Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 5 mars 2015

Johan Ehrenbergs iskalla klarsyn och Air India

Efter dagens ledarkrönika i ETC råder inga tvivel, Johan Ehrenberg har med åren blivit Sveriges troligen djupast insatta och mest klarseende omvärldsanalytiker.

http://www.etc.se/ledare/liberalerna-gar-over-kanten

Den här omdömesgilla genomgången av de borgerliga ledarsidornas gastande gör mig faktiskt mörkrädd. Är borgare så här infama? Vad går fel med en människas moral när hon flyttar innanför stadsmurarna och reducerar sitt liv till att enbart värna sin egen komfort? Det militärindustriella komplexet - företagare och politiker - tillhör naturligtvis denna grupp som vi astrologiskt kan kalla en perverterad intensifiering av den protektionistiska principen eller Kräftans tecken.


Hitler ansåg att sådant här folk förverkat rätten till sina liv och gasade ihjäl sex miljoner som ”parasiterade på folkkroppen”. Så långt kanske man inte kan gå, men kanske ett tolvstegsprogram för att rädda folk tillbaka från högers intellektuella haveri, påminna om att det sanna tolvstegsprogrammet tecknar en resa från ABSOLUT EGOPERSPEKTIV till ABSOLUT UNIVERSAMLISM. 

Någonstans däremellan har mänskligheten att finna sig en fungerande väg framåt...

*****

Utifrån tanken på den ultimata borgaren Adolf Hitlers "kreativa destruktion" - näringslivet älskar att prefixa sitt inre mörker med ordet "kreativitet" - utförde jag en enkel granskning av ett kvarts sekel utifrån ovanstående antydan om en fungerande medelväg mellan ytterligheterna. 

Om Väduren respresenterar den absoluta egohorisont som likt en förbannelse (eller skugga!) följer vart steg den kroppsbundna själen tar i sitt fordon och det tolfte tecknet Fiskarna representerar offret av all själviskhet, då hamnar, som så ofta, det sjunde tecknet i Vågskålarna.

Under kvartsseklet mellan 1920 och 1945 inträffade bara tre fullmånar själva det dygn då Solen gör entré i Vågens första grad.


1.01.1920 - 1.01.1945
In steps of: 6h 0m
so.lib[1] & mo.ari

17.10.1921  0:00 (GMT+1) - 17.10.1921 12:00 (GMT+1)
16.10.1932 18:00 (GMT+1) - 17.10.1932  6:00 (GMT+1)
16.10.1940 18:00 (GMT+1) - 17.10.1940 12:00 (GMT+1)

Jag fastnar för andra träffen, 1932 och några år innan Hitler (=vettlösa borgare) griper makten. Lokaliserar en sajt som samlar historiska tilldragelser och hittar för oktober ingenting särskilt för den 16-17. Den femtonde är emellertid intressant - detta är dygnet då Indien blir luftburet genom den första flighten för deras första flygbolag.

Spekulativt väljer jag Bombay och midnatt för ett horoskop över det dygnet som en container tid och ur det lokala indiska perspektivet. Det som nu visar sig är astrologisk signifikans på hög nivå!


DYGNET, den bägare tid vari Air India
flyger för första gången


Med insikten att det är Dygnet, en undergruppering av entiteten Tid (Kronos), vi ställer horoskopet för, måste det sägas kuriöst att fullmånen "går igång" ett dygn för tidigt, inte när Solen (gudarna) har nått Vågen utan när de fallna själarnas sublunära sfär (Månen) når Vädurens första grad! Väduren är inte bara totalt egoperspektiv utan i lika hög grad den oförvägna pionjären, utfallet mot världen för att via feedback få lära sig mer om vem man är.

Dygnet öppnar, ur Bombays perspektiv, lämpligt nog i flygtrafikens tecken Tvillingarna och det tredje kommunikationshuset sjuder av aktivitet av olika slag. Och ascendentens härskare Merkurius (den bevingade guden) står i stark opposition till Månen. Som synes är det VARMLUFT som tecknas - Eld och Luft - och då stiger ting från dess slaveri under Djävulens eget hem Jorden (och det som finns därunder).

Den lilla brunsmutsning som syns i Lejonet i tredje kommunikationshuset, härrör från att Lejonets härskare Solen ännu ligger kvar i Jordtecknet Jungfrun, ett hypertekniskt tecken som i sin tur har medvind här eftersom _dess_ härskare Merkurius ingår i den starkt uppåtorienterade oppositionen mellan totalt ego och dess utbalansering i Vågen. KOLLEKTIV FLYGTRAFIK. De jag får tillgång till, har även du nytta av. 

Att här också finns en smutsig "miljöaxel" (oppositionen mellan 2a och 8e huset) är något som världen utifrån sin nuvarande förståelse kanske skulle betona mer än den här kartan med dess optimistiska framstegstro (Eld och Luft).

Man kan också se kartan ur perspektiv av den vaga "bakgrundsstrålningen" från de tre gunas, de tre kvaliteterna. Oppositionerna indikerar en febril överaktivitet i det passionerade (Rajas guna), dvs. i den pseudoverklighet där mänskligheten f.n. lever sitt kollektiva liv. Ovan människorna finns halvgudar och gudar (Sattva guna) och under människorna och delvis uppblandade med mänskligheten har demoner sitt mörklagda liv i Tamas guna (Mörkrets kvalitet). 

Det förvånar inte att Mona Sahlin med sitt storkors i Mörkrets kvalitet nu hamnat i en besvärande sits när hon, eller snarare hennes talskrivare söker tillrättavisa och mästra den underhållande och samtidigt seriösa aktionsgruppen Allt åt alla ("överklassafari" till privilegierade stadsdelar i Stockholm!)

Sahlin befanns i en undersökning för några år sedan ha det mest begränsade ordförrådet av alla i riksdagen och artikeln andas av långt större konceptuell integration än jag upplever att Sahlin själv förfogar över, därför misstanken om en talskrivare eller en hel think tank

Likväl slinker det igenom ett illvilligt misstänkliggörande som EXAKT stämmer med Mona Sahlins psyke i Oxen där Mars och onda stjärnan Algol bildar en förfulande och vrång tendens:

"Vad gäller grupper som Allt åt alla är självklart inte alla gruppernas aktiviteter våldsamma – inte heller är alla enskilda medlemmar våldsamma. "

Min kursivering på "alla". Mellan raderna säger texten att det räcker med ett rötägg som nästlat sig in i aktionsgruppen Allt åt alla för att det framväxande CensurSverige ska rycka ut. Tänk, Mona Sahlin blev en STASI-vakt i slutet av sin karriär. Måste kännas bittert.

Den här bloggen har också erfarit det nya CensurSverige som borgarna så gärna vill ha - högerägda tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter censurerade i omgångar bloggen därför att mediefolkets var för obildat för att kunna klassificera innehållet. Råtthjärnor i kommentarspalten kallar då och då detta en hatblogg, vilket bekräftar talesättet, att den som bara har en hammare i verktygslådan tenderar att använda den på allting.

Det är något sjukt med den där zodiakala principen som prioriterar Försvar. Johan Ehrenberg borde veta, han en febrilt passionerad Kräfta i sitt horoskop men har uppenbarligen övervunnit den irrationella lägre själens djuriska instinkter. I det läget blir Vatten-elementet istället en klar sanningsspegel. Intressant nog har tidningen ETC ytterligare två utmärkta analytiker med det renade vattnet. Maria-Pia Boëthius och Kajsa Ekman.

När Vatten uppträder i sin rena form och när det istället tecknar en närig och hetsig människotyp är en fråga som kräver många avvägningar av de himmelska budskapen.Tillägg

Under torsdagen publicerar kulturskribenten Petter Larsson en text i AB som väl en gång för alla undanröjer alla tvivel om att Rajas guna kan innebära ren stupiditet... (för några storkors i Mörkrets kvalitet, minns Göran Hägglund, Fredrik Reinfelt och Björn Borg... Med undantag av Sahlin har jag inte hittat samma fenomen på vänsterkanten.) 

Som den minnesgoda kan erinra sig säger den indiska texten Bhagadvag Gita att det är här vansinnet sjuder, i de subhumana och demoniska världarna. Ibland undrar man om det inte är politikerna som säger sig jaga samhällsfaror som själva är det verkligt demonridna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar