Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 12 mars 2015

Den svenska vapenhandlaren, det sovande svenska folket


Sveriges enorma export av teknik att döda människor med "har aldrig riktigt ingått i den svenska självbilden", säger Göran Greider i ETC.

Vid det här laget har Sverigehoroskopets framträdande detaljer börjat upprepa sig om och om igen via tankarna i tiden. En förklaring är att symboler är så vida att de mellan sig fångar upp alla enskildheter.

Vapen och krig är förstås Mars, men splitens och osämjans herre har oftast förts på tal som det folkliga sinnelagets - Månens - dolda disponent. Här är en tidigare använd illustration:Men talar man om ett nationellt horoskop måste man ta det fjärde huset för det egna hemmet i bemärkelsen "Folkhemmet" eller snarare den svenska statens inre välmåga. 

Det tionde (makt-)huset blir samma stat i dess officiella myndighetsagerande och de "tomma lador" man hört om sedan (s)-regeringen tog över efter regeringen Reinfeldt kan fattas antingen som en fråga för de tre resurshusen (2, 6 och 10) eller som en mjukpsykologisk fråga om statens inre välbefinnande (4). Det finns troligen inget sådant som ETT ENDA horoskop, olika betraktare börjar nysta i olika ändar och ser lite olika saker.

Med en Vågascendent är krigaren Mars påfallande suspekt i åttonde huset. Svenska samhällets psykologiska välmående (4) är helt avhängigt av att de mörklägger (8) och faktiskt ÄR omedvetna om vilka mördare de är! Greiders påstående stämmer perfekt överens med den svenska omedvetenheten! Jag har tidigare pekat på den märkvärdiga dissonansen mellan Sverigehoroskopets solsida och månsida och även detta tar Greider upp. 

Solen med välvilliga Jupiter i idealistiska Vattumannen i det positiva och skapande ledarskapets femte hus är förvisso Sverige som "världens samvete" inte mindre än svenskarnas fäbless för teknokratiska (system-)lösningar. Men på "skuggsidan" bottnar landets sinnesrörelser i den rent av SATANISKA KRIGSPROFITÖR vi kommit att bli i kraft av malmbrytning och en serie torftigt nyttoinriktade ingenjörer genom vår historia. 

Alla lär sig om propellrar, dynamit och AGA-fyrar i den svenska skolan, ingen lär sig om klart tänkande - allmogen ska inte uppmuntras till sådant. Låt dem istället lära sig att "jobbet" är deras heliga plikt under sina korta och meningslösa jordeliv. Privilegiet att tänka och skissa på det goda livet är förbehållet en materiella eliten, tacksamt synonymt med "de 31 direktörerna" sedan en tid och tidigare genom fulspelet från paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv.

Österlandets "hederskulturer" har rätt och den sekulära västerlänningen har fel. Västerlänningen är hjärntvättad av lögnen att samvete och moral bara är "griller" i den egna hjärnan, att det inte finns någon objektiv grund, någon kosmisk natur- och morallag till sinnesrörelser. Men en människas synd besmittar hela "huset" - hela familjen, hela landet. Inte bara som en social skam inför andra familjer eller stater utan som en degeneration i de osynliga världar som t.ex. astrologin tecknar med sina många symboler.

Det vi ser i Sverigehoroskopet i disponenten till vår lunära (reflektiva) sida är folkets kollektiva skuld. Denna skuld är redan ett faktum 1974 då horoskopet börjar gälla en skuld som Sverige redan samlat på sig. I det onda åttonde huset märker man inte mycket av aktiviteten, den har så att säga flyttat in i ett avskilt rum på sjukhusets isoleringsavdelning. Allt de tre Vattenhusen (4, 8, 12) påminner om en karantän, men bara det fjärde huset är en frivillig reträtt från världens för att leva det "lilla livet" med sig själv och sina närmaste. Ett nationalhoroskop överfyllt i fjärde huset skulle tyda på ett land med extrem isolation från omvärlden. 

Det är alltså en mångårig vapenexport som 1974 samlats som dålig karma i det åttonde huset. Men någon gång kommer Mars oro även till oss, vi som bidragit så mycket till att hålla Branden vid liv överallt utom hos oss.

Återvänder man till Vimshottari Dasha, ett indiskt system (ett av flera) med "planetära perioder", ser man att Sverige redan har gått igenom Mars-cykeln under sitt första varv.
Maha Dashas:

Ven:  1959-10-13  -  1979-10-13
Sun:  1979-10-13  -  1985-10-13
Moo:  1985-10-13  -  1995-10-14
Mar:  1995-10-14  -  2002-10-13
Rah:  2002-10-13  -  2020-10-13
Jup:  2020-10-13  -  2036-10-13
Sat:  2036-10-13  -  2055-10-14
Mer:  2055-10-14  -  2072-10-13
Ket:  2072-10-13  -  2079-10-14

Nu har det säkert myglats nonstop i Sverige men den stora smutsfläcken så här långt är onekligen Bofors mutor till Indien med socialdemokratin och Olof Palme genant inblandade - japp, samma Palme som många svenskar bröstar sig om, den store fredsvännen! Det är med en sådan dubbelhet vi i princip får en sinnebild "i köttet" av Sverigehoroskopets schizofrena brytning mellan solsida och månsida. 

Sveriges värsta moraliska hopklappning inträffade nu under 1980-talet, redan före Mars huvudcykel (maha dasha). Wikipedia anger 16 mars 1987 som Ekots avslöjande, men som synes håller astro-logiken. Detta är under Månens planetära cykel och det första man ska undersöka är planetens planet - dess disponent som här är just Mars i dolda korruptionshuset.

Omvärlden, alla Palmes vänner i inte minst Latinamerika kände naturligtvis inte till den mörklagda sidan som politikern Palme tvingades underordna sig. Sverige har aldrig varit en demokrati, socialdemokratin bara ett gäng obildade drängar som snabbt lät Sveriges GAMLA HERRAR behålla sina privilegier. Då gamla herrarna å sin sida var väl livrädda för blodig revolution som i Ryssland och att förlora kanske både privilegier och liv. Bättre då inse att man inte längre kunde hålla ett helt folk i slaveri och fattigdom. Ättlingarna till dessa ök är nu säkert alla medlemmar i Svenskt Näringsliv. Socialismen hade "tagit bättre" om inte de svenska arbetarna haft så låg ambition.

Man måste minnas hur landet låg vid denna tid och kartan för 1809 års Sverige är verkligen inte vacker!


I det gamla onda extrema klassamhället dominerar som synes Jord och Vatten fullständigt kartan. Den läskunniga och analytiska tänkaren Tvillingarna har fösts in i Fiendens sjätte hus. Sa några äldre byråkrater på dåvarande Skolöverstyrelsen när jag som tonåring tog ett första jobb direkt efter gymnasiet och ännu var fylld av idéer och funderingar: "Tänk inte så mycket, sånt blir man galen av!" Här hördes bland småfolket i en lång tjänstemannakorridor alltjämt 1809-horoskopets extrema simpelhet. Sverige alfabetiserade sina invånare och lärde dem sortera papper i pärmar, och sedan tog det slut. En mycket liten rännil från eliten gick vidare till högskolestudier, den första nivå där problematisering och kritiskt tänkande fostrades i nämnvärd grad. 

Som tidigare påpekat har den korrumperande Djävulen (den onda stjärnan Algol) flyttat från de GAMLA HERRARNA (Solen i Oxen i den smala elitens femte ledarskapshus) och vi hittar 1974 att HELA FOLKKROPPEN ÄR SMITTAD av en korrupt och samvetslös materialism. 

Notera att svensken f.o.m. 1974 inte kan kännas vid sin omedvetenhet, det är alltid "den andre" (7e huset) saken handlar om. Både 1a egohuset och 7e huset för "den andre" är en omedvetenhetens axel. I en direkt relation med andra tvingas man in i en närhet som förblindar (stockholmssyndromet?). DJUPPERSPEKTIV föds genom Zeus gudomliga triangel - dvs en ascendent som starkt backas antingen från femte huset (nu som den unika själens hemmaarena) eller från nionde huset (Zeus/Jupiters eget hus, gudomlig intuition eller ett öppnat samvete).

Det smittade svenska folkpsyket skulle kunna beskrivas i termer av det nya sekulära samhället där religionens betydelse minskats. Men 1809 var ännu Sverige ett kristet land och ändå levde Djävulen rullan med den tidens ledarskikt (Solen disponeras av den akut "algoliserade" Venus). Vad gäller? Det är naturligtvis Djävulens eget sändebud Martin Luther - mannen som skickade överheten på svältande bönder när de revolterade - som förklarar varför Djävulen själv verkar genom det gamla klassamhällets ledarskikt (Solen). Det är pga av det GAMLA PRÄSTERSKAPET som var DE GAMLA HERRARNAS rövslickare som vi idag finner en socialism så korkat oförsonlig mot all religion!

Vi kan över de här två Sverigehoroskopen se svenskarnas fullständiga fördumning genom industrialismen och framåt, till den störste idioten av dem alla. När Fredrik Reinfeldt stod och bräkte att "svensk industrin är i princip borta" inför sina glassiga politikerkollegor nere i Europa gjorde han sig till fiende för DE GAMLA HERRARNAS ÄTTLINGAR. Nya moderaternas tid var över. Pengarna bestämde att det var dags för gammal undersätsig gråsossementalitet igen, en vapenexportör som Löfven var nog ändå bättre att ha som marionett. 

Det är därför så intressant att "de 31 direktörerna" stod sig slätt härförleden. Något rör sig i landet. (Göran Greider tyckte alla skulle klippa ut de 31 dirrarnas pamflett i sitt nummer av DN - som om någon nu prenumererar på en sådan propagandatidning! Det var, menade Greider, ett historiskt dokument som visar ångesten hos en överprivilegierad grupp som bara låtsades vilja Sveriges väl. Varför syr H&M upp sina kläder i de fattigaste länderna? Vem är dessa direktörer att uttala sig? Svågerpolitik av uslaste sorten.)

Gudars vad sossarna ännu har att betala av för sitt ideologiska svek den gång de lovade DE GAMLA HERRARNA att skona dem och deras privilegier. Men det är (s)-regeringens misslyckande att förlänga Saudiavtalet som är intressant. Det finns en ny anda i den svenska folkkroppen.


Rah MD:  2002-10-13  -  2020-10-13

Antardasas in this MD:

Rah:  2002-10-13  -  2005-06-23
Jup:  2005-06-23  -  2007-11-19
Sat:  2007-11-19  -  2010-09-25
Merc:  2010-09-25  -  2013-04-10
Ket:  2013-04-10  -  2014-04-28
Ven:  2014-04-28  -  2017-04-28
Sun:  2017-04-28  -  2018-03-23
Moon:  2018-03-23  -  2019-09-25
Mars:  2019-09-25  -  2020-10-13

Eller är det bara ett ögonblicks uppvaknande ur den materialistiska sömnen? Sverige befinner sig 2002-2020 under inflytande av den onda och giriga demonen Rahu - den punkt där den begärliga Månen börjar blåsas upp och stiga ovanför den norm som den jämna solbanan anger. (Högmod går före fallet, som utkvitteras när Månen efter att ha sjunkit under några dagar når motsatt punkt / den södra månnoden).

Men det lilla jag läst om tydningen av dessa cykler är att storcykeln träder tillbaka och i praktiken är det sub-cyklerna (antara dahsas) man ser i det dagliga livet. (Knappt någon människa kan ha den distansen att man bara urskiljer den oerhört långsamma rörelsen mellan huvudcyklerna - människans liv är alltför kort för att uppleva på det sättet.)

Det är typiskt att vår hypotetiska Vågascendent stämmer perfekt med den feministiska desarmeringen av den köpte vapenlobbyisten Stefan Löfven. Sveriges nuvarande subcykel ledde till att nymoderaterna och allmän högervridning kom av sig och vi fick ett regeringsskifte hösten 2014. Frågan är vad mer det finns möjlighet att åstadkomma under dessa tre år när den goda Venus behärskar Sverige?

Venus i nationalhoroskopet står tyvärr i det minst mäktiga av de världsligt prominenta hörnhusen, det fjärde. Det knyter ihop Sveriges rollspelsascendent i Vågen med heminredning (IKEA!) vilket är en rätt ömklig nivå för landets mognadsnivå: Man agerar för att bevara balansen i sitt eget hem - inte konstigt att Reinfeldts "min plånbok"-politik inledningsvis fick så fint gensvar. Nej, det är landets bästa medborgare som ändå är så pass många - i riksdagen och ute i landet - att Venus som feminismens planet - gjorde sig förmärkt här. 

Lustigt nog har Venus en koppling till export mot utlandet: Venus disponeras av Saturnus som står i nionde huset för "expansion i utlandet". Eftersom Venus också har med pengar att göra så ser man tydligt att denna sub-cykel kunde ha frågor om pengar via export på dagordningen.

Varför kom då Sveriges handel med Saudiarabien av sig? Jag tror det beror på att Sverige just firat sin födelsedag - Solens transit eller passage genom sitt eget tecken Vattumannen. Men denna landets månadslånga födelsedag var i år ovanligt svart eftersom Vattuman-Solens disponent återigen är Saturnus, placerad i nionde huset för utlandet. Vi hade således en cykel-härskare Venus disponerad av den frusna relationens och begränsningens Saturnus, samtidigt som Solen i transit kyldes ner. Och var står f.n. transiterande Saturnus? Jo, i dödens och korruptionens symbol: Skorpionen.  

Mörka tider för utlandskontakter kunde tyckas (och svenska kronans värde rasar och allt i utlandet är nu dyrare för svenskarna än på flera år). Men sub-cykelns kärleksgudinna Venus gläder sig pga. ett viktigt och moraliskt korrekt beslut.

2 kommentarer:

 1. När jag ser listan med dashas för Sverige och jämför soldashan 1979-oktober 1985 med måndashan okt 1985-1995 så drar jag mig till minnes ett tv-program där det sades att 1980 var det år då jämlikheten var som störst i Sverige, eftersom inkomstskillnaderna aldrig har varit så små i Sverige som då. Efter det har välståndsklyftorna bara ökat. Dessutom tänker jag på avregleringen av finansmarknaden i november 1985 och vad det ledde till. Och så har vi ju Palmemordet 1986...
  Så nog verkar det som om det ligger något i det där med skillnaden mellan landets sol- och månsida...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en bra iakttagelse dör gör när du kisar lite (för att inte missa skogen för alla träden) - det här verkligen en ny tidsanda man kan märkas när tidens gång eller dessa cykler flyttar fokus från den fint placerade Solen i Sverigehoroskopet till den mer diskutabla Månen.

   Just Palme-mordets koppling till de svenska ödescyklerna, rotade jag lite i här:

   http://sidereal.hall-of-man.com/2012/01/sverige-den-globala-hogerns-mord-pa.html

   Radera