Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 11 mars 2015

Ljuger (s)-regeringens ledare lika ogenerat som föregångaren Reinfeldt?Den sympatiska och förtroendeingivande "verkliga" Åsa Romson säger mellan raderna att regeringen Löfven tillbakadaterat sitt moraliskt starka beslut att bryta militärsamarbetet med Saudiarabien (AB). 

Kort sagt, att Löven övertagit Reinfeldts inbillade rätt att ljuga svenskarna rakt i ansiktet bara för att makten tror det vara deras privilegium att "sätta bilden"!

När jag friskar upp minnet av hennes horoskop slår det mig att hon är det perfekta sanningsvittnet, martyren eller visselblåsaren. Fiskarna styrs av den allmänna välviljans Jupiter och här har vi en otroligt intressant spänning mellan faktaförmedlaren Tvillingarna och en Jupiter som är en illgörare. Och när Jupiter får den titeln, då är den inte längre en vän utan en uppblåst hycklare, en Storfinansens lakej. Det verkar inte bättre (och det är inte så illa!) än att Romson delar samma sanningslidelse med den här bloggaren. Månen i Tvillingarna ger ett psyke som är vaket för faktamässigheten i det som sägs omkring en. Men därtill har hon en Sol i martyriets tecken och där den verksamt onda Jupiter borgar för att hon aldrig själv skulle lyckas särskilt bra som en dubiös karriärist.

Det intressanta med månhoroskopet är snarast att hon verkar vara i politikerkarriären för att likt visselblåsaren avslöja makten och härligheten! Som när jag i tonåren föraktade punkarna för att deras uppror stannade vid spretigt hår och dekadenta kläder. Den som vill ändra samhället måste först ta sig innanför dess institutioner - helst utan att bli korrumperad själv på resans gång. Varför Romson känns så äkta som människa är sannolikt för att hennes psyke håller noga koll sin egen solära sida, eller rättare sagt, är vaken på fulspel från andra makthavares sida.

Men att Löfven inte är värdig rollen som regeringschefen såg redan Fredrik Reinfeldt. "Det krävs en man utan moral för att känna igen en annan."

Så varför ljög Löfven om NÄR beslutet togs? Var det bara en sådan där instinktiv Kräft-reaktion? Jag har märkt att det här soltecknet är snabbare än många andra med att dra till med helt onödiga vita lögner. Teoretiskt beror det på att de alltid gränsar mot självbevarelsedriften och instinktens korta tanke. Kräftan är Månens tecken och tappar coolet lättare än andra, särskilt om krigiska Mars ligger i samma tecken, som i Löfvens fall.

Han har sluppit undan länge nu genom att ha en så generande dålig förmåga att komponera sammanhängande tankar med exakt grammatik att mycket av det han säger öppnar sig för olika tolkningar. (Långt värre än t.o.m. Reinfeldt, som åtminstone lärde sig konsten att tala med passiva satskonstruktioner som ett bevis på hur psykopatiskt oberörd han var.)

Men här var tydligen en solklar och helt opåkallad lögn, som en slags "vi var minsann före i vårt beslut än arabjävlarna som fuckar med våran Margot". Sandlåda, men svenskarna förtjänar uppenbarligen inte bättre politiker än så här. Och Näringslivet jublar som fritt kan manipulera ett land där inkompetensen regerar. Ja, DN-artikeln från "de 31 direktörerna" påminner förstås att också ledarskiktet hämtas från vår inavlade genbank.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar