Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 22 mars 2015

Aningslös svensk genomlurad av EU och sina egna politiker

Det här inlägget är långt och dess två distinkta delar hålls ihop genom den röda tråden "tiggare". I den andra delen kommer bloggaren att navelskåda och upptäcka roten till sin egen aversion mot tiggeriet. (Apropå tidigare inlägg om Platon om tiggeriet.)

*****

Söndagsmorgonens DN skriver att EU och svenska staten snott ihop ett nätt bidragspaket på 90 miljoner kronor för de närmaste fem årens fortsatta romtiggeri på gatorna i svenska städer!

Det är barnen till tiggare som bitit sig fast i landet som ska gynnas av dessa pengar - sjukvård och skolundervisning. Redan det senare får en normalbegåvad människa att tappa hakan. Den fria rörligheten inom EU är på tre månader så redan här avslöjar sig de agerande parternas inställning: De tänker inte avhysa parasiterande européer utan tvärtom tydligen påbörja deras "integrering" i svenska samhället.

Tre månaders uppehåll i valfritt EU-land skär sig svårt mot uppgiften om pengar till skolgång! Ska Sverige erbjuda "intensivklasser" och lära ungarna nödtorftig svenska för att i sinom tid bli "nyttiga idioter", djupt tacksamma för deras personliga välsignelse alltmedan EU sätter sin verkliga och diaboliska plan i verket: att söndra och härska genom att urskillningslöst blanda ihop Europas alla befolkningar och bilda de galna makthavarnas våtaste dröm, ett Europas förenta stater styrt från EU:s centralhögkvarter?

De luspanka romerna var fula opportunister som gjorde vad kanske vem som helst utan moral skulle ha gjort för att förbättra sin situation: utnyttjade EU:s regelverk på ett helt annat sätt än tänkt. Likväl är de bara brickor i ett större spel, och man önskar de hjärtegoda men tanklösa svenskarna ville vakna upp och se vad politikerna försöker göra med Sverige. 

Detta är bara ännu en sida av Rovkapitalismens arrogans och likgiltighet för skillnader. Rovkapitalisterna har helt tagit över Sveriges regering för att den ska hjälpa dem pressa ner lönerna i hela Europa (Kina och Afrika på frammarsch) - med romska barnarbetare i Sverige om fem år om så är!

Ja, på tal om regeringen är det en öppen fråga vad Margot Wallström egentligen står för. Boëthius skriver för ovanlighetens skull en tveksam sak i ETC. Igår var Wallström en högavlönad EU-politruck, sen gick hon och lät sig anställas av det skändliga Postkodlotteriet och vissa inblandades extremt höga löner. Idag är hon plötsligt kvinnosakskvinna med en islamofobisk underton som påminner om andra kvinnliga socialdemokrater - Muhammed är ju, när allt kommer omkring, en konkurrent till socialdemokratins anspråk på att besitta "den rätta läran".

Det är inte lätt att vara svensk i dessa tider, när rovkapitalisterna förkläder sig och t.o.m. infiltrerar gråsossar så att det inte ens själva fattar vilka intressen de egentligen företräder.

DN:s nyhet om ytterligare fem år i Stockholm med gatorna nerlusade av tiggare får mig nästan att ge upp och hoppas SD tar hem en jordskredsseger 2018. Det är hemskt att säga det, men vänsterns jollriga all-kärlek som inte ens bottnar i en religiös och filosofisk åskådning utan i någon vag sympati med fattiga människors kurrande magar - inga stilpoäng för den bisarrt slappa tankenivån från en reinkarnerad stoiker! - den allmänna sympati med allt levande och dött (utan urskillning) är en degenererad kvarleva från socialismens dagar. 

Men att arbetare i världens länder skulle stå enade mot Rovkapitalisterna (som redan då var globala). det är en begriplig och frisk ståndpunkt. Varför som tidningen ETC gör, så sympatisera med romernas belägenhet istället för att adressera Fienden och faktiskt se romernas avsaknad av moralisk fiber - de tar den lätta vägen ur sin situation i hemlandet och lastar sina problem på andra folk att lösa åt dem, det får mig att undra om svensk vänster alls klarar att analysera situationer längre. 

Högern är som tidigare antytt så korrupt att den inte kan annat än acceptera tiggare på huvudstadens alla torg och gator - för några dagar sedan sågs för första gången en tiggare längs ett idylliskt gångstråk invid Stockholms stadshus medan en andra romsk tiggare luffade runt i stadshusets närhet och grävde i sopkorgarna. Det ska bli intressant att se om lokalpolitikerna beslutar sig för att hålla det här lilla området lika romfritt som man tydligen gör i fråga om kungliga slottet... 

Ni hörde vad jag sade. På mina lunchpromenader i Stockholms innerstad har jag noterat vissa mönster. Kan det vara så att intäkterna från turismen är prioriterade? Dessa får inte påverkas negativt av de romska trashankarna påverka, men vanliga högerborgare förväntas efter åtta år med Reinfeldt se "de rika och de fattiga" som en naturlig del av det svenska samhället. DN-nyheten om det nya EU-anslaget visar att regeringen Löfven och EU kör så det ryker längs med denna människofientliga linje och bluffar att det är humanitära pengar! Vilka urholkade fursteslickare de nya falska högersossarna är!

Horoskopet för DN-nyhetens publicering går naturligtvis i en tonart som de fyra elementen summerar på ovanligt koncist sätt. Allt detta Vatten visar att EU-bidraget sugs upp av den Vegetativa Själen. Inga högre motiv, inga ädla ambitioner, bara spela med en allt större grupp människor som hellre parasiterar på andra länder än organiserar sig och går till politisk attack mot ledarskapet i sina hemländer.Särskilt intressant är att Fiskarna - "samhällets olycksbarn" - stiger i öster. Med den stora välgöraren Jupiter upphöjd i magsäckens tecken Kräftan och i femte lyckosamma huset (ett politikerhus), kan väl ingen - som det här inlägget just gjorde - betvivla den politiska välviljan?

Men se nyliga inlägget om tokliberalisten och notera hur samma ytliga sensationalism (Eld/Vatten i kontakt) driver både en vinstjagande nyliberal som Johan Norberg, en profilthungrig vapenexportör som Stefan Löfven och ovanstående horoskop för dolda intressen som plötsligt vill ösa in pengar i permanentandet av tiggeriet på svenska gator genom att låta deras barn läras sig så mycket svenska att de kan bli språkrör för sin situation. 

Politikerna kollrar bort svenska folket genom att hålla diskussionen på SENSATIONALISMENS NIVÅ så att svenskarna inte ser PRINCIPFRÅGORNA.

Den mäktige romerske tänkaren Plotinus hade ett och annat att säga om skillnaden mellan människor som bara lever på sinnesintryckens nivå och dem som fostrat sig och lever via sin högre, rationella själ. Outvecklade människor skulle kanske anse en kritiker av hjälp till tiggare som undertecknad för att vara "hjärtlös" eller "fascistoid". Men det beror på att outvecklade människor har fostrats av samhället att inte kunna se sambanden. "Skomakare, förbli vid din läst" är exakt hur det svenska klassamhället upprätthålls (inte minst de intellektuella skillnaderna).

Alla åsåg den f.d. skolministern Jan Björklunds ogenerade försök att stänga in skolelever i begränsade yrkesutbildningar för att göra dem till enkla och lätt utbytbara delar i produktionsmaskineriet. Sant är att vissa människor i en period i livet kanske helt saknar motivation för högre studier, men den verkliga boven är de styrande som upprätthåller den här mördarmaskinen.

Ingen sekulär världsordning kommer att kunna dödförklara eller nollställa det kosmiska räkneverk som adderar individers och nationers bra och dåliga karma. Om EU-matar in pengar i Sverige för att hålla tiggarna kvar på gatorna i fem år kommer detta att tillräknas EU som dålig karma när Europa en gång kollektivt återföds i någon utbombad del av världen). 

Dålig karma för EU och deras politiker, dels för att deras insats söker övertyga svenskarna om att ojämlikhet som tidens melodi (fast det är den minst hedervärda inställning en människa kan ha, denna "söndra och härska-attityd"). Och dels eftersom det partiellt goda ("gör det lite mer drägligt för romerna på deras tiggarstråt") maskerar ett större ont: EU och vår senaste svenska Löfven-regering är en alltigenom ond företeelse och ett hinder för bättre tänkande.

Sverige behöver inte alls tänka i termer av export och import, bara vi lämnar EU. Skär radikalt i den övergödda och bortskämda svenskens livsstil, sluta flygfrakta livsmedel över hela världen för att ICA-diskarna ska ha exotiskt och främmande innehåll. Kombinera svensk metallindustri med de puckon som sitter och skapar våldsdataspel och börja producera teknologi som är värdefull för mänskligheten. Vilket föregångsland Sverige skulle kunna bli om vi bara drog oss ur denna dårskap som är Europas förenta stater, omgrupperade, skapade oss nya mål och satte ett moraliskt förtvinat och USA-förgiftat folk på ny och bättre bana.

Romerna i Sverige påminner om vilket misslyckande den västerländska politiken är och det är dags att något land börjar tänka nytt och stort. Varför ska EU apa efter USA nu när USA är döende? För att ta över tronen och konkurrera om att vara nummer ett när bara Kina-Afrika eller möjligen Ryssland bjuder upp till tuppfajt? Lämna den här spelplanen och bygg ett helt annat land. Men försök säga det till människor som Löfven och Damberg. Dessa är förlorade år för landet. 

Men Räkenskapens dag närmar sig, det har vi ett tydligt stickprov på just nu, med Liemannen (Saturnus) under sin drygt två år långa passage genom dödens Skorpion. Givet ett tillräckligt antal negativa astrologiska konfluenser borde man kunna peka ut datumet för nästa världskrig och ytterligare en av mänsklighetens därpå följande resolutioner: "Aldrig mera krig." 

Men se hur det gick efter Andra världskriget och Förintelsen. Vi fick EU som numera kanaliserar den superrikas egenintressen och inget annat! Uppenbarligen går det bara runt och den evolutionära mognad som tycks inbyggd i zodiakens symbolik (från rent egotänkande i inledande Väduren till ren självuppoffring i avslutande Fiskarna), är till syvende och sist bara ett "träningsprogram" för den enskilda själen. Världen är vad den alltid har varit, vilket grekerna korrekt uppfattat. 

När du fattat vad den här planeten är till för (att återskapa medvetenhet hos sovande själar), då är du - om du så önskar - fri att gå till andra världar. En del nobla själar fattar under sina faser tycke för den här världen med dess kombination av ömklighet och skönhet och kommer tillbaka frivilligt som "världsförbättrare". 

*****

Till gruppen av nobla världsförbättrare hör inte den här bloggaren. När ett system har tröskats igenom och i grund fattats, varför läsa samma bok en gång till? Att tvingas till obehövlig repetition är inget annat än ett straff. Sedan barndomen har bloggaren avskytt repetitiva uppgifter. Svenssonlivet bygger på det trygga igenkännandet av samma gamla rutin så egentligen borde jag älska att möta ett halvdussin tiggare innan jag ens kommit ur mitt eget hemkvarter, men även detta har blivit en tjatig repetition. 

Astrologin bjuder på ett fascinerande redskap som illustrerar den levande själens principiella rörelseschema i denna värld. Se här hur avskyn mot upprepning av redan kända strukturer antyds i bloggarens horoskop:

  
Ascendenten i 9°12' Tvillingarna har med minsta möjliga marginal brutit med en opposition till Saturnus i 8°57' Skytten. Det är som om bloggaren återföddes från att just ha haft Döden stirrande sig i vitögat. 
(Drömmar har indikerat att bloggaren sköts till döds ung vid knappa 30, så att Skördemannen med rätta missar med en hårsmån i detta liv. Ett rött födelsemärke i tinningen, just under hårfästet, antyder var den dödande kulan gick in i kraniet i förra livet. Bloggaren föddes också med en "knuten" sena på vänster hands tumme som fick opereras för att tummen skulle bli användbar och det är möjligt att också denna kroppsliga defekt resulterade ur skottlossningen i Pisa mellan Mussolinis fascister och de kommunister hans själ tillhörde i det livet.)
Saturnus är den fullbordade strukturen, organisationen, "the rationale" eller förnuftsprincipen som förklarar varför ett ting (eller en individ) är som det är, vilken dess funktion är. (Minns den indiska atma karaka-läran om vad själen åstundar, dvs. raka motsatsen till Saturnus som är "själens form" upp och intill detta liv.)

I bloggarens födelse är således thanatos stark, döden eller dödsdriften var för bara ett ögonblick sedan totalt dominant MEN ascendenten (den nya kroppshyddan) går vidare! Som herraväldets symbol visar Saturnus i sitt världsligt maximalt starka läge (i västra horisonten) att kompetens är en viktig fråga för den här bloggaren. "Rätt man på rätt plats" utifrån faktisk kunskap. 

Men kompetensen eller färdigheten disponeras i detta fall av den vittförgrenade Skyttens härskare, Jupiter. Saturnus äger tillfälligtvis det nionde jupiteriska huset för religion, filosofi och - för de verkligt simpla, de som bara lever på sinnesretningens nivå - "utlandssemester" eller "äventyrsresor" i största allmänhet. Saturnus närmast helt exakta koppling till ascendenten (bloggarens fysiska närvaro i denna värld) lyfter därför fram betydelsen av de båda hus planeten förfogar över, åttonde korruptions- och dödshuset, samt nionde upptäcktshuset.

Häri ligger en självmotsägelse. Hur kan Saturnus - kompetensen - nå ett bokslut (Saturnus) om Skytten (och Jupiter) ständigt flyttar fram gränserna? Svaret fick jag redan som ung i en dröm om ett slott som jag gästade och vars ytterväggar ingen någonsin lyckats nå fram till, hur långt ut från startpunkten de än äventyrat sig. "I min Faders hus finns många boningar", sägs Jesus ha svarat då eleverna ängsligt började anat att han indikerade sin nära förestående död.

Saturnus som "kompetens" blir aldrig fullärd när gränsdragaren rider på expansionens våg (Jupiter)! Det kan lätt ge en missnöjesmänniska eller en som håller sina egna kunskaper för intet, fast de i själva verket kan vara betydande. Det kan också indikera någon som har svårt att se sin egen kroppsliga form (via Saturnus koppling till den kroppsliga ascendenten). Ja, jag gick genom de pubertala och känsliga tonåren (när man jämför sig med de rollmodeller samhället erbjuder) och trodde jag var överviktig fastän fullständigt normal i alla avseenden!

Förklaringen ligger i Saturnus disponent Jupiter, en planet som skapar välmående och den feta övergödda överklassen eller för den delen trinda präster som gjort denna enda klassresa som fordom var möjlig för bönder och enkelt folk. Men bloggarens Jupiter ligger i sjätte fiendehuset, så att Saturnus i partnerhuset i själva verket undermineras av en expansion som verkar som en fiende till allt det Saturnus söker uppnå (kompetens, kontroll). Kort sagt, den ständigt skiftande Jupiter, alla dess variationer på tema, verkar kontraproduktivt för Saturnus syften. Bloggaren skulle gärna "alliera" sig med kompetensens (dvs. auktoritetens) Saturnus, men förhatligt nog (fiendehuset) skiftar spelplanen via den rörliga Jupiter i dödens Skorpion.

Har dödsfall upprepade gånger kommit emellan den här själen och hans önskan om att bli en auktoritet eller en makthavare eller den mest kompetente i sitt värv?

Saturnus och Jupiter är motsatta principer som balanserar varandra och därför neutrala till varandra. Men det är som sagt en paradox att den manifesta önskan om att bli kompetent (Saturnus) undermineras av Jupiters äventyrliga önskan om att gå vidare...

Vanligen går indisk astrologi inte längre än till planetens disponent, och kallar då disponenten för planetens dolda själ. Jag skulle här spekulativt vilja återknyta till några tidigare inlägg som använt det latinska begreppsparet potential och aktualisering (eller aktualitet/faktiskhet). 

Orden är romarnas översättningar av det grekiska paret dynamis och energeia. Det som existerar "i himmelen", som en potential, är världen i dess dynamiska tillstånd. Det som resulterar för den som bara äger sinnesorgan men inte kan greppa "dynamiken" på grund av ointresse för sin eviga rationella själ, den människan för nöja sig med att vara en överenergisk plåga som ränner runt och lyfter på varje sten och undersöker världen "empiriskt".

Det var detta platonismens "tvåvärldssystem" jag refererade till i det nyliga inlägget om tokliberalen i meningen: "Det krävs bara kontakt med detta bortomvärldsliga medvetande (som vi alla har planterade i oss för att ens kunna existera) för att expertmannamässigt kunna uttala sig a priori om vart specifikt ting. Den seende uppfattar nämligen fenomens bakomliggande principer "

Som ett alternativ till bloggens senaste rekapitulation av potentia/actus-dikotomin i bloggarens spekulativa utläggning, vill jag nu föreslå en mindre sofistikerad variant: Låt oss strunta i hur planetens disponent står placerad i förhållande till den disponerade. Låt oss mer primitivt kalla den uppenbara placeringen, exemplets Saturnus-i-Skytten för den "energiska nivån", "energins nivå" eller det ställe där Saturnus aktualiserar vad den bär i sitt sköte. Bloggaren visar alltså i detta liv sin själs form via Saturnus prominenta hörnposition - som vilken simpel blottare som helst!

Den indiska astrologins tal om planetens bakomliggande själ blir i detta fall disponenten Jupiter-i-Skorpionen som är "blue-printet" till bloggaren, men "i himmelen"! Jupiter visar hur Lagen (Jupiter) föregår Verkställaren (Saturnus) eller hur Expansion föregår Gränsdragning, hur upptäcktsresande föregår kompetens (världslig erfarenhet).

Alla sub-generationer som föddes med sin själsliga form (Saturnus) i Skytten skulle kunna tyckas ovanligt favoriserade eftersom det är det Högsta Goda (Jupiter) som är deras dynamiska eller himmelska rot. 
Utfransning: Saturnus-i-Skytten. Perioder f.o.m. 1900 till 2015:
Range of search: 1.01.1900 - 1.01.2015
In steps of: 24h 0m
Search for...:
sa.sag

 1.01.1900 - 11.02.1902
17.08.1902 -  5.11.1902
25.12.1928 - 11.04.1931
26.05.1931 - 24.12.1931
 9.02.1958 -  2.06.1958
 8.11.1958 -  1.02.1961
18.09.1961 -  7.10.1961
17.12.1987 - 20.03.1990
21.06.1990 - 14.12.1990 

(Eftersom Skytten är ett expansivt och chanstagande tecken är det intressant att notera Saturnus/depression i Skytten vid tiden för Wall Streets börskrasch - Svarta tisdagen - som ledde fram till Andra världskriget, krig som smörjmedel för ekonomin... Saturnus disponent Jupiter stod då i Oxen/pengarnas tecken och omvittnade Jord-elementets absoluta motspjärnighet.)

Men det är långt, långt ifrån alla födslar som har en aktiv Saturnus. Det kanske krävs en sådan ascendentkopplad Saturnus som bloggarens för att ens börja fundera över vilken själslig form man har kommit till jorden att gestalta. De flesta människor föds till slavar och låter sig präglas av sina familjer och samhällen som jag antytt här ovan. 

Någon perceptiv läsare kanske nu har fattat kopplingen till just föregående inlägget Blod, som omtalar hur djuppsykologen Carl-Gustav Jung i ett inspirerat ögonblick menade att de döda äger oss och definierar vilka vi är. Dvs. Saturnus är själens form men också en kollektivistisk planet (Saturnus är summan av alla dess medlemmar i andevärlden/Luft-elementet). Vårt nuvarande jag är således bara uttrycket för en matematisk beräkning i Själen av alla dess föregående framträdanden på jorden som levande varelser - sök ordet "matematikalier" i nyliga inlägget om Max Martin.)

Med den förenklade hypotesen att "planetens själ" är dess "dynamiska" förlaga i himmelen, uppstår nu den ytterligare egenheten för bloggaren, att den Stora Välgöraren "på andra sidan" nere i denna helveteshåla som är denna världen visar sig ha kapats av Fienden, av månglare och rånare (sjätte huset). Rovkapitalisten (Jupiter = svällande förmögenhet) låtsas vara människornas Gud och store beskyddare!

Den här läsarten stämmer nästan chockartat väl in på hur bloggen på kort tid bytte skepnad från en blogg som sökte astrologins sanningsvärde via små studier till en plats för att uttrycka missnöjet med den rådande ordningen och hur SLINKAN JUPITER (de stormrika) pyser till utlandet och skatteparadisen istället för att stanna i Sverige och bygga landet. För glöm inte att vi talar om Jupiter som dynamis nu medan den praktiska i-världen-varon visar sig genom den principfasta Saturnus som den energiska (verksamma - jfr termen "verksam natur") sidan av himmelriket som är överfullt av potential. 

Potentialen till allt bor i varje människa sade Plotinus - kärnan i själen är ju Nous (det gudomliga intellekt som har åtskilliga beröringspunkter med Luft-planeten Saturnus, den Rationella Själen). Men vår karma gör att den enskilda återfödelsen - den himmelska/själsliga potentialens aktualisering - sällan är mycket att hänga i julgranen. 

Aldrig har väl det varit så tydligt som i bloggarens fall: Saturnus är i perfekt position att med tidens gång (och allt mer tilltagande kompetens) uttrycka insikten om att det finns fiender som bara är här för att suga åt sig fördelar utan någon avsikt att ge något tillbaka. Och dessa, parasiterna på det genuina sjundehusets partnerskap, har nu regeringen Löfven och EU bestämt för att gynna. Allt för att bland om Europas folk så rejält att ingen längre ska kunna åberopa sina nationella rikedomar. Den enda rikedom som Löfven förstår är Storfinansens globala pengaflöden.

Den perceptiva läsaren inser nu att INGA partnerskap rimligen kan ha lyckats den här bloggaren i livet och det av två skäl: Dels för att bloggaren är en obotlig sökare som aldrig funnit ro i äktenskapets hägn. Han ser upprepningen från dag till dag som en fiende och en olycka i livet och sjunde husets relation handlar till största delen om att skapa stabilitet via upprepning.

Även: Saturnus stabila form undermineras av Jupiter, vars hopande av lycka för bara den egna tvåsamheten har fyllt bloggaren med vemod över hur fattigt människan tänker. Och dels för att bloggarens i grunden goda men verksamt onda Jupiter gjort att han attraherat märkliga kvinnor vars "välvilja" förvandlats till verksamt "illgörande". 

Eller enkelt uttryckt: bloggaren är stockkonservativ och gillar inte när partners söker rubba hans cirklar eller ändra hans "själs form"!! 

Men hur illa är det egentligen med en rätt neutral vakthund som Saturnus när den disponeras från himmelen av den Stora Välgöraren, låt vara ogynnsam i dess verksamma tillstånd? Bloggaren har åsett fula kapitalistsvin inom IT smyga iväg med pengar och lämna personalgrupper i chock när företaget lägger ner. Han har genomskådat falska kvinnor som sökt utnyttja hans boende för att "ta sig till Stockholm".

Han har drömt drömmar som förklarat mycket av problematiken från ett liv i det forna Egypten då han själv var borgmästare och praktiserade någon form av apartheid - vissa stammar fick inte bo i den "vita staden". Han var återigen makthavare i Bayern på 1400-talet (hertig Albrecht IV), efter att hans far kört ut "judepatrasket" från München. 

Nu översvämmas den kungliga huvudstaden åter av tiggare med armodets Saturnus i Skorpionen i olycks- och fiendehuset. Lustigt nog är sjätte också ohälsans hus och då Saturnus gradexakt nådde Jupiter drabbades han av så svår muskelinflammation i höger axel att han knappt kunde andas under en vecka (trodde det var lungcancer!). Samtidigt uppträdde eksem på flera ställen på kroppen - eksem som han inte sett sedan barndomen. 

Samtidigt har huset infekterats av små svarta silverfiskar (och en och annan ung gråfärgad) som letat sig in via sprickor i husbetongen! En och annan har hittat in genom ventilation (eller varifrån de nu kommer) under de senaste 2-3 vintrarna, men månaderna som föregick hälsosvikten har varit exempellösa - nya fångster var eller varannan morgon.

Uppenbarligen är Saturnus bärare av mycket kyla och ont och det är som sagt dålig karma i "själens form" som går att zigenarproblemet kommer i fokus just nu - bloggen har aldrig dryftat invasionen av tiggare i Stockholm förrän Saturnus nådde hans fiende- och olycks- och ohälsohus i Skorpionen.

Men att bloggaren har några dåliga liv som makthavare bakom sig är just det som gör att han nu menar sig se igenom den spelade hjärtegodheten och ser vad Sverige/EU egentligen har för långsiktig plan. Andra har sett det här före mig, men var och en kan bara mogna i sin egen takt. Storfinansen började via regeringen Reinfeldt med att förvandla Sverige till ett låglönehelvete och ett land där de fattiga inte längre hade råd med god sjukvård. Regeringen Löfven sprätter pengar till tiggarna så att de kan sitta här i fem år till men fortsätter i allt väsentligt samma Storfinansens politik. 

Det svenska folket har sålts ut till bank- och marknadsintressen. Men nu är det så lite lull-lull kvar att var och en kan se igenom de trådslitna mörkande skynket. Löfven är vapenskramlets man som utnyttjas ett helt yrkesliv. Han var en av dem som hjärntvättades tidigt och aldrig vaknade upp.

Det är möjligt att bloggaren i de senaste styckena skrivit ner sitt värde för mycket, men det krävs som sagt en f.d. skurk för att se oärligheten i en annan. Man känner igen tricksen och de falska förespeglingarna. 

För en lägre än behövlig självskattning har vi ju kompetensens Saturnus underminerad av Jupiter som här skattas som en illgörare fast den "i himmelen" - essentiellt - är den Stora Välgöraren. För att förstå en människa genom hennes horoskop måste man dessutom kunna hantera samtliga variabler och göra en total avvägning. Här tittade bloggaren på Jupiter - det egna horoskopets största problemhärd. 

Lufttecken i ett Eldhus och vice versa


En helt annan historia hade resulterat om man börjat med ascendenthärskaren Merkurius, dess position i det gynnade femtehuset och där delaktig i den gåtfulla ömsesidiga receptionen mellan två planeter som normalt inte är vänner: Solen och Venus...

11 kommentarer:

 1. Ja, Rovkapitalet vill se fler tiggare i Sverige. Här är en årsgammal replik av den galna extremliberalen Fredrik Segerfeldt:

  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/01/01/replik-och-svar-om-migration-och-in

  "Vägen ur träldom", Hydra förlag.
  Segerfeldt har, som bloggen noterat, Venus i Jungfrun (träldom) Solen/Mars i Kräftan (hydran).

  Ska man skratta eller gråta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den astrologiska symbolikens träffsäkerhet åsido, herremingud vilken idiot Segerfeldt är.

   Neuding förärades en kommentar 2011 (med förstörd grafik, med vänliga hälsningar Googles inkompetenta tekniker). Men jag kan inte tänka mig att jag var helt negativ till henne, givet Solen i Skytten baserad på Jupiter i Vågen. Hennes replik till Segerfeldt är som en andlig illumination som exponerar dåren i all hans intellektuella ohederlighet!

   Radera
 2. Utan att kunna något om horoskop känner jag igen mig själv mycket i bloggaren . Kan detta vara intressant 590713 23:20 ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Känslan av identifikation är billig - den börjar redan i moderlivet - men saknar här allt värde eftersom astrologin handlar om analys som befriar från känslans tyranni.

   Först i analysen kan man sluta sig till om det stämmer som teorin faktiskt säger, att det finns vissa temata som ligger kvar på himlen längre perioder och som vissa födslar tydligare ger uttryck för.

   Eftersom den här bloggaren i sin födelse så exakt "kanaliserar" Saturnus egenskap vid denna tid, följer det rent logiskt att det finns en hel hop "me too"-födslar som mer eller mindre intensivt känner igen sig i det sagda.

   Astrologin speglar skapandekrafter på hög intellektuell (noetisk) nivå!

   Radera
 3. @ Anonym: med det födelsedatumet har du med bloggaren omvända Sol- och Måntecken. Ascendenten i Vattumannen. Ketu i Fiskarna. Solen i Tvillingarna. Merkurius i Kräftan. Mars & Venus i Lejonet (högt libido). Rahu i Jungfrun. Månen i Vågen (Månhuset Chitra). Jupiter i Vågen (Atma Karaka, i Månhuset Vishakha). Saturnus i Skytten.

  /Specsavers

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack men som jag skrev ,kan inte astrologi : ) . Läser ändå för jag tycker mycket är intressant här . Har du tips på vart jag kan vända mig om jag vill ha en analys ?

   Radera
 4. Jo jag noterade det! Ville bara ge en simpel "överblick". Hmm, gissar att vediska astrologer mestadels skickar datorgenererade analyser. Och med sådana kommer man inte långt om man saknar grundläggande kunskap. En tanke som slår mig är Julianne Victoria, amerikanska. Har inte hennes hemsida. YouTube-länk: https://www.youtube.com/channel/UCYuWOxqZ68TDqyIgEIOiyKg Hon verkar kunna ge vediska analyser som är förståeliga för en novis.

  Men då måste man ju kunna lite engelska. Kan du det så börja med att söka efter planeternas natur på vediska sidor. Och tecknens innebörd, husens dito o.s.v. Pö om pö.

  Exkurs, förvisso, men mycket intressant: http://en.wikipedia.org/wiki/Varga_(astrology)

  En annan intressant sak är boken (vilken jag dessvärre ej ännu kommit över) "108 Planets of Astrology" av Sam Geppi. För det är ju så att beroende på tecknet som stiger vid ens födsel, Ascendenten, så skiftar planeterna karaktär och genererar olika utfall.

  Har en annan amerikanska i kartoteket, men får inte fram hennes namn nu. Vill du lära dig mer är Kapiel Raaj's YouTube-sida guld värd. Pedagogisk. Den heter KRSastrology. Värt mer än ett besök. Ska gräva i kartoteket! :)

  /Specsavers

  SvaraRadera
  Svar
  1. KRSchannel är det visst! :[ Kerry Shamblin heter hon. Hennes hemsida är: www.planetaryinfluence.com

   Radera
  2. Tack så hemskt mycket : ) . Jo jag hittade lite länkar via google o om det stämmer verkar det se bra ut så långt : ) Tack för att du/ni som svarat ansträngt er för min skull : )))

   Radera
  3. Ps. Jag är bra på engelska : )

   Radera