Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 13 mars 2015

Fjollorna mötas i de nyttiga idioternas parti, Moderaterna

Yta, glamour, jobb och konsumtion. Hos Moderaterna känner sig fjollor välkomna eftersom en moderat bara tittar på pengarna du spenderar och kläderna du bär. Jag håller visserligen helt med moderata politikern Fjellner som i AB frågar (s)-regeringen varför i hela friden de nödvändigtvis ville vara med i FN:s säkerhetsråd. Jag har själv uttryckt mina misstankar att alla dessa lågbildade sossar likt förskolebarn leker imitationslekar och söker återupprätta Palme-erans glans genom ytliga åtbörder utan förankring i den egna kompetensen eller djupast kända rättspatoset. Sverige är alltigenom dekadent numera.

Eftersom bloggen varvar ner efter sex år kan väl ett av de avslutande inläggen ta vid där det började, med lite häcklande av fjollorna. Det var ett misstag att lyfta bort den här sjukdomen ur västvärldens lista på psykologiska åkommor, särskilt ur antikens perspektiv, då man visste att det är själen som orsakar allt i livet, inte någon död mekanisk determinism som lägre stående varelser gärna inbillar sig.

Inför Fjellners horoskop med den extrema narcissism som där syns, formulerade jag en liten försiktig hypotes om en gay-signatur utöver dem bloggen redan har upptäckt. (Den fallna Mars i Kräftan, horoskop med pervertering signerad den onda stjärnan Algol och kanske någon mer signatur --- orkar inte leta rätt på alla inlägg just nu.)

Här ser vi libidoplaneten Mars ligga i härskarläge i Skorpionen och därmed förfoga över Solen i samma tecken. Bloggaren har själv samma kombination (fast i Vågen) men den försiktiga hypotesen kräver att det ska vara Månens disponent som minglar i samma tecken som den identitetsplaneten Solen för homosexualitet. Precis som i Fjellners fall där Månen i Lejonet "ägs" av Solen. Tanken att det är Mars i samma tecken som får bägaren att rinna över, går tyvärr inte alls att testa med bara 268 HBT-horoskop till hands. Redan två placeringar 1/12 x 1/12 x antalet horoskop ger oss ett förväntat medelvärde på ynkliga 1,86 horoskop per kombination. Att introducera en tredje variabel kräver med andra ord enorma mängder rådata. Inte ens det här är ett robust test.

Dessutom har vi problemet med att Merkurius och Venus alltid ligger i Solens närhet vilket snedvrider alla resultat. När månen har en disponent i omloppsbana utanför solen gäller 1/12 chans men Merkurius är aldrig mer än 28 grader från Solen och Venus aldrig mer än 48 grader. Lite oprecis har därför Månens disponent, när den heter Merkurius, bara en zodiak bestående av tre tecken att befinna sig i och Venus en zodiak som är 4½ tecken stor.

Det är därför fyra gånger högre chans för att Solen och Merkurius ska dela tecken och cirka 2,6 gånger högre chans för Solen och Venus. Vi måste därför "normalisera" dessa anomalier genom division, och därefter fundera över om resultatet antyder en ökad homosexualitet när "psyket" (Månen) är så nära kopplad till den naturligt homo Solen. Solen är "hel" och som själens identitet är den sig själv nog, den upplever inte som John Lennon att den saknar och finner sin äkta hälft i en Yoko Ono.


Måne i   Sol+måndisponenten

ARI      Ma    2
TAU      Ve    3/2,6=1,15
GEM      Me    10/4=2,5
CAN      Mo    2
LEO      So    1
VIR      Me    17/4=4,25
LIB      Ve    7/2,6=2,7
SCO      Ma    3
SAG      Ju    3
CAP      Sa    0
AQU      Sa    1
PIS      Ju    4

Som synes reparerar vår lilla division den falska signifikansen. Men med ett medel på knappa 2 horoskop inser vem som helst att det här inte är mycket att hänga upp i julgranen.

Eller?

Vi har 0 förekomster bland homosar av Månen i Stenbocken när sinnelagets härskare Saturnus minglar med Solen. En "underrepresentation" relativt medel med "chockerande" 100%. Vi har också 4,25 förekomster av Månen i Jungfrun när Merkurius minglar med Solen, dvs en "överrepresentation" med nästan 130%.

Ligger det, som en ren tankelek, någon astro-LOGIK i just den första kombinationens avsaknad av den homosexuella anfäktelsen och den andras benägenhet till självisk kärlek i dess mest grova uttryck?

Jag tror faktiskt jag har hittat fram till ungefär samma resultat genom andra tester (som jag inte orkar leta fram). Saturnus som "själens form" ger människor med Månen i Stenbocken och Vattumannen en djupare respekt för vem de är som fysiska uppenbarelser än andra. Jag tror de ifrågasätter mindre VAD de har blivit födda till eftersom Saturnus har något så slutgiltigt över sig ("inte öppet för diskussion"). Ska vi nu ändå leka lite med resultatet har även Månen i saturniska Vattumannen en låg notera med bara 1 gay-horoskop vilket tyder på att Saturnus och Månen kanske håller psyket friskt.

Å andra sidan ger Månen i Jungfrun en homosexuell benägenhet enligt detta mikroskopiska test. Och i Jungfrun anses ju den heterosexuella attraktionens planet Venus vara "fallen", samtidigt som Venus/Afrodite och Merkurius/Hermes föder en hermafrodit till avkomma, en som varken är det ena eller det andra (eller både-och). Jungfrun är känd som det tecken som skyggar inför samgåendet mellan kropparna (vilket sker i nästa tecken, venusianska Vågen - ibland är Jungfrun rent antisocial! 

Märkligt nog finns det alltså astrologiska traditioner som synes ringa in vad som redan i detta lilla test antyds. Å visst, Saturnus och till sin essens heterosexuella Venus är ju också "planetära vänner" enligt synsätt, ytterligare en indikation om varför Månen i de saturniska tecknen "underpresterar" bland HBT-folk. Dessa Månar är kanske normalt sett relativt immuna mot den här typen av psykisk åkomma?

Hur spännande vore det inte att ha tillgång till flera tusen HBT-horoskop! Att homosexuellas riksförbund skulle låna ut sitt medlemsregister till bloggen är nog bara att drömma om! Det sekulära samhället vill inget hellre än att mörka det faktum att det existerar en OBJEKTIV MORALLAG, vars tidiga upptäckt den outgrundliga zodiaken tycks vittna om. 

Det är ju så nedslående för en tygellös hedonist i västvärlden att inse att hela hans/hennes liv är baserat på en lögn och att han/hon kommer att få betala samma kollektiva skuld för sitt leverne dagen då Västeuropas befolkning styckas upp och skingras över morgondagens jordklot och reinkarnerar på platser som bäst passar deras primärt kollektiva och sekundärt individuella karma...

Se förra inlägget om födelser till Tredje världens fattigaste kåkstäder... Det är troligen dit dagens européer är på väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar