Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 21 februari 2015

Socialdemokratins svek mot morgondagen

Den som inte kan genomskåda den föraktansvärda appellen signerad näringsminister Damberg och LO-bossen i AB borde berövas rättigheten att rösta vid politiska val!

Eländet börjar direkt i första stycket som jag vill citera i dess helhet på grund av dess avgrundslika falskhet: 

"Sverige har en lång tradition av handel och vi är ett exportberoende land. Handel skapar jobb, får vår ekonomi att växa och stärker Sverigebilden. Fri och rättvis handel har genom historien tjänat oss väl och vi behöver den i framtiden."

Jag läser f.n. ett förnämligt destillat signerat den brittiske klassicisten A.E. Taylor av Platons sista text, den monumentala Lagarna. I denna detaljplan av hur man bygger det goda samhället ska handel minimeras så långt det är möjligt eftersom kommersialism korrumperar alla folk och kulturer. För att undvika handel ska den goda staten till att börja med vara grundad i en så rik miljö som möjligt så att staten (landet) blir självförsörjande. 

Hade inte Damberg och Thorwaldsson varit Rovkapitalismens knähundar hade de kunnat berätta en helt annan och mycket sannare historia om Sverige, landet som faktiskt har goda naturliga förutsättningar att vara självförsörjande! 

Det vill säga, Sverige klarade sig väl innan Rovkapitalisterna lade ner det svenska jordbruket och dresserade dessa enfaldiga apor till svenska folk att kräva exotiska ting i fruktdisken på ICA och Coop. Och vad är det för snömos de båda herrarna lismande släpper ur sig om att "fri och rättvis handel genom historien tjänat Sverige väl" . Det här är tamejfan en text som Svenskt Näringsliv gett åt de här två nyttiga idioterna att bara sätta sina namn under!

Och hör på den här: "För oss är det självklart att svenska företag aktiva i ickedemokratiska länder ska ha en strategi för arbete med arbetstagares rättigheter."

Det enda ärbara steget på nationell nivå är att INTE SÄTTA SIN FOT i helvetesländerna utan i samråd med andra rättskaffens länder utöva diplomatiska eller andra påtryckningar för att uppdatera dessa efterblivna diktaturer.

Det är förstås Saudiarabien-exporten dessa två monumentala svikare går som katter kring het gröt kring i det här avskyvärt tillgjorda opinionsbildarförsöket. Svensken ska duperas av Storföretagen, så är det bara bestämt. Nya "snälla" eller låtsas-humana formuleringar skapas av spinndoktorerna för att dölja den verkliga agendan.

Nu skäms jag verkligen över LO (en förening jag i och för sig inte tillhör). I det längsta ville jag tro att de hade en högre kallelse än bara jobben. Men den marxistiska arbetarens dagar är för länge sedan förbi - det var en människa som tänkte internationellt och ville återupprätta Människans värdighet och frihet. Av detta hörs ingenting i Dambergs och Thorwaldssons text. Det är faktiskt inte arbetarna de månar om vad de än säger utan exakt vad dumstruten Stefan Löfven - svetsaren - hävde ur sig om Saudiarabien-exporten: att det ger exportintäkter. Det är samma moderata politik som vi nu hör komma från "socialdemokratin". Detta är bara en annan sorts diktatur än den som praktiseras i länder vi gärna anser oss vara lite förmer än.

Vänstern borde sluta upp att vara samtidigt spela moraliskt överlägsna och huttra som felfördelade underdogs, börja läsa "elitisten" Platon (som den annars insiktsfulle Ehrenberg i ETC förlöjligade i en ledarkrönika härförleden) och inse hur mycket bättre världen skulle bli om den gamle grekens tjusiga samhällsbyggarprogram realiserades. 

Alla kontroller mot maktmissbruk finns inbyggda i hans modell och inte minst en statsapparat som ser till att inte ojämlikheten mellan "de fyra välståndsklasserna" blir så stora att social oro uppstår. ("Premiumgruppen får äga maximalt fyra gånger avkastningen av deras tilldelade lott.) 

Platons modell med en moraliskt oantastlig statsapparat som håller människans gemenhet i schack ÄR genomförbar - Sverige skulle kunna leda vägen sedan de borgerliga medierna självdött genom sin ständiga kvalitetssänkning och vinstjakt. Då utjämnas villkoren så att framtidens idéer äntligen får en chans att nå ut till det duperade svenska folket.


*****

Inledningen till en nätbiografi om nämnde A.E. Taylor berättar följande:
Alfred Edward Taylor was a British idealist philosopher. He was born in 1869, the son of a Wesleyan minister. Among many distinguished appointments, he held the chair of Moral Philosophy at Edinburgh from 1924 to 1941. His main interests were Platonic philosophy and the theology of Christianity, and his contributions in both these fields have been of far-reaching importance. "Does God Exist?" was his last considerable work on the philosophy of religion before his death in 1945.
Varför inte titta på horoskopet för en idealistisk filosof och se om bloggens antaganden om de fyra elementens naturliga dispositioner ger sig till känna? (Den här bloggen skrivs ofta "on the fly" och jag övergår nu till att leta upp Taylors födelsedatum och göra horoskopet...)

Men titta! Kan det bli tydligare?Från en gammal särstudie av filosofer minns någon kanske att filosofins och Lagens planet Jupiter var vanligt förekommande i Vädurens tecken. Så också hos A.E. Taylor. Filosofisk idealism bygger på tanken att världen till sitt innersta väsen är rent gudomligt medvetande och att det bara är i avfallet från identiteten med eller yttersta trohet till denna människans inre essens som materialism uppstår, sådan som vi hör den smusslas ut genom de förrädiska högersossarnas propagandastycke i Aftonhoran.

Taylor har dessutom den helt oslagbara ömsesidiga receptionen mellan Jupiter och dess härskare Mars. Två gynnsamma flugor i en smäll. Jupiter är vän med Mars och har krigaren som sin härskare. Dessutom utbyter de båda tecken med varandra. Och så långt jag läst Taylors återberättande och kommenterande Platon, märker jag vilken lidelsefull rättvisemänniska han är, hur rent ut sagt "vänster" han låter. Till skillnad från sosseförrädarna söker han inte dölja det onda som människor gör mot varandra till följd av det onda västerländska systemet utan låter ut i fingerspetsarna som en platonsk idealist, som den här bloggen men mer bildad.

Ett aber är förstås att Skytten hamnat i olyckans och fiendens sjätte hus, men titta noga på månascendenten! Det är Kräftan i öster, och en extremt hungrig Kräfta också till följd av girighetsdemonen Rahu. Men vilken typ av hunger är det? Näringslivets hunger efter vinster och slavar som ska jobba i princip tills de dör (moderaterna och Fredrik Reinfeldts förslag)?

Nej, långt ifrån. Visserligen är det kritiskt när Månen/psyket står i Kräftan eftersom den Irrationella Själens signum nu är herre i sitt eget hus. Finns då en Sol att leda den sublunära sfären i rätt riktning?

Det är här en fenomenal Sol i Eld kommer in, stöttad av filosofiska Jupiter i Eld i det prominenta tionde huset. (Det är Jupiter som bjuder en väg ut ur sjätte husets olyckor och träldom. Man hör av Taylors sätt att skriva att han verkligen hatar det sjätte slaverihuset för vad det gör med människan. Hur fascinerande att hitta så mycket kraft instängd här enligt månkartan! 

Man får utgå från att Taylor delar Platons hat mot småaktiga profitörer (sjätte husets naturliga tecken Jungfrun står för vassa armbågar och försöken att för egen del tillskansa sig så stor del av kakan som möjligt). 

Detta horoskop lyfter tack vare Eld-elementet, det noblaste av elementen enligt romaren Plotinus (själv en stor anhängare av Platon) och just det element som ligger den filosofiska idealismens budskap allra närmast: livet är idel ljus och medvetenhet, tills djävulsbarnen kom och förstörde den här världen.

Som kontrast är det tacksamt att påminna sig högersossen Dambergs "naturliga disposition" enligt de fyra elementen, en grov skiss, det medges gärna:
Samma Måne i Kräftan men se vilken herre (Solen) detta sinnelag har! Solen med Merkurius i profitjaktens Jungfrun. Så ytterligt passande att han blev regeringens näringsminister. Här är en provkarta på krafter som gör världen ful och dålig att leva i. Här saknas all den visionära Eld som Fredrik Reinfeldt fruktade av hela sin onda själ. Damberg fruktar den säkert också. Man kan nämligen inte förstå det man inte redan äger som en inneboende potential.

Dambergs hela karta skriker "månglare" och är i princip identisk med den supersnåla och extremmaterialistiska handlare jag tvångsarbetar för som ett steg ut ur en arbetslöshet som aldrig till fullo kommer att tas eftersom Sverige är ett fullständigt haveri och accepterar diskriminering av alla de slag. Alla inblandade är helt nöjda med att folk efter femtio halkar tillbaka till löner de hade femton-tjugo år tidigare. 

Det är folk med onda kombinationer av Vatten och Jord som ligger bakom sådant (det finns också gott Vatten och god Jord). Det är Mörker som släcker ut Eld och Luft - de element som höjda över den mörka sublunära sfären (planeten Jorden) skulle kunna föra civilisationen fram mot nästa nivå eller paradigmskifte. Damberg är i sanning en Satans - den rådande ordningens - tjänare.

Men för att sluta på en positiv not: Är det inte lustigt hur den visionära A.E. Taylor påminner om den aktivistiska vänsterskribenten Kajsa "Ekis" Ekmans horoskop (f.n. etiketterad fyra gånger)? Kanske hon och Taylor var lärjungar i Platons Akademi för 2300 år sedan och sedan dess har fötts om och om igen, alltid drivna av samma eldsjälsmentalitet? Kan en viktig milstolpe i något liv på Jorden kicka igång en "gräddfil" genom tid och rum?

Ja, vilka är den handfull själar egentligen, som verkligen driver civilisationerna? Finns det en liten grupp avatarer som maskerar sig till vanligt folk? Strindberg funderade väl i de termerna när han introducerade Indras dotter i "Ett drömspel"....


PS. LO-bossens karta diskuterades i SvD:s Ludvigsson hjälper SD vinna valet 2018. Han är Skytt likt den idealistiske filosofen Taylor, men notera att Månen inte vill spela ping-pong på samma bräde som Solen! Taylors underordnade Måne i Vatten har funktionen att just återspegla Ljuset från högre höjd och är en betydligt mer gynnsam kombination. Jag blandar här metafor och literalism som alla fria själar har förtjänat sig rätten till. (Att skilja från logiska kategorisammanblandningar.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.