Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 29 mars 2015

HBT-fenomenet och de 12 husen inom Psyket

I inlägget baserat på en journalists krumma staplande av bilder på varandra utan att fråga sig om den resulterande metaforen ”fungerade”, råkade bloggen öppna en intressant tanke: att t.o.m. månhoroskop (utan individualiserande födelsetid), tagna i klump, skulle kunna avslöja om det redan på den ”psykiska nivån” - som föregår enskilda födslar - finns anlag till stort författarskap.

106 Nobelpristagare i litteratur var i minsta laget att dra några slutsatser av, men låt oss återanvända det tidigare undersökta setet med 268 HBT-kartor då detta är en så särpräglad grupp och tacksam för astrologin, som ju har tydliga markörer för sexualiteten.

Det hade förstås varit önskvärt med en grupp om åtminstone 300 datapunkter, vilken bloggen upplevt som en ganska stabil grupp om man bara accepterar en rätt stor slumpmässig variation. 

Prövningen av 1000 slumpgenererade datum visade att slumpvariationen med en så stor mängd data håller sig inom ±20% relativt medelvärdet även om jag konservativt föreslog ±30% för att vara på den säkra sidan. Kanhända skulle man kunna acceptera en variation på ±50% som slumpens arbete i ett litet dataset som dessa knappt 300 HBT-orienterade individer.
Men jag tänker inte jaga upp mer rådata just nu, utan vill undersöka hur Mars och det åttonde huset (fortplantningsdrift, libido) beter sig i den här gruppen och sedan jämföra med referensgruppen av slumpmässigt genererade födelsedatum.

Eftersom den fallna Mars i Kräftan redan har utmärkt sig inom denna grupp skulle det kunna förefalla som att den fortplantningsinstinkten är skadad hos homosexuella. Mars i Kräftan lyckas aldrig bryta sig genom det egna privata hemmets omslutande och trygga kokong. "Den Andre" förblir något alltför övermäktigt, sexualiteten studsar mot de slutna väggarna och missriktas mot det "säkra", det "egna" eller mot dem som vistas i samma puppa. 


Jämför symbolen för järn och planeten Mars - en pil bryter sig ur den slutna cirkeln. Detta är den ultrastarka Mars i Väduren som lämnar livmodern för att erövra/nedlägga det som skiljer sig från den plats där den just var (homo = med sig själv). Detta är en viril Mars som agerar som tänkt, inte en Mars på nåder av någon annan. (Mars-Kräftan ”ägs” ju av Månen, av psyket/sinnet med alla dess griller och sanna eller falska föreställningar.)

Men minns hur journalistens författarplanet Merkurius betedde sig väldigt annorlunda från den planet som agerade som dess ställföreträdare såsom det tredje kommunikationshusets tillfälliga ägare. Jag antog att det är husindikationerna som har företräde där, men märk på vilken kontroversiell grund: att göra bruk av husen baserade på en månascendent! Men detta har bloggen gjort under flera år utifrån en halvt uttalad nyplatonisk filosofi som ser Själen som mer unifierad ju högre man går. 


Bara människor född till en begränsad kultur och en ordinär tankeförmåga skulle komma på den vansinniga tanken att identifiera sig med sin fysiska kropp. Väljer man sin identitet på en högre våning i själens komplexa natur får man genast tillgång till så mycket mer!

Detta betyder också att själar som lever på Månens nivå griper in i varandra på ett helt annat sätt an småaktiga människor som står och stirrar på varandras hud- eller hårfärg och fattar sina beslut på denna galna nivå. Ja, Månen i Jordelementet och i ett ”jordigt” hus kanske inte har så lätt att nå denna upplevelse av att vara på insidan av en annan, att i princip vara samma varelse... Jord dödar anden och skapar illusionen av att kroppen är den distinkta verkligheten och avskiljaren, en individ till en annan. 

Tankarna går förstås till Månens nära koppling till fjärde huset och Hemmet. Traditionalistiska hederskulturer tycks ha fattat galoppen om än figurativt. De enskilda familjemedlemmarna är mindre viktiga än den "kollektivsjäl" som hela Huset eller Familjen utgör. (Månen/Kräftan/4e huset är alla sätt att indikera den här lägsta själsnivån över den fullständiga ego-villfarelsen där individer är sin egen kropp närmast.)

Den som finner sin själ t.o.m. bortom den sublunära sfären har tillgång till ännu mer än klan- och blodssjälen, och kan nu börja tala med allehanda livsöden genom historien. Det är i den Rationella Själen - symboliskt centrerad i Saturnus - med dess bedömande fakultet man kan uppleva möten med andra gestalter i historien och t.o.m. komma fram till att man på den lägre sensationalistiska nivån möter och samspråkar med sig själv i ett annat liv, i drömmar eller visioner.

Den dömande instansen Saturnus är överordnad Månen, men det är i sinnet/psyket som föreställningarna eller sensationerna skapas - vare sig via yttre sinnesdata eller material av annan härkomst som spelas upp i det inre sinnet. Talar vi introspektion är det ytterst sett Saturnus som använder Månen som en spegel för sin egen form, men denna Själens Form har inte längre med den obetydliga ego-varelsen på jorden att göra, nu talar vi om själar inom en Själ som inte en dödlig människa kan göra anspråk på. Det är själen som äger människan som ett verktyg och inte tvärtom. Att möta historiska gestalter i drömmar och visioner är bara själen som rumsterar i sin verktygslåda. Och Själen med stort S är helt unifierad, den ÄGER allt och svarar bara mot det gudomliga Intellektet, grekernas Nous, där prototyper till livets alla uttryck för evigt existerar.

På samma sätt som i föregående mikrostudie ska vi först titta på Mars som sådan och sedan på den planet som utifrån månascendenten äger det åttonde fortplantningshuset. Men här har vi inte bild-insensitiva journalisten som referenspunkt, och går därför först igenom Mars placering i samtliga 12 hus ”på den psykiska nivån”. Då kommer vi i bästa fall att hitta någon intressant anomali, och jag är mycket nyfiken på om åttonde huset kommer att utmärka sig på något sätt!


Mars husplaceringar utifrån månascendenten
i 268 HBT-horoskop
1 1 0 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 17
2 2 1 5 3 2 3 1 0 3 1 2 4 27
3 2 2 0 1 1 1 3 4 2 1 2 3 22
4 1 5 0 3 8 3 2 1 0 3 0 2 28
5 4 0 0 1 1 2 2 4 2 1 1 0 18
6 4 5 0 0 2 2 2 3 1 3 2 0 24
7 1 0 1 0 0 1 0 1 3 3 0 2 12
8 4 1 1 1 2 3 3 0 4 2 2 2 25
9 2 1 0 0 3 1 1 2 0 0 1 3 14
10 3 1 2 3 2 5 4 3 3 0 4 3 33
11 1 0 1 2 2 4 9 2 3 1 2 2 29
12 1 3 2 2 5 4 3 4 0 1 1 2 28
26 19 13 17 31 30 23 25 23 17 18 26

Här ger HBT-gruppen ifrån sig ett fascinerande budskap! Merparten av horoskopen saknar klockslag och några få månplaceringar är säkerligen felaktiga, men totalbilden torde vara korrekt. Och det tar inte många sekunder att insupa kartan och inse att dessa 268 HBT-varelser har en libido som skyr det heterosexuella sjunde partnerskapshuset som pesten! När det kommer till driftsliv undviks just det hus där sex enligt den eviga morallagen är legitimt.

Sällan har man väl sett en så tydlig bekräftelse på att homosexualiteten är en sjukdom i passionslivet (Rajas guna). Passioner kopplade den romerske filosofen Plotinus till de kroppsliga organen. Ovanför den rent fysiska nivån upplever inte själen passion i ordets vanliga mening. Eftersom vi här studerar den psykiska nivån (Månen) är det alltså inte fel att som man tidigare gjorde, klassificera homosexualitet som psykisk sjukdom.

Med 268 stycken Mars att placera ut i de tolv husen är genomsnittet 22,3 placeringar per hus. Använder vi det gamla intervallet ±50% för slumpmässighet uppstår över- eller underrepresentation vid 33,5 respektive 11,2 placeringar. HBT-gruppens ointresse för den heterosexuella attraktionen (Venus/7e huset) är således statistiskt signifikant.

Vi har nu två signaturer, svaga visserligen, en fallen Mars som tecknar en förhöjd dragning till HBT-beteende och så detta intressanta negativa fynd, att HBT-fenomenet skyr det normala sjunde husets allianser. (I Vågen möts faderliga Stenbocken, moderliga Kräftan för att barnet Väduren ska resultera i tionden månaden/tecknet efter moder-kräftans konception. HBT-folket är alltså i sina lägre vegetativa själar - Mars - skadade i den här frågan och detta blir synligt redan i den "psykiska dimensionen")

Som framgår av tabellens understa rad uppstår ingen motsvarande signifikans åt någotdera hållet av Månens placering som sådan i något av de 12 tecken, även om den filosofiska Månen i Tvillingarna står snuddande nära en naturlig frihet från den extra börda HBT-störningen ger. Detta blir mer begripligt om man påminner sig att zodiaktecknet i Indien har en klart heterosexuell tendens och under sitt sanskrit-namn Mithuna indikerar det arketypiska älskande (heterosexuella) paret. Indisk astrologi påminner om detta genom att göra Venus till i princip den enda planet som fungerar för Tvillingarna när de stiger i öster. 

Det ligger naturligtvis i den gudomliga kommunikatörens väsen att han anpassar budskapet till sin publik. Som min framlidne far, född med Tvillingarna i öster alltid sade: "...till bönder på bönders vis och latin med de lärde". Jämför det med dagens svenska dagspress och dess infantila tonläge. Högern försöker DRA NER folket djupare än de var från början och det hela började med nymoderaternas "postpolitiska" nonsensliv av shopping och "individuell valfrihet". 

Denna egopropaganda går rakt emot vad Venus - människors förmåga att harmoniera (älska) och kooperera - står för. Högerns budskap är ren jävelskap om man ser det ur den gudomliga budbärarens Hermes (Merkurius) perspektiv. En rubrik på bloggen nyligen lät säkerligen vulgär och anstötlig, men i det här testet och kommentaren till moderatismen ser vi den rymde en sanning: Fjollorna mötas i de nyttiga idioternas parti, Moderaterna. Det här partiets brist på värderingar utöver de heliga plikterna att jobba och shoppa och stajla är nog det värsta som hänt Sverige i historien (värre än hungersnöden som ledde till utvandring till Amerika). Och undantaget Margot Wallströms fina utrikespolitiska drag mot eländesstater fortsätter regeringen Löfven med den här intensifierade dumheten. Rädslan för att storföretagen ska fly landet förlamar politikerna och gör dem föraktansvärda.


Om den tillfälliga ägaren av det åttonde huset
 

I den första delstudien fick vi ett högst oväntat napp i det "frånvarande sjunde huset". Men låt oss nu se om åttonde huset ändå inte har något med HBT-fenomenet att göra.

Sökmönster (typiskt): mo.ari & mo.h1 & ma.h8

(I just det här fallet visar sig psykets ägare också vara ägaren av det åttonde huset för libido, det är Mars själv och ingen annan som representerar sexualdriften i åttonde)


Åttonde husets tillfälliga härskares husplaceringar
utifrån månascendenten i 268 HBT-horoskop
ma ju sa sa ju ma ve me so me ve
1 1 2 0 2 0 1 1 6 --- 2 4 3 22
2 2 2 2 3 9 3 2 3 --- 0 2 5 33
3 2 1 1 2 1 1 3 1 --- 2 2 2 18
4 1 2 0 1 0 3 1 3 --- 1 2 0 14
5 4 3 0 3 4 2 2 2 --- 3 0 1 24
6 4 2 2 1 4 2 1 2 --- 1 2 1 22
7 1 0 0 2 4 1 1 0 --- 0 1 2 12
8 4 2 3 1 2 3 1 5 --- 0 1 0 22
9 2 2 2 0 1 1 4 1 --- 3 1 2 19
10 3 1 0 1 3 5 1 1 --- 2 2 4 23
11 1 1 0 1 2 4 6 0 --- 1 1 5 22
12 1 1 3 0 1 4 0 1 --- 2 0 1 14
26 19 13 17 31 30 23 25 23 17 18 26


Minns hur hinduisk astrologi använder tanken om "multipel attestering". Kommer budskap av snarlikt slag tillbaka mer än en gång i ett horoskop är detta ett tecken på att stjärntydaren hittat ett ömmande/starkt ämne i horoskopet. 

Så vad säga när vi lämnar studiet av libidoplaneten Mars i sig för att istället se vilka hus den tillfälliga åttondehusägaren söker sig till eller skyggar undan, och återigen ser hur den homosexuella driftstörningen undviker den heterosexuella kärlekens sjunde hus? Här bekräftar den andra studien fyndet i den första! Visserligen är 12 placeringar i sjunde strax över gränsen för signifikant underrepresentation vid 11,2, men låt oss inte vara knussliga. Trenden upprepar sig och dessutom tydligt.

Den här gången visar sig också en signifikant överbetoning av andra huset, vilket incidentellt säger oss att husen verkligen "fungerar" även i den psykiska verkligheten, där andesjälar lever före sitt nedstigande till en fysisk kropp. Homosexuella är det redan födelsen eftersom det ligger en "anda" i luften under de 2-2½ dygn Månen tillbringar i vart tecken.

Se det här citatet av den romerske filosofen Plotinus, om hur själen kan vända sig nedåt mot det jordiska och t.o.m. börja identifiera sig med det animaliska. Då blir människan en levande själ som lever på en lägre nivå än vad hon var menad som. (Se också föregående inlägg om Hollywoods sex bäst betalda skådespelare.) Det andra huset, Oxens eget hus, indikerar vägen in i dödsriket efter att man identifierat sig med den djuriska kroppen och börjat tappa sikte på vad den verkliga Människan är för väsen. All sekularism förnekar att det skulle finnas en verklig Människa på en högre verklighetsnivå och predikar dyrkan av djurkroppen.

Jag finner det signifikativt att testet anger att homosexuella SOM GRUPP attraheras av det primitiva och outvecklade ORALA ANDRA HUSET. (33 placeringar, ynkliga 0,5 horoskop från gränsen för signifikant överrepresentation.) Det andra är ett venusianskt hus som tecknar en oreflekterad identifikation med det kroppsegna. Och det är ju exakt vad jag har förslagit på bloggen under loppet av flera studier av HBT-horoskop: dessa själar är så outvecklade att de bara kan älska det som är som dem själva. Den heterosexuella spelplanen är fullständigt obegriplig för dessa arma eftersläntrare i evolutionen.

Det här ger också en ny innebörd åt den antika grekiska beteckningen på det andra huset: Hades eller Dödsrikets port eller mynning. Oralsex förekommer förstås också i den heterosexuella böjelsen, men här verkar det ha gått signifikant överstyr.

Det kanske förvånar att det traditionella åttonde libidohuset förde så lite väsen i båda dessa tester. Men det är ingen gåta. Precis som Månen, när vi reserverar den som platshållare för den psykiska utblicken, måste man betrakta åttonde som en konstant. Det är sexualitetens tillfälliga ägare vi studerat i andra testet och noterat hur den tydligt undvek sjunde venusianska huset på dess andliga nivå för att istället dras till det jordbundna andra huset. Undersökningen skänker stöd åt kristendomens antika uppfattning att homosexualitet är en själens sjukdom - dvs. en företeelse på Månens nivå. Men det är den enskilda personen som avgör om han/hon via praktik ska förvandla sig själv till en syndare. Andra huset är troligen astrologins mest praktiska hus, det är den ultimata "göraren" (sida vid sida med "tänkaren" Tvillingarna i det tredje grannhuset intill).

Nära statistisk överrepresentation bland HBT-folk är Månen i Lejonet. Jag vill minnas att jag kommenterat den saken tidigare och i termer av homosexualiteten som en specifik typ av narcissism (tanken ligger mellan raderna i det ovan sagda, också). Men även om Mån-Lejonen är rikligt representerade sticker verkligen två placeringar ut. I det första studiet landar inte mindre än åtta sex-Mars i det inneslutna fjärde huset när psyket direkt söker Solen (andesjälen eller den egna identiteten). 

Detta påminner faktiskt om vad jag sade om den fallna Mars i Kräftan och dess oförmåga att bryta sig ut och erövra världen utanför modershägnet eller den trygga lilla världen, en värld utan "den Andre" eftersom alla i hemmet är av "samma blod". Sexualenergin ligger instängd som i en liten innansjö. Och specifikt Månen i Lejonet är den enda som ägs av Solen, en planet som per definition är "homo" om man så vill. (Grekiskans homoouosis indikerar det som är sig själv likt, en enda oblandad substans på samma sätt som astrologins Sol indikerar en distinkt själ utan inblandning av någon annan.)

Fjärde huset är ett lunärt område, och tecknar det allra mest privata eller icke-offentliga (anti-tionde huset) och det är mycket möjligt att vi här hittat ett litet sidofynd inom studien, en särskilt HBT-benägen typ av astrologisk indikation.

Även i det andra testet dyker en påfallande koncentration upp i samband med Månen i Lejonet. Det är faktiskt Lejon-psyket som själv drar nästan hela lasset som gör det primitiva orala huset till ett sådant syndens näste, en förgård till Dödsriket eller Helvetet (hadiou pyle)!

Minns bloggens tes om att Jord och Eld (här som Eld-Måne i ett Jord-hus) leder till en själens brutalisering, dvs. ett förgrovande. Även detta fynd tyder på att HBT-fenomenet är en psykopatologi, själar som lever ut ett djupare problem med de enda verktyg de upplever sig förfoga till (tack vare en fördummande tidsanda och usla medier). Den enda trösten är att själar sägs patologisera tills de blivit mätta.

Möjligheten är att de i sitt nästa jordeliv har klarat av den homosexuella fasen och återigen tar sig an det stora uppdraget som tecknas av den "gudomligt påbjudna familjebildningen" i passionens kvalitet. Alla kulturer har ansett att äktenskapet var ett måste, och det hade högsta prioritet i Platons idealsamhälle. Judarna hade en intressant klausul som möjliggjorde för ytterligt speciella gossebarn med stor fallenhet för studier att frångå detta obligatorium för att viga sina liv åt ett högre syfte. 


Illustrationen kan ses på flera sätt. Här är Rajas guna, den genomsnittliga jordmänsklighetens domän, mellan gudar (Sattva guna) och demoner (Tamas guna). Den biologiska reproduktionscykeln är helt en fråga om Rajas.

Fadern Saturnus nedsänker sin FORM och den sublunära sfären möter upp med moder MATERs materia, med vilket avses stoffet på den psykiska (sublunära) nivån. Vattenelementet mottar som vax sigillets - den själsliga formens - inpräntning. 

Det som sedan händer i Jordelementet är bara en svans på denna process. Jord tecknar konkretiseringen eller objektifieringen av de föregående, verksamma processerna, men den här bloggen arbetar i "jordläge" i t.ex. detta inlägg där den söker kvantifiera de högre realiteterna med ett matematiskt språk som hör hemma på en lägre verklighetsnivå än den sömlösa förståelse som utmärker att vi nått bortom sensationalismen och beaktar själens högre fakulteter.

Jord och allt empiriskt vetande är således ytterst en återvändsgränd, sådant kan inte "ärva himmelriket". "Ashes to ashes, dust to dust" - det är intressant att det är Fader Död (Saturnus) - denna världens herre - som initierar processen i tid och rum. Fädernas väg är återfödelsernas och det tröstlösa kretsloppets väg. Jag har kallat Saturnus naturvetenskapens egen planet och det står allt klarare varför...

Solen dyker i detta kosmiska drama först upp i och med barnets födelse, Solen tecknar en jiva-atman, en distinkt andesjäl i detta kosmos som nu ansluter sig till den lägre, deterministiska tillvaron. Andesjälen liftar med värdkroppen men är essentiellt en Främling i alla världar, inte av denna världen. Solen ska bättre uppfattas som en förlängning av Jupiter. Indisk astrologi talar om Jupiter som faderskapets planet och i den meningen har också kristendomen förklarat Gud och Sonen (avkomman, Jesus Kristus) ha en homoouosis, ett och samma väsen. 

Kristendomen vann sin makt på att mörklägga att samma princip gäller för alla besjälade individer, en ofattbar förfalskning av den bästa grekiska filosofin. Tankegången håller nu inte för indisk astrologi/filosofi där Jupiters essens (ousia, natur, väsen) sägs vara Eter medan Solens essens är Eld. Men det är kanske missriktat att jaga en exakt punkt-för-punkt-överenstämmelse mellan vad som är kulturbetingade bilder för svårrepresenterade realiteter... Det är ändå fascinerande hur väl astrologins byggstenar kommer samman och antyder existensen av en sophia perennis.

Avkomman eller Väduren döljer implicit den Levande Varelsens (Solen) närvaro i ett lägre världssystem som det Stenbocken och Kräftan mellan sig tecknar genom att astrologin låter "upphöja" Solen i Vädurens tecken. Men inte av de skäl den efterrationaliserande Claudius Ptolemaios angav i Tetrabiblos och som sökte härleda planeternas upphöjelser och fall till den tropiska (västerländska zodiaken). Det finns tecken på att upphöjelse och fall var i bruk redan i Babylon, och då den tidiga astrologin var siderisk kan argumenten för detta schema knappast ha byggt på det solära året och den tropiska zodiaken. Det är i bristen på vetskap det passar så utomordentligt väl att knyta zodiaken till filosofin, de fungerar så väl tillsammans! 

Frank Egleston Robbins, den preeminenta översättaren av Tetrabiblos (här den grekiska texten med full sökbarhet*) noterade 1940 att Ptolemaois var en partisk vetenskapsman (det är bara att läsa hans rasistiska åsikter om vissa andra folkslag för att notera detta). Det kaldéiska (babyloniska) schemat för vilka planeter som äger vilka grader av ett zodiaktecken förklastar han trots att logiken är kristallklar och hans eget egyptiska folks schema lider av flera obegripligheter (vilket han paradoxalt nog noterar). Robbins misstänker att Ptolemaios vägrade acceptera det överlägsna kaldéiska systemet därför att det inte kom sockrat med insäljande men godtyckliga efterrationaliseringar av den typ Ptolemaios tycks ha föredragit. 

På denna skakiga grund kom Tetrabiblos ändå blir hörnstenen i den västerländska astrologins kanon under tusen år, en delförklaring till varför denna vetenskap idag är utdöd, förutom ett litet järngäng i väst som fortsätter tro på den tropiska zodiakens värde. Den har inget värde alls och som franske statistikern Gauquelin kom fram till via forskning, kan man lika gärna skrota den tropiska zodiaken helt. Den är bara tolv alternativa namn på kalenderårets månader. Den här bloggen har varit intresserad av om den ursprungliga sideriska zodiaken gör bättre ifrån sig, nu när vårdagjämningens precession drivit oss så långt från himlen år noll, och en del tyder på det.

_____

*Undertecknad är inte grekiskkunnig men det är nog så intressant att finna ut vilka ord som användes i antiken och se hur vi fortfarande använder dem, ofta med snarlik betydelse men nästan alltid förenklat och fördummat. Det grekiska ordet för estetik indikerade för den tidens filosofer enbart sinnesintrycken och i förlängningen en naiv människa som inte använde sina högre intellektuella fakulteter utan enbart gick på sakernas mer eller mindre tilldragande yta. (Filosofen Kierkegaard anknyter i sin tredelade, "evolutionära" människomodell - esteten, moralisten och den andlige - till en klassisk tanke.)

Estetik anknyter således enbart till kroppens fem sinnen och den "lilla värld" de människor bebor som har för vana att fylla sina liv med åsikter om ditt och datt, baserade på syn- eller hörselintryck samt en rudimentär inre "domare" som bejakar eller avfärdar det som upplevts i omvärlden. När den inre domaren Saturnus vänder sig inåt, mot själen, händer något helt annat. Saturnus förädlas och blir ett instrument för Nous, det gudomliga intellektet vars natur tycks ligga till grund för hur astrologin ibland beskriver sin symbol Saturnus.Tillägg. Andra testet upprepat med 300 slumpdatum

För att klargöra hur pålitliga fynden är upprepar jag test 2 med de skiftande ägarna av åttonde huset med 300 slumpgenererade datum.

Åttonde husets tillfälliga härskares husplaceringar
utifrån månascendenten hos 300 slumpmässiga datum
ma ju sa sa ju ma ve me so me ve
1 2 2 3 5 2 3 3 5 --- 1 1 2 29
2 3 3 0 2 2 4 0 2 --- 5 1 2 24
3 0 3 2 7 0 0 1 3 --- 0 1 2 19
4 5 3 2 3 3 1 1 1 --- 0 1 3 23
5 1 2 1 2 3 3 0 3 --- 2 1 0 18
6 4 4 1 3 3 2 2 2 --- 3 1 3 28
7 2 2 2 4 2 1 5 3 --- 2 3 2 28
8 3 2 3 1 3 2 3 3 --- 0 3 3 26
9 1 1 4 0 3 0 3 1 --- 2 2 1 18
10 2 1 0 4 5 1 4 4 --- 4 1 2 28
11 1 1 3 0 0 1 3 1 --- 1 2 1 14
12 5 1 0 1 0 3 4 2 --- 1 3 3 23
29 25 21 32 26 21 29 30 22 21 20 24


Tabellens nedersta rad visar antalet månascendenter i vart tecken och 1/12 x 300 datapunkter ger ett medelvärde på 25 av varje sort. Vid och utom gränserna ±50 gäller signfikant över- eller underrepresentation (37,5 resp. 12,5), men i nedersta raden finns ingen månplacering som understiger medelvärdet med mer än 20% och ingen som överskrider det med mer än 28%. 

Att Mån-Kräftan här får hela 7 placeringar i tredje huset ser lika misstänkt ut som det prominenta Mån-Lejonet i båda de föregående testerna. Men då ska man minnas att här applicerats två kriterier, viss Måne i första och vissa åttondehusägare i godtyckligt hus samt att referensgruppen som sådan är "vitt brus", utan någon känd sexuell avvikelse. 

Den lilla toppen saknar mening, med mindre man säger: "vanliga hetereosexuella människor i stort - OM de tillhör den typiska sublunära instinktstypen (Kräftan) har hjärnan full av sex", vilket är vad en hermeneutisk inkänning av åttondehusets ägare i tredje huset när den Vegetativa Principens Kräfta anger sinnelagets höjd. 

Anomalin är så intressant att man undrar om det vita slumpbruset är medvetet och skämtar med oss. Här har vi fått en perfekt kodad bild av den instinktsdrivna människans tredjehusmentalitet, givet att det var driftlivet (8e) som synades! Ur slumpen tonar meningsfullhet fram.

Men om vi tyglar oss en smula, är det kolumnen längst till höger som är det viktiga. Som väntat suddas genast HBT-gruppens skyggande undan det sjunde venusianska allianshuset bort eftersom detta är 300 datapunkter motsvarande en normal blandning av folk. 

Vad som resulterar är en svag betoning på 11e huset (14 datapunkter) och en topp på 29 i första huset, men båda ligger inom den förväntade slumpvariationen för ett set av denna storlek utifrån de kriterier på signifikans som jag tidigare satt helt enkelt genom att observerar hur mycket 1000 slumpdatum varierar och sedan bryta ner denna grupp i tre om 300 (kastar bort 100) och studera hur mycket vildare slumpsvängningarna blir med ett mindre material. (Satt man och sov på mattelektionerna i skolan eller har glömt precis all matte, får man återupptäcka saker med primitiva metoder.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar