Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 februari 2015

Islamofober poserar som yttrandefrihetskämpar - drar på sig Himmelens heliga eld


Varför försvarar det sekulära
samhället psykotiska krigshetsare?

Jag hävdar alltjämt att västerlandets arabhat - skapat av årtionden av sjukliga Hollywood-filmer men med rötter i traumat från arabernas intåg i Spanien - att denna islamofobi som den också kan kallas efterrationaliseras och utnyttjas av nattsvarta slemmon i västerlandet, drägg som Lars Vilks som låtsas tala om yttrandefrihet när allt han egentligen vill är att hetsa till ett religionskrig mellan sina egna, de satanistiska sekularisterna och den vederstyggliga islam som har mage att lära ut handel med heder och bankverksamhet utan ohemula villkor för den lilla människan.

Jag har aldrig mött en så ärlig och rak säljare som egyptiern som övertagit mitt närmaste närlivs och postutdelning. Uppgivet slår han ut med händerna och frågor sig varför de högre upp i dessa privatiserade franchise-kedjor som är t.ex. Seven-Eleven tjänar så mycket pengar medan arbetarna på golvet tar lån intill konkursen för att lyckas skapa sig ett jobb i Sverige. 

Det här landet består idag av två KLASSER, de utnyttjade och sedan en handfull parasiter som profiterar på vilka onda strömningar som än rör sig i samhället. Våldshot mot Stockholms innerstad (varifrån detta skrivs) från den underprivilegierade förorten? Köp det här inbrottslarmet! 

Näringslivets satar hittar lönsamhet i allt och kommer med rätta att brinna i helvetet för att de inte tog ställning mot den svenska utsugarmentaliteten. Om ingen har märkt det så är vår skuld i västerlandets kolonialism och slavdriveri inte över än. Vi har våra kolonialherrar på hemmaplan numera och slavdrivarna har adresser på Lidingö och Djursholm!


I skottögonblicket: en välsignande och verksam
välgörare vid namn Jupiter - samvetets och
religionens signifikator - försöker få ett slut
på islamofobernas falska möte.
Den goda krigaren i martyrens tecken Fiskarna
har sanktion från den högsta himmelen för
skotten mot de vita djävlarna! När Kräftan
stiger i öster klassas även Månen som en god
kraft, men har här lurats att se fiender i allt och alla.
Viktigast är dock Jupiter-Mars som söker rena
Islams namn från blasfemikerna.

När den sinnessjuke "konstnären" Lars Vilks försöker ventilera sin till yttrandefrihet maskerade islamofobi i Köpenhamn söker av allt att döma några tysta honom. Skottlossning utbryter och polismän skadas (AB). [Tillägg: samt ett civilt dödsoffer]

Horoskopet för den här incidenten fascinerar eftersom vi just har xenofobin som dominant budskap. Över Köpenhamns östra horisont stiger Kräftan, den zodiakala princip som bevakar sitt eget revir och sällan lyckas höja sitt intellekt till opartiskhetens eller den rationella själens nivå. Kräftan är själva sinnebilden för ett djur i ständig affekt, helt utan förmåga att bryta sitt eget destruktiva slagskämpebeteende. 

Men se hur fascinerande Kräftans härskare Månen placerar sig: i Skytten som den här bloggen menar bör knytas till alla företeelser som har med utlandet eller utlänningar att göra. Skytten är den frimodiga utforskaren, som inte likt Kräftan fruktar allt och alla och burar in sig i övervakade villaområden eller bostadsrättsföreningar med direkt larmsignal till polisen. Skytten är en sportsman och en äventyrare, och i sina mest utvecklade stadier också en filosof och en religiös människa. 

Skytten anses ett tursamt tecken och det är för att den - medvetet eller ej - har kommit i samklang med de gudomliga lagarna som styr universum. Naturlagarna är också moraliska, men det är inte en upptäckt som västerlandet i dess livscykel kommer att upptäcka. Vi kommer att gå under eller tvingas på knä av vår egen uppstudsiga ogudaktighet. Det är därför rätt typiskt att Lars Vilks parodi till manifestation för "yttrandefriheten" ÄGS av en Måne i Fiendens sjätte hus. Horoskopets huvudsakliga planet i sjätte huset avslöjar ofelbart Lars Vilks och likasinnades djupgående vansinne, deras xenofobi. 

Eller stopp och belägg! Det var inte mötet horoskopet var ställt för utan skottlossningen som utbröt en bit in på mötet. När själva mötet startade framgår dock inte, men Kräftan höjer sig mycket långsamt över horisonten vid den här tiden så det är i princip samma horoskop även en halvtimma tidigare.

Vi kan därför försiktigt säga att den som inte äger en ärlig eller genuin vision utan i Lögnens ande låtsas tala om yttrandefrihet när hela den verkliga bilden är en rädd och hatisk människa - då framkallar FRUKTAN exakt de resultat den sjuka själen befarar. Det som troligen var ett attentat riktat mot någon av de två huvudtalarna var - som horoskopet visar - det onda i deras egen fejkade föreställning för yttrandefrihetens sak (här: rätten att förödmjuka andra kulturers allra högst värderade symboler).

Är det konstigt att vara "islamattentatshoroskop" bloggen tittat på hittills (detta är det tredje) verkar ge attentatsmännen rätt i deras försök att med våld visa den vita djävulen att han inte längre vet var gränsen går? Att den vita djävulen måste knäböja och börja visa respekt för andra, även om han i grunden är en fullständigt urspårad skit, en produkt av marknadssamhällets ständigt pågående banalisering av människan (se reklamen!).

Notera hur Solen just nått Vattumannen för en FORTSÄTTNING PÅ TIDEN ATT HATA OCH FRUKTA som jag skrev om här. Då aktiverades den sociala utstötningsproblematiken av Mars och Saturnus i ömsesidig reception mellan Skorpionen och Vattumannen, men en Sol ägda av den sociopatiska och hatiska Skorpionen är inte att leka med heller. Salomoniskt skulle man förstås kunna säga att båda lägren är lika goda kålsupare här. De som sköt ger ju Lars Vilks exakt det hans sinnessjukdom driver honom att locka fram från muslimskt håll. (Jfr. den ömsesidiga receptionen mellan Jupiter och Månen.) Men jag har sagt det tidigare: för allmänhetens bästa bör Vilks och hans likar spärras in, avprogrammeras tillbaka till någon form av vett. 

Liksom de två andra "terrordåden" signerade "islamister" jag studerat horoskopen för, visar bildtexten här ovan att också denna skottlossning har den högsta Himmelens sanktion. Herregud. Är det faktiskt så att Ödet stöder det militanta försvaret för heliga ting. Vilken chans har i så fall den vite djävulen med sin degenererade livsstil? Hur mycket längre kommer han imperialistiskt att kunna sprida sitt Coca Cola-imperium över världen? När kommer back-lashen? Har den börjat?


PS. Jag skulle vilja påstå att även om mötet startar i Kräftans tecken är Månens placering i fiendens hus, Vilks demonisering av islam. Indisk astrologi håller alltjämt Månen för att var en god kraft men den hålls bunden och nedtryckt i olyckans sjätte hus av den vita djävulen.

Det är därför attentatet för att fria världen från människor som Vilks kommer när Jupiter närmar sig ascendenten och kontaktar sin allierade heliga krigare Mars i huset för den högsta sanningen så långt människan anbelangar. Detta horoskop är så "rent" att det övergår en smutsig sekularists förstånd. Detta är det Goda Vattenelementet (ännu en gång i samband med ett "attentatshoroskop"). Ett helt annat Vatten än det som näringslivet förgiftar västvärlden med.Tillägg, söndagsmorgonen

Ännu en skottlossning, nu med dödlig utgång, har inträffat i Köpenhamn.

Men den här gången är det ett ondskefullt horoskop vilket rent astro-logiskt borde omvittnar en annan gärningsman, troligen en copycat. 

Se även nyskrivna Lars Vilks: statistiskt en brottstyp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar