Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 6 mars 2015

Direktörer är psykopater (H&M-chefens kärlek till vinst till varje pris)


Djävulen inbäddad
i den pursvenska genetiken
Apropå nyheten i AB att företaget H&M inte står bakom dess direktörs partsinlaga om mer affärer med Saudiarabien.

Stefan Perssons horoskop har kommenterats tidigare, men det förväntade ramaskriet från det svenska Näringslivet MOT det moraliskt rätta, gör att hans förskräckliga karta förtjänar att lyftas fram igen.


Månhoroskopet är ett blekt substitut för ett genuint med äkta födelseklockslag, men om man leker med kartan för sinnelagets utblick, ser man hur i grunden störda dessa två dygn med Månen i Oxen är. Detta är ju året då den giriga och ärelystna demonen Rahu gästar det mest primitiva av de tre materialistiska Jord-tecknen och under hela året bildas dessutom en satanisk axel när stora rikedomars Jupiter faller in med den demoniska månnodsaxel som får människor att sikta mot stjärnorna bara för att i detta eller nästa liv bli brutalt halshuggna för sin gudlösa måttlöshet. Det spelar egentligen ingen roll om Månen ligger i Satanshuvudets (stjärnan Algol) omedelbara närhet när Jupiter också befinner sig nästan gradexakt i linje med en axel som redan från början är ond men här dessutom under attack från den store korrumperaren!

Just Jungfruns månad det här året är som synes favoriserad i dess pekuniära och vinstjagande form. För vilket äganderättsorienterat Ox-Psyke som helst blir en solär drivkraft i ledarskapets femte hus lika med ett psyke som upplever sig själv som utvald på något sätt, en individ som skiljer sig från mängden.

Tyvärr är de onda husen (3, 6, 8, 12) välfyllda och ännu tråkigare är att avsägelsens tolfte hus, som skulle kunna ge ett välbehövligt perspektiv på den profithungrande Sol-Jungfrun i påhittighetens femte hus, inte bjuder på någon motbild. Denne Persson uppfyller alla kriterier på den  psykopatnatur som ofta brukar tillskrivas de mest överambitiösa ledartyperna. Det räcker med att se den fullständigt måttlösa bank-vd:n Annika "Fallskärm" Falkengrens näriga Måne med hungerdemonen Rahu i svampiga Kräftan för att förstå hur illa en själ på jorden kan styra sina steg.

Om något förvärras den profitlystna psykopatin i det här horoskopet av att tredje huset för handel och kommers innehåller två illa placerade illgärningsmän, Mars och Saturnus. Den senare söker som "den Store Kontrollören" stabilisera och "begränsa" det tolfte skadehuset. Dvs. individen är paniskt rädd att förlora t.o.m. ett korvöre. 

Det anstår inte en stor person att skriva under i ett sådant brev som Sveriges direktörer publicerade i borgarsvinens DN, men Persson är uppenbarligen inte en stor person, av den här månkartan att döma. Uppenbarligen kan hans exakta födelseögonblick inte räta upp den krokiga himmel som manifesteras i DEN PSYKISKA VERKLIGHETEN, vilket man en smula vågat skulle kunna hävda att ett Chandra lagna-horoskop avslöjar.


*****

Solen ytterst gynnad i femte huset men dess disponent (handelsmannen Merkurius) befinner sig i Fiendens och Olyckans sjätte hus. Å andra sidan befinner sig sjätte husets tillfälliga ägare, den naturligt goda Venus, i det tursamma och gynnade femtehuset. Men återigen, när Venus-tecknet Oxen och dess identifikation med materia intar första huset förvandlas Venus till en aktiv illgörare! 

Turerna mellan spekulation eller ledarskap (båda 5e-husföreteelser) och bakslagen i sjätte Olyckshuset röjer ett psyke som sannolikt manifesterar samma fula lögndjävul som man alltid stöter på i dessa sammanhang. Bedyrar att H&M jobbar för drägliga villkor för slavarbetarna i låglöneländerna men bedriver i hemlighet en politik som syftar till att vinstmaximera. Sällan har vi genom ett svenskt horoskop kunnat studera den onda Satansstjärnan så väl som genom den snorrika H&M-direktören. 

Han är den sort astrologin i hög utsträckning skulle kunna hålla världen fri från genom att astrologiska experter avrådde från barnalstring under vissa tider. Man skulle helt enkelt stänga de kosmiska dörrarna för själar som håller alltför låg kvalitet, är alltför själviska. Ett betydligt mer humant sätt än den gamla svenska rasbiologin och dess tvångssteriliseringar och lobotomier.

Varför översta bildens text talar om "pursvenskhet" beror bara på att även det svenska nationalhoroskopet vittnar om ett kollektivt psyke/Månen vars disponent är Algol-infekterat, dvs fånge i den största vanföreställning som kan drabba mänskligheten: att de är en lokal och enbart kroppslig manifestation. Man skulle kunna säga att det är den svartsjuka och onda Moder Jord som via sin onda avkomma Satan förgiftar människors sinnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar