Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 13 mars 2015

Filosofen Platon om tiggarna

Vänstertidningen ETC försökte häromdagen göra en stor sak av att en moderat överdrev stockholmarnas klagomål på tiggeriet i stan (se detta blogginlägg). Nu svarar DN med en annan rapport som i stället tar fasta på de "baser" varifrån tiggarna varje morgon sprider ut sig över Stockholm och hur dessa förstör för lokalbefolkningen.

En lunchpromenad i vårsolen i centrala Stockholm är inte längre en njutning efter en förmiddag av hårt arbete. På ett kort varv runt några kvarter räknade jag till åtta tiggare, några i de mest omöjliga och undanskymda platser eftersom deras andra olycksbröder och -systrar redan fyllt ut alla "attraktiva" platser. 

Häromdagen provade jag en sträcka snett genom innerstan och räknade till 12 stycken under cirka 20 minuters promenad. Bara runt det torg där jag bor sitter mellan fem och sex stycken och har mutat in hela området. När jag en annan dag tar mig genom gamla stan och tillbaka in i staden förbi kungliga slottet möter jag inte en enda tiggare. Så Stockholms Stad har en annan policy när det gäller att hålla turiststråket nummer ett fritt från "inslag i statsbilden" fritt från degraderande inslag? Eller är tiggarna så sluga att de inser det hopplösa i att exponera sin nöd för inresta turister?

Är denna sällsynta exponering av NÖD Sveriges rättmätiga straff för att man valde den borgerliga vägen och åtta år med Reinfeldt? Vägen som sade att vi ska ha fattiga och rika i vårt samhälle? Att få alla sina pittoreska platser solkade av NÖD och LIDANDE? Att få tv-reklamens låtsasvärld riven i stycken varje gång de lämnar dörren?

Som en skugga och tillhörig det äldre och utgående sortimentet av befolkningen måste jag undra hur stadens alla högerborgare kan leva så här? Undertrycker de precis allting de ser och erfar? Jag vet att den sekulära borgaren per definition är en omoralisk dubbelnatur, men tack vare det romska tiggeriet kanske det nu uppstår sådan press på det här befolkningssegmentet att det uppstår en våg av nervösa sammanbrott och hjärnblödningar, vartefter att alla förljugna och sönderdresserade människor fortsätter söker spela toleranta. Det är nu man ser vad en ständig kost bestående av McDonalds och märkeskläder leder till. Obildade människor utan förmåga att argumentera för sina känslor sedan SVT fött dem med högervridna nyheter och "Mellon" i åtta års tid.

Bara så att alla ska veta hur romproblemet borde ha skötts refererar jag än en gång till västerlandets stora portalfigur Platon och vad han i sitt magnum opus Lagarna hade att säga om tiggeriet. Översättningen är min från den engelska utgåvan "Plato - Compete Works" med John M. Cooper som huvudredaktör.


Sympati förtjänas inte av svält som sådan, eller av dem i detta tillstånd utan av den människa som trots sin måttfullhet – eller någon annan dygd eller strävan att förvärva sådan – icke desto mindre drabbas av någon olycka. Där så är fallet, skulle det vara anledning till förvåning om en dygdig person, vare sig en slav eller en fri människa, även om samhället han lever i styrs med mycket måttlig talang, någonsin negligerades så grovt att han reducerades till ren och skär fattigdom.

Lagstiftaren har sitt på det torra om han därför formulerar en lag som lyder ungefär som följer. Ingen ska tillåtas tigga i staten. Vem än som försöker sig på detta, och vädjar sig till sitt uppehälle genom ett besvärande av andra utan ände, ska fördrivas från marknadsplatsen av dess väktare, från staden av dess väktare och från den omgivande nejden genom landsbygdsväkteriet ända ut till statens gränser, så att landet fullständigt kan göra sig kvitt sådana varelser. (Laws XI 936b)

Naturligtvis skulle inte en sådan parasitorganisation som EU ha kunnat komma ifråga för statskonstruktören Platon. Det är helt obegripligt att svenska politiker är så ynkliga att de inte ens kan genomföra detta enkla program signerat Platon. Ja, herregud, Reinfeldt måste ha läst Platon som Fan läser Bibeln - uppochner - och skar ner på statens hjälp till sina egna, samtidigt som nödlidande väller in i landet! 


Jag skulle föreslå att det romska tiggeriet är en analogi till Egyptens sju bibliska plågor. De är som gräshoppssvärmen som svenskarna har fått just för att de följde Reinfeldt på själviskhetens väg. EU representerar en kollektiv själviskhet och de som rör sig med EU:s välsignelse är kriminella själar, vare sig på väg efter nästa miljonvinst i ett land med lägre lönekostnader eller bara ett mål mat.

Varför vänstern är sådana fattigdomskramare i frågan om EU-migranter är en källa till förvåning. I värsta fall består vänstern av så lågutbildade människor att de bara ägnar sig åt att irrationell identifikation med svaga, vem som helst. Det värsta exemplet på irrationalitet – nej, mentalt kaos är ett bättre ord – var en kvinna som vurmade för romsk kultur och engagerade sig i deras sak. 

Samtidigt var hon en närmast fascistoid moderat som menade att soffliggare skulle hanteras med hårdhandskarna. Som höres en fullständigt desinformerad stackars idiot som lyssnat på högerpropagandan. Sanningen var att hennes talanger var ganska begränsade och att hennes hårda linje troligen var ett sätt att distansera sig från den inre förlorare och den egna sårbarheten som kanhända kunde kännas när ännu ett kort ”prekariatsjobb” tog slut och ingen ville knyta henne permanent till verksamheten. Moderaterna föder så här omänskliga varelser.

På vänstern leder en liknande brist på tankeförmåga till att man känslomässigt identifierar sig med alla förlorare och vill dem väl, och det kan naturligtvis knappast hållas dem till last. Däremot är det fullständigt bortkastad empati eftersom det är det gränslösa EU-samhället som ger tiggarna en ursäkt för att aktivera sig på något mer konstruktivt sätt - t.ex. stjäla och mörda rumäner och ungrare som försatt dem i deras usla tillstånd. Det hade varit att röra om i grytan på den nivå där de alltjämt har handlingsfrihet. Antik kinesiskt tänkande ser inget fel i att blodigt revoltera mot en fullständigt inhuman överhet. Den store tänkaren Konfucius menade t.o.m. att det är genom revolutionerna en stat håller sig vital genom historien.

Men man kan misstänka att flertalet vänstersympatisörer från Marx och Hegel oförståndigt insupit ateismen, och den bidrar till en allmän vägran att ta till sig Platons skickliga tänkande (trots att så mycket av den västerländska kulturen faktiskt bygger på arvet från grekerna). Hade de överhuvudtaget läst statsmannakonstens historia kanske de till och med skulle ha det ateistiska argument för sitt dissande av grekerna - fast kanske fortfarande utan att förstå att de som alla européer är de franska borgarnas andas barn, en ond anda som oförsonligt vägrar lyssna på äldre tider då visheten var mer uttalad än under de senaste mörka århundradena. Vänstern lider svårt av samma irrationella framstegsoptimism som de delar med nihilisterna och teknokraterna på högerkanten.

Platon klargör nämligen tydligt i Lagarna att klassintressen inte kan förekomma i det goda samhället eftersom det är Gud och den skapande Gudens morallagar som utgör det enda steget i idealsamhällets minimala hierarki. (Platon godtar en viss åtskillnad i medborgarnas förmögenhet men skulle ha rasat över hur västerlandet tillåtit ”80 familjeöverhuvuden”  - motsvarande Sveriges 31 vapenskramlande direktörer – har roffat åt sig hela världen.)

Sveket mot den utmärkta plan för ett gott samhälle filosofen Platon lade upp är kapitalt. Eftersom nu det sekulära samhället vägrar studiet av Guds avsikter via en högre form av astronomi – astrologin och plangeometrin – kommer samhällets vänstersympatisörer naturligtvis inte att känna sig bundna på minsta vis av Platons kloka råd. Dessa ateister har skaffat sig en annan avgud - sin egen doktrin - och saknar därför förutsättningarna att framskapa ett gott samhälle. 


Det samhället måste vara uppbyggt som Platons, med kriminalisering av ockrare och räntehajar (bankerna!). Pikant är Platons förslag om dödsstraff på de ateister som trots fem års högskolestudier i högre tänkande (betalt av staten i omsorg om de sina och sig själv) framhärdar i gudsförnekelse. Mentalt debila slipper naturligtvis dödsstraffet - Platon hade en mycket mogen syn på psykologin och anpassar sitt lagsystem efter medborgarens färdigheter. Precis som vi eftersom vi byggt vidare på Platon och de gamles insikter.

Dagens Vänsterparti har inga som helst avsikter att ge folket en ny vision utan har begränsat sig till några små men lovvärda delmål av väldigt praktisk natur. Vänstern kommer aldrig att spela någon roll i Sverige, det mest odemokratiska landet i Västeuropa med dess dolda överenskommelser. De med politisk makt tummar inte på Storfinansens privilegier. Med det löftet svek den unga socialdemokratin omgående alla dem som hoppades på en ny och bättre värld, och så har sveket fortsatt av bara farten genom hela 1900-talet och in i nästa århundrade. Och i den här reträtten har Monstret – Rovkapitalismen – bara vuxit sig starkare och mer global.

8 kommentarer:

 1. Det verkar som om det sataniska Danmark har studerat Platon... i alla fall har de fördrivit tiggarna från landet och rakt in i Sverige i stället. Jag promenerade runt i Köpenhamn en gång i somras och förvånades av att man inte såg en enda tiggare i denna stora stad. När jag googlade fann jag förklaringen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5909540

  Det är en svår sak det här med tiggare. (Eller EU-migranter som medias eufemism lyder.) Att göra det förbjudet att hjälpa tiggare och hemlösa låter inhumant och grymt. I Sverige är det tvärtom förbjudet att förbjuda tiggeri. Sala ville göra det för några år sen, men det fick de inte.
  Samtidigt som det är synd om de enskilda individerna är tiggarna ett symtom på att det är fel på systemet. Eller systemen - både EU med sin "fria rörlighet", attityder och lagar i Rumänien och liknande länder, och i ett större perspektiv globaliseringen och rovkapitalismen.
  Själv bor jag ju på landet och stöter inte på tiggare så ofta (fast det nyligen kommit till närmsta tätort en mil härifrån), och jag kan förstå att folk i större städer blir avtrubbade med tiden, som ser dem jämt. Eftersom jag inte vill främja ett orättfärdigt system ger jag inte pengar till tiggare, däremot har jag skänkt pengar till en hjälporganisation har jag har förtroende för, som stöder ett rumänskt projekt (av en infödd pastor) som hjälper romerna på plats. Den by han verkar i blomstrar i jämförelse med andra, och nu ska flera byar komma med i arbete för förbättring.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det onda ska förstås åtgärdas vid dess rot, i dessa tiggares hemländer, så i den meningen gör du ju helt rätt. Det är nu lika utopistiskt att vara EU-motståndare som att likt redaktör Ehrenberg i artikeln

   www.etc.se/ledare/minusrantan-borjan-pa-ett-sammanbrott

   ...fromt hoppas att det sovande folket kommer att säga nej till den rådande ekonomiska ordningen.

   Mitt tidigare inlägg om tiggeriet för några dagar sedan, att en stat fördömer en annan, är därför knappast sannolik.

   Kvarstår på individplanet det faktum att de borde ägna sig åt ett hederligt jobb istället för att bara sitta och skramla med en kopp. Jag föreslog tidigare att det är mer hedervärt att vara en tjuv än bara passivt sitta och parasitera på andras välvilja.

   Tjuveri kräver åtskillig kunskap om varjehanda ting för att vara framgångsrikt och jag är smått konspiratoriskt övertygad om att makarna till alla dessa kvinnor i skrivande stund är i full färd med att stjäla metall och koppar från svenska installationer - precis som deras jämlikar i den "vita" ekonomin bestjäl det svenska folket.

   Men vad männen håller på med man ser dessa kvinnor sitta överallt, det ingår inte i vänsterns empatiska snyftrapportering. Av rapporter att folk i samma by tar betalt för att frakta dem till landet med de givmilda människorna får jag intrycket att det här en rejält degenererad kultur som lika lite har tiden för sig som de arma rödindianerna när väl den vite mannens tid i Amerika hade kommit.

   Vi åser just nu världens periodiska självsanering och vilka själar som återföds för att möta bara stängda dörrar i sina miserabla liv, kan man bara spekulera om. Vilket jag gärna gör på den här bloggen...

   I ett liv jag egentligen inte minns, men som ändå kufiskt passar in på delar i mitt nuvarande, kan min dåvarande far, Albrecht den tredje av Bayern ha kört ut "judepacket" med besked från München med omnejd, och jag har faktiskt en "germansk känsla" i kroppen dessa dagar (vilket är pardoxalt eftersom jag är helt övertygad om att ha varit fruktodlande jude 1400 år tidigare).

   Jag kan inte se att Platon har något principiellt fel när han ålägger varje medlem i en stat - eller varje människa som visats i en - att ägna sig åt något som gagnar samhället och inte bara sig själv.

   Jag vet att den logiska konsekvensen av detta blir borgarnas hatade Fas 3 för långtidsarbetslösa som jag själv deltog i under hela två år. Inte den rent pennalistiska delen med meningslösa sysslor utan borgarnas ännu värre lösning: att sätta människor att göra verkligt jobb utan att få något jobb för det och på så sätt t.o.m. rubba sina egna spelregler om fri konkurrens på arbetsmarknaden.

   Därför är det viktiga att som Ehrenberg drömmer om, få den flegmatiska borgaren att fatta hur i grunden lurat han är i alla de floskler och dogmer han aningslöst repeterar inför sig själv och som emanerar från högerpressens ledare. Givet Platons rekommenderade dödsstraff på ateister är det ganska uppenbart att det goda samhället genast borde göra sig kvitt mediehusen! :-)

   Vi har sådana enorma problem med det här samhället, och så, för att blanda bort korten för vanligt folk, söker både högern och vänstern "normalisera" tiggeriet som uppstått genom EU-vandringarna. Det är ett brott i sig.

   Radera
  2. "Borde ägna sig åt ett hederligt jobb..." - aj aj aj, vad är det man hör ifrån en som många gånger ondgjort sig över arbetslinjen, och senast häromdagen skrev om "den lutherska göra-rätt-för-sig-fixeringen" ;-)

   "Germansk känsla" - är du säker på att det var på 1400-talet du var tysk och inte senare...?

   Nej, jag ska inte raljera mer nu...

   Jag håller inte med om är att det är bättre att stjäla... däremot känns det liksom bättre att se en gatumusikant än en tiggare, oavsett hur enkelt musicerandet än är.

   Det där med att börja mörda sina icke-romska landsmän där hemma tror jag inte heller är någon vidare idé...

   Synen på romer som arbetsskygga och tjuvaktiga är ju fast rotad, men man måste också ta i beaktande under vilka villkor de har levt och fortfarande lever. Jag har läst att Ceaucescu förbjöd deras nomadiserande liv och trängde ihop dem i dåliga hus i överbefolkade byar i ett hörn av landet. Dessutom är många i praktiken papperslösa flyktingar i sitt eget land - de har alltså inget medborgarskap. Här är en artikel där den ansvarige för hjälpprojektet utvecklar synpunkterna:http://www.expressen.se/debatt/tiggarfragan-kan-inte-losas-i-sverige/

   Radera
  3. Svenskarna har blivit ett vekt folk till följden av att ha fegat sig ur krig på krig. De tror numera att de är goda fast det bara handlar om konflikträdsla. Som nyligen noterat på bloggen rekommenderade den kinesiska statsskicksarkitekten Konfucius blodig revolution när överheten inte sköter sig, och det är i just den andan jag menar att romernas mest hedervärda lösning på sina problem skulle ligga i drastisk aktion mot förtryckarna på hemmaplan. Istället drar de illistigt nytta av EU, som i sin tur troligen har en baktanke med att "luckra upp" hela Europa för att den maktkåta eliten ska kunna leka Europas Förenta Stater. Vi är mycket nära en civilisations undergång när överheten så totalt lever i sin egen värld som den ”ena procenten” nu gör.

   Nej, du raljerade inte eftersom du inte uppfattade mitt eget konstaterande att resonemanget jag för leder till (och som också är Platons linje) att medborgaren skall göra nytta i samhället. Där jag kanske snurrade bort dig var i den extra skruven där jag konstaterade att samhället för borgarna är liktydigt med marknaden och att Alliansen inte skämdes för att "tvångssysselsätta" arbetslösa och där uppgifterna var äkta arbetsuppgifter. Min främsta invändning under den här perioden var att frånvaron av skälig ersättning som gjorde Fas 3 till rent slaveri, inte tanken att medborgaren är samhället skyldig något i gengäld för att man ges trottoarer att gå på, etc. Går du tillbaka till olika inlägg om Fas 3 kommer du att se vari jag invände mig.

   Ditt andra försök att raljera faller också platt eftersom jag för länge sedan noterat min egen död i Mussolinis Italien, som oskyldigt offer för politiskt våld och hustru (!) till en man som var kommunist i kamp mot fascisterna, åren före Andra världskrigets utbrott. Ett liv som tysk nazist är därför svårt att klämma in med mindre man tror själen kan ockupera flera kroppar och stiga in i tiden lite hur som helst (ett ben ner år 0, nästa ben 20 år senare). (Den teorin har luftats i något äldre inlägg.) Men det är naturligtvis en övermänsklig uppgift att hålla koll på allt som ventilerats över så många sidor, och bara bloggaren själv känner till (så långt minnet räcker) vilken historia som har berättats.

   Jag har f.ö. grubblat lite över relationen mellan Albrecht III och Albrecht IV och försökt förstå om fyran likt sin far var antisemit, den bayerska hertigen som bara ville bli en Guds tjänare men kidnappades av politiken. Men man får utgå från att han tänkte som européer vid den tiden tänkte: att judarna var gudsmördare och att kringdrivandet var deras straff från Gud. Notabelt är att Albrecht III inte gasade dem, han följde bara Platons modell att inte acceptera tiggande parasiter.

   I Platons idealsamhälle avlönas utlänningar skäligt för det arbete de utför som gäster i landet. Detta är en alltigenom sund princip. I dag, tack vare det påtvingade EU, står vi inför en fullständig nationell kollaps där hela världens underprivilegierade stormar mot de privilegierades marker, från Afrika, från Östeuropa och t.o.m. Mellanöstern. I det stora civilisationsspel där Väst är dömt till undergång för sina synder är det inte fel att med elegans spela samhällsspelet (stoisk hållning) intill det bittra slutet. Låt tjuven tjuva från svenskarna och låt polisen rensa upp. Låt de veka sinnena med gott hjärta fortsätta ge allmosor. Alla spelar de sin roll. De svenska direktörer som stjäl från folket och kommer undan med det pga. det orättfärdiga västerländska civilisationsbygget kommer att möta en högre Myndighet på andra sidan... Det är bara på den här sidan vi är tjuvar och rättskaffens folk, men det är ett fungerande samhällsskick på den här sidan Platon var intresserad av.

   Radera
  4. OK, du är alltså inte arbetsskygg :-) Folk SKA arbeta men inte för marknaden... Fast problemet idag är ju att anställningarna helt enkelt inte räcker till, varken i jobb för marknaden eller något annat. Var och en sin egen lilla entreprenör är ett nyliberalt alternativ som t o m finns i läroplanen numera. Men det funkar ju inte heller i praktiken. Vad ska alla göra, var finns marknaden för alla enmansföretagare, och dessutom passar inte alla som "entreprenör". Själv tycker jag faktiskt att medborgarlön vore bättre. Parat med krav på en insats för samhället. Och sänkt arbetstid - fler delar på de anställningar som finns. Men det är förstås en utopi. Istället ska de som har jobb jobba sig sjuka medan de som inte har det ska tryckas ner, så de mår dåligt och kanske blir sjuka av det istället.

   Jag minns mycket väl den fascinerande historien om den italienska hemmafrun som hamnade i skottlinjen. Min lilla gliring förutsatte naturligtvis att ditt tidigare-liv-minne helt enkelt var fel, och jag förstår att den tanken är dig främmande :-)

   Jag tycker fortfarande att konstruktiv hjälp till självhjälp och en annan syn på de utstötta är en bättre väg att gå. Vad har blodig revolution gett de folk som prövat? Fransmännen fick först Robespierres skräckvälde och sen de förödande Napoleonkrigen. Ryssarna fick Stalin. Ur askan i elden, verkar det. Och följden för judarna efter upproret år 70 ska vi bara inte tala om.
   Men visst, i ett större perspektiv kanske sådana utvecklingar är oundvikliga...

   Jag håller helt med dig om att vi står inför, och kanske redan lever i, en civilisations förfall och undergång. EU är en del i det. Jag minns apropå det en debatt i TV, det måste ha varit i slutet på 80- eller början på 90-talet där Ulf Ekman och pingstkyrkans ledare Stanley Sjöberg deltog, och båda var eniga om att EG/EU är liktydigt med vilddjuret i bibelns uppenbarelsebok.

   Radera
  5. Har bara nosat på den gamla Platons tankar om statsskick. Mycket var det han inte förutsåg, och hans idealsamhälle måste anpassas till förändrade förutsättningar. Han önskade ju sätta folket i arbete med åkerbruk - en näringsgren som Sverige oklokt lagt ner för att istället importera mat långväga från...

   Men om inte ens med en återgång till äldre och vänligare jordbruksmetoder förmår sysselsätta befolkningen, då får det väl bli rullande schema och medborgarlön för dem som för tillfället står utan arbete... I det postkapitalistiska samhället ska för övrigt medborgare skolas och må bra. Det är ingen ny slaveriinrättning som mänskligheten kommer att efterfråga...

   Hörde på radion med att kvarts öra något om en ny rysk bok (pjäs?) som byggde på den bibliska tanken om Leviatan, som jag föreslagit som Näringslivet (och i förlängningen EU). Vilddjuret var nog en annan figur, men sak samma.

   Som kodord för ockupationsmakten Rom har ju tiden förflutit sedan Uppenbarelsebokens tillkomst tidigt under det stirriga 100-talet så att man till och med kan använda Romarriket som symbol för skoningslös kolonialism - och alltid samma gamla förevändning att man civiliserar vildarna eller bringar FRED till regionen... Dick Cheney och hans Blackwater i Irak ligger sanningen om vad som pågår närmare. Det är rövare förklädda till makthavare.

   Radera
  6. Strax innan jag läste detta läste jag med "ett kvarts öga" en artikel i DN om just den ryska "Leviatan". När jag går tillbaka och kollar visar det sig vara en en film, en sorts gestaltning i rysk nutid av Jobs bok. Här är Gud en korrupt borgmästare. Det omnäms f.ö. att Thomas Hobbes kallade den maktfullkomliga sammansmältningen av kyrkan och staten för Leviatan. Ja på den tiden fanns ju inte EU...

   Radera
  7. Det har alltid irriterat mig att Hobbes använde detta havsmonster som symbol för den statliga överbyggnaden. Lustigt nog är det, om jag minns rätt, romaren Manilius som i första århundradet presenterar en avvikande tradition där Saturnus har en naturligt styrande funktion över fjärde huset. Så där finns en koppling mellan samhällets överbyggnad som ätit sig ändå in i fjärde husets vattniga mjukdelar... Eller kanske romerska mäns önskedröm: att patriarken kontrollerar sin familj ända in i hemmets privata vrå...

   Radera