Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 8 februari 2015

Fallet från gott till ont

Här är ett suggestivt utkast och kanske en aptitretare på den sista systematiska studien som är planerad förrän bloggen mer eller mindre lägger ner på sin sexårsdag den 21 mars. 

Talesättet: "anden sover i mineralen, andas i växtligheten, drömmer i djuret och vaknar i människan" kallas på nätets många nyandliga sumpmarker för en gammal druidisk sanning. Sanningen är att inte ett ord av druidernas religion finns bevarad.  Var man inte dum i huvudet till att börja med, blir man det efter att okritiskt ha promenerat runt på webben en tid... Trots att den här författaren inte uppger någon källa, låter "orientalisk bakgrund" som en mycket bättre härkomst. Jag har tidigare häpnat över hur mycket smörja som skräpsajter på nätet lägger i den kinesiska tänkaren Konfucius mun. 

Där jag bor finns en butik som klistrat upp följande trams i skyltfönstret: "Allting har sin skönhet men en del är vackrare än annat. /kinesiskt ordspråk av Konfucius". Vilken rappakalja! Skulle en av Kinas vassaste tänkare ha släppt ur sig sådant svagsint trams? Konfucius aformismer är i själva så komplicerat förtätade att jag knappt fattar ett dugg, och jag betraktar mig ändå som normalbegåvad. Så här går det i en värld där de rika inte vill att övriga befolkningen ska utbilda sig just mer än att de klarar att göra vad de nu har i sin arbetsbeskrivning att utföra!

Talesättet med andens gradvisa uppvaknande skulle kanske kunna appliceras på de fyra elementen, betraktade som egna livsformer. Antikens tänkare var f.o.m. Platon (300-talet fvt) eniga om att Eld var det mest obundna och gudomliga och Jord - det förkrympande och konkretiserande. Jordelementet representerade det största avfallet från den gudomliga, högre verkligheten. Jord gränsar mot den rena materian, prima materia, vilken i allmänhet jämställdes med den ontologiska Ondskan. (Sedan debatterades huruvida Ondska bara var frånvaron av rationalitet eller en aktiv kraft i egen rätt.)

Jord motsvarar således perfekt "sömnen i mineralriket" vilket i sin tur förklarar särskilt de egyptiska gnostikernas hånfulla utfall mot antikens materialister - de var bara hyliker, fäste inte ens något avseende vid människans själ eller psyke. Och de var än mindre pneumatiker - drivna av anden.

Bloggen har kopplat Vattenelementet växtriket eller den Vegetativa Själen och när talesättet menar att växterna andas, så är det förstås inte vanlig luft som åsyftas utan prana eller "solvindar" - ett kuriöst koncept som motsvarar Naturens dolda andning av "livsluft".

Eftersom inte minst den antika romerska astrologen Manilius pekade ut de tre Lufttecknen som människans egen domän eller rike (där uppvaknandet sker), återstår bara kopplingen av djurriket och Eldelementet. Djuren är således bara i besittning av ett drömliknande medvetande, och det är lika väl att säga det direkt: merparten av alla människor har ännu inte gått in i Människans värld. De är djur som i varierande grad förvärvat förmågan att tala och planera. De fyra elementen är nästan alltid abstraktioner eller idealiseringar då de blandas samman på alla möjliga sätt - vilket en handfull horoskop demonstrerar.

Eftersom jag inte sett talesättet om "anden som sover i mineralen" på sitt originalspråk kan jag bara spekulera om vad slags "ande" det handlar om. Det är rimligen bl.a. platonismens NOUS eller det gudomliga medvetandet som först Adam och Eva - "gjorda till Guds avbilder" (gr: eidos/pl. eide). Det vill säga människan är en sinnlig avbild av den form eller förlaga som förblir i evigheten då själarna störtar sig ner för att i Världssjälens nedersta regioner återskapa Idévärlden (formernas värld) på ett lägre verklighetsplan, i tid och rum. 

En del, som artisten Madonna eller den här bloggaren föddes utan en enda av de sju klassiska planeterna i Jordelementet, men är naturligtvis ändå förkroppsligade via ascendenten eller sanskritbegreppet ahamkara, "skapare av icke-jaget" - det människor upplever som sitt ego-kroppsliga komplex. (Från denna skrämmande låga medvetandenivå där kroppars åtskildhet i rummet resonerar hela västcivilisationen och kan därför producera rena dumheter som "konkurrens" och "allas krig mot alla".) Och ja, det kan bloggaren medge, hans kroppsmedvetenhet genom livet har varit närmast obefintlig. Horoskopets betoning på Luftelementet skulle spefullt kunna kallas ett "air head" av förråad sällar utan högre sensibiliteter.

I Luftelements värld existerar inte spatiala mått och numeriska uppräkningar betyder ingenting. Räkneförmåga ligger på en lägre verklighetsnivå än den andliga värld Luftelementet tecknar. Mängder av själar kan ockupera precis samma ställe i andevärlden. Själv hade jag en memorabel vakensyn för cirka tio år sedan då en klump av fem brinnande och nästan sammansmälta huvuden uppenbarade sig i en väninnas bostad. Dessa föreföll vara själar på väg att förlora sin individualitet som med en röst bad mig framföra till lägenhetsägarinnan att hon skulle "lita på sitt huvud". (Ja, identitetssvagheten var akut hos henne! Hon fladdrade som en hoppjerka mellan lesbianism och heterosexualitet.)

Det är också Platons formlära piratkopieringsdebaclet handlade om. Materialisterna, som ville ha ut ersättning för varje digitalt exemplar, fick mothugg av retliga tjuvar som hävdade att en digital kopia inte kunde jämföras med en fysisk dvd-skiva i ask. Originalet försvann ju inte bara för att produkten tjuvkopierades. Detta var att använda Platons formlära i ond tro. De var tjuvar i denna världen även om det filosofisk-platonska argumentet i sig var korrekt.  

Så... på lediga stunder ska jag försöka gå igenom de 665 kriminella horoskop från den datasamling om drygt 8500 kartor.

Bloggens sista uppdrag blir att fråga sig om de TEORETISKA resonemangen om planeten och dess planetära disponent verkligen också märks i praktiken. Indisk astrologi lär ju ut att planetens disponent t.o.m. är viktigare än t.ex. "Solen i Kräftan" - om inte Kräftans härskare Månen som Solens disponent kan ge stöd åt den handlingskraftiga Solen, då har vi problem. Tanken om att vissa element skaver mot varandra, tog jag från den brittiske astrologen Charles Carter som uppenbart läst de gamla klassiska texterna och var väl medveten om t.ex. Eldens "nobless" och den "basala" karaktären hos Jordelementet.

I en extrem grupp som 665 brottsdömda (ett statistiskt ganska stabilt underlag) borde därför fallet från Det Goda till Det Onda (eller i Ondskans grannskap) återspeglas. Minns t.ex. bloggens tes om "andens brutalisering" när Eld möter sin absoluta motpol Jord. Eller, "dissociationen" eller allmän slirighet när mentaliserande Luft förs samman med den Vegetativa Själens instinkt. Stämmer detta? 

Följande är bara några tänkbara utfall om man tar disponenten som den hemliga riktningsangivaren:

 • Eld disponerad från Eld - 100% Positivitet, Det Goda
 • Eld disp Luft - kreativ tanke, visionär framställning, klärvoajans?
 • Eld disp Vatten - brinnande överlevnadsinstinkt
 • Eld disp Jord - instrumentalisering, reklammän, helvetet
 • Luft disp Eld - klärvoajans, klarsyn + förmågan att begripliggöra
 • Luft disp Luft - 100% andevärld
 • Luft disp Vatten - instinkten rationaliseras (för det goda eller det onda)
 • Luft disp Jord - rationalitet begränsad till det objektivt givna
 • Vatten disp Eld - passionerade eldsjälar, agitatorer!
 • Vatten disp Luft - sluga känslomanipulatörer (jfr Fredrik Reinfeldt karta)
 • Vatten disp Vatten - 100% Natur
 • Vatten disp Jord - Vatten "verktyg" för det som söker konkretion/förtingligande
   
 • Jord disp Eld - den frånvarande guden, 100% pragmatism
 • Jord disp Luft - ateism, rationellt tänkande kring det materiella
 • Jord disp Vatten - den osedda Naturens uppfyllelse i förkroppsligandet
 • Jord disp Jord - 100% Negativitet, Ondskan - ett passivt verktyg för andra, objekt för sig själv (objektifieringen) och behovet av att ta selfies för att få någon feedback - själen sover i mineralen

Obs. Det går att tänka ut mängder av generella dispositioner. Det här var bara några idéer som poppade upp i huvudet automatiskt eller efter korta överväganden. Klärvoajans t.ex. - måste disponenten vara kognitiv ELD och sedan svepa in det sedda i en kropp av Luft, ett koncept, en form eller ett ord? Eller kan man tänka sig att disponenten i Luft befinner sig i andevärlden och minglar med (för människorna osynliga) andliga Former vilka sedan den kognitiva ELDEN visualiserar för andra som behöver denna "vision"?

När man kommer ner till Platons "jordatomer" vars geometri inte stämmer med de övriga solida kropparnas, är man hänvisad åt de fem sinnenas värld. Man tittar på ting och räknar på sina fem fingrar. Själen har valt denna världen istället för det grekerna kallade den Rationella Själen. Denna högre region har dagens rika företagare snott åt sig och försöker stänga mänskligheten ute från. Folk ska jobba och producera och konsumera. De ska inte själva kunna tänka ut produkter marknaden vill ha betalt för. Det är därför de korkade svenska nättidningarna behövde flera år för att fatta att bloggosfären var ett hot mot läsarnas betalvilja. Om en massa bloggare satt och skrev lika bra artiklar gratis och tidningarna skyltade med denna alternativa gratisläsning, hur dum är man inte då? 

Jag tillbringade några korta år inom dataprogrammeringens värld. Idag har min generation stängt ute nästa generation genom att bygga gränssnitt runt det språk varmed man bygger slutanvändarens gränssnitt. På så sätt har man skapat en ny generation av slavar som bara får lära sig ett mellanskikt i webbtillverkningen. Den inre kretsen hakar på de rika direktörernas löneutveckling och låser nästa generation i en (relativ) låglönesektor och tillgängliggör enbart ett subset av programspråken. 

Redan för 15 år sedan, har den sideriska zodiaken avslöjat, var det i huvudsak Jord- och Vatten-horoskop som jobbade med dataprogrammering. Redan då såg man vilka löneslavarna var. Nu som då tycks chefspositioner vikta åt onda människor som fötts under Eld och Luft men som bara tänkt sig kapitalisera på sin kreativitet för egen del utan en tanke på att dela ut den gudomliga elden till människorna. 

I engelsk facklitteratur kunde man förr ofta se ordet "empowerment", att bemyndiga människorna som Prometheus gjorde när han gav dem gudarnas eld. Men idag söker de styrande tvärtom skära ner människornas handlingsutrymme och ger dem pseudo-val som inte spelar någon som helst roll. Välja el-leverantör när det ändå råder en förbannad kartellbildning inom snart varje bransch i Sverige? Kom igen! 

Ondskan regerar tveklöst genom Jord-elementet där Satan visar i örat att det är viktigt att vara "kroppsligt" särskild från t.ex. underklassen, invandrare med konstig hudfärg. Ondskan får enklast fäste i dem som redan fallit ner till Jord-elementets primitiva värld av enbart sinnesintryck och småaktigt räknande på "vinst och förlust". Om denna råtthjärnans orientering häcklade tydligen Henrik Schyffert med stor turbulens i de sociala medierna invandringshatarnas fixering vid Jord/Vatten-axeln Jungfrun/Fiskarna. (Se Schyfferts horoskop - en skicklig dramatikers karta!)

Denna axel handlar i princip enbart om kredit och debet. I ett äldre inlägg (om Fredrik Reinfeldt) provade jag att se ascendenten som en utgångspunkt och betrakta hus 2 och hus 12 som kredit och debet respektive, återigen Jord och Vatten och dessutom med fördelen att hus 2 står för ägande/pengar (eller kredit=fordringar?) medan 12e har den klassiska innebörden av "debet" eller utgifter, försakelser eller utgifter - det tolfte huset dränerar ascendenten (och därav kanske den antika tanken om att här bor en "olyckans daimon"). Astrologin är så generös att man kan hämta rationellt grundad information på flera sätt - förutsätt att man själv äger sagda rationalitet.

8 kommentarer:

 1. Hur ställer du dig till de som anser att mineraler är medvetna och kan kommunicera? Att halvädelstenar har olika energivibrationer och egenskaper som man kan används sig av (t ex i chakrahealing) är väl en urgammal tanke?

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bZ9nLV33ET4


  Ska bli intressant att se resultaten av din aviserade undersökning. Du nämner din närmast obefintliga kroppsmedvetenhet. Havsörnen har den motsatta extremen kan jag säga. Om vi ser efter så har jag har Asc - Vatten disp Jord, Månen - Eld disp Jord, Mars - Jord disp Luft, Saturnus - Jord disp Eld. Resten, inklusive Rahu, är dock Eld/Eld, Eld/Luft och Luft/Eld.

  Nu kommer den intressanta observationen. En bekant till mig har nedanstående:

  Asc - Luft disp Jord - rationalitet begränsad till det objektivt givna
  Solen - Jord disp Jord - 100% Negativitet, Ondskan - ett passivt verktyg för andra
  Månen - Eld disp Vatten - brinnande överlevnadsinstinkt
  Merkurius - Jord disp Jord - 100% Negativitet, Ondskan - ett passivt verktyg för andra
  Venus - Jord disp Jord - 100% Negativitet, Ondskan - ett passivt verktyg för andra
  Mars - Jord disp Jord - 100% Negativitet, Ondskan - ett passivt verktyg för andra
  Jupiter - Vatten disp Jord - Vatten "verktyg" för det som söker konkretion/förtingligande
  Saturnus - Jord disp Jord - 100% Negativitet, Ondskan - ett passivt verktyg för andra
  Rahu - Jord disp Jord - 100% Negativitet, Ondskan - ett passivt verktyg för andra

  Den enda placeringen i Eld (Månen) ockuperar Skyttens sista och döende grad.

  Han är helt ointresserad av kroppsträning, kläder o dyl. och är på så sätt inte materialistisk. Däremot har han hela sitt liv haft stora problem med det som kallas psychic attacks, från negativa entiteter som tydligen finns i astralvärlden. 40+, högskoleutbildad inom humaniora, men har hittills aldrig fått fast anställning, utan gått mellan praktikplatser, arbetslöshet och tillfälliga anställningar. Han är beläst inom mystik och ockultism, men blev uppmanad att sluta med praktiserandet av detta, då det inte skyddar mot utan förstärker de onda skräpväsen som redan ockuperat auran.

  Är personer med mycket Jord lättare offer för icke-jordiska men NEGATIVA väsen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet faktiskt inte. Romaren Plotinus förkastade på det hela taget astrologin men han debatterade bland annat mot stoiker som vid den tiden (200-talet) menade att den återfödda själen bar på flera olika subtila kroppar vilka motsvarade själens nedstigande genom de sju planetkretsarna.

   Utöver denna mängd med kroppar inuti kroppen kan man också anta att den fängslade själen också "kanaliserar" de själar som tillhör de fyra elementen (och som genom historien tänkts kunna producera sina egna manifestationer, t.ex. salamandern (Eld)).

   Eftersom den inneboende levandevarelsen kan summeras som ren medvetenhet och vilja kan man visst tänka sig att själens intention zoomar in i mineralriket och där upplever något. När jag var 6 eller möjligen 7 år hade jag en upplevelse med en gråsten invid vägen som jag av någon anledning återvänt till flera gånger. Jag satt och tittade på den och kunde plötsligt se "under" den grå ytan. Därunder uppfattade jag en milt honungsgult sken och jag upplevde att detta var någon slags närvaro.

   Christian de Quincey , journalist som omskolade sig till filosof, skrev EN ruskigt bra första bok (Radical Nature) där han hävdade att medvetandet "goes all the way down" - gammal hederlig Platon med andra ord. Formerna penetrerar mörkret ända fram till det Totala Mörkret börjar. Mineralriket utmärker sig ju just av mycket enkla geometrier och skulle i den meningen motsvara ett ytterligt rudimentärt medvetande (En eidos/Idé/Form är ett medvetande!)

   När jag såg bekantens digra lista av att hållas fast av så mycket Jord, slog det mig att en lindrigare beskrivning är Objektifiering. Människor idag kan inte uppleva sig från insidan utan måste ta selfies eller se sig i externa representationer för att få någon som helst feedback. Detta är själslig död!

   Vetenskapsfilosofen och rymdflygsingenjören Wolfgang Smith (nämnd under en period på bloggen) menade att kvantfysiken har uppenbarat Djävulen. Det är i denna Heisenbergska "halv-värld" där materia både finns och inte finns som man kan söka "Satans legioner". Detta skulle kunna tyda på att Jordelementet står närmare "Hin håle" än något av de andra elementen! :-) Och är det inte just det stjärnan Algol i Oxen skulle kunna sägas beteckna? Men jag vet faktiskt inte. Det finns säkert massvis av bloggar ute i världen som redan löst alla dessa spörsmål. Jag är mer road av att forska och fundera själv (och uppfinna hjulet på nytt) än att bara sitta och sträckläsa webben och få en komplett kosmologi att bara svälja.

   Radera
  2. Tack för uttömmande svar, som alltid. X har Venus och Saturnus på Oxens sjätte grad. Alltså tre grader från Algol.

   Radera
  3. Som starkt jordbetonad känner jag att jag måste ge mig in i diskussionen här.. och det är ett intressant ämne det där om vem som blir synsk eller ej.

   Själv är jag, precis som Madicken, inte mer synsk än en gris. Och att personer med mycket jord skulle ha lättare för att falla offer för negativa andeväsen tror jag inte på. Inte ens om de har något nära Algol, vilket jag som bekant själv har. Jag hörde en gång på radio en kvinna som ända sedan barndomen hade sett döda människor, och för henne var det helt naturligt och inget skrämmande, men hon lärde sig sen att inte prata med andra om det för de kunde bli rädda och hon anses konstig. Hon var född 29/5 1956, alltså sol/måne/merkurius i oxen och venus i tvillingarna. Saturnus (opposit Algol) och Mars angriper båda två stelliet i oxen, så inte kul horoskop alltså, men inga problem med onda andar. Så har jag min fd arbetskamrat, som jag nämnt förr, dubbeljungfru med merkurius, venus och Saturnus i Vågen (27/9 1954) Besök av döda anhöriga/vänner, och han pratade ju så öppet om det så jag tror knappast han hade problem med ovälkomna besök.
   Och kända och erfarna medier verkar ju kunna ha alla möjliga horoskopkonstellationer, så det verkar inte finnas någon "synskhetens signatur" i astrologin.
   Ibland hör man på det okända mediet säga att någon som besväras av spökerier är "för öppen" och att den måste lära sig "stänga ner", för annars drar den till sig oönskade andeväsen. Det skulle vara intressant att veta när de är födda, om det finns någon gemensam nämnare. Det man tänker på är ju identitetslösa fiskarna.... och mycket vatten öht. Men det vet man ju som sagt inte.

   Radera
 2. "att personer med mycket jord skulle ha lättare för att falla offer för negativa andeväsen tror jag inte på." "Se de döda..."
  -Men varför kallas de då för "jordbundna andar" i folkliga program om det övernaturliga?

  Jag är medveten om Heisenbergs osäkerhetsteori flyger under radarn i ett sådant här spörsmål, hur ofta händer det att anhängare av det övernaturliga samtidigt har ett intresse för kvantfysikens konturer?

  Men om man ser JORD som en metafor för den sorts människa som konkretiserar för att kunna förstå, en människa som VILL ha ner verkligheten till det rörbara - spöken som slamrar i dörrar och ljudligt går på trägolv - då är det i Heisenbergs "halv-värld" av subatomiska partiklar vi ska söka. Här bor Djävulen själv och hans legioner av småkryp. Jord har åtskilligt med de dödas värld att göra och denna potentiella värld "tonar in" i det man normalt kallar den fysiska världen. Se antikens märkliga benämning på 2a huset - idag ett hus för solida människor som älskar att ÄGA på ett konkret och materiellt sett: 2a som en dörr till Dödsriket, ett "skuggrike" som påminner en del om Heisenbergs dolda värld varur vår verklighet springer.

  Det är påfallande att hellenismen satte Hades Port vid Oxen medan motsatta Skorpionen INTE är döden som tillstånd utan "dödens inträde". Eftersom husen verkar hämta idéer från solens lopp över himmelen under ett dygn handlar inget av dem om något på "andra sidan". Vid Dödsrikets port och Skorpionen som den livsdugliga organismens "korruption" och slutliga "tippande över kanten" är dessa två hus alltjämt relaterade till denna världs stationer. (Ur det världsliga husperspektivet är det ju sjunde huset och solnedgången som indikerar dödsögonblicket, så åttonde handlar rimligen om en degeneration eller dekompostering som står opposit mot tanken på Hades port.

  Längsmed den "sataniska axeln" bryts de levande varelserna ner men detta är i grund och botten en Jord/Vatten-axel. Synske Edgar Cayce kanske hade något liknande i sitt undermedvetna – han sade att det är noll grader Vågen som är själens väg ut ur det här övergripande kosmiska systemet. Ja, han nämnde inte zodiaken utan stjärnan Arcturus. Den kan väl sägas vara starten på Vågens tecken. (Obs. Cayce literaliserar kosmos!)

  Sjunde huset och solnedgångens "död" kan lämpligen ses som stället där andesjälen - Solen - lämnar vår värld och – beroende på vad vågskålarna säger – går till himmelen eller går under horisonten, ner i Underjorden som förstås också tillhör Jord-elementet eftersom vi talar om jordbundna andar och inte de som gick upp i Ljuset. (Själen hade sin chans att gå upp i Ljuset tidigare under livsloppets "dag", nämligen efter tionde husets karriärhöjd, då själen efter fullbordad jordisk gärning uppmanas att studera religion och filosofi för att "dö från denna världen innan du dör kroppsligt". Att kristet bekänna sig till Jesus på dödsbädden (i hopp om räddning från sina synder, är en falsk lära med mindre själen i det ögonblicket verkligen öppnar sig för Kristus-medvetandet. Läppars bekännelser är inte tillräckligt. Själen borde ha ägnat många år att bygga ett "psykiskt fordon" i nionde huset.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS.

   När du anför någon som ”överlevt” Algol bortser du från den massiva negativitet som bor i Havsörnens exempel. Jag har aldrig sett maken till serie av uppenbara planeter som alla disponeras från den arketypiska Negativiteten (indierna kallar disponenten planetens ”själ” eller kanske underliggande platoniska Form. Jordplacering med disponenten i Jord blir så att säga som att säga att Underjorden träder upp och manifesterar sig direkt genom den uppenbara planeten).

   ”Synskhetens signatur” – Din Algol-Måne har dig i sitt våld när det här ämnet förs på tal. Men jag säger i inlägget att detta bara är några spontana tankar baserade på den antika spänningen mellan Eld (ljus, vision) och Jord (mörker, trevande efter en ledtråd och bara de fem yttre sinnena och den tillhörande världen att leda själen i jordmörkret). Se upp för literalismens snara som är påfallande för dem i Jord-elementet.

   Radera
  2. Första stycket i din första kommentar: När det gäller synsk förmåga pratar vi väl om levande människor och inte om döda? Jordbundna andars horoskop är ju lite svåra att diskutera... Dessutom: Alla döda som visar sig för dem som har förmågan är vad jag förstår inte så kallade jordbundna andar. Inte för att jag är någon expert, jag vet ju bara vad andra säger, men jordbundna andar är väl sk spöken som inte har fattat/accepterat att de är döda, medan även avlidna som gjort det, vid vissa tillfällen kan uppenbara sig. Huruvida de personer jag nämnde endast ser jordbundna andar eller även andra avlidna, det kan jag ju inte veta (och inte du heller).

   Andra stycket: Jag, till exempel! Och varför skulle det vara så otänkbart, det hänger ju på ett sätt ihop - båda handlar om gränslandet mellan det sinnliga och utomsinnliga, precis som du själv antyder i stycket efteråt.

   Sist i andra kommentaren: Jag tror du min algolmåne har DIG i sitt våld... du anför den rätt ofta... Jag vet att du själv inte skrev något i inlägget om "synskhetens signatur" - det var naturligtvis Havsörnens kommentar som föranledde mitt inhopp! Och just eftersom han berättade om sin bekant med så mycket jord som hade dessa problem med "andra sidan" så var det intressant för mig, och därför nämnde jag också min algolmåne, eftersom du nämnde Algol i ditt svar till Havsörnen.

   Radera
  3. Mina repliker till dig är korrekta. Jord-elementet, vilket jag beskriver, omfattar både ”jorden” (den kroppsliga manifestationen) och ”underjorden”, båda är platsen för partiellt döda själar. Det är bara en gradskillnad mellan fysiska människor och jordandar som inte vet att de är döda. Men Platons ordlek att kroppen (soma) är graven (sema) blir knappast lättare av att jag introducerar Hesienbergs ”halv-värld” av kvarkar där de osynliga men alltjämt till Jord bundna kan komma igenom. Ett veritabelt Sheol, ett vagt rike av skuggor (limbo?).

   *******

   För att uttrycka det enkelt och förtydliga: Här pågår samtidigt ett resonemang om generella principer och diskussion av enskilda fall. I synnerhet på den här bloggen måste man kunna bestämma textens Sitz im Leben. I sådana här turer kan subjektet skifta rapidsnabbt och ibland flera gånger i samma text!

   Havsörnen ger ett konkret exempel på en extrem negativ bindning och innan du kommer in påminner jag om att vi har Algol som generell platshållare för den djävulska identifikationen med det kroppsliga, det enskilda.

   Det skiftet av subjekt missar du, vilket märks av att du börjar anföra enskilda exempel där inte Satan i det konkreta tycks ha haft detta utfall. Du har påbörjat en helt annan diskussion som i sig vittnar om Jordelementets dragning till enskilda kroppar snarare än de bakomliggande principerna.

   Inför denna subjektsförvirring påminner jag vådan med ett sinne/Månen som siktas av Frestaren. Här är då ytterligare ett (harmlöst) exempel på hur Djävulen lurar individen till kategorisammanblandning - Satan älskar att bryta ner själarna och lura dem att se enbart till de enskilda kropparna (Frestaren lovar de svaga själarna hela världen).

   Intressant nog kan inte Satan se sig som ett begrepp - för då vore "han" fri från sitt bittra öde att själv vara fånge i den förkroppsligade enskildheten (Djävulen bor i detaljerna) och lura andra att stirra på det lilla, det materiella. Det är därför Satan illa dold i Svenskt Näringslivs horoskop så intensivt motsätter sig ämnet filosofi eftersom detta tränar individerna att se kategorierna. Och en upplyst arbetare är inte längre en följsam slav. Hela samtidens mentala slaveri bygger på att lura människor att tala om enskilda fall istället för att studera principer. Ja, jag har påmint om Månen/Algol flera gånger och det har i allmänhet handlat om sammanblandningen av principresonemang och enskilda fall.

   Det är således inte alls nödvändigt att uppleva ”astrala väsen” eller annat otyg, Den Lede jobbar inom det spektrum som också innehåller prosaisk materialism och villoläran om att vi är enskilda varelser. Den irrvägen kom när Jungfrun förlorade vingarna och led syndafallet – ett ämne i några inlägg nyligen. En själ fri från Satans snaror måste uppleva att den mer hör ihop med alla andra än skiljer sig från dem. (Hat/Kärlek-dikotomin). Algol i Oxen är själens första test. Att inte låta sig luras av de fem sinnenas vittnesbörd och den banala upplevelsen att vara en distinkt kropp och därmed en distinkt individ. Nästa test kommer i Jungfrun där individen på allvar tror sig vara skild från de övriga och odlar sitt utanförskap. Till sist i Jordelementet får Stenbocken för sig att den är världsalltets herre. Det är en bra utveckling, för i Stenbocken kommer den verkligt djupa existentiella smärta och tomhet som till sist leder själen till en omvändelse. Stenbockens herre Saturnus är bhava karaka för befrielsens (moksha) tolfte hus. Med döden om inte förr ska de som föll minnas vilka de är... (Övriga tre element har naturligtvis också motsvarigheter till Fallet)

   Radera