Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 7 februari 2015

Stockholm Södermalm skördar stadens synder

"Mellan midnatt och klockan 02.00 fick polisen in larm om sex personrån på Södermalm," rapporterar Aftonbladet. Säkert för att ett skakat mediefolk själva bor i den högervridna och hippa stadsdelen.

Nå, mellan midnatt och tjugo över två stiger Vågens tecken över Stockholms östra horisont, så vad är det då som inte vill sig med den charmerande Vågen den här gången. (Kontext: Bloggen fick igår syn på en sorglig fitness-hysteriker i detta tecken.)
Kartan påminner om att man måste trycka in så många faktorer ens klena hjärna orkar ta emot innan man börjar bolla med de astrologiska variablerna. 

Här ser det inledningsvis tjusigt ut: Vågascendentens härskare Venus befinner sig i den goda lyckans femte hus och i gruppsociala Vattumannen. Venus är förstås en god och förbindlig planet.

Men genom Vattumannen passerar också våldsverkaren Mars vid denna tid. Konjunktionen mellan de två är rätt svag, men om man glömmer bloggens nyliga inlägg om "tid för svensken att frukta och hata" saknar man den avgörande nyckeln. Den sociala harmonins tecken Vågen är helt utslagen varje dygn den stiger i öster så länge Mars minglar med Venus. Mars ingår nämligen i en "ömsesidig reception" med iskalla avgränsaren Saturnus och bildar det problematiska sociala utanförskapssyndrom som ibland kan ses hos mobbare eller sociopater och ibland är ett stigma i horoskopen för dem som av någon anledning inte släpps in i samhällets värme.

Det är då det slog mig att det naturligtvis är de underprivilegierade stockholmsförorterna som nu är på väg att ta de burgna stockholmarnas kvarter gisslan. Det är de socialt utstötta - det marknadskapitalistiska Stockholms ohyra - som tvingar sig på och förvandlar livet till ett helvete på samma sätt som tiggarna österifrån kan betraktas som Sanningen om vad västerlandet och EU sysslar med: en politik som föder orättfärdighet och sedan lama försök att justera de lägre samhällsklassernas villkor medan de rika får frisedel och slipper bereda plats (moderata kommuner tar t.ex. inte emot några flyktingar och bevisar sig vara inhumans rötägg, värre än den ohyra som angriper de privilegierade stockholmarnas privata tassemarker).

Ja, livskvaliteten kommer att sänkas ordentligt i Stockholm i framtiden om inte socialt progressiva krafter tar över Stadshuset. Det är misär att läsa hur borgarna i praktiken fortfarande verkar styra och ställa. Fick då inte de röd-gröna någon slags majoritet i senaste valet? Varför då dessa motbjudande rapporter om att SL ska höja månadskortet ännu mer à la moderat privatbilistisk mentalitet?

För att återvända till horoskopet: det är alltså den sociala utstötningen som ligger i botten och går i förgrunden när Vågascendentens Venus nuddar vid antingen Mars eller Saturnus. Men varför en topp av våldsamhet just i natt? Kanske för att astrologins "sekundvisare" Månen nu hade nått en tämligen exakt opposition till den för Vågascendenten ytterst opassande våldsplaneten Mars. Månen som folksjälens eller det kollektiva psykets emblem fylldes alltså av en dubbelt ond Mars, naturlig illgörare och här också verksam illgörare, och dessutom i det framgångsrika femte huset som gör att man lyckas i det man företar sig! Till på köpet råkade det vara helgnatt ur jordbundet sätt att se på saker. Några perfekta nattimmar att stjäla från de rika med andra ord.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar