Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 mars 2015

Är Löfven Djävulens springpojke?
Nej. Det finns inget att glädja sig åt i Sverige sedan valet. Socialism vet den finansiella maktens springpojke Stefan Löfven inte ens vad det är. Under sitt tidigare liv som svetsare kan han knappast heller ha vetat det. Det bryter mot alla kända naturlagar att spåra ur så fullständigt och man får anta att det är en medfödd brist som blir synligare med prominent position. 

Fast den bistra sanningen är förstås att socialdemokratin aldrig var socialister utan själviska kreatur som kompromissade bort heder och ära för några smulor från den rike mannens bord. Och nu ser vi hur det slutar, med rubriker om svenska pampar med 90 gånger arbetarens årslön.

Sätt Löfvens "anförande" i Washington i samband med att högertidningen Aftonbladet just nu kör en kampanj mot svenskarnas växande motstånd mot den ohejdade invandringen och lämmeltågen av tiggare som EU:s öppna gränser möjligtgjort. Vi kommer snart att ha en situation där EU - det vill säga Fort Europa - rustar upp både mot yttre fiende och mot sina egna folk. Det militärindustriella komplexet är näringsliv det med och bryr sig inte vem deras vapen dödar.

Sen, efter drabbningen är äntligen det mordiska Europas saga all och tiden kommen för andra stormakter att föra mänsklighetens vekt fladdrande olympiska eld vidare. Och svensken shoppar och livsstilsdesignar in i det sista medan banken tillämpar minusränta för att fördröja sammanbrottet så länge det går. 

Löfven säger i ett anförande i Washington att "konkurrensen ska handlar om att 'bli bättre, inte billigare' ...[ett] argument mot anklagelser om att TTIP är ett 'race to the bottom'." Suck. Lyssna på den kapitalistiska marknadsekonomins senaste (sista?) propagandist.

Bara en gud kan se hur alla separata rörelser i tiden konverterar mot en smältpunkt, något motsvarande ett Tredje världskrig och kapitalismens sammanbrott. På de högre icke-materiella nivåerna har kriget pågått ett bra tag men de fallna själarna förstår inget förrän hungern och den existentiella tomheten häftigt kommer över dem. Har de då inte ens ett rudiment av ära i sig, ja då kommer de att lida. För så var detta deras återbesök på jorden planerat. Det är skördetid för en generation.

Att studera hur Stefan Löfvens anförande inför monetära män i Washington DC påverkar deras bild av Sverige är intressant. Genom upptäckten i föregående inlägg om hur demonen Rahu kopplade grepp om den hypotetiska Vågascendenten för Sverige, blev horoskopet mer trovärdigt än någonsin. Vi kan därför se hur tydligt SvD:s rubrik resonerar med det militärindustriella komplexets springpojke:Räknar man om SvD:s tidsuppgifter till EDT började Löfven tala klockan 9 eller strax därpå. Klockan nio EXAKT börjar Djävulens huvud, den falskt talande Satan stiga över den globala kapitalismens huvudstad! På ett mänskligt plan kan jag föreställa mig hur pinsam Löfven måste te sig med stapplande engelska och generande formuleringar (se rapporteringen i SvD).

Men det är naturligtvis inte mänsklig ofärdighet som annat än som en bisak är det utmärkande för den onda stjärnan Algol. (Man ska dock inte förbise att en av Algols "snälla" effekter tycks vara inkompetens eller oerhört låg produktivitet - det är en nidbild av den i sig senfärdiga Oxen som utspelas i tecknets början.*) Det viktiga är det faktum att Algol tenderar att korrumpera det sannfärdiga uttrycket hos vilken planet som än råkar passera den.

Här har vi vår betydande svenska järnindustri i Sverigehoroskopet: Mars i Oxen utnyttjad av den onde Satan. Precis som i horoskopet för den sataniska rörelsen Svenskt Näringsliv bildar Löfvens tid för talet och Sverigehoroskopet tillsammans en Mars/Saturnus-axel som löper genom 2a och 8e huset - en axel för den mest krassa och själlösa materialism som tänkas kan. Djävulens önskan att vi alla bara ska leva för denna världen!

Man kan också fundera över varför Löfven står och säger att de svenska utgifterna för militarismen måste ökas i den store Satans eget land! Det är inte så mycket att Löfven är ett kräk och en ryggradslös och fjäskande anpassling, han har inte en susning om vilken makttripp han befinner sig på med alla spinndoktorer och specialister. Han har blivit en sån där olycklig marionett som den fete och pillerknaprande Elvis Presley långt efter att de roliga åren och rock'n'rollen var förbi...

Att Löfven gör ett blekt intryck på proffsen i Washington DC ser man även av Solen i sjätte olyckshuset, en sektor för låg vitalitet och ibland närmast pinsam brist på bildning och grace (huset kontrasterar extremt med det ytterligt kompetenta och tursamma femte huset vars felfördelade kusin på landet det är). Om denna Sol ger ett så blekt intryck även i Sverigehoroskopet, då kan man bara ana sig till den amerikanska reaktionen.

Amerikanerna måste undra vad det är för "uncouth" träl svenskarna skickat att representera dem! Solen i sjätte kan också indikera också att Löfvens tal heller inte innehållsmässigt imponerar, som man kan ana av SvD:s rapportering och översättning "on the fly" av "the proceedings".

Det här är inte ett viktigt eller historiskt ögonblick, och påverkar knappast Sverige nämnvärt. Solen i sjätte huset är "underwhelming" - nu när bloggarens ande är i Washington hittar jag bara engelska uttryck men inte de längre de motsvarande svenska orden.


______
* Den här bloggen började som ett intresse för den sideriska zodiaken och har aldrig bemödat sig om att strikt följa något system. Den har undersökt ditt och datt. Utelämnad i sex år har varit den gamla läran om planeternas "termer" eller "omfång" (lat: terminus), sektorer i zodiaken som påminner en smula om den hinduiska astrologins dashas eller planetära cykler. I antik västastrologi var "termerna". De fem planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus ägde några grader var tills hela zodiaktecknets 30 grader fyllts av de fem omfången. Dessa upprepade sig i lite olika startordning och med olika omfång i de tolv tecknen.

Jag nämnde nyligen att egyptiern Claudius Ptolemaios dissade det babyloniska systemet - det sannolikt äldsta - bara för att han inte hade några skäl till upplägget. Han kritiserade det egyptiska för inkonsekvenser men rekommenderade det ändå framför det kaldéiska (babyloniska)! Tala om provinsiell mentalitet. Men han gjorde också sin egen version, och dessa tre har överlevt till modern tid.

Den här astrologiska ordlistan ger en så god beskrivning man behöver av "omfången". Här en bild på den äldsta bevarade handskriften som redogör för Ptolemaios omfång, från 1400-talet och här en underhållande bloggpost som diskuterar "omfången" och det föga omtalade babyloniska originalet. I kommentarspalten dyker kunniga västerländska utövare av hellenistisk/medeltida astrologi upp och bedyrar "omfångens" betydelse! En kommentator påpekar att två planeter i varandras omfång t.o.m. bildar en kraftfull ömsesidig reception! (Man får förmoda att denna underuppdelning av zodiaken ger en "reception" som inte är fullt så kraftfull som den som tecknens härskare sägs bilda i parkombinationer.)

Vad jag ville komma fram till med denna långa utvikning, är att Algol i Oxens tidiga del rimmar väl med Oxens första "omfång", som är 8 grader behärskade av Venus enligt alla tre systemen. Men om vi återvänder till den filosofiskt tydliga indiska astrologin är Venus en ond planet när Oxen intar första huset. Det är inte själens mening att fastna i kroppsidentifikation (kroppsdyrkan och rasistiska åsikter om vackra och fula människor dyker upp i nästa Jordtecken, Jungfrun). Själen ska heller inte fixera sig som en oral Oxe vid föda. Jesus: Det är inte det du stoppar i din mun som förorenar dig utan det du släpper ur ditt inre medvetande.

Hur väl passar det inte att hitta Algol, Frestaren, som en stjärna som just från Oxens första "omfång" viskar falska budskap om att livet nog ändå bara handlar om mat och dryck och en sund kropp! Djävulen lägger krokben för själen innan den ens kommit igång på sitt livs upptäcktsfärd. Den förvillas att tro den är ett med materiella resurser och tappar således all andlig spänst. Oxen är känd för att vara ett vilsamt tecken, så det är uppenbart att tankar om Djävulen som lurar människan till lättja kommer härifrån. 

Den lika falska läran om att arbete är livets mening, skulle därmed kunna tänkas härröra från motpolen - Skorpionens åtta första grader. Jag har ofta noterat hur flitiga skorpioner är, så nästan sjukligt dedikerade sina arbeten. Jag förmodar att jobbet ger dem en ursäkt eftersom den sociala och lättsamma talang som utmärker föregående Vågen tycks tvärdö när man går över i Skorpionen. Jfr Martin Luthers horoskop apropå "lutheransk arbetsmoral"... (Hans övertaggade tredje hus i Vågen förklaras väl bäst av det voluminösa skriftställeriet.)

På denna ömkliga nivå av korttänkt identifikation med materiella förhållanden kan vi alltså placera Löfvens tal inför amerikanska åhörare: Sverige, landet utan bildning, står upp och levererar en uppsättning floskler under trivialiteternas herre Satan. 

Det kan vara att gå för långt att kalla Venus en hora när hon väljer den negativa polariteten och vänder blicken bort från de högre världarna, Venus "upphöjelse" i Fiskarna (Vatten) talar mot detta, men Venus i Jord tycks inte ha det så lätt. Oxens egen härskare kritiseras i indisk astrologi och den "faller" i Jungfrun. Venus i Stenbocken är nästan frigid men känner ändå en mild frid i identifikationen med denna världens herre, Stenbockens härskare Saturnus i hans negativa läge.

Varifrån antikens judar fick sin tanke om ondska i början på Oxens tecken (omvittnat av ett mycket litet textfragment i Dödahavsrullarna) är okänt, men jag misstänker att det var ett inlån från babylonisk (kaldéisk) astrologi. Den grenen - den första - är tyvärr är utdöd och har knappt lämnat några spår efter sig.

EU-kramaren Aftonbladet, tiggeriet & ödesvalet 1994

Med en "på platsen"-dokumentär i några delar försöker två av Aftonbladets ledarskribenter uppfostra svenska folket till rätt tänkande och förmå dem att se bortom invasionen av tiggare från Östeuropa. (Reinfeldt: "Öppna era hjärtan" i ny version.)

Här visar sig en gång för alla vilken falsk opinionsbildare denna högertidning är, och den förment socialdemokratiska ledarredaktionen är som bäst ett sjukligt blåfärgat högersosseri. För i slutklämmen till del 1 (efter en horribelt falsk påa dagen innan med ett antal oegentligheter som att man är fascist om man önskar se landets gränser stängda) säger de två ledarskribenterna följande:
"Vad vi behöver nu är ett större samtal... Att möta fattigdom har Europa klarat förut. ... Och det kommer kräva samarbete, långsiktighet och ödmjukhet. Från Sverige, Rumänien och EU. ... Och en insikt om att det största problemet faktiskt inte är tiggarna på Stockholms gator. Utan att nya generationer EU-medborgare nu växer upp i en fattigdom som är så brutal att den berövar dem all frihet."

Notera var skribenterna lägger sin solidaritet och var de identifierar sig någonstans: med organet EU. Detta är inte alls socialismens "arbetare i alla länder, förena er", detta är högertidningen Aftonbladets genanta rövslickande av kapitalismen, det enda egentliga skälet till att EU idag existerar. 

Jag skäms över Aftonbladets Karin Pettersson och Anders Lindberg som tydligen givit upp hoppet om ett rikt och pluralistiskt Europa och verkligen tror ett Europas förenta stater måste vara här för att stanna. En revolutionär eller ens socialistisk glöd lyser helt med sin frånvaro i dessa defaitistiska rader! 

Rumänienreportaget blir bara ännu ett av Aftonbladets alla vämjeliga "human interest"-inslag. Kanske skulle journalisterna ha velat sätta tiggarfrågan i en annan kontext, men de får inte för högertidningen som är helt med på att EU ska vara lösningen på allt från krokiga bananer och missformade paprikor till utfattiga medlemsländer. Det finns många som vill ha EU som en karriärväg och Storfinansen har fantastisk nytta av en sådan här hävstång.

Svenska folket ville egentligen inte ha EU men landet röstade ändå ja till EU den 13 november 1994. Den knappa segern för ja-sidan måste tillskrivas alla soffliggare, högerns kampanjer och den falska socialdemokratiska högerledningens tysta inflytande. Jag skäms att säga det, men jag kan ha tillhört soffliggarna, jag minns inte längre om jag röstade nej till euron eller EU eller bådadera! 

Hur som helst var jag kriminellt omedveten på den tiden om vilket monster EU, detta handelsarrangemang är: Konsumera och svulla för att hålla kriget borta från Europa - vilket fruktansvärt pris för fred! EU-medborgarna tvingas köpa lögnen att JOBB är meningen med livet. Det enda EU gör är att framtvinga en uniform kapitalism för alla medlemsländer, därav tiggeriets introduktion i Sverige. Svensken ska "normaliseras" till europeiska genomsnittsförhållandet.

EU är i dag en så öppet ond organisation i dess oheliga allians med marknadsintressenter via omfattande lobbyism. EU gagnar inte den vanliga människan i europeiska länderna. Och ingen är väl så korkad att han/hon tror fri rörlighet utan pass i Europa är en tillgång och lyft för det egna livet? Då har man verkligen svalt betet på kroken och befinner sig långt inne i den kollektiva hallucination som för svenskarna att flyga runt jorden och skita ner atmosfären mer än de flesta folk. Det kanske inte är så konstigt, när man börjar tänka på saken, att svenskarna trots allt sade ja till EU...

Konturerna av den dårskap som obildning hade ännu inte börjat märkas genom katastrofalt sviktande resultat i några PISA-undersökningar, men som alla stjärntydare vet finns det en tid och en plats för allt. Den svenska intellektuella härdsmältan var på väg och under girighetens onda demon Rahu mellan 2002-2020 kommer svenskarna att vara helt vettlösa i tanke och tal - lite som AB:s Rumänienreportage körde av bana redan i ingressens första demoniserande och svartvita påståenden om vilka tiggeriets motståndare är. Enligt Petterssons och Lindbergs definition skulle t.ex. den här bloggen vara fascistisk.

Svenskarnas ödesdigra EU-val 1994

Dubbelexponerar man valdygnet på det Sverigehoroskop bloggen valt uppstår det tyngst vägande argumentet hittills för att ascendenten i Vågen (28 feb 1974 klockan 00.00) är den "vågiga" och "jämlika" rollmask vårt land iklätt sig. Dvs. det är detta vi lurar oss själva att vi sysslar med. Fråga kvinnorna om hur mycket jämlikheten rört sig framåt på 40 år, eller se hur direktörslönerna nu återigen drar iväg till groteska nivåer jämfört med arbetande folk, och den svenska självlögnen går i dagen direkt.

Bloggaren har varit en soffliggare på många sätt och den värsta blundern har nog varit att under ett kvarts sekel ignorera astrologins månnoder! Efter några år med de här punkterna i horoskopet tycker man sig se fog för deras negativa omdömen i indisk astrologi; åtminstone ser man tydligt spåren i horoskop för de oanständigt rika eller lycksökande. (Annika "Fallskärm" Falkengren blev tidigt bokens skolexempel på hur den vattniga "närighetssjälen" kan blir när hungrande Rahu knyter an till Månen.)

Men även den som sover tungt på soffan borde vakna av den remarkabla positionen hos girighetens demon på själva dagen då Storkapitalisterna lyckades locka svenskarna att rösta tvärt mot det som var bäst för dem. Norra månnodens girighet nuddar GRADEXAKT den svenska ascendent som den här bloggen ensam i Sverige har föreslagit under de gångna sex åren!


Sverige i irrationell fruktan för det stora Europa
dygnet för EU-valet. Den verkliga fienden,
den rike mannen, dolde effektivt sina förehavanden.


Vad detta innebär, och varför Olyckan (Mars) står i hemmafrontens Kräfta och därifrån attackerar sig själv (Sverigeascendenten) på valdagen, det kan de räkna ut själva som bekantat sig med bloggens terminologi och favoritbilder, inte minst vattenmonstret Hydra som söker reducera förståndet på människor så att de verkligen tror att människan enbart lever av vatten och bröd. 

Att EU är en illegal organisation förmår tydligen inte Aftonbladets ledarskribenter inse och därför förfaller de till en snyfthistoria om människor som lider nöd på Hydras nivå. Den här bloggaren ådrog sig reumatism pga. kronisk undernäring som långtidsarbetslös under Reinfeldts år (ja, jag gjorde coach-grejerna och allt det andra självförnedrande, men tro fan att profitstyrda företag anställer läs- och skrivkunnigt folk på 50 i dagens Sverige). Jag kan därför övertyga tvivlare om att det finns kvaliteter i en människa som är viktigare att värna än att skydda magen från hungerknorr eller sjavigt boende! Herregud vad svenskarna tappat greppet om de verkliga meriterna i livet.

Om en principernas prioritering vittnar den här bloggens tiotusen sidor skrivna under högerdjävulen Reinfeldts skräckregim på en matbudget på långt under en tusenlapp i månaden, ibland svartlistad av AB och ibland av DN innan högermedierna till sist resolut avhyste alla landets bloggare från sina sidor - tydligen var det bara vänstersidan människor tänkte och hade åsikter om det samhälle högern älskar att låtsas som att det "postpolitiskt" inte finns och att egots självförverkligande är något man själv valt. De dumma kreaturen till borgare - de fattar inte hur manövrerade de är till denna åsikt som de ofta nog tycks tro att de har kommit fram till själva.

Hade AB gått till attack mot EU:s moraliska existensberättigande hade jag applåderat, men i avsaknad av varje verklig problematisering faller den här miniserien platt och blir närapå ännu ett av alla de snyftreportage den här tidningen skor sig på, låt vara att man talar EU-problemet fattigdom istället för att mjölka olycksbarnen på deras personliga tragedier. Även "vänstertidningen" ETC intar samma tiggarvänliga hållning men där har jag inte sett samma ogenerade identifikation med förbrytaren EU - inte mindre kriminell för att den klär sig propert och kräver (i de flesta fall) högskoleutbildning.

Är det då inte humanitärt och gott att belysa fattigdomen i Rumänien som nu även Aftonbladet bestämt sig göra (uppenbarligen på någons order eftersom syftet är att mildra den växande svenska opinionen mot tiggeriet - en av EU:s alla baksidor)?

Svaret har redan givits. Det finns värre saker än fattigdom, nämligen sådana människor som pratar fattigdom för att mörka och skydda de verkliga brottslingarna. Från och med idag är ledarskribenterna Karin Pettersson och Anders Lindberg i mina ögon Rovkapitalismens beskyddare. Så här långt i realpolitiskt accepterande av dumsvenskarnas val 1994 får man inte gå. 

Låt alla länder träda ut ur EU, stänga sina gränser under en generation och utbilda sina medborgare om det goda livet och meningen med livet bortom materialismen. Sedan kan vi försiktigt öppna dörrarna igen utan att som Spotify-grundaren skämma ut landet med sin ogenerade girighet och skamlösa utnyttjande av begåvade artister. Men att stänga gränserna har AB-skribenterna klassat som fascistiskt! Ja, herregud. Se hur tokigt folk analyserar kärnproblemet i ett land angripet av en ond demon. Släck ner skiten, säger jag, som USA:s underrättelsetjänst släcker ner Treadstone-projektet i Bourne-trilogin när den hotar bli en belastning snarare än gagna landet.

Ett Europa utan EU skulle bestå av en mängd suveräna stater som kunde utöva politiska påtryckningar på länder med svår rasism som Rumänien. Men den stora vinsten vore att man då lyfter bort The Man ur loopen. För missa inte vilka parasiterna på mänskligheten är, som är EU:s tillskyndare.


Några tekniska kommentarer till horoskopet

Det är helt fascinerande att se att ja-till-EU var en produkt av den välbeställda överheten i Sverige. Valdagen ser en kombination i Vattumannen (konceptet om människor i förening) och det är ett år då auktoriteten och avgränsaren Saturnus står hemma i sitt eget positiva tecken. Folkmassornas Måne - dessa dumma fän som man måste påverka att rösta som man själv vill - delar tecken med Saturnus när valdygnet öppnar. Att det är stimmigt i landet över EU-frågan ser man som sagt av turbulenta Mars i Kräftan i frågor kring det tionde huset, dvs. vem som ska ha makten över det egna landet.

Men från ledarskapets femte hus, politikernas hus, ser man hur Saturnus-Månen verkar mot tionde huset och det är en "desinformationens" kontakt mellan Vatten och Luft. Det kan också betyda en tid då känslor och tankar rörs ihop på ett förvirrat sätt. Kräftan står för sammanhållning i det lilla, Vattumannen står för en intellektuell konstruktion (EU !).

Att detta var de rika svenskarnas riggade val fattar man så snart man betänker vad Sverigehoroskopets Sol/Jupiter i det lyckosamma femte huset innebär. Visserligen är tunga (långsamma) planeter viktiga i sina egna rörelser men här hittar Rahu-gradexakt-på-svenska-ascendenten också stöd i demonens placering i födelshoroskopet. Jupiter äger nämligen Rahu där, och Jupiter är elitens planet i fåtalets (Solens) gynnade femte hus!  Allt hänger samman, Sverige kunde inte ha sagt nej till EU. Det låg i vissas intresse att Sverige skulle gå med...

Och titta nu på valdagen i yttre kretsen och se vad Jupiter sysslar med där! Den bildar Satans egen axel via det naturligt sataniska 2a huset för egen ekonomi och det 8e huset för andras ekonomi. Detta är en dödens axel i astrologin, inte nödvändigtvis kroppslig död men väl andens kapitulation inför en så låg, materialistisk och näringslivsartad orientering att kloka människor bara har exilen kvar när ett folk fördummas till den gräns som här signaleras. 

Ja, inte folk i allmänhet, men väl dem som drabbas av den korrumperande Satans löften om stora och lätta pengar (Jupiter). Och den gruppen i Sverige är som synes primärt överheten och den politiska ledningen: Jupiters mix med Solen i femte politiker- och ledarskapshuset. De styrande som valde EU borde ha lämnat landet eller tagit sina egna liv. Deras skuld är nu enorm i himmelen, där alla gärningar lagras. 

Men vanligt folk är medskyldiga eftersom den opposition under transit som Jupiter och Mars bildar (med Satanshuvudet, den onda stjärnan Algol) också involverar den folkliga svenska själen. I Sverigehoroskopet är ju en snarlik Mars- och Algolkombination disponent över det materiellt hungrande svenska folket, så jaet till EU var inte bara kapitalisternas fel. Det finns en stor mängd svenskar som inte är värda Livet eftersom deras håg är helt och hållet ställd mot SAKER - mot död materia!

Hade jag förstått astrologin då som jag idag förstår den (efter att andarna genom nattens drömmar väglett mig till den antika zodiaken), då hade det inte rått någon osäkerhet om vad jag deltog den där valdagen. Horoskopet visar svart på vitt vilka ödesdigra influenser som låg över landet.


Tillägg.

Kastade en hastig blick på publiceringsögonblicket och fick syn på en fascinerande karta. Var och en må själv bedöma om detta är horoskopet för en fascist eller en fascistisk hållning!


Jag ser en av Gud sanktionerad krigare (9e huset) som korrekt föreskriver att Sverige SVÄLTER eller ÅNGAR bort sin egen låga mentalitet (husen 8 och 12) istället för att bjuda in all världens fattigdom i någon självgod uppfattning att allt är okej på hemmaplan och att vi nu skulle vara mogna att bli EU-medborgare.

Kungavärdighetens Regulus kastar sin nådiga blick på det egna landet (Månen) medan landets själ (Solen) lagts in på medicinsk behandling i korruptionens och borttynandets åttonde hus. En annan läsart är att den välvilliga Regulus vill att landets själ (Solen) ska besinna hur vanvettigt identitetslös den kommit att bli ("ut ur EU"!). Snarlika bud från fjärde huset för landets interna angelägenheter och de enskilda hushållen: barska och restriktiva disciplinären Saturnus är här en god Saturnus eftersom den ÄGS av den legitima krigaren i det högre vetandets hus. 

Ska ett nytt gudomligt medvetande (9) kickstartas i svenska folkets hem, måste det här landet tuktas (Saturnus)! Det är inte vatten och bröd det handlar om, utan svenskarnas blånekande till sin högre andliga identitet. Att lämna EU kan vara ett första steg att nyktra till från den konsumistiska inflammation som förstör folkmedvetandet. Aftonbladets tiggar-krameri försöker dölja ett betydligt större problem: att Sverige mår lika i EU:s strupgrepp och på ett än mer förödande sätt. Sverige håller på att förlora sin själ.

Ja det är möjligt att man är "fascist" i någon aftonbladiskt oprecis och populistisk bemärkelse om man menar att ELD måste bränna bort den låga och svampiga och tärande VATTNET om en nation någonsin ska kunna presentera sig inför världen utan att genera sig.

Mystikern och poeten Leonard Cohen förstod detta när hans debutalbum försågs med denna baksida av själen som renas genom att gå genom Eld (för att åter upptäcka att hon är Eld och inte bara vegetation).

Den djupt symboliska baksidebilden
eliminerades och ersattes av text
på den brittiska utgåvan!
Tillägg den 1 april

Jag håller inte med allt Peter Kadhammar brukar skriva men i Aftonbladet får nu tidningens snyftreportaget mothugg och argumenten är rationella och kloka:


http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article20559691.ab


måndag 30 mars 2015

En tid och plats för ond bråd död


Hugh Mundell (t.v.) och hans producent Augustus Pablo

Det finns inte många artister från andra reggaemusikens andra fas - anstormningen av nästa generation efter Bob Marleys segertåg - som idag är hågkomna. 

Hade inte Hugh Mundell krokat arm med den kreddige producenten Augustus Pablo vid 14 hade säkert han varit glömd också. Men som det föll sig debuterade han 1978 med ett perfekt album kulturell och religiös rot-rock med Pablo bakom spakarna. Sen, 1980, följde han upp med ett set egenkomponerade låtar som fastän enkla i strukturen var melodiska och varma. 

Skivan, "Time & Place" öppnar med titelspåret där Mundell förklarar att han en gång var en krigare men nu mognat och lovsjunger Gud. Givet att han var inne på temat Gud redan vid fjorton måste man nog översätta "krigare" med ungdomsligist - om det inte helt enkelt är konstnärlig kreativitet. Wikipedia berättar att pappan var en framgångsrik jurist och skulle knappast ha släppt ungen vind för våg att bli en gettogangster. Nej, det luktar fabel om den textraden...

Men kopplingar till gettots förråande liv och förkrympta själar fanns uppenbarligen, för bara 21 år fyllda skjuts Hugh Mundell till döds över ett småaktigt gräl om ett trasigt kylskåp! När jag efter många år lyssnar på nytt till den här tonåringens låtar om sin gudskärlek och kärva order till tjejerna att inte köra någon nyrik och banal stil med en snubbe som honom (han som är så djup), då väcks nyfikenheten över transiterna för hans dödsdag. Ung och ond bråd död ligger ju i luften sedan den där prestationsfixerade toktysken störtade ett passagerarplan i franska alperna...
Det här är faktiskt rätt ruskigt. "There's a time and place for everything" sjunger den 17-årige Mundell fatalistiskt. Tacka fan för att hans låtar har något dämpat, t.o.m. dystert över sig med iskalla Saturnus som kopplar sitt långa kontrollerande grepp om artistens sinnelag/Måne!

Hans nästan avvisande kravfullhet på kvinnor syns i Mån-Vågen under attack från Mars i Väduren, en indikation om antingen familjegräl eller en passionerad och huvudstupa tendens att rusa in i äktenskapet (och mer än troligt skilsmässa förr snarare än senare). (Han var gift vid dödsskjutningen vid 21.)

Men titta nu på transiterna (vid midnatt dödsdygnet) i den yttre cirkeln. Den röda pilen indikerar inte, som brukligt på den här bloggen, en ömsesidig reception mellan planeterna. Men den sätter uppmärksamheten på det faktum att det dödsdagen sker en ömsesidig reception mellan transiterna och Mundells födelsehoroskop! 

Vid 21 har transiterande Saturnus rört sig 3/4 varv framåt och Skördemannen ("Vad har du gjort med ditt liv så här långt?") opererar över sångarens måntecken. Och Månen har ju "livets slut" som en sällan diskuterat innebörd. Att Månen ofta fungerar som "sekundvisare" på ödets urtavla bekräftas här än en gång genom att den snabba vandraren dödsdagen når fram till Mundells Saturnus - den som från början kopplade ett restriktivt grepp om hans medfödda Måne...

Varför han dog just under det är månvarvet kan bara göras plausibelt genom att preciserar transiterna ytterligare. För tagen ensam, passerade Saturnus Vågen mellan den 7 oktober 1982 och fram till jul 1984, och under den tiden hann Månen stryka förbi Stenbockens tecken åtskilliga gånger...

Följer man det indiska aspektschemat går det dock att krympa ner antalet kritiska tidfönster. Mundell föddes med en ungtupps självhävdande Mars-Vädur: "Vart jag än går runt i Kingston kallas jag för presidenten" skroderar han i en låttext. Den här starka men naiva och extremt självcentrerade Mars-placeringen kastar nu en dödsaspekt på 210° mot dödens tecken Skorpionen, dvs. mot tecknet som styrs av samma Mars men som signalerar att "syndens lön är döden" - varje väduriskt utbrott kommer att sluta i död. (Det är lönlöst att födas till det jordiska systemet, själar borde veta bättre...)

Låt oss pröva transiterande Mars alla relevanta aspekter under den övergripande Saturnus-transiten - det är en regel att transiterande Mars verkar starkt bara på de ställen där den irriterar i det natala horoskopet:

Range of search: 1.01.1981 - 1.01.1986
In steps of: 24h 0m
Search for...:
sa.lib & (ma.ari | ma.leo | ma.lib)

Realization intervals (begin - end):
29.03.1983 -  7.05.1983
20.09.1983 -  7.11.1983
31.12.1983 -  6.03.1984
 4.05.1984 -  4.08.1984
 1.09.1985 - 17.09.1985

Datorprogrammet avslöjar direkt att risken för Attacken under LIEMANNENS DOMINANTA PERIOD antingen är att vänta våren 1983 då Mars återvänder till sin födelseposition i Väduren, eller under hösten då den från Lejonet kastar en ond 90-gradersvinkel mot Skorpionen - samma onda öga som den medfödda Mars också kastar.

Och har vi preciserat "eventet" så här långt kan man också notera att tiden för döden är enda gången då transiterande Mars dessutom opponerar Mundells medfödda Jupiter, den "snabba befrielsens" planet. Och remarkabelt nog attackerar Mars via 90°-vinkel samtidigt samma Jupiter (tillsammans med den halshuggna eller bestraffade Draksvansen) som ett slags skådespel för sig uppe på himmelen. Men inte bara eftersom Mars attack mot Jupiter fångas upp av Mundells medfödda Jupiter.

Bloggen har experimentellt tittat på flera dödshoroskop under några år och reggaesångarens följer ett allt mer bekant mönster. Först ligger några riktigt tunga budskap på himmelen, sen stämmer gärna aggressorn och olycksbringaren in i de mörka olycksmolnen och till sist går det åt helvete under ett dygn då den snabba Månen nuddar vid det nu rejält bräckliga bygget.

Hur har Månen kommer att betyda "livets utgång"? Jag fick en idé när jag läste om Claudius Ptolemaios Tetrabiblos från det andra århundradet. På den tiden fanns inga exakta armbandsur så vetenskapsmannen presenterar en metod för att tajta till ascendentens gradtal vid alla de tillfällen då astrologen bara hade ett solur till hans (och en hel timma var för inexakt för att man skulle vara nöjd - tänk om ascendenten bytte tecken under den tiden).

Således tog astrologen reda på närmaste ny- eller fullmåne som föregick födelsen och gjorde en kalkyl utifrån denna, med särskilt hänsyn till Månens disponent vid tillfället - allt för att hitta ett hypotetiskt exakt gradtal! Måhända ett tidigt belägg för tanken om att nymånen representerar en projektstart, men även fullmånen används i den här metoden att extrapolera en exakt grad för det nyfödda barnets ascendent. (En länk till Tetrabiblos i engelsk översättning av okänd kvalitet i detta inlägg. Metod jag alluderar till diskuteras i de första kapitlen av bok III.)

För att förstå talesättet om att Månen härskar över "vaggan" och "graven" måste man också väga in en ålderdomlig föreställning att konceptionsögonblickets måntecken återkommer som det nyfödda barnets ascendenttecken. Hur man än ser på det är det Månen som är "portalen" genom vilken den återfödda själen anländer. Det ger sig nästan intuitivt att det också är via Månen själen lämnar jordelivet.

Det måste tilläggas att död via Månen är de oupplysta själarnas väg, de som vandrar "Fädernas väg". Dem på "Gudarnas väg" lämnar kroppen genom ett högre medvetandesäte och dem som dör medvetna i sjunde himmelen (Saturnus) återvänder direkt till himmelen och inte till de pseudoverkligheter som tydligen är så populärt på tv, att döma av serier om spöken och jordbundna andar som pågår år efter år.

Enligt metafysikern Oscar Marcel Hinzes grundforskning motsvarar den kroppsliga energinivån Sahasrara vårt solsystems Saturnus (den tusenbladiga lotusen motsvarar Saturnus 1000-årsrike, en metafor för att vara herre över Tiden, och även att ha vunnit medvetenhet om "själens form". Den som kan se sin form är uppenbarligen inte längre bunden till den och därför sägs ett förverkligande av Sahasrara - Saturnus innebörd i horoskopet - befria själen. Den som inte dör från världen med Saturnus distans är inte fri som ande att besöka andra världssystem utan hålls kvar i detta system av sina gärningar. 

Den gamla hinduiska stötestenen anas här, om det är möjligt att klippa med denna världens herre. Platonismen, som räknar med en själ som inte är en del eller en funktion av detta kosmos, är öppen för en väg ut ur hela det bländverk som dagens astronomer lurat på mänskligheten. 

Panteister, som ser världen som allt där är, har låst sig ute från möjligheten att efter att ha realiserat sin själs Form (tillika Världssjälens Form) gå vidare som de väsen av ren intelligens de i grund och botten är, gudavarelser höjda t.o.m. över själen. Vilken svårgripbar kognitiv nivå för det normala intellektet! 

Dessa varelser ser igenom allt - tid och rum. Hur många av dem finns det? Romerske tänkaren Plotinus liknar människorna vid insekter jämfört med den högre noetiska aspekten av själen. Den senare liknar han vid en trädgårdsmästare. En trädgårdsmästare som på avstånd och utan att direkt själv kräla i leran formar den miljö mot vilken andens/trädgårdsmästarens intention är riktad.

Dags glömma Lubitz

Självspillingen och massmördaren Lubitz verkar trots allt ha varit född den 18 december - det datum N.Y. Times initialt publicerade innan en tysk tidning förvirrade saken genom att att skriva den 28. Nu tittar jag till astro.com och ser att tidningen i en senare text justerat sin uppgift till samma som N.Y. Times. 

Synd, det horoskop jag provade i det tidigare inlägget hade ett intressant generellt "baksug", där Vatten sökte dra ner Elden till sin nivå och emulera gudarnas storhet. 

I flera antika traditioner är andesjälen liktydig med Eld och det är därför t.ex. filosofen Herakleitos säger att det är "död för en själ att bli vatten", ett vatten som sedan absorberas av jord innan "vägen ned" vänder och blir till "vägen upp". I tänkarens mystiska sentens kan vi således identifiera tre av de fyra elementen, Eld (själen), Vatten och Jord. Men var är Luft-elementet? 

Troligen bortom ljuset. Saturnus, "den svarta solen" är essentiell Luft, klassas som en mörk planet i vår värld, men anknyter "uppåt" mot det eviga himmelska eller noetiska. Saturnus är således själens centrala och formgivande princip - ett stycke gudomligt intellekt med en världsfrånvänd och en världstillvänd aspekt. I världen ockuperar den en högre himmel än Solen, den aktiva och viljedrivna andesjälen som lever rullan i denna värld och ibland faller handlöst ner i vatten, blir en "biologisk varelse" eller t.o.m. reduceras till en resurs eller ett nyttigt verktyg (Jord-elementet) för att andra att använda sig av.

Vad som nu resulterar i fallet Lubitz är ett hopplöst horoskop som det knappt är värt mödan att spekulera över. Här är inte ens månascendenten säker eftersom sannolikheten är betydande att Månen befinner sig i Vågen (natten och förmiddagen) och där mingla med olycksplaneten Mars. Vid lunch har den nått Skorpionen och lider då av en lättare mismatch med sin disponent Mars i Vågen. 

Den senare positionen är förstås lockande eftersom hans liv slutade med spektakulär död. Mån-Skorpionens disponent ligger då i Offrets tolfte hus.


Med så mycket oklarheter återstår bara en naturlig zodiak med frågetecken för Månens position. Soltecken Skytten: högtflygande planer, reslysten, etc... Min första misstanke (i en kommentarspalt) om depressionen via Solen, Merkurius och Saturnus nära varandra för den 18, har tydliggjorts tillräckligt av rapporteringen under de senaste dagarna.

söndag 29 mars 2015

Girig Spotify-vd tappar greppet


Den här karaktärslösa girigbuken håller på att tappa greppet om Spotify-konceptet (SvD) pga. en svensk pengahunger som blir vansinnigt tydlig när den kommer ut i stora världen. 

Eller kanske det inte är Sverigehoroskopets lunära problematik utan bara en olycklig kombination av nationalsjäl och snarlik individ - två horoskop kan förstärka varandra så att det som går att dölja så länge man håller dem separat blir helt uppenbart när man för dem samman.

Den svenska folksjälen är inte värst kollektivistisk sedan det nya horoskopet började gälla 1974. I den gamla kartan från 1809 fanns en ljuvlig och drömsk svensk nationalsjäl, en osjälvisk och välvillig kombination av Månen med Jupiter i Fiskarna. Hur kunde denna bytas ut mot en egocentrisk Måne i Väduren baserad på en sataniskt infekterad Mars i materialistiska Oxen? 

Mitt förslag har varit att 1809 års horoskop avslöjar att överheten - Solen i Oxen - då bar denna sjukliga äganderättsinstinkt och att förbannelsen sipprat ner i folkliga lager så att mitt när alla trodde socialdemokratin och jämlikhetslandet var det som gällde, hade en självisk och rent nationalistisk stämning börjat växa till sig i landet, en drängig och obildad form av svenskhet som uppenbarligen kom ur förbättrade materiella förhållanden men där överheten inte satsade en krona på att höja folkets bildningsnivå. Bara en klick kan berömma sig av att tillhöra den favoriserade Sol- och Jupiterkombinationen i 1974 års horoskop. Övriga svenskar är då och nu uppslukade av fenomenet "Ullared". Ett liv vigt åt prylar och konsumtion.

Ett av bloggens viktigaste inlägg under sex år publicerades idag och jag garanterar att ingen kommer att kommentera det pga. det politiskt inkorrekta fyndet. Genom en korrekt formulerad hypotes angående homosexuella responderade det kvantitativa testet - två gånger om! - och indikerar att sjukdomen ligger i själen. Och med själ menar jag då den Själ som omsluter planeten som vi blir delmängder av när vi föds till människor.

Studien visar att bloggen med rätta har använt sig av månascendenten under flera år för att komma närmare det psykiska tillstånd som människor mer eller mindre tydligt omvittnar i sina liv. Sett ur månascendentens perspektiv är individer ganska lika varandra och skiljer sig bara i hur mycket deras fysiska ascendent tillåter sig att "leva ut" det som begärets Månen ruvar på i det inre. 

Spotify-vd:n, som är så snål att han börjar tappa sina mjölkkor eftersom han inte vill betala sina "slavar" skäligt, har ett månhoroskop som närmar sig det mest bedrövliga jag sett av den typen.Inte bara har den girige grundaren utvecklat ett ägghuvud som påminner om den omoraliska Fredrik Reinfeldt, de delar också vissa horoskopingredienser, som t.ex. den onda rikedomens Jupiter i viktig position.

För när vi använder Månen i Oxen som psykets ascendent (och utblick) då händer det ovanliga att indisk astrologi ringer varningsklockor redan här. Månen klassas som en illgörare när den äger första huset. Det första huset är menat som en kanal för en ny själ som ska utforska världen, denna kanal ska inte täppas till av en konservativ identifikation med världen som sådan! 

Daniel Ek får därför sitt eget förstockade psyke som sin värsta fiende! Och det blir inte bättre av att också Månens disponent Venus förklaras för att vara en illgärningsman av samma skäl som nyss anfördes. Första huset ska vara progressivt och inte stanna i en oproduktiv stasis, vilket är vad Venus i Jord av det mörklagda (Tamas guna) indikerar. Här får vi folket som älskar att vila på sina lagrar, kanske göra ett stordåd och sen försöka leva på det resten av sitt liv. Ek har lagt på sig rejält med kilon sedan bilderna på en ung och hungrig datanörd med sin idé om att streama ljud.

Och det blir värre. För den expansiva Jupiter är också en illgörare när Oxen intar första huset med sin statiska utblick, och här ligger Jupiter i samma i grunden otrogna position som hos sexmissbrukaren Tiger Woods. Daniel Eks "sataniska axel" är verkligen passivt ond, flegmatisk och håglös, och det handlar om självefterlåtenhet, själviskhet och materialism så det står härliga till. Horoskopet ser ut precis som han gör i blicken! Dvs, han har ingen karaktär alls.

För att summera så här långt: för den materialistiskt orienterade Oxen i första huset är Månen (sinnelaget), Venus (pengar) och Jupiter (enorma pengar) alla illgörare! Det Oxen helst vill ha är det som skadar den värst. 

Att dessutom hitta psykets disponent, pengarnas Venus i elfte huset för byggande av stor förmögenhet blir bara för mycket! Vad är det för värld vi lever i när Sveriges värsta drägg är de som gör rubriker i världen? (Undantar Zlatan här!)

Finns det då inget gott att säga om den här själviska entreprenören? Jo, för Oxen i första huset är motion och disciplin och förmågan att sätta sig en avhållsam gräns bästa medicinen. Den naturligt onda Saturnus är därför en verksam välgörare för en förstahus-Oxe! Så logiskt egentligen, när vi redan sett att alla komfort-planeterna skadar den här typen av livsöde. 

Men se Eks karta: tror någon han gillar att späka sig? "Han" puffar in Saturnus i huset för sådant han betraktar som rena olyckor eller fiender på den väg där uppenbarligen jakten på stora och lätta pengar (Jupiter) är lika dominant som i den omoraliska och karaktärslösa Tiger Woods fall. När nu Saturnus står så märkligt till undermineras naturligtvis hans psykes drömmar om att vara en stor ledare (Solen i tionde huset för makt och ära). Och genom att hans sataniskt murkna psyke har svartmålat Saturnus, den goda och ansvarstagande fadern som månar om sina anställda (musikartisterna) så hårt drabbas nu hans rykte negativt och det är HAN som blir musikens fiende!

Fredrik Reinfeldt som hade en fysisk ascendent i Jord, hade också Saturnus som en verksam välgörare i folkkollektivets tecken Vattumannen. Men med självtjänande och antisociala Jungfrun i öster kunde denna goda folkliga kraft inte bli något annat än en fiende i Reinfeldts ögon: folket var sovande och mentalt handikappat. Också Reinfeldt hade ett prominent förhållande till ONDA RIKEDOMAR, en verksamt ond Jupiter i nionde huset för det högsta goda han kunde föreställa sig. Oanständigt roffade förmögenheter, det var hans gud. Han gillade säkert Daniel Eks Spotify-projekt.

Men nu flyr de verkliga stjärnorna detta utslag av svensk it-fascism i kombination med den svenskt småaktiga girigheten (vi är Skandinaviens flitigast snattande folk i butiker). Det är bara att återvända till Sverigehoroskopet och begrunda den osunda bas i Mars-Oxen som landets sinnelag Månen-i-Väduren lagt sig till med under årtionden av ökat allmänt välstånd.

Jag säger inte att välfärdspolitiken var fel, men brottet mot folket var att låta dem förbli bonnlurkar, byfånar med pengar. Finns det något fulare än nyrika människor utan stil? Titta på Daniel Ek och avgör själva.
PS. Det verkar vara Saturnus i transit genom Skorpionen i hans sjunde allians- och partnerhus som leder till inte minst Taylor Swifts uppror mot denne man som redan liknar ett gubbslem i förhållandet till sin verksamhet. Saturnus genom sjunde skadar alla de kontraktsbundna relationer han har till andra.

Fem år gammal och redan i den Vegetativa Själens våld

Det fanns en tid då bloggen beklagade att Aftonbladet saknade andra tidningars mer exakta publiceringstid. Numera har det ändrats och det är bara att hoppas att ingen trollar med mig genom att tajma vissa artiklar eller videoklipp utifrån astrologiska grunder. 

Det är emellertid så osannolikt att vi kan använda slasknyheten om den femåriga flickan som riskerade livet när passionen efter en slushie blev för stark som indikation på hur korrekt den antika läran om att människan har del i tre olika själar (se t.ex. detta inlägg). 

Klippet publiceras 11.25 vilket synkar in nästan löjligt bra med att den Vegetativa Själens princip just börjar stiga i öster i staden där tidningen residerar. 

Ett hejdlöst horoskop av den sensationalistiska typen

Med Kräftan i öster följer den herrelösa placering där Månen, hemma i sitt eget tecken helt saknar styrning från någon disponent med ett längre perspektiv än Månens inre fantasier och anfäktelser. Här har vi dessutom en kombination av Månen och välmågans Jupiter! Det är (sannolikt) samma kombination som drev den tyske piloten att dödsstörta för några dagar sedan och som skapar en sjuk politiker som "den slibbiga moderaten" Gunnar Axén.

Jag är inte alls så säker på att den här kombinationen är så god som man skulle kunna tro om man bara följde instruktionsboken. Jupiter har en dålig sida, ett lismande och krypande för de rika och mäktiga och Månen i Kräftan är i sig tendensen att associera sig med de små så att man som liten här drömmer om att få vara med i de mäktigas klubb. Det är inte en kombination som verkar värst stärkande för moral eller principer. Jupiter älskar lätta pengar och enkla lösningar, särskilt kanske i Vattenelementet som verkar på en nivå under Luft där livet bearbetas intellektuellt.

Se också morgonens inlägg apropå en annan "viktig" nyhet i slasktidningen Aftonbladet, den om Hollywoods sex mest pengahungriga skådespelare. Någon eller några av dessa gapande svarta hål av begärsfullhet har horoskop som påminner om den här kartan över det sedelärande exemplet om det monster som den Vegetativa Själen har förmåga att reducera en människa till. Ett monster som bloggen ibland kallat Hydran

Det uppstår en intressant alliteration när man inser att Hydra söker Hyle (materia) - den gamla grekiska tanken hos filosofen Herakleitos att själen (Eld) först narcissistiskt fångas av sin spegelbild i Vattnet och därefter störtar ner i det för att i syndafallets sista steg i sin tur - som enbart ett "psyke" absorberas av Jordelementet och reduceras till en obetydlig kroppslig varelse. Tanken tycks ha nått grekerna från Indien och från och med nu är själen fast i det som kallats "fädernas väg" (jfr Fader/Moder-axeln Stenbocken/Kräftan) och börjar valsa runt i reinkarnationskedjan. Att från detta stadium locka själen till att istället få aptit på Gudarnas väg (som återger själen dess frihet att välja sina liv) är sannerligen inte lätt. Den här bloggen har misslyckats helt med dess ringa antal dagliga besök. 

Sverige är en samlingsplats för själar som sedan länge tappat kontakten med verkligheten och nu funnit sig tillrätta i små prefabricerade skokartonger vilka kostnadseffektivt manipuleras i grupp av dolda och okända reklammän. Folket har förslavats till att bli varumärkestrogna pseudoexistenser som vandrar på räta led och viftar med vimplar med logotyper på - eller bär dem tryckt över hela plagget.

Lyssnade just på organisten och folkmusikern Merit Hemmingsons skiva Trollskog från 1971 och fick en fläkt att ett annat och bättre Sverige. Det var en tid där folk tog det lugnt, var djupa och genuina. En tid innan det Rovkapitalistiska monstret förstört hela livskvaliteten för människorna. Detta Sverige måste sökas i vårt gamla nationalhoroskop från 1809, före 1974 års regeringsform.


PS. Det tål verkligen att fundera på varför en journalist som Maria-Pia Boëthius kan spotta ur sig krönika efter krönika - se den här färska! - som formligen sjuder av medvetenhet om den Irrationella Själen (den vegetativa principen) och dess manipulatörer - hon som själv har en överväldigande betoning av just detta astrologiska element. Jag har mina teorier, som i korthet handlar om att du inte kan stå i ditt eget träck och inse att du gör det. Det MÅSTE finnas en frizon någon annanstans i horoskopet som ger en smula andningsluft. Och den frizonen finns i hennes födelsekarta.

Den store satan hatar andras kultur

Den som högaktar Babylon för att det var här världens första systematiserade astrologi såg dagens ljus, måste än en gång häpna över det monster som är USA:
De amerikanska trupperna har visat stor brist på respekt för Iraks kulturskatter. De byggde en bas och en helikopterplatta i den babyloniske kungen Hammurabis huvudstad Babylon, utan hänsyn till de tvåtusenåriga ruinerna. Där de hängande trädgårdarna och Babels torn en gång låg, grävde de och byggde. Som skydd mot attacker fyllde de sandsäckar med grus och jord från den arkeologiska utgrävningen, vilket kan ha förstört viktiga fynd. (Aftonbladet/Kultur)

Och allt det andra artikeln nämner bara för att i OND TRO kunna angripa Irak för att sprida "demokratins" (= Rovkapitalismens) välsignelse till ett strategiskt viktigt land med oljetillgångar som USA tyckte sig behöva! Jag vet inte vilket historiskt straff som är tillräckligt för att sätta den amerikanska nationalsjälen i perspektiv så att gamla Europa förstår att detta inte är en vän alls. 

Se även om Dick Cheney, vicepresident under det bedrägliga "befrielsekriget" mot Saddam och tillika extrem krigsprofitör på samma operation (Blackwater):


HBT-fenomenet och de 12 husen inom Psyket

I inlägget baserat på en journalists krumma staplande av bilder på varandra utan att fråga sig om den resulterande metaforen ”fungerade”, råkade bloggen öppna en intressant tanke: att t.o.m. månhoroskop (utan individualiserande födelsetid), tagna i klump, skulle kunna avslöja om det redan på den ”psykiska nivån” - som föregår enskilda födslar - finns anlag till stort författarskap.

106 Nobelpristagare i litteratur var i minsta laget att dra några slutsatser av, men låt oss återanvända det tidigare undersökta setet med 268 HBT-kartor då detta är en så särpräglad grupp och tacksam för astrologin, som ju har tydliga markörer för sexualiteten.

Det hade förstås varit önskvärt med en grupp om åtminstone 300 datapunkter, vilken bloggen upplevt som en ganska stabil grupp om man bara accepterar en rätt stor slumpmässig variation. 

Prövningen av 1000 slumpgenererade datum visade att slumpvariationen med en så stor mängd data håller sig inom ±20% relativt medelvärdet även om jag konservativt föreslog ±30% för att vara på den säkra sidan. Kanhända skulle man kunna acceptera en variation på ±50% som slumpens arbete i ett litet dataset som dessa knappt 300 HBT-orienterade individer.
Men jag tänker inte jaga upp mer rådata just nu, utan vill undersöka hur Mars och det åttonde huset (fortplantningsdrift, libido) beter sig i den här gruppen och sedan jämföra med referensgruppen av slumpmässigt genererade födelsedatum.

Eftersom den fallna Mars i Kräftan redan har utmärkt sig inom denna grupp skulle det kunna förefalla som att den fortplantningsinstinkten är skadad hos homosexuella. Mars i Kräftan lyckas aldrig bryta sig genom det egna privata hemmets omslutande och trygga kokong. "Den Andre" förblir något alltför övermäktigt, sexualiteten studsar mot de slutna väggarna och missriktas mot det "säkra", det "egna" eller mot dem som vistas i samma puppa. 


Jämför symbolen för järn och planeten Mars - en pil bryter sig ur den slutna cirkeln. Detta är den ultrastarka Mars i Väduren som lämnar livmodern för att erövra/nedlägga det som skiljer sig från den plats där den just var (homo = med sig själv). Detta är en viril Mars som agerar som tänkt, inte en Mars på nåder av någon annan. (Mars-Kräftan ”ägs” ju av Månen, av psyket/sinnet med alla dess griller och sanna eller falska föreställningar.)

Men minns hur journalistens författarplanet Merkurius betedde sig väldigt annorlunda från den planet som agerade som dess ställföreträdare såsom det tredje kommunikationshusets tillfälliga ägare. Jag antog att det är husindikationerna som har företräde där, men märk på vilken kontroversiell grund: att göra bruk av husen baserade på en månascendent! Men detta har bloggen gjort under flera år utifrån en halvt uttalad nyplatonisk filosofi som ser Själen som mer unifierad ju högre man går. 


Bara människor född till en begränsad kultur och en ordinär tankeförmåga skulle komma på den vansinniga tanken att identifiera sig med sin fysiska kropp. Väljer man sin identitet på en högre våning i själens komplexa natur får man genast tillgång till så mycket mer!

Detta betyder också att själar som lever på Månens nivå griper in i varandra på ett helt annat sätt an småaktiga människor som står och stirrar på varandras hud- eller hårfärg och fattar sina beslut på denna galna nivå. Ja, Månen i Jordelementet och i ett ”jordigt” hus kanske inte har så lätt att nå denna upplevelse av att vara på insidan av en annan, att i princip vara samma varelse... Jord dödar anden och skapar illusionen av att kroppen är den distinkta verkligheten och avskiljaren, en individ till en annan. 

Tankarna går förstås till Månens nära koppling till fjärde huset och Hemmet. Traditionalistiska hederskulturer tycks ha fattat galoppen om än figurativt. De enskilda familjemedlemmarna är mindre viktiga än den "kollektivsjäl" som hela Huset eller Familjen utgör. (Månen/Kräftan/4e huset är alla sätt att indikera den här lägsta själsnivån över den fullständiga ego-villfarelsen där individer är sin egen kropp närmast.)

Den som finner sin själ t.o.m. bortom den sublunära sfären har tillgång till ännu mer än klan- och blodssjälen, och kan nu börja tala med allehanda livsöden genom historien. Det är i den Rationella Själen - symboliskt centrerad i Saturnus - med dess bedömande fakultet man kan uppleva möten med andra gestalter i historien och t.o.m. komma fram till att man på den lägre sensationalistiska nivån möter och samspråkar med sig själv i ett annat liv, i drömmar eller visioner.

Den dömande instansen Saturnus är överordnad Månen, men det är i sinnet/psyket som föreställningarna eller sensationerna skapas - vare sig via yttre sinnesdata eller material av annan härkomst som spelas upp i det inre sinnet. Talar vi introspektion är det ytterst sett Saturnus som använder Månen som en spegel för sin egen form, men denna Själens Form har inte längre med den obetydliga ego-varelsen på jorden att göra, nu talar vi om själar inom en Själ som inte en dödlig människa kan göra anspråk på. Det är själen som äger människan som ett verktyg och inte tvärtom. Att möta historiska gestalter i drömmar och visioner är bara själen som rumsterar i sin verktygslåda. Och Själen med stort S är helt unifierad, den ÄGER allt och svarar bara mot det gudomliga Intellektet, grekernas Nous, där prototyper till livets alla uttryck för evigt existerar.

På samma sätt som i föregående mikrostudie ska vi först titta på Mars som sådan och sedan på den planet som utifrån månascendenten äger det åttonde fortplantningshuset. Men här har vi inte bild-insensitiva journalisten som referenspunkt, och går därför först igenom Mars placering i samtliga 12 hus ”på den psykiska nivån”. Då kommer vi i bästa fall att hitta någon intressant anomali, och jag är mycket nyfiken på om åttonde huset kommer att utmärka sig på något sätt!


Mars husplaceringar utifrån månascendenten
i 268 HBT-horoskop
1 1 0 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 17
2 2 1 5 3 2 3 1 0 3 1 2 4 27
3 2 2 0 1 1 1 3 4 2 1 2 3 22
4 1 5 0 3 8 3 2 1 0 3 0 2 28
5 4 0 0 1 1 2 2 4 2 1 1 0 18
6 4 5 0 0 2 2 2 3 1 3 2 0 24
7 1 0 1 0 0 1 0 1 3 3 0 2 12
8 4 1 1 1 2 3 3 0 4 2 2 2 25
9 2 1 0 0 3 1 1 2 0 0 1 3 14
10 3 1 2 3 2 5 4 3 3 0 4 3 33
11 1 0 1 2 2 4 9 2 3 1 2 2 29
12 1 3 2 2 5 4 3 4 0 1 1 2 28
26 19 13 17 31 30 23 25 23 17 18 26

Här ger HBT-gruppen ifrån sig ett fascinerande budskap! Merparten av horoskopen saknar klockslag och några få månplaceringar är säkerligen felaktiga, men totalbilden torde vara korrekt. Och det tar inte många sekunder att insupa kartan och inse att dessa 268 HBT-varelser har en libido som skyr det heterosexuella sjunde partnerskapshuset som pesten! När det kommer till driftsliv undviks just det hus där sex enligt den eviga morallagen är legitimt.

Sällan har man väl sett en så tydlig bekräftelse på att homosexualiteten är en sjukdom i passionslivet (Rajas guna). Passioner kopplade den romerske filosofen Plotinus till de kroppsliga organen. Ovanför den rent fysiska nivån upplever inte själen passion i ordets vanliga mening. Eftersom vi här studerar den psykiska nivån (Månen) är det alltså inte fel att som man tidigare gjorde, klassificera homosexualitet som psykisk sjukdom.

Med 268 stycken Mars att placera ut i de tolv husen är genomsnittet 22,3 placeringar per hus. Använder vi det gamla intervallet ±50% för slumpmässighet uppstår över- eller underrepresentation vid 33,5 respektive 11,2 placeringar. HBT-gruppens ointresse för den heterosexuella attraktionen (Venus/7e huset) är således statistiskt signifikant.

Vi har nu två signaturer, svaga visserligen, en fallen Mars som tecknar en förhöjd dragning till HBT-beteende och så detta intressanta negativa fynd, att HBT-fenomenet skyr det normala sjunde husets allianser. (I Vågen möts faderliga Stenbocken, moderliga Kräftan för att barnet Väduren ska resultera i tionden månaden/tecknet efter moder-kräftans konception. HBT-folket är alltså i sina lägre vegetativa själar - Mars - skadade i den här frågan och detta blir synligt redan i den "psykiska dimensionen")

Som framgår av tabellens understa rad uppstår ingen motsvarande signifikans åt någotdera hållet av Månens placering som sådan i något av de 12 tecken, även om den filosofiska Månen i Tvillingarna står snuddande nära en naturlig frihet från den extra börda HBT-störningen ger. Detta blir mer begripligt om man påminner sig att zodiaktecknet i Indien har en klart heterosexuell tendens och under sitt sanskrit-namn Mithuna indikerar det arketypiska älskande (heterosexuella) paret. Indisk astrologi påminner om detta genom att göra Venus till i princip den enda planet som fungerar för Tvillingarna när de stiger i öster. 

Det ligger naturligtvis i den gudomliga kommunikatörens väsen att han anpassar budskapet till sin publik. Som min framlidne far, född med Tvillingarna i öster alltid sade: "...till bönder på bönders vis och latin med de lärde". Jämför det med dagens svenska dagspress och dess infantila tonläge. Högern försöker DRA NER folket djupare än de var från början och det hela började med nymoderaternas "postpolitiska" nonsensliv av shopping och "individuell valfrihet". 

Denna egopropaganda går rakt emot vad Venus - människors förmåga att harmoniera (älska) och kooperera - står för. Högerns budskap är ren jävelskap om man ser det ur den gudomliga budbärarens Hermes (Merkurius) perspektiv. En rubrik på bloggen nyligen lät säkerligen vulgär och anstötlig, men i det här testet och kommentaren till moderatismen ser vi den rymde en sanning: Fjollorna mötas i de nyttiga idioternas parti, Moderaterna. Det här partiets brist på värderingar utöver de heliga plikterna att jobba och shoppa och stajla är nog det värsta som hänt Sverige i historien (värre än hungersnöden som ledde till utvandring till Amerika). Och undantaget Margot Wallströms fina utrikespolitiska drag mot eländesstater fortsätter regeringen Löfven med den här intensifierade dumheten. Rädslan för att storföretagen ska fly landet förlamar politikerna och gör dem föraktansvärda.


Om den tillfälliga ägaren av det åttonde huset
 

I den första delstudien fick vi ett högst oväntat napp i det "frånvarande sjunde huset". Men låt oss nu se om åttonde huset ändå inte har något med HBT-fenomenet att göra.

Sökmönster (typiskt): mo.ari & mo.h1 & ma.h8

(I just det här fallet visar sig psykets ägare också vara ägaren av det åttonde huset för libido, det är Mars själv och ingen annan som representerar sexualdriften i åttonde)


Åttonde husets tillfälliga härskares husplaceringar
utifrån månascendenten i 268 HBT-horoskop
ma ju sa sa ju ma ve me so me ve
1 1 2 0 2 0 1 1 6 --- 2 4 3 22
2 2 2 2 3 9 3 2 3 --- 0 2 5 33
3 2 1 1 2 1 1 3 1 --- 2 2 2 18
4 1 2 0 1 0 3 1 3 --- 1 2 0 14
5 4 3 0 3 4 2 2 2 --- 3 0 1 24
6 4 2 2 1 4 2 1 2 --- 1 2 1 22
7 1 0 0 2 4 1 1 0 --- 0 1 2 12
8 4 2 3 1 2 3 1 5 --- 0 1 0 22
9 2 2 2 0 1 1 4 1 --- 3 1 2 19
10 3 1 0 1 3 5 1 1 --- 2 2 4 23
11 1 1 0 1 2 4 6 0 --- 1 1 5 22
12 1 1 3 0 1 4 0 1 --- 2 0 1 14
26 19 13 17 31 30 23 25 23 17 18 26


Minns hur hinduisk astrologi använder tanken om "multipel attestering". Kommer budskap av snarlikt slag tillbaka mer än en gång i ett horoskop är detta ett tecken på att stjärntydaren hittat ett ömmande/starkt ämne i horoskopet. 

Så vad säga när vi lämnar studiet av libidoplaneten Mars i sig för att istället se vilka hus den tillfälliga åttondehusägaren söker sig till eller skyggar undan, och återigen ser hur den homosexuella driftstörningen undviker den heterosexuella kärlekens sjunde hus? Här bekräftar den andra studien fyndet i den första! Visserligen är 12 placeringar i sjunde strax över gränsen för signifikant underrepresentation vid 11,2, men låt oss inte vara knussliga. Trenden upprepar sig och dessutom tydligt.

Den här gången visar sig också en signifikant överbetoning av andra huset, vilket incidentellt säger oss att husen verkligen "fungerar" även i den psykiska verkligheten, där andesjälar lever före sitt nedstigande till en fysisk kropp. Homosexuella är det redan födelsen eftersom det ligger en "anda" i luften under de 2-2½ dygn Månen tillbringar i vart tecken.

Se det här citatet av den romerske filosofen Plotinus, om hur själen kan vända sig nedåt mot det jordiska och t.o.m. börja identifiera sig med det animaliska. Då blir människan en levande själ som lever på en lägre nivå än vad hon var menad som. (Se också föregående inlägg om Hollywoods sex bäst betalda skådespelare.) Det andra huset, Oxens eget hus, indikerar vägen in i dödsriket efter att man identifierat sig med den djuriska kroppen och börjat tappa sikte på vad den verkliga Människan är för väsen. All sekularism förnekar att det skulle finnas en verklig Människa på en högre verklighetsnivå och predikar dyrkan av djurkroppen.

Jag finner det signifikativt att testet anger att homosexuella SOM GRUPP attraheras av det primitiva och outvecklade ORALA ANDRA HUSET. (33 placeringar, ynkliga 0,5 horoskop från gränsen för signifikant överrepresentation.) Det andra är ett venusianskt hus som tecknar en oreflekterad identifikation med det kroppsegna. Och det är ju exakt vad jag har förslagit på bloggen under loppet av flera studier av HBT-horoskop: dessa själar är så outvecklade att de bara kan älska det som är som dem själva. Den heterosexuella spelplanen är fullständigt obegriplig för dessa arma eftersläntrare i evolutionen.

Det här ger också en ny innebörd åt den antika grekiska beteckningen på det andra huset: Hades eller Dödsrikets port eller mynning. Oralsex förekommer förstås också i den heterosexuella böjelsen, men här verkar det ha gått signifikant överstyr.

Det kanske förvånar att det traditionella åttonde libidohuset förde så lite väsen i båda dessa tester. Men det är ingen gåta. Precis som Månen, när vi reserverar den som platshållare för den psykiska utblicken, måste man betrakta åttonde som en konstant. Det är sexualitetens tillfälliga ägare vi studerat i andra testet och noterat hur den tydligt undvek sjunde venusianska huset på dess andliga nivå för att istället dras till det jordbundna andra huset. Undersökningen skänker stöd åt kristendomens antika uppfattning att homosexualitet är en själens sjukdom - dvs. en företeelse på Månens nivå. Men det är den enskilda personen som avgör om han/hon via praktik ska förvandla sig själv till en syndare. Andra huset är troligen astrologins mest praktiska hus, det är den ultimata "göraren" (sida vid sida med "tänkaren" Tvillingarna i det tredje grannhuset intill).

Nära statistisk överrepresentation bland HBT-folk är Månen i Lejonet. Jag vill minnas att jag kommenterat den saken tidigare och i termer av homosexualiteten som en specifik typ av narcissism (tanken ligger mellan raderna i det ovan sagda, också). Men även om Mån-Lejonen är rikligt representerade sticker verkligen två placeringar ut. I det första studiet landar inte mindre än åtta sex-Mars i det inneslutna fjärde huset när psyket direkt söker Solen (andesjälen eller den egna identiteten). 

Detta påminner faktiskt om vad jag sade om den fallna Mars i Kräftan och dess oförmåga att bryta sig ut och erövra världen utanför modershägnet eller den trygga lilla världen, en värld utan "den Andre" eftersom alla i hemmet är av "samma blod". Sexualenergin ligger instängd som i en liten innansjö. Och specifikt Månen i Lejonet är den enda som ägs av Solen, en planet som per definition är "homo" om man så vill. (Grekiskans homoouosis indikerar det som är sig själv likt, en enda oblandad substans på samma sätt som astrologins Sol indikerar en distinkt själ utan inblandning av någon annan.)

Fjärde huset är ett lunärt område, och tecknar det allra mest privata eller icke-offentliga (anti-tionde huset) och det är mycket möjligt att vi här hittat ett litet sidofynd inom studien, en särskilt HBT-benägen typ av astrologisk indikation.

Även i det andra testet dyker en påfallande koncentration upp i samband med Månen i Lejonet. Det är faktiskt Lejon-psyket som själv drar nästan hela lasset som gör det primitiva orala huset till ett sådant syndens näste, en förgård till Dödsriket eller Helvetet (hadiou pyle)!

Minns bloggens tes om att Jord och Eld (här som Eld-Måne i ett Jord-hus) leder till en själens brutalisering, dvs. ett förgrovande. Även detta fynd tyder på att HBT-fenomenet är en psykopatologi, själar som lever ut ett djupare problem med de enda verktyg de upplever sig förfoga till (tack vare en fördummande tidsanda och usla medier). Den enda trösten är att själar sägs patologisera tills de blivit mätta.

Möjligheten är att de i sitt nästa jordeliv har klarat av den homosexuella fasen och återigen tar sig an det stora uppdraget som tecknas av den "gudomligt påbjudna familjebildningen" i passionens kvalitet. Alla kulturer har ansett att äktenskapet var ett måste, och det hade högsta prioritet i Platons idealsamhälle. Judarna hade en intressant klausul som möjliggjorde för ytterligt speciella gossebarn med stor fallenhet för studier att frångå detta obligatorium för att viga sina liv åt ett högre syfte. 


Illustrationen kan ses på flera sätt. Här är Rajas guna, den genomsnittliga jordmänsklighetens domän, mellan gudar (Sattva guna) och demoner (Tamas guna). Den biologiska reproduktionscykeln är helt en fråga om Rajas.

Fadern Saturnus nedsänker sin FORM och den sublunära sfären möter upp med moder MATERs materia, med vilket avses stoffet på den psykiska (sublunära) nivån. Vattenelementet mottar som vax sigillets - den själsliga formens - inpräntning. 

Det som sedan händer i Jordelementet är bara en svans på denna process. Jord tecknar konkretiseringen eller objektifieringen av de föregående, verksamma processerna, men den här bloggen arbetar i "jordläge" i t.ex. detta inlägg där den söker kvantifiera de högre realiteterna med ett matematiskt språk som hör hemma på en lägre verklighetsnivå än den sömlösa förståelse som utmärker att vi nått bortom sensationalismen och beaktar själens högre fakulteter.

Jord och allt empiriskt vetande är således ytterst en återvändsgränd, sådant kan inte "ärva himmelriket". "Ashes to ashes, dust to dust" - det är intressant att det är Fader Död (Saturnus) - denna världens herre - som initierar processen i tid och rum. Fädernas väg är återfödelsernas och det tröstlösa kretsloppets väg. Jag har kallat Saturnus naturvetenskapens egen planet och det står allt klarare varför...

Solen dyker i detta kosmiska drama först upp i och med barnets födelse, Solen tecknar en jiva-atman, en distinkt andesjäl i detta kosmos som nu ansluter sig till den lägre, deterministiska tillvaron. Andesjälen liftar med värdkroppen men är essentiellt en Främling i alla världar, inte av denna världen. Solen ska bättre uppfattas som en förlängning av Jupiter. Indisk astrologi talar om Jupiter som faderskapets planet och i den meningen har också kristendomen förklarat Gud och Sonen (avkomman, Jesus Kristus) ha en homoouosis, ett och samma väsen. 

Kristendomen vann sin makt på att mörklägga att samma princip gäller för alla besjälade individer, en ofattbar förfalskning av den bästa grekiska filosofin. Tankegången håller nu inte för indisk astrologi/filosofi där Jupiters essens (ousia, natur, väsen) sägs vara Eter medan Solens essens är Eld. Men det är kanske missriktat att jaga en exakt punkt-för-punkt-överenstämmelse mellan vad som är kulturbetingade bilder för svårrepresenterade realiteter... Det är ändå fascinerande hur väl astrologins byggstenar kommer samman och antyder existensen av en sophia perennis.

Avkomman eller Väduren döljer implicit den Levande Varelsens (Solen) närvaro i ett lägre världssystem som det Stenbocken och Kräftan mellan sig tecknar genom att astrologin låter "upphöja" Solen i Vädurens tecken. Men inte av de skäl den efterrationaliserande Claudius Ptolemaios angav i Tetrabiblos och som sökte härleda planeternas upphöjelser och fall till den tropiska (västerländska zodiaken). Det finns tecken på att upphöjelse och fall var i bruk redan i Babylon, och då den tidiga astrologin var siderisk kan argumenten för detta schema knappast ha byggt på det solära året och den tropiska zodiaken. Det är i bristen på vetskap det passar så utomordentligt väl att knyta zodiaken till filosofin, de fungerar så väl tillsammans! 

Frank Egleston Robbins, den preeminenta översättaren av Tetrabiblos (här den grekiska texten med full sökbarhet*) noterade 1940 att Ptolemaois var en partisk vetenskapsman (det är bara att läsa hans rasistiska åsikter om vissa andra folkslag för att notera detta). Det kaldéiska (babyloniska) schemat för vilka planeter som äger vilka grader av ett zodiaktecken förklastar han trots att logiken är kristallklar och hans eget egyptiska folks schema lider av flera obegripligheter (vilket han paradoxalt nog noterar). Robbins misstänker att Ptolemaios vägrade acceptera det överlägsna kaldéiska systemet därför att det inte kom sockrat med insäljande men godtyckliga efterrationaliseringar av den typ Ptolemaios tycks ha föredragit. 

På denna skakiga grund kom Tetrabiblos ändå blir hörnstenen i den västerländska astrologins kanon under tusen år, en delförklaring till varför denna vetenskap idag är utdöd, förutom ett litet järngäng i väst som fortsätter tro på den tropiska zodiakens värde. Den har inget värde alls och som franske statistikern Gauquelin kom fram till via forskning, kan man lika gärna skrota den tropiska zodiaken helt. Den är bara tolv alternativa namn på kalenderårets månader. Den här bloggen har varit intresserad av om den ursprungliga sideriska zodiaken gör bättre ifrån sig, nu när vårdagjämningens precession drivit oss så långt från himlen år noll, och en del tyder på det.

_____

*Undertecknad är inte grekiskkunnig men det är nog så intressant att finna ut vilka ord som användes i antiken och se hur vi fortfarande använder dem, ofta med snarlik betydelse men nästan alltid förenklat och fördummat. Det grekiska ordet för estetik indikerade för den tidens filosofer enbart sinnesintrycken och i förlängningen en naiv människa som inte använde sina högre intellektuella fakulteter utan enbart gick på sakernas mer eller mindre tilldragande yta. (Filosofen Kierkegaard anknyter i sin tredelade, "evolutionära" människomodell - esteten, moralisten och den andlige - till en klassisk tanke.)

Estetik anknyter således enbart till kroppens fem sinnen och den "lilla värld" de människor bebor som har för vana att fylla sina liv med åsikter om ditt och datt, baserade på syn- eller hörselintryck samt en rudimentär inre "domare" som bejakar eller avfärdar det som upplevts i omvärlden. När den inre domaren Saturnus vänder sig inåt, mot själen, händer något helt annat. Saturnus förädlas och blir ett instrument för Nous, det gudomliga intellektet vars natur tycks ligga till grund för hur astrologin ibland beskriver sin symbol Saturnus.Tillägg. Andra testet upprepat med 300 slumpdatum

För att klargöra hur pålitliga fynden är upprepar jag test 2 med de skiftande ägarna av åttonde huset med 300 slumpgenererade datum.

Åttonde husets tillfälliga härskares husplaceringar
utifrån månascendenten hos 300 slumpmässiga datum
ma ju sa sa ju ma ve me so me ve
1 2 2 3 5 2 3 3 5 --- 1 1 2 29
2 3 3 0 2 2 4 0 2 --- 5 1 2 24
3 0 3 2 7 0 0 1 3 --- 0 1 2 19
4 5 3 2 3 3 1 1 1 --- 0 1 3 23
5 1 2 1 2 3 3 0 3 --- 2 1 0 18
6 4 4 1 3 3 2 2 2 --- 3 1 3 28
7 2 2 2 4 2 1 5 3 --- 2 3 2 28
8 3 2 3 1 3 2 3 3 --- 0 3 3 26
9 1 1 4 0 3 0 3 1 --- 2 2 1 18
10 2 1 0 4 5 1 4 4 --- 4 1 2 28
11 1 1 3 0 0 1 3 1 --- 1 2 1 14
12 5 1 0 1 0 3 4 2 --- 1 3 3 23
29 25 21 32 26 21 29 30 22 21 20 24


Tabellens nedersta rad visar antalet månascendenter i vart tecken och 1/12 x 300 datapunkter ger ett medelvärde på 25 av varje sort. Vid och utom gränserna ±50 gäller signfikant över- eller underrepresentation (37,5 resp. 12,5), men i nedersta raden finns ingen månplacering som understiger medelvärdet med mer än 20% och ingen som överskrider det med mer än 28%. 

Att Mån-Kräftan här får hela 7 placeringar i tredje huset ser lika misstänkt ut som det prominenta Mån-Lejonet i båda de föregående testerna. Men då ska man minnas att här applicerats två kriterier, viss Måne i första och vissa åttondehusägare i godtyckligt hus samt att referensgruppen som sådan är "vitt brus", utan någon känd sexuell avvikelse. 

Den lilla toppen saknar mening, med mindre man säger: "vanliga hetereosexuella människor i stort - OM de tillhör den typiska sublunära instinktstypen (Kräftan) har hjärnan full av sex", vilket är vad en hermeneutisk inkänning av åttondehusets ägare i tredje huset när den Vegetativa Principens Kräfta anger sinnelagets höjd. 

Anomalin är så intressant att man undrar om det vita slumpbruset är medvetet och skämtar med oss. Här har vi fått en perfekt kodad bild av den instinktsdrivna människans tredjehusmentalitet, givet att det var driftlivet (8e) som synades! Ur slumpen tonar meningsfullhet fram.

Men om vi tyglar oss en smula, är det kolumnen längst till höger som är det viktiga. Som väntat suddas genast HBT-gruppens skyggande undan det sjunde venusianska allianshuset bort eftersom detta är 300 datapunkter motsvarande en normal blandning av folk. 

Vad som resulterar är en svag betoning på 11e huset (14 datapunkter) och en topp på 29 i första huset, men båda ligger inom den förväntade slumpvariationen för ett set av denna storlek utifrån de kriterier på signifikans som jag tidigare satt helt enkelt genom att observerar hur mycket 1000 slumpdatum varierar och sedan bryta ner denna grupp i tre om 300 (kastar bort 100) och studera hur mycket vildare slumpsvängningarna blir med ett mindre material. (Satt man och sov på mattelektionerna i skolan eller har glömt precis all matte, får man återupptäcka saker med primitiva metoder.)