Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 3 februari 2015

Helvetet är reserverat för affärsmännen (hur själen förlorar sina vingar)Måndagen den 2 februari uppmanar Svenska Dagbladet sina läsare att engagera sig för den mest patetiska tyckartävling jag någonsin sett: "rösta fram årets affärsbragd". Tidningen vill begripligen hålla mänskligheten slavbunden i uttjänt tänkande eftersom det finns några stora rovfiskar i havet som har allt att vinna på att småfirrarna inte fattar att de bara är föda för dem ovanför dem i näringskedjan.

Den, tydligen, årligt återkommande pseudotävlingen reaktiveras passande nog under den troligen mest sorgliga fullmåne astrologin har medel att beskriva: den fullmåne som aktiverar axeln för meningslös världslig strävan mot mer materiell ackumulation. 

Fullmånen är nu på gång, för artikeln publiceras då Månen står i den trettionde och sista graden av Tvillingarna och som därför anses död - en paradox eftersom men i fullmånen tänker sig ett nästan maniskt akut klipp-klapp spel mellan de två Ljusen, producenter av föreställda värdlar... 

Det är uppenbarligen också en fullmåne som ska tänkas löpa mellan den banalt materialistiska "sataniska axeln" som utspelar sig mellan andra huset för egen ekonomi och det syndfulla dödshuset. Ingen människa skulle frivilliga gå dit och ändå söker SvD bringa människosjälarna på fall...


Bloggen sjunger på sista versen, på dess sexårsdag kommer den sannolikt att somna in. De som inte förstår det här horoskopet kan lugnt fortsätta sina liv som tidigare. Ett antal grundsatser har upprepats intill leda genom åren. 

Den startade sedan undertecknad gått från oanställbar akademiker i det intellektuella fattigmanslandet Sverige till långtidsarbetslös långt under fattiggränsen - men lycklig! Sedan november förra året gäller ett nytt tillstånd av anställd med subvention i en småverksamhet i näringslivet. Jag känner livslusten avta för varje dag i det här själlösa och tröstlösa systemet av produktion och konsumtion. Små Reinfeldtar som bekymrar sig över sin lönsamhet så långt ögat når! Ett liv i mentalt armod.

Det är säkert ingen slump att Saturnus gick i den syndfyllt näriga människans tecken Skorpionen prick när det här jobbet kom till via arrangemang från Arbetsförmedlingen. Bloggaren föddes med Saturnus en nästan gradexakt aspekt till sin fysiska närvaro i livet och lyssnar därför noga till vad Döden har att säga mänskligheten - egentligen. Regeringen Reinfeldt spelade hårt med sitt falska dödskort i "arbetslinjen". Reinfeldt och anhang var medvetna om att en nation av klent utbildade människor är överfixerade vid nästa mål mat och lätta att driva i önskad riktning genom att man undanhåller dem precis allt. Fem miljarder i restaurangägarnas fickor och ett folk som blev ändå hårdare fixerad vid mat. En djävul vet hur att låsa massorna i det orala spädbarnsstadiet!

Att svältsituationen för egen del ersatts av en "lägsta lön"-situation kan inte på minsta sätt uppväga den förlust av livskvalitet som det innebär att hela dagen arbeta med döda ting och bland måttligt trevliga men döda människor (man blir ju som de ting man dagligen vidrör). Som svältande arbetslös kunde man åtminstone söka de jobb alla inblandade ändå visste att ingen uppåt femtio kunde få i det sjukt åldersdiskriminerande svenska näringslivet. Utöver detta tomma spel för gallerierna (som bara belastade arbetsgivarna med en massa oönskade platsansökningar) fanns fortfarande tid att förkovra sig, ett fylla en del av dagen med aktivitet att växa som människa av. 

Denna "lyxtillvaro" - för varje kvartal allt mer undernärd men med några timmar över var dag för intellektets stimulans - lyckades regeringen Reinfeldt beröva de överflödiga svenskarna genom Fas 3 - forcerat arbete utan lön! En sådan satanisk politik, att ge företagarna gratis arbetskraft! Reinfeldts efterträdare är om möjligt ännu värre, för han är så visionsbefriad att han faktiskt tror att jobb är livets mening. Nej, framtidens politiker lyser helt med sin frånvaro i Sverige.

Nå. Efter ännu en dags tristess går mina tankar till Platon och hans syn på den uråldriga själavandringsläran. Västerlandets stora portalfigur förs på tal i en forskarkommentar av holländska klassicisten Wypkje Helleman-Elgersma till den romerske filosofen Plotinus. Jag översätter hennes engelska med förtydliganden i klammer men utelämnar lite grekiska fraser här och var:
Plotinus opponenter argumenterar att vi 1/ följer med i (synepesthai) hela världens rotation (tou pantos perifora), att 2/ det som vi mottar är karaktärer och öden som härrör från denna (ekeithen) , 3/ att vi föds in i det (eiso te genomenous) och /4 att vi också mottar våra själar from det som omfattar oss (periexontos). 

Men hävdar i själva verket [Platons dialog] "Faidros" att våra själar blir till i denna värld på detta vis? "Faidros" (246-48) talar förvisso om att våra själar leds av gudarna i deras rotation i universum - jfr. 247b-c där de perfekta och bevingade själarna sägs kapabla att följa guden när de uppstiger till själva krönet () för att där stå på himlavalvens rygg och beskåda de regioner därbortom under det att de roterande himlarna för dem runt.

Detta medföljande guden (sonopados) beskrivs också som att det har konsekvenser för beskådarens fortsatta liv eftersom visionen av sanningen ger näring åt de vingar som håller själen upplyftad. De som fortfar med guden hålls bortom skadan (ablabe), men de som genom någon olycka (sontuxias) blir nedtyngda av dåligt handlande (kakias) och förlorar sina vingar, de kommer att födas i en följd av inkarnationer, vare sig som en poesins vän eller i ännu lägre former, som en kung, en krigare, en politiker eller en affärsman, etc.

Ur Soul-Sisters, A Commentary on Enneads IV 3 (27), 1-8, s. 197

(Jag memorerade en gång det grekiska alfabetet för att känna igen viktiga nyckelord vid läsning av vetenskapliga texter, men talar inte språket. En och annan transkription kan därför ha blivit felaktig.)
Vi stannar här och följer inte forskaren i hennes slutsats om huruvida den romerske filosofens meningsmotståndare övertolkat Platon.

Så här har vi den bittra sanningen för paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv att svälja. Den själ som tappat vingarna och störtat ner i ignorans dyker först upp som en diktare. Men syndafallet tar själen till än ringare positioner och uppräkningen slutar med den i sanning ömkliga krämaren!

Det är för att jag förutser min egen andliga död i det här "beredskapsarbetet intill döden" som jag aviserar bloggens sotdöd om någon månad. Allt mindre nya tankar passerar revy och texterna har redan upprepat sig i något år. Man vistas inte ostraffat bland affärsmän, men jag vet åtminstone ungefär vilket tidigare liv som nu kommit att hemsöka mig. Jag syns ha varit arabisk handelsman i Marocko runt tiden för korstågen, och i det livet unnade jag mig sällan en djup (saturnisk) reflektion. Men jag har bevarat minnet av den gång jag verkligen kände stor sorg över den enahanda livsinvesteringen i det livet. 

Araben som, om jag ska lita på mina drömupplevelser, bar släktnamnet al-Rajhi (jag har försökt skriva ordet som det lät då jag hörde det) tänkte för sig själv att det var stor synd och skam att "landsmännen eller rättare hans muslimska bröder, skapat ett sådant namn om sig som skarpsinniga filosofer. Och där gick han och gjorde inget annat än räkna på kommande vinst på sina handelsvaror som han mottog i kamelkaravaner från Östern. 

I en annan dröm hörde jag ett märkligt ord som visade sig vara arabiska för "tvål" - ett nytt spår av samma liv? Att komma i hamn med hela kamelkaravanen och handelsvarorna och vid ankomsten äntligen få unna sig ett bad med vatten och tvål, det måste ha varit himmelriket för de handlare som tjänade mig i den tidens "nätverk". Det skulle inte förvåna mig det minsta om min nuvarande arbetsgivare var en av dessa kamelförare och Ödet vill att jag nu tjänar under honom. Det går jag nu inte med på, utan bygger honom enkla datasystem för att underlätta hans egen, brutalt obegåvade orderhantering.

Jag har mött flera människor som ingick i det nätverk som transporterade varor till Marocko och där jag tog över som exportör till rika men vidriga barbarer i ett obildat och förmörkat Europa. Där satt de i sina slott och och sökte övertrumfa varandra genom innehav av exotiska ting. Dessa bekanta i nuet (som jag identifierade i ytterligare en dröm som pekade i riktning mot samma liv) var alla i detta liv sovande själar, extrema materialister. De hade sökt sig till IT-sektorn i detta liv, för det är dit outvecklade människor som inte platsat i banksfären söker sig. 

Dåliga val av livsåskådning kan sitta fast tusen år i själen vilket dagens svenska moderater kommer att börja förstå, inte i det här livet men om några hundra år...

Man kan notera att Platon är den första (mig veterligen) som beskriver själen som bevingad men att den tappar vingarna i syndafallet. I den hinduiska astrologin liknas de tre kvaliteterna Sattva, Rajas och Tamas vid tre våningar i universum, eller kanske tre koncentriska cirklar. I den ljusa inre kretsen färdas själen med rätt orientering, mot sitt eget centrum i vilken den mystiska "gud" Platon talar om vistas. I cirkeln utanför drabbas själarna av passionen (Rajas) eller tvehågsenheten, vilket bara är möjligt genom att det finns ett "yttre mörker" som börjar attrahera dem, dårskapens eller Mörkrets kvalitet (Tamas). 

Låt oss nu titta på den privilegierade inre kretsen, de medvetna och medvetenhetssökande själarna som trots att de är i denna världen följer sin inre gud (sitt logos eller sin noetiska gnista). Tecknen är merkuriska Tvillingarna, merkuriska Jungfrun, jupiteriska Skytten och jupiteriska Fiskarna. Flitig läsare bör haja till här. Jupiter motsvarar grekernas högste gud Zeus och Skyttens nionde hus kallades av grekerna "Gudens tempel". Opposit Skytten och nionde hittar vi budbäraren eller ängeln Merkurius och hans tecken Tvillingarna i det tredje huset för kommunikation. Den här axeln är perfekt. Själen och Guden är på sätt och vis en och densamma. 

Men "ingen kedja är starkare än dess svagaste länk" och när samma par bildar den negativt polariserade axeln (Vatten och Jord) då är det i synnerhet det tecken som tycks sakna dualiteten som är så typisk för en själ som vet att den är ett "både-och", både en gudomlighet och blott en partikel i något större. Det är Jungfrun som till skillnad från Tvillingarna, Bågspännaren och de två Fiskarna saknar synliga tecken på någon dualitet. Om man inte särskiljer ungmön från det knippe sädesax hon just skördat i standardikonografin. 

(Men ska attributen räknas in, är Skytten trefaldig, djurkropp, mänsklig överkropp och så pilbågen som antyder den frigörande syntes, ett Tredje, som väntar bortom dess nuvarande dubbelhet, dess märkliga mix av ren animalitet och nobel mänsklighet. Och Tvillingarna bär i Indien på varsitt musikinstrument, så vi får nog nöja oss med att alla utom Jungfrun via sina kroppar tecknar det duala.)

Nätet är idag fyllt av bildmaterial och att det är Jungfrun som här den sattviska skarans svaga länk förstår man inte minst av alla de tråkiga attribut indisk astrologi hopat på tecknet. Men när jag fick syn på en flitigt förekommande illustration av Jungfrun från någon europeisk stjärnatlas (från 1700- eller 1800-talet att döma av de snirkliga bokstäverna), då förstod jag med ens att här fanns det i Europa vid den tiden ännu begåvade människor som förstod Platon och att själen tappar sina vingar i Jungfruns tecken! 

Och detta är varför jag i flera år predikat att ondskan kommer från denna plats i zodiaken, ondskan att vilja tjäna pengar på allt och alla. Insikten har gradvis kommit genom att t.ex. utvikningsflickor i Playboy visat en topp med Solen i vinstjaktens Jungfru, att främlingshatare visar en topp med Månen i urskillningens eller diskrimineringens Jungfru. Det är här själen börjar göra åtskillnad på folk och fä och direkt straffas genom att förlora sin flygförmåga!


Ett annat sätt att se på saken är att Sattva Guna (livet i Ljuset) representerar de paradisiska världarna (med livsförlopp långt längre än människornas men ändå inte eviga - tänk supersmarta utomjordingar - "halvgudar" - som invånare i de sattviska världarna). I den eviga intellektsvärlden bortom universum, existerar ett Centrum, en okänd gud i mitten och runtomkring "fyra levande väsen". 

Dessa är de fyra elementen med det icke-manifesta elementet Eter i centrum (Eter är förutsättningen för de andra i det manifesta kosmos). Ondskans element JORD existerar således även i "Himmelen" bortom de fysiska himlarna, men nu som "begreppslig Jord" i Guds medvetande, och det är här kortslutningen och syndafallet inträffar. I Jungfruns stjärnbild sägs nyckelstjärnan Spica vara den ensamma, svaga och sårbara. Här sker "fallet" och vingarna går förlorade när Jungfrun landar på plattmarken som en jordens brukare.

Platon hävdade att det var mycket svårt för en fallen själ att få flygförmågan (vingarna) tillbaka. Se bara på de vrak till ideologer som spottar ur sig gift i högerns alla tidningar! Vinst och egenintresse dagen lång! Men det är inte omöjligt, för Merkurius, Jungfruns härskare, bildar alltjämt en dualitet med Fiskarnas tecken vari Gud (Zeus) nu iklätt sig den fattiga människans roll, rollen av ett samhällets olycksbarn. Luktar det här kristendom, och att "se Jesus i uteliggaren", stämmer det säkert. Men det sanningar som är äldre än kristendomen och som kommer att överleva dess död. När alla dagens vinstjägare plågas i helvetet kommer solsystemet alltjämt att rotera utifrån samma moraliska naturlagar som de alltid gjort.


Notering om horoskopets härskare

SvD publicerar sin uppmaning att tänka på lyckade entreprenörer då Skyttens tecken stiger i öster. Detta är nu inget fullt klartecken, Jupiter klassas bara som en verksamt neutral kraft med Skytten i öster. Visserligen ligger Jupiter i det ständigt assimilerande Vattentecknet Kräftan - den tärande som oavbrutet behöver arbete för att inte naturen ska bryta samma och dödens Skorpion träda in på arenan. Men nu befinner sig underligt nog Jupiter i en typisk "näringslivsposition" just i dödens onda åttonde sektor.

Bakom SvD:s hojtande anas desperation. För den dumma massan behöver man ständigt leta upp "månadens smak" bland de strävsamma. Det är ett sjaskigt tilltag på samma sätt som Aftonbladet tills tidningen går under kommer att fortsätta plocka fram enskilda livsöden att förfasa sig över eller känna medlidande inför. SvD har börjat prata populism, tidningen har inga bildade läsare kvar! Åtta år med regeringen Reinfeldt spikade den nya borgerliga dumheten, viftande med McDonalds-flaggor och plattskärmar med triviala Hollywood-filmer som alla predikar marknadsliberalism. Snacka om ett land som bedriver hjärntvättning nonstop i fruktan att bli stående utan allierade och ensam med sin fobiska fruktan för att bara vara. Krig och blodsutgjutelse är det landets hela nerv. 

Det är därför vi har en generation svenska idioter som lärt sig konstruera dataspel och krigssimulatorer. Det finns en del som vill att vi ska tänka i dessa förlegade kategorier. Det finns sådana som i krigsindustrins namn inte ens kan säga rakt ut att Saudiarabien är en diktatur. Det var ögonblicket när Löfven besannade alla den här bloggens farhågor om en Rovkapitalismens lille dräng.

Horoskopets åttondehusfängslade Jupiter är i princip en "lam anka" eller vad de politiska kommentatorerna nu kallar en politiker som förlorat alla hållhakar på alla och inget kan göra. Det är uppenbarligen en upplevd brist på stor framgång som motiverar "tävlingen".

Entprenörskap i SvD:s mening är att kasta sig in i allas krig mot alla. Tidningen menar att marknaden är den spelplan mänskligheten har att förhålla sig, fast det bara är högerns mediedominans som skapar en sådan censur att inga andra kommande världsmodeller ens dryftas. Det är därför av intresse att se hur den lilla illgärningsmannen Mars beter sig i horoskopet. När expansionens Skytten stiger blir Mars en välgörare. 

Den som vill expandera måste i allmänhet kriga och erövra. Inte otippat blir därför jämviktens och nolltillväxtens paradigm - Venus - en "ond aktör" för Skytten! Nu vill det sig inte bättre än att båda dessa två minglar det onda tredje huset för kommunikation eller kommunikéer (från härskarna). Och se här! Åtminstone ett protesterande blogginlägg som, likt alla andra bloggar utfrusna från medierna i deras önskan om att själva helt få kontrollera sina läsares tankar, menar att kärlekens Venus är världens enda framtid. 

(Inte ens vänstertidningen ETC hade en tanke på att riskera sin lönsamhetsbaserade affärsmodell genom att i ett slag för demokratin bygga in det blogglänksystem högerpressen inklusive Aftonbladet stängde ner i god tid inför valet 2014). 

Affärsmännen som talar om sitt systems "kreativa destruktion" har inte förstått att de enbart talar om destruktion - de är Djävulens verktyg i det spel som leder fram till att mänskligheten hittar nya sätt att förhålla sig till sina - kosmiskt givna - förutsättningar som art.

7 kommentarer:

 1. Nassim Haramein, lägg namnet på minnet. Antingen är han något stort på spåren...eller en underhållande & listig charlatan.

  Sfärernas Harmoni/Naturens Väsen/Det Gudomliga kan man säga är det han utforskar och det konkret matematiska skarpa där man börjar inse varför frimurare har passare & linjal i sin logo.

  Varsågod, lite spänning bjuder jag dig här som i mycket kuggar in i ditt utforskande.......

  https://www.youtube.com/watch?v=BGGvwkrDZNA

  SvaraRadera
 2. Ed Leedskalnin kom på hur det som Nassim Haramein berättar om fungerar i ett ständigt rörligt universum. Ingenting är statiskt, frimureriet har hållit denna kunskap från det forntida Egypten för sej själva. Kanske med rätta, med tanke på hur människan har en förmåga att skapa vapen som förstör.
  Mera att botanisera i https://www.youtube.com/watch?v=3ZDJ9sOQm8E

  SvaraRadera
 3. Och pluto som är utanför matrixen

  SvaraRadera
 4. Haramein talar om "equilibrium" och "eight octahedrons".

  E+Q+U+I+L+I+B+R+I+U+M

  5+8+3+9+3+9+2+9+9+3+4

  = 64 (8x8)

  Holy reverse polarity, Batman!

  Haramein har Solen och Merkurius i Skorpionen, deras disponent Mars fallen i Kräftan, marsdisponenten Månen i Lejonet, måndisponenten Solen alltså i Skorpionen. Med andra ord en tamasisk/rajasisk och sensationalistisk Eld-Vattenrundgång.

  Venus i Vågen, Jupiter i Vattumannen, Saturnus i Stenbocken, Rahu i Kräftan. Noll Sattva, med reservation för den okända Asc. Venus och Jupiter attackerade av Saturnus respektive Mars långa aspekter.

  Bloggens sotdöd efter sex år. Det passar ju bra då den skrivits från Saturnus, den sjätte planeten från solen, med hexagonalt slukhål. Vulcanus sotdöd kommer snart från Helvetet (där iskyla råder).

  Kör på till den 20 mars, Siwert. . . .

  Kan man koppla Jungfruns förlust av sina vingar till Hades bortrövande av Persefone (Jungfrun)?

  "Red Bull ger dig vingar"

  Bolaget med denna lögnaktiga slogan skapades av österrikaren och mångmiljardären Dietrich Mateschitz (1944-05-20), med Solen i sjunde graden Oxen (fyra grader från Algol). Oxen som dödsrikets port och Red Bulls logo med två djävulsröda tjurar framför en gul solskiva:

  http://theopenscroll.blogspot.se/2011/07/part-40-see-its-i-of-horus-red-bull.html

  Mateschitz har Månen, Merkurius och Venus i Väduren. Disponenten Mars befinner sig fallen i Kräftan tillsammans med Jupitar och Rahu. Saturnus i Tvillingarna.

  Det var lite spridda skurar. Jag måste lämna datorn nu och kommer inte längre än så.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska försöka sätta mig in i alla dessa associativa länkar och tips. Red Bull-grejen är riktigt rolig. Synd bara att konspirationsspanaren förstör en del genom att som så många andra sprida falska talesätt: "Confucius observed that, “Signs and symbols rule the world, not words nor laws." Jag har läst hans samlade skrifter (”Analekterna”) åtminstone tre gånger och den stora samhällsfilosofen nedlät sig sannerligen inte till något babbel om hemliga symboler! Äkta är istället talesättet där Konfucius hutar åt lärjungarna för deras distraherade frågor. "Ni vet inte ens vad livet innebär och ändå understår ni er att ställa frågor om det bortom döden." Eller något i den stilen. Men själva Red Bull-prylen var mitt i prick. Orala Oxen och allt det där.

   Det finns flera tecken hos Plotinus tankar om själen som kan kopplas till tanken att det är Jungfrun som bryter den magiska inre cirkeln och öppnar för syndafallet ”utåt” i det ”yttre mörkret” (materialismen) eller ”inåt” (om man ser kosmos som inneslutet av Världssjälen och teoretiskt varje själ). Om och om igen förklarar Plotinus fallet bero på att vissa själar sökte följa efter sina tankekreationer och umgås närmare med dem. Detta låter exakt som Jungfrun som arbetar för sina händers skörd. Det är orienteringen mot det Onda elementet - Jord som spräcker den himmelska enheten (endräktens Venus faller i Jungfrun) - och leder till att själen vaknar upp "vinglös" och jordbunden.

   Men varför kallas då Merkurius "upphöjd" i Jungfrun. Den biten har jag inte klurat ut, men det är mycket möjligt att det kan bli en liten bok till i framtiden. Den lilla tid jag numera har för bloggen kommer att användas till ett nytt bokmanus. (Den första var som väntat en säljkatastrof - ingen köper en okänd bok av en okänd författare och där det inte ens finns några positiva recensioner. Ett moment 22. Nästa bok ska inte vara ett smörgårdsbord utan mer ”topical”.)

   Radera
 5. Har du funderat på om du inte valt din svälttillvaro för att leva asketisk prästerligt i denna livstid för att återkalibrera dig. Fredrik genomförde blott nödvändiga administrativa åtgärder i helheten för att detta skulle kunna förverkligas.
  Likaså bevisade den moderata regeringen att invandring inte ger tillväxt eftersom BNP hackat sedan 2007. Men man visade även att det inte nödvändigtvis blir sämre, om det inte blir bättre. En platå, är en platå. En orienteringsfas efter 40 år av riktning.
  Likväl har människors känselspröt för att skilja sanning från lögner, eller egentliga budskap i dimmor av ord förhoppningsvis skärpts.
  Som Havsörnen insinuerar - mer teknologisk förmåga inom ramen för ett ofullbordat och omoget själsligt liv leder rätt ner utför.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du läser inlägget en gång till är det exakt det jag själv säger. Men karma är ett alltför enkelt ord att slänga runt. Ett människoliv kan innehålla många tidigare liv som bearbetas, antingen samtidigt eller också i distinkta perioder. Indisk astrologi tycks med sina dasha-cykler indikerar när man växlar in på nya "planetära perioder" vilka i sin tur kan tänkas vara bärare av distinkta tidigare liv...

   Jag tänker nu inte gå egna tidigare liv-upplevelser och diskutera hur de tycks relatera till varandra, det är spekulation i den högre skolan...

   Radera