Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 mars 2015

Den moraliska bankruttens matematiker

I tidningen ETC skriver en ekonom en artikel som klingar så sant trots att den är ett sömnpiller och en plåga att sätta sig in i. Materialet är lika obalanserat som den här bloggen när stycke efter stycke med definitioner följs av en summering som knappast har mycket till punchline. 

För dem vars intellekt är trubbiga att de snabbt hoppar via enstaka ord mot den förväntat smaskiga slutknorren finns inget hopp i denna värld. De är barn av den mentala underklassen, de har blivit precis som kapitalistsamhället vill ha dem. "On a need to know basis" betyder att gemene man ska hållas i mörker och hellre diskutera röstningsproblem i "mellon" på grund av buggiga appar än luta sig tillbaka och titta på hela det system de föddes in i.

Också med ekonomen Sandro Scoccos text ligger meningen i själva den tekniska resan genom de matematiska tricksen den onda västerländska rovkapitalismen utsatt Grekland för. Hans försök att i sista raden vända sig ut mot läsaren hade kunnat strykas; den som inte satte sig in i texten blir inte mycket klokare av författarens maning till en funderare.


Varför blir jag inte förvånad när jag ser att ekonomens horoskop fullständigt domineras av den bruna färgen - symbol för Jord-elementet eller de materiella resurser som ju är ekonomins studieobjekt?

Det finns beröringspunkter mellan det här horoskopet och det för civilekonomen Fredrik Reinfeldt. Men Scocco är en ärans man - det visar stjärnorna - medan Reinfeldt var en ärelös falskspelare.

Reinfeldt hade psyket (Månen) i andra huset för ekonomi, Scocco har Månens disponent i samma hus. Där "Stridshingsten" led av en mild "dissociation" mellan sitt psyke och dess disponent (Vatten/Luft), där fungerar Scoccos psyke förträffligt. Månen i Stenbocken är akut medveten om ekonomins faktiska organisation och disponenten i 2a ekonomihuset är Saturnus hemma i härskarläge i Vattumannen. Den här mannen kan man inte finta bort - han ser den underliggande planen (Vattumannen, blåkartan)! Så varför fegade han så i artikeln och alienerade merparten av läsare genom det tekniska tilltalet?

Återigen finns en koppling till sömnpillret Reinfeldt: Mars i räknenissens tecken Jungfrun. Både samhällsförstöraren och Scocco har en dubbelt ond Mars (naturligt ond och verksamt ond) men den analytiska krigaren hos Scocco är inte lika viktig som den förstahusplacerade Mars hos Reinfeldt. Nu är horoskopen inte jämförbara, den fd statsministerns Mars är en fysisk förstahusplacering (känd födelsetid) medan Scoccos Mars i nionde är hur psyket, stabilt och korrekt förankrat via en "god" Saturnus i andra ekonomihuset betraktar samvetslösa pesthärdar för vilka ohelig profit är det högsta goda i livet (ond Mars i 9e huset för "min Gud"). 

Också Reinfeldt hade verksam ondska i nionde huset men det intressanta är alltså att politikerns moraliskt depraverade första egohus förblindade honom för hans egen "materialistiska religion", han var ett andliga haveri från början till slut, även om vänkretsen säkert tyckte han var en underhållande figur. Man kan förställa sig hur moraliskt kortslutna de människor var som ingick i Reinfeldts vänkrets - sextorsken Littorin är ett talande exempel.

Men så långt man kommer med Scoccos sinnelagshoroskop är det faktiskt den ytterligt materialistiska oppositionen mellan Stenbocken och Kräftan som håller en god ton. Månen är här en neutral platshållare (eftersom vi studerar sinnelaget) och oppositionen från den utmärkta konjunktionen mellan intellektuella Merkurius och följsamma Venus gynnar sinnet enormt. Ekonomins Venus är inte bara en naturlig välgörare och även verksamt god när Stenbocken äger första huset. 

Vi har således en stor anhopning av fina budskap när det kommer till den här människans ekonomiska klarsyn! (Att Reinfeldt har ett så gyttrigt och falskt horoskop placerar honom närmast i gruppen ekonomiska fifflare. Det kanske är därför han valde politik istället för att arbeta som civilekonom. Någonstans anade man ändå en vrickad luthersk arbetsträl inom honom.)

Nu är det förstås lite nedslående att månhoroskopet hos ekonomen Scocco indikerar en så uppenbart negativ låsning i det nionde huset för samvete, religion och filosofi. Troligen motsvarar huset en svensk ateist/materialist av ordinärt snitt. Nionde husets ägare Venus (som vi återkommer till strax) motsäger egentligen inte detta i sin belägenhet.

Eller säg så här: utifrån psykets horisont (Månen) ägs nionde huset av intellektuella och faktaorienterade Merkurius, som Stenbocken gillar fullt ut. Men sedan kommer den "dubbelt onda" Mars in i bilden och fördunklar det faktum att mannen faktiskt har ett samvete. Man kan alltså i bästa fall uppfatta Mars som att den (till skillnad från Reinfeldts förstahus-Mars) inte alls springer ur ekonomens eget väsen utan helt enkelt är de omoraliska profitjägarna som förstör det heligaste av alla horoskopets hus.

Reinfeldt hade något liknande med en i grunden god Venus som ägare av hans nionde. Men en "verksamt ont" Jupiter (stora förmögenheter) i nionde i primitiva ägandets Oxe fick honom att tala om storkapitalisterna som ett "särintresse". Där talade han sannolikt sant. Hans Gud var Venus - den egna komforten och de egna pengarna (inte mycket till "högsta goda" kan tyckas om man betänker hur stora själar som finns på jorden och allt det goda de gör). Reinfeldt var helt enkelt "den ringa människan" som var mest bekymrad om sin egen plånbok och då blev till och med hans större partners i brottet tvivelaktiga "särintressen". 


Både ego-signifikatorn och samvets-signifikatorn
fångade i tolfte onda huset för "själens rening".
Ett "mellanliv" med möjligheten att tänka om
och tänka rätt. Tog Reinfeldt vara på chansen?
Nej, han bantade bort lite vällevnadsfett
(ego-signifikatorn), skilde sig och...
ja, historien är väl inte över än.

Som läsaren ser bygger tolkningen helt och hållet på att man förstår vad en planet och ett zodiaktecken inkluderar och vad som ännu är outforskat territorium. För Oxen, med dess identifikation med sin kropp och de resurser som krävs för att hålla den vid jämnmod, har i princip resan knappt börjat om DETTA ÄR DET HÖGSTA GODA SJÄLEN HAR FÖRMÅGA ATT FÖRESTÄLLA SIG. 

Därför kan man inte lasta Reinfeldt så hårt. Han var i kosmiska termer nästintill en nolla och saknade i princip alla de kvaliteter den store tänkaren Platon ville se i en duglig statsman.

Det är lönlöst att upprepa resonemanget på Scoccos karta eftersom den gäller för två hela dygn och ett otal födslar. En fysiskt korrekt ascendent måste vara känd för analyser på den här nivån. Vad man kan säga är att en hel busslast själar föds som alla har ett bra PSYKE med ett harmoniskt förhållande till den basala 2a husfrågan om resurser och uppehälle för den egna kroppen. Saturnus antyder en disciplinerad "sub-generations" ankomst till jorden, en skock själar som förstått att "less is more". 

Min misstanke är att ekonomen Scoccos VERKLIGA horoskop kommer att uppvisa en ascendent som ger betydligt bättre budskap om det nobla samvetet. För tänk efter: när så mycket godhet i den sublunära sfären förlagts till andra huset för kroppslig överlevnad (om än en frugal livsstil), så blir ju den helt transcendentala eller bortomvärldsliga orienteringen i det nionde huset en potentiell olycka - vilket den här är via en dubbelt ond Mars närvaro. Merkurius och Venus minglade så lyckligt i trygghetens tecken Kräftan - en grund för ett enkelt och jordnära slag av samvete - men så kommer stygga Mars med sin reinfeldskt destruktiva förmåga att söndra för att därigenom effektivare härska. 

Samvetet (här: Venus i Kräftan i partnerhuset) säger att mina vänner, de etniska grupperna ska ha rätt att må bra (Venus i Kräftan är väl närmast en perfekt bild av en mätt mage). Hade det inte varit Grekland hade den här ekonomen troligen hittat något annat lika bra exempel på hur främmande och globala intressen (9e=universalism) destruerar (via Mars) chanserna för den lilla klanen (Kräftan) att må bra. 

Detta är så att säga ekonomens TIDLÖSA ÖDESMÖNSTER. Men nere i tid och rum sammanfogas ödesmönstret med det grekiska folkets umbäranden under den falska västerländska Rovkapitalismen. Jag hade bara önskat att samma (mellan raderna) anklagande pekfinger kunnat riktas mot "trojkan" utan att tappa bort så många läsare i en teknisk framställning. 

Det är möjligt att tidningen ETC bedömde att artikeln hade publiceringsvärde just för att INGEN svensk högertidning någonsin skulle komma på tanken att erkänna den falska och propagandistiska naturen i sin rapportering. Det här kanske var en text ämnad åt att upplysa andra ekonomer som inte korrekt fattat underlaget för en omdömesgill förståelse av skeendet. Här visar då Scocco hur oöverträffad Saturnus och Stenbocken är i deras knastertorra och systematiska framställning. Man skulle på goda grunder kunna kalla Saturnus astrologins expert (och motpolen i den negativa polariteten blir förstås lekmannen Månen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar