genom programvaran ZET:s sökfunktion: 

mo.h1: 106 pristagare (naturligtvis - programmet är inställt på en månascendent)

mo.h1 & me.h12: 6 pristagare.

Genomsnittet är 8,83 Merkurius i vart och ett av de 12 husen. Det finns således ett 32-procentigt underskott av Nobelpris när Merkurius ockuperar den världsliga förlustens hus. Tolfte verkar inte bra för en illuster språklig förmåga (vilket naturligtvis astrologin diskret antyder genom att naturligen korrelera tolfte med Fiskarna, i vilket tecken Merkurius lider sitt fall).

Motsvarande resultat för 1000 slumpgenererade födelsedatum ("folk i allmänhet") är 83,33 placeringar i tolfte medan datasetet visade sig innehålla 94 placeringar, eller en drygt 11%-ig överrepresentation. Så här ska det se ut med ett stabilt dataset, bara en liten slumpvariation, så även om Ludvigsson är en språklig underpresterare, en sådan som skulle ha svårare att vinna ett Nobelpris, är det fullt möjligt att de 106 mätpunkterna ger oss ett falskt utslag.

Nå, låt oss då göra om testet men nu prova skrivspråklighetens tredje hus istället! Det är allmänt vedertaget att husen har anspråk på högre exakthet än planeterna även om det kan tyckas kontroversiellt att använda månascendenten som tecknar verkligheten ett stadium innan den kroppsliga verkligheten tar form!

Här gapar det tomt i ledarskribentens horoskop, men det spelar ingen roll. Det intressanta är tredjehusets tillfälliga ägare - som händelsevis råkar vara just den fallna Merkurius när Väduren intagit första huset.

När det gäller de 106 Nobelprisvinnarna blir det nu lite krångligare eftersom de har olika planeter som tillfälliga ägare av det tredje kommunikationshuset. Det enda sättet med programvaran ZET är att upprepa samma fråga flera gånger och byta ut en variabel innan man adderar resultaten.

Månen (månascendent) som en konstant i första huset och tredjehusets tillfälliga ägare placerad i tolfte relativt Månen:
 1. Väduren i 1a ger Merkurius (herraväldet) över 3e: 0 pris
 2. Oxen i 1a ger Månen över 3e: --- (omöjligt, Månen är referenspunkten)
 3. Tvillingarna i 1a ger Solen över 3e: 2 pris
 4. Kräftan i 1a ger Merkurius över 3e: 2 pris
 5. Lejonet i 1a ger Venus över 3e: 1 pris
 6. Jungfrun i 1a ger Mars över 3e: 2 pris
 7. Vågen i 1a ger Jupiter över 3e: 1 pris
 8. Skorpionen i 1a ger Saturnus över 3e: 1 pris
 9. Skytten i 1a ger Saturnus över 3e: 1 pris
 10. Stenbocken i 1a ger Jupiter över 3e: 2 pris
 11. Vattumannen i 1a ger Mars över 3e: 0 pris
 12. Fiskarna i 1a ger Venus över 3e: 1 pris
Hur hanterar man månascendenten i Oxen vars tredjehusägare Månen av nödvändighet står i första huset?  Den diskvalificeras helt enkelt från testet. Vi kommer inte åt svaret.


Bland Nobelpristagarna visar sig 13 stycken födda då tredje husets tillfälliga ägare (stand-in för Merkurius) intar en distinkt underordnad roll i tolfte (jämfört med sinnelaget eller fantasin som Månen tecknar). 

Med en överrepresentation på 56% på har situationen nu tvärvänt och 12e huset visar sig vara en alldeles utmärkt plats för skickliga författare!


Låt oss pröva att också kontrollera om den tillfälliga tredjehusägaren hemma i tredje huset ger lika gynnsamma förutsättningar för ett Nobelpris i litteratur!

Sökmönster (typiskt): mo.ari & mo.h1 & me.h3
 1. Väduren i 1a ger Merkurius (herraväldet) över 3e:1 pris
 2. Oxen i 1a ger Månen över 3e: --- (omöjligt, Månen är referenspunkten)
 3. Tvillingarna i 1a ger Solen över 3e: 0 pris
 4. Kräftan i 1a ger Merkurius över 3e: 0 pris
 5. Lejonet i 1a ger Venus över 3e: 2 pris
 6. Jungfrun i 1a ger Mars över 3e: 0 pris
 7. Vågen i 1a ger Jupiter över 3e: 1 pris
 8. Skorpionen i 1a ger Saturnus över 3e: 1 pris
 9. Skytten i 1a ger Saturnus över 3e: 1 pris
 10. Stenbocken i 1a ger Jupiter över 3e: 2 pris
 11. Vattumannen i 1a ger Mars över 3e: 1 pris
 12. Fiskarna i 1a ger Venus över 3e: 1 pris

10 priser till författare med kommunikationshusets tillfälliga signifikator på hemmaplan - enligt psykascendenten. En liten överrepresentation (13%) men alls inte anmärkningsvärd som den vi just slumpade oss på.

Är det här måhända en svag bekräftelse på att Månen (sinnelaget/psyket) faktiskt är författarnas planet och att det gör månascendenten gott när dess specifikt skriftspråkliga representant befinner sig i det tolfte huset som har en mycket nära affinitet med Månen själv? (Månen härskar enbart över Vattentecknet Kräftan och Fiskarna behärskas av den stora välgöraren Jupiter i dess "vattenmodalitet".)

Så här skulle man kunna gå igenom vartenda hus på jakt efter verifikationer på antika tankar om hur horoskopet fungerar, men givet en datamängd på bara 106 horoskop tror jag att jag avstår ...

Vad vår lilla undersökning visar är emellertid att ledarskribenten egentligen borde ha varit en favoriserad författare och att hon nu inte är det, måste bero på något annat än den fallna Merkurius i Fiskarna, troligen härvan i Oxen som leder till en brutalisering av Vädurens tecken (oren, av materia besmittad Eld eller en andens kognition som inte kommer längre än till tingens ytor, ren och skär antiintellektualitet). 

Som kanske någon minns har jag flera gånger lovordat den nominellt "fallna" Mekurius i Fiskarna för dess kvickhet, humor och fantasifullhet, gåvor som mer än väl kompenserar för det rätlinjiga pedanteri som den "upphöjda" Merkurius i Jungfrun mittöver stoltserar med. Jag tror t.o.m. den fallna Merkurius skulle kunna vara en bättre bas för stort författarskap eftersom den här vilar i Vidvinkelperspektivets hägn - den stora välgöraren Jupiter (det högre intuitiva vetandet som ser saker den rena logiken inte ens kan komma åt eftersom logiken är ett självinneslutet spel medan Jupiter såsom Eterns representant i världen har det i sig att introducera nya variabler i vårt slutna kosmos "on the fly". Ja, dessa är djupa ting som en naturalist aldrig skulle kunna förstå, däremot är teisten väl rustad att följa med i tankegången.

Merkurius som både råder över sig själv och är "upphöjd" i Jungfrun låter som lite väl solipsistiskt. (Notera hur balansens Venus samtidigt "faller" i Jungfrun...) Det är min misstanke - tvärtemot all astrologisk tradition - att det inte alls finns något självklart bra över en planet hemma i sitt härskarläge. Se vidare funderingarna kring aktualitet/potential i några inlägg.

5 kommentarer:

 1. Off topic. Jag tycker The Venus Project verkar intressant. Hur man ska fördela jordens resurser på ett rättvist sätt och använda teknologin på ett sätt som gör att människor mår bra och naturen också. Eller some The Venus project själva representerar sig "beyond politics, warfare and poverty". Även Russel Brand uppmanar tittare att kolla in detta projekt i en nyligen publicerat inlägg på hans videoblogg "The Trews".

  SvaraRadera
 2. Du kommer aldrig förbi politics vilket i förlängningen gör att du inte kommer ifrån warfare. Ta två barn efter samma leksak, eller Siwerts dröm om allt åt alla, så svämmar snart världen över av prylar, eller så får ni hjärntvätta människor att inte önska sig något för att alla ska passa in i den ekologiska drömmen. Varför är då Siwert arg över att vara förfördelad. Ska världens ekologiska system klara allt åt alla-konsumtion måste konsumtionen per person ner. Vilket Siwerts påstådda ekonomiska situation vittnar om. Siwert lever således ett föredömligt liv och bör fröjdas åt att vara ett levande heligt exempel på ett enkelt leverne i sann kommunistisk anda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror du i din enfald att bloggen förespråkar västerlandets blinda konsumtionshysteri när det jupiteriska "allt åt alla" formuleras behöver du kanske inte kommentera på den här bloggen. Du har tusentals sidor text att först måste hämta in för att förstå bloggens diskussion om odlandet av en högre rationell själ, vilket i förlängningen ger en spartansk och disciplinerad människa.

   Jag häpnar över att så många av Sveriges skånska obegåvningar tycks hitta till den här sajten! De är väl Sverigedemokrater. Och de dummaste är de som tror de får in en poäng genom att inta en fejkad personlig hållning (i själva verket patroniserande) genom att använda bloggarens förnamn.

   Men Skåne är ju känt för att odla den lägre frosserisjälen, så att bara se varifrån kommentaren stammar (Lund) kanske förklarar det mesta...

   Radera
 3. Jag har av dina texter förstått att du söker en spartansk livsstil, med dina referenser till Plato och andra tänkare. Du har samtidigt klagat på din utsortering ur samhället, sedan du var med i IT-yrans glada dagar. Vad jag försökte skriva var att för att nå allt åt alla, så måste man strypa åt vad alla vill ha för att inte krascha ekosystemen. Vilket är svårt - det är bara att se barnen som vill ha samma leksaker. Därför kom tanken att det du och den andra anonym förespråkar kräver hjärntvätt.
  Eftersom du även skrivit om karma, återfödelse, drömmar från förr etcetera, så skrev jag helt sonika att du i denna reinkarnation har träffat helt rätt eftersom du lever spartanskt och därmed i en kommunistisk idealvärld, så som du skrivit att esséerna skulle ha gjort.
  Att skånska obegåvningar hittar till sajten, säger väl något om sällskapet. Du skriver även att Sverige är själarnas avkrok och dumskallarnas omskolningscentral. Jag vill därmed uppmärksamma dig på fenomenet näthat.
  Vad jag förundras över är vad som hindrar din själsliga evolution i denna reinkarnation. En flygbiljett till Kina kostar inte många tusen. Du vill ju återfödas där ändå. Begåvad som du är kan modern kinesiska inte vara svårt att lära. Hellre än att arbeta för någon girig småföretagare i detta djävulens paradis 2002-2020. Därmed kan du även odla den andliga kärleken.
  Vad jag försöker göra är att trycka vansinnigt hårt på en akupunkturpunkt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I ett parentetiskt stycke, som inledning till det som sedan ska följa, görs kopplingen mellan barnets egocentricitet och borgerlig utblick. Räknat i ord utgör den här lilla (motiverade) avvikelsen från huvudämnet 4% av texten. Likväl ägnades hela din första kommentar åt enbart inläggets minst bärande stycke! Vad säger det om svenskarnas nya oförmåga, omvittnad i den chockartade PISA-rapporten?

   Det är därför jag avfärdar _dig_ i Lund med onnejd på (f.n.) ip-nummer 83.254.143.86 och ser kommentaren som ett uttryck för den lägre "frosserisjälen" (en neologism och utifrån bloggens terminologi snarast en kombination av en urspårad vällevnads-Jupiter och en myckenhet av Vatten-elementet = antikens Vegetativa Själ).

   Det är svårt att ta en kommentar på allvar som låtsas förtrolig genom att använda bloggarens förnamn men bara är patroniserande då avsändaren gömmer sig i anonymitet.

   Vidare: Du saknar respekt för inläggets anslagna temat, har agerat som en alltför vanligt förekommande kapare av det anslagna ämnet och det skulle - om du hade mod nog att bidra med dina födelsedata - vara ett sant nöje att få bekräftat en kombination av en verksamt illgörande Jupiter med dominans på Vatten-elemenet. Ja, genom att dra fram akupunkturpunkter verkar åtminstone Vattenelementet ganska säkert.

   Jag hör och håller med om det du säger om ekosystem. Om du bara stannat där och inte slapphänt låtit den Vegetativa Själen läcka ännu lite mer gift! För vad är detta för barnprat? "Flygbiljett till Kina?" Är detta problemet, att Väduren - Barnets arketyp - dominerar ditt födelsehoroskop, så att inlägget tryckte på fel knappar? Sådant strunt överträffar t.o.m. SvD:s Ludvigssons valhänta ordbild och bekräftar vad bloggen (med Fredrik Reinfeldt, fast inte på samma vis) sagt om "det sovande folket".

   Du verkar följa bloggen så jag hänvisar tillbaka till ett snopet eget uppvaknande nyligen då jag inser att, givet det regelsystem bloggen följer, är Sverigehoroskopet faktiskt inte särskilt bra alls, inte om man ser till graden av samverkan mellan Sol och Måne. Det finns argument här för allt sådant du försöker rubricera som näthat. Etiketter är den fattiges sätt att kompensera sig. När bloggen talar om t.ex. ”det sociala utstötningssyndromet” har den etiketten dessförinnan definierats och fortsätter att diskuteras och vridas och vändas på.

   Näthatet är utbrett i Sverige vilket följande inlägg bekräftar. Dessa astrologiska signaturer spanar man förgäves efter i bloggarens horoskop, naturligtvis också det redovisat på bloggen, ”Anonym”!

   http://sidereal.hall-of-man.com/2015/03/svenskarnas-underjordiska-hat.html

   Radera