Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 mars 2015

Är Stenbocken en krigshetsande patriark?

Som vanligt en lysande krönika av Boëthius i tidningen ETC. När hon skriver: "Krig har mängder av orsaker, men de har alltid stått mellan minst två patriarkat. Patriarkatens hemlighet är att de inte kan fortleva utan krig" ...är det som om hon skrev innantill från den astrologiska läroboken.

För som västtraditionen utvecklat sig, placeras ju fadern - padre, pater, patriarken - högst i den världsliga hackordningen och symboliseras av stenbocken i envig med en utmanare om att bli herren på täppan. Patriark betyder faderlig härskare och patriarkatet den samhällstyp som bygger på formell organisation. Motsatsen är anarki, vars anhängare tror på människans inre godhet och förmåga att "spontant formera sig". Vi är naturligtvis låångt borta från alla möjligheter att återvända till en så primitiv och tidig Naturens egen modell.

Jag tror att anarkin resonerar med Månen, den ständigt humörskiftande (de 4 månfaserna) och i följd därmed en sådan instabilitet att permanenta, "patriarkala" institutioner aldrig kan upprätthållas. Dagens bundsförvant blir i morgon din fiende eftersom det är biologins kroppsvätskor enbart som styr det "lilla" och "mjuka" livet. Notera hur jag avböjer att kontrastera patriarkat med matriarkat, men det är i botten vad det handlar om. Eller kultur- mot naturmänniskan, Staten mot klanen, maffian och alla de små cellulära formationer som bygger på tjänster och gentjänster. 

Långt ner och helt utan makt hittar vi fjärde huset, naturligen kopplat med havet och månen och det mjuka och sårbara som rör sig med dråpslagen från de hårda och nyckfulla hornen på maktens män (och, noterar Boëthius, duperade karriärkvinnor).

Jag har flera gånger sagt att Kräftans tecken inte borde få tillträda politiska positioner i ett principstyrt samhälle eftersom denna archē, denna grundprincip representerar just korruptionen över tid av organisation (och organism). Den ständigt månpåverkade Kräftan ser inte sin brist på konsekvens eftersom den ÄR Platons icke-existerande "vardandets process" (men som aldrig når fram till sann existens, eftersom den är vad den är). Det är därför det är en sådan katastrof för hela världen just nu att den globala marknadskapitalismen har oskadliggjort och reducerat världens demokratiskt valda regeringar till ett skämt, till impotenta medlöpare i "de 31 direktörernas" jakt på nästa miljard dollars. 

Eftersom det finns omedvetna Stenbockar och medmedvetna Kräftor är det tack och lov omöjligt att göra en rasbiologisk utrensning på astrologisk grund, det enskilda horoskopet är långt mer komplext än de tolv arketyperna tagna för sig.

Och Boëthius talar heller inte astrologiska, nämner inte "världshärskaren" Stenbocken vid namn. Hon säger att kriget följer denna princip och då talar hon istället om det uråldriga schema som med all säkerhet kommer från Babylon och Ur (med flera mesopotamiska städer) men som först möter i Claudius Ptolemaios hellenistiska texten Tetrabiblos i formen av planeternas upphöjelser och fall. För det är ju i patriarkatets eller den fadersledda organisationens tecken man stöter på uppgiften att krigets herre Mars är "upphöjd" (se bilden med Ptolemaios "Essential Dignities" i högra spalten).

Detta betyder att Mars är ägd men aldrig så stark som när patriarkerna brukar våld! Var astrologin feministisk? Nej, men den är modellerad på verkligheten där manlig råstyrka i allmänhet långt överträffar den kvinnliga. Därför "faller" Mars i Kräftan, exemplifierat av en politiker som Stefan Löfven där alla nu är angelägna om att hyscha ner hur han faktiskt var Vapenindustrins förtrogne, på det sätt som den undersätsiga Kräftan alltid i sitt stockholmssyndrom allierar sig med förövaren eller den med makt. "Trygghet för den egna klanen till varje pris." Vi är tillbaka vid Moder Natur och hennes fullständigt otillräckliga strategier för att "säkra avkommans liv och artens fortlevnad".

Som den eminenta verklighetsskildraren Junior Delgado (se gårdagens inlägg) sjöng i sången "Trickster": "Just like money goes from hand to hand, så woman goes from man to man." Detta är inte misogyni, det är samma zodiakala eller arketypiska verklighet som Böethius väljer att nysta i från annat håll. Intressant är att den principiella Stenbocken och den principlösa Kräftan (principfast bara i sin instinkt om att överleva) BÅDA tillhör den overkliga skuggvärld som indisk astrologi kallar människornas domän: Rajas guna - passionerat och lidande - lever Stenbocken och Kräftan båda ut sin meningslösa drabbning om huruvida organisationen ska ha hackordning eller vara platt. Dessa båda "organisatoriska principer" har inte en susning om att verkligheten måste skapas på en helt annan och högre medvetandenivå.

Detta vet det senaste monstret som frontar Svenskt Näringsliv, karriärkvinnan Carola Lemne (kommenterad av Daniel Swedin i AB). Hon är verkligen hackordningens främsta förespråkare med sitt propsande på att vi ska uppfinna nya låglönefickor dit vi kan dumpa offren för det roffande hon och hennes sort ägnar sig åt. 

Lemnes horoskop kommenterades vid hennes tillträde som vd i slutet av förra året och här behöver bara sägas att hon distinkt tillhör "den negativa polariteten", den "lägre", dvs. kroppsligt manifesta värld där Vatten och Jord kommer samman för att bilda skrymmande produkter som måste staplas i hyllor, där människor måste inordnas i en hackordning (den breda basen av lågpresterande och så i denna klassamhällets pyramid förstås en stenbock på toppen). Det visar sig nu att Carola Lemne har just krigets herre Mars "upphöjd" i Stenbocken. Behöver mer sägas? Ja, kanske att man måste studera hur Saturnus beter sig i det enskilda horoskopet, krigets ägare som den är. Det är först här vi kan avgöra om det är en ond patriark eller en god. För vad feminister tyvärr inte fattat är att man aldrig kommer undan Saturnus. Det är Saturnus som ger oss en ordnad värld att leva i till att börja med, och inte ett kaos. När primitiva stammar tar kål på varandra i Afrika är det inte Saturnus vi ser utan den nyckfulla Månens välde, den Irrationella Själen, klaninstinkten. Modersprincipen dödar, den också. Även detta fattade antikans visa människor som ju placerar "livets utgång" eller "ärendets utfall" under Månen (och horoskopets fjärde hus).

Svenskt Näringslivs kvinnliga vd är inte otippat en av de onda patriarkerna, men att säga detta är samtidigt att trampa många människor på tårna, eftersom Saturnus långsamma rörelse innebär att den förblir en konstant vid den här tiden då Mars rör sig genom Stenbocken. Nu saknas klockslag men sinnelagshoroskopet ger en månascendent (Chandra lagna) där Saturnus i Skytten burats in i det onda och korrupta åttonde huset. 

Det går att närma sig symbolerna från många håll, och tar man fasta på åttonde som "inte mina pengar men dem som tillhör min partner" (2a huset räknat från 7e partnerhuset) inser vi direkt att Lemne söker tillskansa sig makten (Saturnus) över pengar som inte är hennes utan tillhör de arbetstagare hon ingått ett avtal med. Hon är själv ett förkroppsligande på sinnelagets nivå av den onda kapitalisten, av "Saturnus som äter sina barn"!

Och denna dolda diktator är alltså den som kontrollerar om det ska satsas på krig och split eller inte. Eftersom Saturnus här också äger/disponerar över fredens Venus och denna oroligt samexisterar med sin motpol Mars, råder det inga tvivel om att kvinnan har en mycket dålig karma. Hon är inte en svenskarnas vän, och dess förr hon drivs i exil, dess bättre. På "solsidan" är det inte bättre, eftersom hennes idealiserande Sol i 11e huset närs av griller om en Fiende (sjätte huset), en fiende som söker röva hennes gigantiska rikedomar (Jupiter). Jupiters egen position och härskare till Solen visar hur de rikas demonisering av de lägre klasserna är ogrundad, hon är helt enkelt både sinnessjuk och lider av en andlig skada. 

Sällan ser man att både sinnet (Månen) och intelligensen eller andeväsendet (Solen) har så formidabla attitydstörningar. Det här är nu inte horoskopet för den kroppsliga människan utan visar steget innan själarna går ner i världen och "blir till Kött". Men inför en så här negativ himmel skulle nog jag som ängel i rymden tveka och kanske stå över ett kast. "Fools rush in where angels fear to tread." Uppenbarligen föds människor i en jämn ström så det här verkar onekligen vara en ytterligt "svår rebus" att knäcka och Lemne visar inga tecken på att ha fattat något alls, väl inne i rum och tid och under inflytande av de subtila verkligheter som astrologin gör så eminent synliga för oss.


*****

Jag började skriva med en liten tabell förberedd, men så här blir det ibland. Händerna tar kontroll över tangentbordet och skriver en helt ny historia på eget bevåg!

Look for a Chart

Range of search: 1.01.1900 - 1.01.2016
Search for...:
so.0.ma & ma.cap

1900
1902
1913
1915
1917
1930
1932
1934
1947
1949
1962
1964
1966
1977
1979
1981
1994
1996
1998
2009
2011
2013

Den ursprungliga avsikten var att titta på ett liten span av 115 år där viljestyrkans Sol minglar med krigaren Mars i Stenbocken. Denna symbolkombination skulle jag vilja kalla ren vilja till makt, vare sig hos man eller kvinna. På de senaste 115 åren har Solen och Mars delat tecken i Stenbocken under januari eller februari (sideriskt) 22 gånger. 

Som synes ser det riktigt illa ut under det fasansfulla Första världskriget med idel manspillan och kroniskt låsta positioner i skyttegravarna. Tydligen envisas Mars att hålla sig i närheten av tecken för sin upphöjelse. Tittar man i detalj på den erratiska Mars rörelser har vi säkerligen en massa retrograda rörelser som förklaring till detta kluster av år.

Men åren hopar sig som synes även senare, och 1930 är väl så nära man kan komma börskraschen på Wall Street vid astrologi som intar ett så distanserat fågelperspektiv som den här bloggaren föredrar. 

Jag vill inte in i detaljerna och bli en fackidiot, det är Jordelementets öde att "specialisera" sig. De som tydligt föds under Luft värderar friheten att få färdas med nya tankeströmmar och det är exakt det Närighetslivet hatar så: människor som förverkligar sin kapacitet som homo sapiens, kloka och begrundande människor. Män som Stefan Löfven tror verkligen att löneslaveri är den enda meningen. Han är en sån torsk för Carola Lemne, hans fallna Mars i Kräftans och hennes upphöjda Mars i Stenbocken.

Jag tittade till horoskopet för börskraschen - "Svarta tisdagen" - redan 2011 och vi måste snabba på genom årtalen. Ett kluster Sol/Mars-år tycks rimma väl med den depression i väst som låter Hitler ta makten i Tyskland. Judehat och hackordning - över- och undermänniskor står totalt på programmet i Tyskland - och Sverige - under 1930-talet!

1947 och 1949 ringer inga klockor för mig, men 1962 hade vi västvärlden på randen till sitt Tredje världskrig på bara femtio år (heja, kapitalismen!) i och med Kubakrisen. Den inföll dock i oktober det året, men som påpekat i inlägget Tony Soprano & Kubakrisen fanns något värre än den lilla illgöraren Mars i Stenbocken det året, nämligen den stora illgöraren Saturnus, hemma i sitt negativa och mest hackordningsfixerade läge.
Den 4-5 februari 1962 är det nymåne ("projektstart") under denna horribla konfiguration - jag känner till en födelse under denna period där barnet föddes nästan strypt sedan navelsträngen lindat sig runt halsen. En lättare hjärnskada tycks ha resulterat.

Jag skulle kunna tänka mig att det både för Svarta tisdagen och Kubakrisen finns skeenden under Sol/Mars-kombinationen som föregår och förbereder de faktiska "krigsutbrotten", men tänker inte lägga hela dagen på att läsa historia!

Sägas kan dock att 60-talet är en kapprustningens och det kalla krigets fortsättning i kampen mellan ryssar och amerikaner om rymden. Som vi alla vet var USA först med att sticka ner sin parodiska flagga på månens yta, ännu ett exempel på kriget mellan konkurrerande stengetter om "världsbergets topp", som lustigt nog är just månen - allt därunder tillhör den sublunära sfären, den håla av intighet som satanisterna via inte minst DN söker lära folk är den enda värld som finns (med resultatet att alla degraderar sig till grisar i kampen att bli en Carola Lemne look-alike).

Klustret 77-79-81 är heller inte svår att identifiera utifrån Solen och Mars innebörd. Här har vi ju jubelidioten Ronald Reagan och hans allvarliga plan på ett stjärnornas krig, vi har Margaret Thatcher som marknadsliberalismens igångsättare. Jag tycker nog att vi kan se dumhetens pulser i de här återkommande kombinationerna av Eld som verkar för Jord-elementets sak eller orientering. Dessa är kosmiska pulser som söker tvingar ner mänskligheten i det helvete det är att sakna förmåga att tänka högt och rätt, att bara stå och stirra på ägande- och kontrollaspekten i livet i hela sitt liv. Ömkliga liv och till sådan skada för de många!

De två sista klustren i tabellen lämnar jag till understimulerade läsare att fylla i själva!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar