Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 15 februari 2015

Look-alike - Alfred Nobel och Margot "vem då?" Robbie

Den rackarn!, tänker jag om Alexander Skarsgård - Solen och Månen i försteälskarens tecken Lejonet - när Aftonhoran skriver av amerikanska skvallermagasin och meddelar att svensken och australiensiska skönheten Margot Robbie blivit ett par under en filminspelning. 

Jag hade nämligen fått syn på henne för några år sedan och tyckte då att himmelen har sina goda stunder, då den "formskapande" verksamheten i stjärnorna blir begriplig genom det som tar gestalt på jorden.

När jag tittar på kvinnans dagsstatus har hon hunnit bli lite äldre och en viss grovhet har börjat växa fram i uttrycket; hon börjar nu dra åt det "fulsnygga" hållet (åldern kommer till oss alla). Det förblev hennes landsmaninna Nicole Kidman förbehållet att representera den obotliga flicksötheten upp genom åren. Det här är en annan själ och andra dolda krafter - mer "daimoniska" - som verkar på livsödet.


Faktiskt, hon påminde mig nu om den frejdige dynamitarden Alfred Nobel i yngre år, och när jag sammanfogar horoskopen uppstår genast en serie spännande överlappningar:Bådas födelsetimma är okänd och osäkerheten för Månen är cirka ±6-7°. Likväl kuggar bådas dunkla själsspegel i varandras kartor. Nobels naturvetenskapligt torra Måne i Stenbocken plockar upp det galet ambitiösa i kvinnans Drakhuvud. Eftersom norra månnoden förstärker den planet som förfogar över noden, får Robbie ett starkt tillskott av Saturnus-i-Stenbocken - hennes hunger efter jakt och position i samhället (Stenbocken/10e) får henne att lämna Australien och flytta till Hollywood. Det är förstås Skytten som representerar äventyraren och viljan att gå bortom gamla gränser.

Omvänt förstärker Alfred Nobels norra månnod inte alls viljan till en hög position i hackordningen utan det kunskapsorienterade och kommunikativa tecknet Tvillingarnas härskare, Merkurius. Han var framgångsrik affärsman och reste mycket i tjänsten. (Tvillingarna, "dagturer", Skytten,  "utforskning" som permanent ritar om kartan.) 

Lustigt nog är det nu Margot Robbies tur att skjuta till sin Måne-i-Vågen för en dunkel reflex av den intensiva solära verksamhet som pågår i Nobels karta. Ett sammanträffande helt utan koppling till deras utseende? Jag vet inte, applicerar man Platons lära om Formerna på astrologin uppenbaras att astrologin ger en så komplex modell att det geni väl inte finns på jorden som i sitt sinne kan hålla hela solsystemets verksamma orsaker och variabler. Detta är plangeometri på mycket hög nivå!

(Euklides var definitivt student i Platons Akademi, ett läroinstitut vars intresse för astrologins matematiska sida dominerade över den simpla egocentriska personastrologi som existerade men vid den tiden var mycket ung.)

Men det finns mer som förbinder de två, rent formalt. Båda två har en Sol i Luftelementet "gynnad" av framgångsskapande Jupiter, Nobel via opposition och Robbie via konjunktion (eller "kombination"). 

En stor del av Margot Robbies eteriska uppenbarelse måste tillskrivas hennes tre ytterst starka placeringar i älvlika Lufttecknet Tvillingarna (supportad av en Måne som också ligger i Luft). Och här lyfter nu Nobels Drakhuvud likt ett förstoringsglas upp kvinnans Sol till sin egen "frekvens" närmast gradexakt.

Och överlappningarna fortsätter: Jupiter sväller upp medan Saturnus "håller formen". Bilder på den gamle Nobel visar en ganska utmärglad man och det förvånar inte med tanke på att hans Sol är fallen (försvagad?) i Vågen, vilket också gäller för dess disponent Venus! Denna fallna Venus i Jungfrun minglar nu med den avmagrande Saturnus (som under namnet Kronos äter sina barn i den grekiska mytologin).

Vad har nu kvinnan för slags förhållande till sin Saturnus? Istället för att kontrollera Solens disponent via kombination spänner den istället blicken rakt mot Solen via opposition!

Det här är faktiskt en märkligt lång lista som alla tecknar någon form av släktskap mellan två individer som den här bloggaren tyckte sig sig en formal likhet mellan i deras fulsnygga och en smula "daimoniskt" vilda blick - en blick som säger "mig äger du inte", "mig dresserar du inte". 

Varifrån den vildheten kommer är kanske inte helt omöjlig att se, för det är fria råbusen Mars som angriper bådas Sol, kvinnan via Mars 90-gradersaspekt och mannen via en ytterst tät konjuktion. En f.d. flickvän kallade bloggaren "intensivert" pga. hans stundtals livliga blick och det är kanske därför han inbillat sig att Alfred Nobel är en själslig släkting, fast född i ett tidigare århundrade. Astrologiska släktingar måste man ju sägas vara om man föds dagen efter dynamitarden och delar trojkan Solen, Mars och Merkurius i samma tecken (och i samma ordningsföljd). Och visst, långt innan jag kände till Nobel lekte jag som busig pojke med hemmagjorda bomber! Det är krigaren Mars som älskar när det smäller.

Men det är Nobel som mest liknar Margot Robbie, och därav den här lilla och typiskt "vågiga" studien i "snarlikheter" mellan horoskopen.


PS. Alexander Skarsgård och Margot Robbie har inget vettigt alls som förbinder dem. Typisk Hollywood-romans, två narcissister som speglar sig själva i den andre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar