Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 21 mars 2015

Astrologin genomskådar liberalens urbota dumhet!

Läs marknadsliberalen Johan Norbergs åsiktsdravel i SvD och häpna över hur han hejvilt spårar ur i vinstjaktsfanatism från och med meningen: ”Det är därför vi behöver en mångfald...” 

Om det som sedan följer är hans slutledning av Friedrich Hayeks tankar som han just presenterat, diskvalificerar sig Norberg fullständigt från den tänkande delen av befolkningen. Han låter som en korkad och gapig småföretagare som bara är ute för att tjäna sig en hacka på skolbarn och sjuka medborgare. Vilken ömklig figur.

För en människa med svagt grepp om tankens kategorier kan det väl tyckas som att ”ingen grupp kan kontrollera alla variabler” som enligt åsiktsstycket Hayek ska ha sagt. Nej, och det är därför det finns generalister, människor vars specialitet ligger i att sammanfatta och kategorisera. Rättssamhället bygger t.ex. på att det finns människor med betydligt bättre förmåga än Norberg att dra paralleller mellan rättsliga principer och de enskilda handlingarna. Man behöver inte lära sig varenda pryttel hos järnhandlaren utantill. Det räcker med att känna till det begränsade antal variabler som avgör de olika typerna av skruv.

Norberg förefaller inte vilja se att facit om den privata vården sedan länge är i hamn. Vinstjägarna skrapar bort flera anställda än den kommunala, skattefinansierade vården, vilket ger sämre service åt samhällsmedborgarna. Om de inte bosatt sig i rikemanskvarteret där det går tretton fursteslickare på dussinet och etablerar onödigt många apotek och vårdmottagningar för att de usla företagarna sniffar gott om pengar. Samhällsnyttiga inrättningar som skulle ha varit rättvist placerade i områden med ekonomiskt svaga befolkningssegment. Ingen behöver uppfinna hjulet på nytt, vilket är vad Norberg säger med sitt tomma pladder om en ”komplex upptäcktsprocess” i samband med vårdvinsthelvetet.

Hayek talar överhuvudtaget inte om vad den tendentiöse Norberg försöker få det till. Detta är bara pinsamt för svensk press. En allt större mängd smörja av det här slaget har nått SvD:s sidor på bara några år. Vad händer med Sverige? Hur klen i tanken kan en borgare bli innan huvudet ramlar av?

I Platons idealsamhälle - som var en småskalig stadsstat så siffrorna måste justeras upp för ett nutida land - ersätter några dussin exceptionellt högutbildade ”vise män” Norbergs favoriserade av drullar som samlar in riskkapital för sin privata ”upptäcktsprocess” vilket ibland maskerar den gemena avsikten att kunna skratta hela vägen till banken.

Jag åsåg från insidan it-bubblan spricka fett efter att företaget äskat 400 miljoner av hoppfulla (och dumma) investerare och sedan snabbt sålde av sina egna aktier innan hela skiten rasade ihop – ett parallellt scenario till vårdvinstföretagarna skatteflykt de senaste åren! Detta kriminella beteende anser Norberg i sin vansinnesläsning av Hayek vara rätt väg. I verkligheten är det ett sinnessjukt samhällssystem han förespråkar, medan Platon var en verklig ekonom, en som visste hur man hushållar på de gemensamma resurserna genom att inte publicerad inlagor från rena byfånar i dagstidningen. Folket har bättre användning av sin tid än att läsa åsikter från en korrumperad hjärna.

*****

Hayek är uppenbarligen den driftiga tänkaren och Norberg hans luddiga uttolkare. Men där Hayek tycks betona det kollektiva vetandet missar Norberg den närmast platonistiska poängen i att själarna tillsammans gestaltar – mer eller mindre fullkomligt – det som är helheten. Norberg tycks skadad och kan bara höra ett individualistiskt budskap.

I antik världsbild finns kunskapen om de eviga principerna i nous (νοθς), i det gudomliga medvetandet, evigt eftersom det föregår sina egna tankefoster, dvs. vår värld och dess definierande dimensioner tid och rum. 

Det krävs bara kontakt med detta bortomvärldsliga medvetande (som vi alla har planterade i oss för att ens kunna existera) för att expertmannamässigt kunna uttala sig a priori om vart specifikt ting. Den seende uppfattar nämligen fenomens bakomliggande principer och är således redan på god väg att bli en gud! En sådan behöver inte famla runt som Norberg och hans förmenta kärlek till dårar som försöker bli något annat än vad de föddes till att vara. 

Norberg förbryter sig i sin nyliberalism mot alla goda insikter i den konservativa världsbild som man bara önskar vänstern skulle vilja ta åt sig mer av, eftersom jämlikhet mellan alla människor bara kan vara av ekonomiskt slag. Det tyder på imbecillitet att förneka att det alltid kommer att finnas idioter som Norberg och hyperbegåvningar som den också mycket systemkritiske Warren Buffett, världens f.n. näst rikaste människa. 

Buffetts kritik skar dock djupare än Norbergs, han ser problemet när de rika skapar förutsättningar för sig själva att smita skatt så att vi får exakt Norbergs scenario med små äckliga fursteslickare till nyföretagare i de rika kvarteren med överetablering och kapitalförstörelse som följd och ingen verksamhet alls där folk har det sämre ställt. Ekonomisk politik kan inte acceptera en korruption sådan som Norberg menar att Hayek förordar.

Låt oss se om Norbergs himmel verkligen saknar förmåga att greppa Hayeks djupaste intention så att vi får en sådan urspårning som i åsiktsstycket.

Sannerligen! Här är ju byfånens eget horoskop! En överenergisk och "frihetlig" entreprenör. En nymåne i egoperspektivets Väduren främjar INTE djupt eller reflektivt tänkande ens när den underliggande motorn Mars är defekt ("fallen") i sin instängda och skyddade verkstad Kräftan. (En kollapsad Mars förmår inte sin natur trogen bryta sig ur Kräftans skyddande skal utan reduceras till en floskelspottare eller en rättshaverist som slirar runt i samma gamla oförlösa agg. En ren indikation om sjukdomen cancer, åtminstone symboliskt.) 

Notera den ömsesidiga receptionen mellan den fallna Mars och Månen vilket ger en Eld/Vatten-konflikt som i dessa två tecken av den passionerade kvaliteten (Rajas guna) verkligen visar på korttänkthet och överenergi. 

Hayeks "liberalism" motsvarar exakt Taort-kortet Dåren, och plötsligt inser man att Norberg faktiskt återger den liberala filosofens sentiment rätt väl. För är det inte typiskt Kräftans tecken att tro den egna klanen (familjen) om att besitta allt gott och eftersträvansvärt. Skygglapparna är extrema!

Och det är ju här man måste visa upp Stefan Löfvens horoskop igen. 


Sveket mot socialdemokratin var totalt när de verkliga makthavarna (Rovfinansen) lät avrätta vårdvinstkritikern Håkan Juholt och installerade en nyttig idiot i stället. Jämför Hayek och Löfvens kartor och inse att den senare är en klockren liberal, fast möjligen med ett lite blödigare hjärta. 

Det är därför inga varningsklockor ringer alls om vapenavtal med Saudiarabien, eller han symboliskt skakar hand med det ena dödsoffrets anhöriga i Göteborg men dissar det andra dödsoffrets familj. Så här beter sig i formidabel idiot som inte ens fattar varför han är med i leken. (För att de verkliga Makthavarna satt honom att spela en roll!). I valet mellan pest eller kolera är nog ändå Hayeks horoskop att föredra.

I det här läget kollar jag om det finna någon karta för Norberg att återanvända. Mycket riktigt har han figurerat i inlägget Tokliberalismens svenska ansikte - tyckte väl jag kände igen avsaknandet av klarhet i den aktuella texten i SvD! Jag ritar dock om horoskopet för att kunna peka på en annan ingrediens:
Titta först på släktskapen mellan honom och Hayek - båda är grunt tänkande nymånar ("görare" och inte "tänkare" under den osynliggjorde reflektionsplaneten Månen). Sådana är alltså de arttypiska liberalisterna: blinda tokar som agerar och förstör kapital, gör om på nytt (kanske bättre andra gången). Dumheten ställer kravet på att äga prioritet över visheten!

Med kommunikationens Merkurius med nymånen saknar Norberg dessutom vett att tiga trots att han inte har något gott att tillföra världen! Det är en Sol utan maka (Månen) som blint och maniskt driver både sig själv och sitt pladdrande.

Verkligt fult blir horoskopet när man tittar på femte huset för kreativa initiativ och spekulation. I det femte huset hittar man roten till folk som spekulerar/stirrglor korkat och föder idéer på basis av det sedda men inte genomtänkta. Nu är femte ett lyckosamt hus och dessutom den kognitiva förmågans egen planet Solen - det mest fint stämda sinnet vi har är synsinnet, så Solen har syn och synlighet som sina domäner.

Notera dock att detta är jiva-atmans (Solens) hus. En "levande själ" är förvisso självstyrd i denna värld, men absolut inte den yttersta auktoriteten. Det är därför som bloggen efter sin naturliga död igår och idag genast pånyttföds via insikten om att de gamla grekerna inte var sämre än indierna i sin förmåga att bädda in filosofiska insikter. 

Jag tror aldrig tidigare jag satt ett direkt likhetstecken mellan den hellenistiska astrologins 11e hus kallat "den goda daimonens tempel" och själva NOUS. Men det är helt klart Saturnus (den sjunde himmelen) som genom sitt stirrande på motsatta femte huset (i den ideala kartan) som förlänar det femte dess nobless och tursamhet, gör den femte sektorn till ledarnas och kreatörernas sektor. Men det är inte den autonoma, med sig själv identiska (gr: το αυτο) jiva-atman, "den levande ande-själen" som fallit ned i denna värld som själv ska bräka och brösta sig. (brösta sig = Solen kontrollerar bringan)

Den sjunde kretsens Saturnus är dock i sin egen kontemplation av Ouranos (stjärnhimmelen) av samma natur (gr: ousia, ουσια) den som i sitt medvetande innefattar alla de förnuftsprinciper (logoi, λογοι) som Fader Tid sedan informerar det lägre kosmos med. Människan är således en idiot i samma utsträckning hon enbart utgår från sin egen unika individualitet (Solen) men nobbar Fadern i sjunde himmelen, "han" som till att börja med givit de levande varelserna en spelplan.

Den egyptisk-kristna gnosticismen hatade detta kosmos och såg som en börda de extra subtila kroppar som planeterna tyngde ner den fallna själen med - detta är astrologins eget ämnesområde - och sökte kontakt med en Gud bortom Fadern, med Ouranos själv. Denna gränsöverskridande tendens hos gnostikerna är begriplig eftersom den minner om astrologins Jupiter, grekernas Zeus eller överguden!

Notera att planeten Jupiter är inomvärldslig men bringar själen att söka expandera tills den möter Fadern och Gränsvakten Saturnus i sjunde himmelen. Kanhända Saturnus är Sankte Per, dörrvakten vid himmelrikets port? Redan i tidiga 20-årsåldern drömde jag att jag efter en lång och mödosam vandring i en mörk tunnel mötte honom, långt vitt skägg precis som den banala bilden av Gud eller som Åldermannen Saturnus, och iförd en slags blandning av generalsuniform och scoutkostym. Dörrvakten log igenkännande, det var tydligen inte första gången jag kom åter på "vägen upp" efter förrättat jordeliv och släppte genast in mig... 

I drömmen utspelar sig sedan saker i en milt belyst förgård till "det allra heligaste" som går bortom den allmänna iakttagelsen om Saturnus som gränsen mellan det antika kosmos och "himmelriket". Saturnus är förvisso Luft (ande/pneuma) men också en mörkläggare (tamas guna). Vi vet i allmänhet inget om tingen bortom hans gräns (med mindre Saturnus själv står i seendets eller Eld-elementets Skytt och disponeras av en verkligt fint placerad Jupiter).

Som tidigare noterat fanns det gnostiska traditioner som sökte urskulda Saturnus eftersom denne var Demiurgens son och inte helt ond som de lägre planeterna.

Se även: Guden Saturnus och planeten med samma namn (apr 2013)

Men hellenismens "goda daimon" i 11e huset är uppenbarligen Saturnus, Själens Form, som påverkar det 5e huset och ger Solen dess identitet. Allt fanns i Faderns medvetande innan de levande varelserna fann sig som levande väsenden i en lägre värld. Och vad är Formen till en själ annat än en förnuftsprincip i Nous. Saturnus symboliserar således i sina bästa stunder förnuftets arketypiska och eviga närvaro även i denna fallna värld.

Notera nu hur tokliberalen Norberg har en besinningslös betoning på en Sol som vill slippa reflektera (osynlig Måne) och bara agera på impuls. Hans 11e idealhus visar sig vara ett negativt ideal tack vare den negativa södra månnoden (girighetens demon halshuggs här så att Draksvansen kommer att indikera "avmätthet", "ointresse" eller i extrema fall en önskan att straffa och oskadliggöra överdrifter). Tokliberalens Draksvans önskar med andra ord göra sig kvitt gränsdragaren Saturnus, just den planet som givit Solen dess unika individualitet och låter den hållas på en lägre nivå av verklighet. Alternativt: Norberg är fullständigt ointresserad av Saturnus ledarskap och kontroll (vilket man minsann inte kan missa om man läser hans text).

Marknadsfolket kallar en sådan här norbergsk dårskap för "kreativ destruktion" - "trial and error" eller försök och förstör tills du lyckas. (Man kan misstänka att de ser till det lilla egocentriska Vädurs-barnets inlärningskurva och upphöjer denna inadekvata modell till allmän lösning för världen.) Som liberal är fullständigt likgiltig inför de generella eller bakomliggande principerna men kräver rätten att föröda världen tills DU tappat lusten att fortsätta med din "komplexa undersökningsprocess" - vi hör återigen Barnet tala om hur det är funtat. Tarot-kortet Dåren igen. 

Apropå Norbergs "undersökningsprocess" noterade Platon att världen som sådan är en process som hur länge den än fortgår aldrig kommer att lyckas upphöja sig till verklig existens. Det ligger inte i det timligas natur att bli tidlöst. Däremot kan de levande själarna upphöja sig, en och en, till den Rationella Själens nivå (Saturnus) och via Döden (Saturnus) övergå i himmelriket. 


Tesla - mannen som levde helt i Ljusets kvalitet,
en självskriven medlem i de vises råd i
Platons väl fungerande samhällsbygge
(helt befriat från liberalismens styggelse)


Uppfinnaren Tesla behövde inte bete sig som en vanlig idiot, det heter att han kunde designa sina tekniska apparater direkt i huvudet och testköra och "avlusa" konstruktionsfel i det mentala, utan att behöva bygga defekta prototyper! Ska inte människor som Tesla sättas på vitala poster som har med ekonomi att göra? Ska Norbergs låt "den sämste men mest motiverade styra" - rovkapitalismens budskap - få gälla i världen? 

*****

Från dårar till visa män. Johan Ehrenberg i ETC är verkligen en progressiv och skicklig tänkare: han tycker det är dags för uppror mot bankarna (inte det tvetydiga "bankuppror" som han skriver). Ja! Så måste förändring gå till. Ehrenberg är generalisten som fattat principerna och han ger folkmassan en i princip korrekt modell. Jag har just börjat överväga utträde ur bankhydran efter att i ETC hört om den svenska JAK-banken, baserad på det islamiska bankväsendets förbud om övervinster och räntor. Tänk, en moralisk och sund bank, istället för de bindgalna girigbukar till bankhus som håller svenskarna gisslan!PS. Jag är helt för Norbergs "trial and error" - i en värld som befriat sig från vinsttänkandet. Alla vi som inte fötts till gudar modell Nikola Tesla måste få träna oss, få leka, få lära! Men detta startskedets snubblande ska inte kopplas till en hackordning där vissa tillåts tjäna mer pengar för att de är mer läraktiga än andra. De begåvades begåvning är lön nog. Vinstintresset måste kriminaliseras och världen byta spelplan.

6 kommentarer:

 1. Sidospår: god tanke att byta till JAK! Har själv gjort det. Dock är det i dagsläget lite masigt. Banken erbjuder inte alla tjänster ännu. Den är i processen att nå dit och beräknas vara där 2017. Bankkortet f.ex. måste jag manuellt föra över pengarna till. Och jag behöver spara alla kvitton, för kontoutdrag går ej att få för närvarande. :) Bankomatuttag kostar 15 kronor men man kan ta ut kontanter kostnadsfritt i butiker.

  Det mobila bank-id:t (som jag skaffade via Nördea) slutar gälla snart och kan ej förnya om jag ej har kontokort och kortläsare där. Så jag har fått skaffa elektronisk legitimation via Skatteverket och väntar på en kortläsare att koppla till datorn. Smart att gå med i slutet av året (minns ej brytdatumet) då behöver du bara betala medlemsavgift och slipper årsavgiften! Samtidigt kan det vara bra att skrapa ihop s.k. sparpoäng för ett eventuellt lån. De är styrmekanismen i lånesystemet.

  Men jag tar detta. Jag bytte av ideologiska skäl.

  Mvh/Specsavers

  SvaraRadera
 2. Bara ett blogg-tips.. "Filosofens blogg" från "World Peace Foundation".
  Pratar också om giriga bankirer etc.. http://www.peace.se/blogg/

  SvaraRadera
 3. Själv vet jag ingenting om Hayek, så jag kan inte bedöma om Norberg återger hans teser rätt eller inte. Men jag såg på Wikipedia att Norberg fått Friedriech Hayek-stiftelsens guldmedalj. Delad med Margaret Thatcher(!) och någon bankgubbe. Så där ser man. Inte undra på att han nämner båda i artikeln.
  Apropå din tolkning av Norbergs Saturnus med Ketu: Han startade sin bana som anarkist. Och den och tokliberalismen ligger väl inte så långt ifrån varann egentligen.

  En reflektion efter att jag läst artikeln: Han skriver "När byråkrater fattar centraliserade beslut ersätts allas kunskap med ett fåtals." Visst, men det gäller inte bara statlig byråkrati utan även när stora företagskoncerner fattar centraliserade beslut. Och han nämner politiker som "öser diktat" m. m. över "alternativen" och att det skulle bero på politikernas "personliga uppfattningar" och resultera i att hänsyn inte tas "till vad som lokalt är den bästa lösningen". Jaha?! Som om privatägda skolkoncerner som ägs av ännu större riskkapitalbolag skulle bry sig om vad som lokalt är den bästa lösningen för en viss skola? Och vad är det alliansens politiker har gjort om inte öst avregleringar och utförsäljningar över välfärden i enlighet med deras "personliga uppfattningar". Och detta har knappast resulterat i "det som lokalt är den bästa lösningen", för då skulle friskolor uppvisa ett bättre resultat än andra skolor och det gör de inte, trots press uppifrån att sätta högre betyg än vad som är befogat.
  Så ja, facit finns redan, som du skriver. Håller med dig om "åsiktsdravel" - det är ofattbart att Norberg blivit så hyllad och i ropet som han tydligen har blivit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som du så väl visar under luppen: tokliberalism! :-)

   Radera
  2. Tack - kom på en sak till: Han nämner lärarlegitimationer bland det som politikerna "ständigt öser över alternativen". Lärarlegitimationer är en fiaskoartad idé som bara har gett enskilda lärare och skolorna bekymmer (och naturligtvis inte bara "alternativen" utan alla skolor). Och vems "personliga uppfattning" är det som ligger bakom den idén om inte ledaren för Folkpartiet liberalerna!
   Det som brukar kallas New Public Management och som omhuldas av liberaler innefattar en enorm, kontrollapparat för "kvalitetssäkring" - inte tal om att "låta människor vara fria" där inte.

   Synd att man inte kan kommentera artikeln i Svd...

   Radera
  3. Antingen ägnar han sig åt självmotsägelser eller också är han en helt annan sorts liberal än (fp), en "tokliberal"...

   Har navelskådat det egna horoskopets svagaste punkt och kommer att publicera en text om bl.a. just paradoxala eller självmotsägande astrologiska indikationer och hur detta kan leda till ett slags husvillt tillstånd...

   Radera