Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 11 mars 2015

Dagstidningen ETC perspektivlöst om tiggerietSå här ser ett försök till scoop och bredsida mot borgerligheten ut men som slutar som en tidningsanka då upplägget bara upprepar borgerlighetens egen mellanstadiemässiga räknenissementalitet. "Siffra står mot siffra" och ingen Aha!-upplevelse kommer ur säkert flera timmars journalistgräv.

Valet av angreppspunkt missar den djupare signifikansen av de ynkliga sju klagomejlen från stockholmare om tiggarnas utbredning över staden. Visst kan man ifrågasätta moderaternas lögnaktiga mentalitet - König-Jerlmyr är inte den första högerpolitiker som dribblar med siffror. 

Men det verkligt intressanta, vilket ETC i sin obegripliga "goody goody" naivitet glömmer fråga sig är varför det inte kommit hundratals eller tusentals klagobrev till det vindpinade Stadshuset. Varför verkar stockholmarna acceptera dessa trashankar i snart sagt varje gathörn?

För att de är medvetna om vårt samhälles kollektiva skuld och känner samvetsförebråelse för att västvärlden levt så gott så länge på övriga världens bekostnad genom slaveri, kolonialism och sedan tjugo år genom samma sak fast nu dold under den principlösa och kriminella marknadsliberalismen, där rovdjursmentalitet och huggsexor applåderas som måttet på en bra karl som sörjer för sig, är "lönsam", "bär sin egen kostnad (och mer än så)"?

Nej, tvärtom. Stockholmarna är samvetslösa. Det är därför de inget säger. Tvärtom tycks de redan anse att tiggarna  är ett normalt inslag i stadsbilden. Detta är trots allt en stad där man älskar sina lågavlönade RUT-slavar och hyllar marknadsliberalismen. Klassamhället med rika och fattiga är precis vad regeringen Reinfeldt jobbade stenhårt på att återinföra. Hur skulle en ärkeborgerlig stockholmare kunna skriva klagomål till Stadshuset om exakt vad det nya klassamhälle de uppenbarligen redan accepterat?

Varför tänker inte ETC ett varv till och diskuterar EU:s skuld till att Sverige - det trevliga och vänliga Sverige - nu bryts ner i en likgiltighet som springer ur ekonomismen, samma räknenissementalitet? Den här uraktlåtenheten gör att ETC-journalisten snubblar redan i upptakten och missar chansen att skriva en verkligt läsvärd artikel. Det är uppenbart att dagens journalister har blandat ihop EU och fritt resande mellan länderna med någon diffus vänsterutopi om den befriade människan. 

Sverige bör lämna EU och nationer som förr lösa sina mellanhavanden "man mot man" eller i tillfälliga koalitioner. Återinför passboken för resor inom Europa - den okunniga borgaren fattar uppenbarligen inte vilken civilisationsdekadens de öppnat för i sin korttänkta önskan att få resa mycket och bekvämt. Romförtryckande länder ska naturligtvis fördömas, men att öppna EU-gränserna har bara visat att simpel närighet driver tiggare i lika hög grad som svenska direktörer. 

Det vore bättre om de verkade som tjuvar i sina hemländer - tjuveri är ändå ett riktigt arbete och kräver sin färdighet. Men att bara sätta sig ner passivt i ett främmande land och säga: "Försörj mig"? Det är lika lågt som aktieägarna på en SEB-stämma! Som det är nu är EU ansvarigt för den sociala oron i Europa (och kanske avsikten, en "blanda samman för att söndra och härska"-policy). EU är boven till insidiös, krypande ondska i vår tid. Europas befolkningar utarmas och de rikare blir allt rikare.

Tur att tidningen ETC ändå håller sig med några namn från vilka man alltid kan räkna med stingande analyser, smärtsamma för att de är så sanna.

Stockholm är lögnhalsarnas tillhåll. Det är därför moderatpolitikern bara fick sju förströdda mejl. Folk i den här hålan har redan lärt sig att det är sånt här man "måste räkna med" om man vill vara med i "det goda EU" - Storfinansens europeiska paraplyorganisationen som byggts upp enbart för att betjäna de verkligt rika. Glöm "fredsprojektet EU"  och notera att det var genom HANDEL regionens stabilitet skulle uppnås. 

Men "handel" är idag inte vad den en gång var, det är nu ett lager träck som tränger in i samhället, och människorna som söker sig till näringslivet är mentalt förgiftade, girigare och mer småaktiga än någon gång i historien. Handel brukade innebära en bred kontaktyta mellan handlare och kund, varuförsäljningen bar en del i en större mänsklig gemenskap. 

Det högeffektiva Nätet och kostnadskapandet har fullständigt diskvalificerat handelsargumentet som något som stärker oss alls. Därför är "närighetslivet" alternativt det fasansfulla monstret Hydra en bättre beskrivning på det vansinne som HANDELN utsätter sina anställda för. Det är ren skit, det som pågår idag, jämfört med när undertecknad tog sina första försiktiga steg som helgarbetare i en butik under tonåren på 70-talet. Jag skulle inte vilja leva idag, som ungdomar nu har det. Att Sverige inte redan är överränt av terrorister är märkligt. Men åtminstone "pursvenskarna" verkar ha en kollektiv genetisk defekt som gör den passiva. Lyckligtvis finns det lite liv kvar i liket vilket den köpte vapenhandlaren Löfven fick erfara när FOLKVILJAN subtilt gav sig tillkänna genom Saudi-affären. 

Typiskt nog läckte nyheten ut ett dygn som perfekt rimmar med de finaste sidorna i Sverigehoroskopet. Solen passerar Vattumannen, landets egen födelsedag (och ryktbarhet i världen!) samt folkkollektivets Måne på passage genom jämlikhetens tecken Vågen. Se där, Månen i den feministiska politikens tecken förmådde påverka den konativa Solen i policysättande Vattumannen så att beslutet borgar för en MER TROVÄRDIG nation än annars. När morgonradion nu likt de 31 direktörerna för några dagar sedan säger att Sverige tappat ansiktet, är det återigen den lögnaktiga "stockholmsmentaliteten" vi hör (stockholmsmentalitet = marknadsliberal brist på all moralisk halt).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar