Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 mars 2015

Är Löfven Djävulens springpojke?
Nej. Det finns inget att glädja sig åt i Sverige sedan valet. Socialism vet den finansiella maktens springpojke Stefan Löfven inte ens vad det är. Under sitt tidigare liv som svetsare kan han knappast heller ha vetat det. Det bryter mot alla kända naturlagar att spåra ur så fullständigt och man får anta att det är en medfödd brist som blir synligare med prominent position. 

Fast den bistra sanningen är förstås att socialdemokratin aldrig var socialister utan själviska kreatur som kompromissade bort heder och ära för några smulor från den rike mannens bord. Och nu ser vi hur det slutar, med rubriker om svenska pampar med 90 gånger arbetarens årslön.

Sätt Löfvens "anförande" i Washington i samband med att högertidningen Aftonbladet just nu kör en kampanj mot svenskarnas växande motstånd mot den ohejdade invandringen och lämmeltågen av tiggare som EU:s öppna gränser möjligtgjort. Vi kommer snart att ha en situation där EU - det vill säga Fort Europa - rustar upp både mot yttre fiende och mot sina egna folk. Det militärindustriella komplexet är näringsliv det med och bryr sig inte vem deras vapen dödar.

Sen, efter drabbningen är äntligen det mordiska Europas saga all och tiden kommen för andra stormakter att föra mänsklighetens vekt fladdrande olympiska eld vidare. Och svensken shoppar och livsstilsdesignar in i det sista medan banken tillämpar minusränta för att fördröja sammanbrottet så länge det går. 

Löfven säger i ett anförande i Washington att "konkurrensen ska handlar om att 'bli bättre, inte billigare' ...[ett] argument mot anklagelser om att TTIP är ett 'race to the bottom'." Suck. Lyssna på den kapitalistiska marknadsekonomins senaste (sista?) propagandist.

Bara en gud kan se hur alla separata rörelser i tiden konverterar mot en smältpunkt, något motsvarande ett Tredje världskrig och kapitalismens sammanbrott. På de högre icke-materiella nivåerna har kriget pågått ett bra tag men de fallna själarna förstår inget förrän hungern och den existentiella tomheten häftigt kommer över dem. Har de då inte ens ett rudiment av ära i sig, ja då kommer de att lida. För så var detta deras återbesök på jorden planerat. Det är skördetid för en generation.

Att studera hur Stefan Löfvens anförande inför monetära män i Washington DC påverkar deras bild av Sverige är intressant. Genom upptäckten i föregående inlägg om hur demonen Rahu kopplade grepp om den hypotetiska Vågascendenten för Sverige, blev horoskopet mer trovärdigt än någonsin. Vi kan därför se hur tydligt SvD:s rubrik resonerar med det militärindustriella komplexets springpojke:Räknar man om SvD:s tidsuppgifter till EDT började Löfven tala klockan 9 eller strax därpå. Klockan nio EXAKT börjar Djävulens huvud, den falskt talande Satan stiga över den globala kapitalismens huvudstad! På ett mänskligt plan kan jag föreställa mig hur pinsam Löfven måste te sig med stapplande engelska och generande formuleringar (se rapporteringen i SvD).

Men det är naturligtvis inte mänsklig ofärdighet som annat än som en bisak är det utmärkande för den onda stjärnan Algol. (Man ska dock inte förbise att en av Algols "snälla" effekter tycks vara inkompetens eller oerhört låg produktivitet - det är en nidbild av den i sig senfärdiga Oxen som utspelas i tecknets början.*) Det viktiga är det faktum att Algol tenderar att korrumpera det sannfärdiga uttrycket hos vilken planet som än råkar passera den.

Här har vi vår betydande svenska järnindustri i Sverigehoroskopet: Mars i Oxen utnyttjad av den onde Satan. Precis som i horoskopet för den sataniska rörelsen Svenskt Näringsliv bildar Löfvens tid för talet och Sverigehoroskopet tillsammans en Mars/Saturnus-axel som löper genom 2a och 8e huset - en axel för den mest krassa och själlösa materialism som tänkas kan. Djävulens önskan att vi alla bara ska leva för denna världen!

Man kan också fundera över varför Löfven står och säger att de svenska utgifterna för militarismen måste ökas i den store Satans eget land! Det är inte så mycket att Löfven är ett kräk och en ryggradslös och fjäskande anpassling, han har inte en susning om vilken makttripp han befinner sig på med alla spinndoktorer och specialister. Han har blivit en sån där olycklig marionett som den fete och pillerknaprande Elvis Presley långt efter att de roliga åren och rock'n'rollen var förbi...

Att Löfven gör ett blekt intryck på proffsen i Washington DC ser man även av Solen i sjätte olyckshuset, en sektor för låg vitalitet och ibland närmast pinsam brist på bildning och grace (huset kontrasterar extremt med det ytterligt kompetenta och tursamma femte huset vars felfördelade kusin på landet det är). Om denna Sol ger ett så blekt intryck även i Sverigehoroskopet, då kan man bara ana sig till den amerikanska reaktionen.

Amerikanerna måste undra vad det är för "uncouth" träl svenskarna skickat att representera dem! Solen i sjätte kan också indikera också att Löfvens tal heller inte innehållsmässigt imponerar, som man kan ana av SvD:s rapportering och översättning "on the fly" av "the proceedings".

Det här är inte ett viktigt eller historiskt ögonblick, och påverkar knappast Sverige nämnvärt. Solen i sjätte huset är "underwhelming" - nu när bloggarens ande är i Washington hittar jag bara engelska uttryck men inte de längre de motsvarande svenska orden.


______
* Den här bloggen började som ett intresse för den sideriska zodiaken och har aldrig bemödat sig om att strikt följa något system. Den har undersökt ditt och datt. Utelämnad i sex år har varit den gamla läran om planeternas "termer" eller "omfång" (lat: terminus), sektorer i zodiaken som påminner en smula om den hinduiska astrologins dashas eller planetära cykler. I antik västastrologi var "termerna". De fem planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus ägde några grader var tills hela zodiaktecknets 30 grader fyllts av de fem omfången. Dessa upprepade sig i lite olika startordning och med olika omfång i de tolv tecknen.

Jag nämnde nyligen att egyptiern Claudius Ptolemaios dissade det babyloniska systemet - det sannolikt äldsta - bara för att han inte hade några skäl till upplägget. Han kritiserade det egyptiska för inkonsekvenser men rekommenderade det ändå framför det kaldéiska (babyloniska)! Tala om provinsiell mentalitet. Men han gjorde också sin egen version, och dessa tre har överlevt till modern tid.

Den här astrologiska ordlistan ger en så god beskrivning man behöver av "omfången". Här en bild på den äldsta bevarade handskriften som redogör för Ptolemaios omfång, från 1400-talet och här en underhållande bloggpost som diskuterar "omfången" och det föga omtalade babyloniska originalet. I kommentarspalten dyker kunniga västerländska utövare av hellenistisk/medeltida astrologi upp och bedyrar "omfångens" betydelse! En kommentator påpekar att två planeter i varandras omfång t.o.m. bildar en kraftfull ömsesidig reception! (Man får förmoda att denna underuppdelning av zodiaken ger en "reception" som inte är fullt så kraftfull som den som tecknens härskare sägs bilda i parkombinationer.)

Vad jag ville komma fram till med denna långa utvikning, är att Algol i Oxens tidiga del rimmar väl med Oxens första "omfång", som är 8 grader behärskade av Venus enligt alla tre systemen. Men om vi återvänder till den filosofiskt tydliga indiska astrologin är Venus en ond planet när Oxen intar första huset. Det är inte själens mening att fastna i kroppsidentifikation (kroppsdyrkan och rasistiska åsikter om vackra och fula människor dyker upp i nästa Jordtecken, Jungfrun). Själen ska heller inte fixera sig som en oral Oxe vid föda. Jesus: Det är inte det du stoppar i din mun som förorenar dig utan det du släpper ur ditt inre medvetande.

Hur väl passar det inte att hitta Algol, Frestaren, som en stjärna som just från Oxens första "omfång" viskar falska budskap om att livet nog ändå bara handlar om mat och dryck och en sund kropp! Djävulen lägger krokben för själen innan den ens kommit igång på sitt livs upptäcktsfärd. Den förvillas att tro den är ett med materiella resurser och tappar således all andlig spänst. Oxen är känd för att vara ett vilsamt tecken, så det är uppenbart att tankar om Djävulen som lurar människan till lättja kommer härifrån. 

Den lika falska läran om att arbete är livets mening, skulle därmed kunna tänkas härröra från motpolen - Skorpionens åtta första grader. Jag har ofta noterat hur flitiga skorpioner är, så nästan sjukligt dedikerade sina arbeten. Jag förmodar att jobbet ger dem en ursäkt eftersom den sociala och lättsamma talang som utmärker föregående Vågen tycks tvärdö när man går över i Skorpionen. Jfr Martin Luthers horoskop apropå "lutheransk arbetsmoral"... (Hans övertaggade tredje hus i Vågen förklaras väl bäst av det voluminösa skriftställeriet.)

På denna ömkliga nivå av korttänkt identifikation med materiella förhållanden kan vi alltså placera Löfvens tal inför amerikanska åhörare: Sverige, landet utan bildning, står upp och levererar en uppsättning floskler under trivialiteternas herre Satan. 

Det kan vara att gå för långt att kalla Venus en hora när hon väljer den negativa polariteten och vänder blicken bort från de högre världarna, Venus "upphöjelse" i Fiskarna (Vatten) talar mot detta, men Venus i Jord tycks inte ha det så lätt. Oxens egen härskare kritiseras i indisk astrologi och den "faller" i Jungfrun. Venus i Stenbocken är nästan frigid men känner ändå en mild frid i identifikationen med denna världens herre, Stenbockens härskare Saturnus i hans negativa läge.

Varifrån antikens judar fick sin tanke om ondska i början på Oxens tecken (omvittnat av ett mycket litet textfragment i Dödahavsrullarna) är okänt, men jag misstänker att det var ett inlån från babylonisk (kaldéisk) astrologi. Den grenen - den första - är tyvärr är utdöd och har knappt lämnat några spår efter sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar