Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 15 februari 2015

Den logiska följdfrågan...

Den naturliga följdfrågan efter att i förra inlägget ha noterat en signifikant förhöjning av brottsdömda med sinnelagets Måne opponerad av den förråande illgärningsmannen Mars mellan två tecken av den välkänt rigida och attitydlåsta kvaliteten Tamas, blir förstås om den ledigare kvaliteten Sattva kommer att lysa med sin frånvaro i en grupp av 665 brottsdömda (en liten undergrupp av självspillingar ingår också och de hann naturligtvis inte dömas för sitt brott, men att de mördade - sig själva - torde vara rätt uppenbart).

Som kontrast till Lars Vilks (som förra inlägget i huvudsak handlade om) väljer jag den sattviska versionen av provokatörens positivt polariserade anspänning mellan psyke och krigare, dvs en Mars i Skytten som attackerar ett psyke i Tvillingarnas tecken.

Nu ska man minnas att analysen av Vilks utgick från en månascendent vilket leder till att Mars spelar rollen av verksam illgärningsman då Vattumannen äger första huset. Samma gäller för alla de enligt romaren Manilius (1a årh.) "genuint mänskliga" Lufttecknen då de stiger i öster. Mars är en skapare av splittring och fiendskap och passar således särskilt illa i det "program" som en själ som föds med en humanitär Luftascendent har tänkt sig för detta sitt aktuella jordeliv. (Se det här schemat.)

Jag har tidigare uttryckt tvivel om de tre kvaliteterna Sattva, Rajas och Tamas går att länka till moraliska egenskaper, trots att hinduismen kallar Sattva ljus godhet och Tamas mörker och dåraktig okunskap (och Rajas någon slags flängig mellankvalitet som pendlar mellan insikt och dumhet).

Men det här kvantitativa testet, vad det än utvisar, måste sägas väga tyngre än en handfull enskilda observationer och detta trots att det garanterat finns små avvikelser i datasetet. Att använda Månen i ett studium är inte optimalt eftersom teckenplaceringen i några fall inte är helt säker. Men bloggen har gjort en del fynd som envist kvarstått även sedan dataunderlaget vuxit och det får mig att ändå fästa en del tilltro till den här studien med hela 665 mätpunkter.

Tillräckligt med introduktion! Testet och resultatet är nog så lätt att genomföra och presentera:


Fem (5) kriminella visar sig ha Månen i Tvillingarna och Mars i Skytten, att jämföra med den enkla beräkningen (1/12) * (1/12) * antalet datapunkter, som skulle innebära ett 4,6 brottslingar med den här psykiska skadan från Mars. Den här bråkdelen av ett brottsdömt horoskop motsvarar hela 8% överrepresentation, dock inte statistiskt signifikant. Det tjänar dock som en påminnelse om hur lätt en felplacerad Måne kan förändra resultatet. 

Jag tar tillbaka det jag sade i förra inlägget, det var ett grumligt feltänk! Studerar man två parametrar (månplaceringen och marsplaceringen) borde man idealt också ha ett dubbelt så stort dataunderlag! De 665 motsvarar nu bara ett dataunderlag på dryga 300 och fastän bloggen finner att slumpvariationerna tycks begränsade med den mängden är fynden knappast "säkerställda".

Som jämförelse fanns den här Mån/Mars-oppositionen fyra (4) gånger i gruppen med 1000 slumpgenererade datum ("vemsomhelst"). Det vill säga, en underrepresentation på 13%, också inom ramen för en naturlig slumpvariation (vilket naturligtvis var förväntat).

För vad det nu är värt när så små skillnader pressas ner till ett "aningen/eller" tycks således Sattva guna - Godhetens kvalitet - åtminstone inte bidra till någon kriminell disposition trots att den lilla illgöraren och här också verksamma illgöraren angriper psyket/Månen. Brottsdömda och "vemsomhest" går inte att särskilja med den här astrologiska signaturen.

Nu kan man naturligtvis börja spekulera kring skillnaderna. Till skillnad från Vilks opposition där Månen disponerades av den Stora Illgöraren och Mars disponeras av Solen, som indierna har en milt negativ syn på (åtminstone i denna världen), så byggde det här inläggets test på en Måne som disponeras från en variabel eller t.o.m. milt gynnsam Merkurius. Och Mars i Skytten disponeras ju av Jupiter, astrologins Stora Välgörare. Är det i själva verket de bakomliggande "doldisarna" som avgör saken? Indisk astrologi manar ju att inte glömma vilka de dolda aktörerna är!

Allt detta gör naturligtvis upptäckten med Lars Vilks som uttryck för en markant kriminell typ desto mer spännande. Vilka av de 24 olika oppositionerna mellan Måne och Mars är det som tenderar mot kriminalitet?

Det hade jag inte tänkt tillbringa den här lediga dagen med, men när nyfikenheten nu är väckt provar jag att vända det senaste testet 180% - vad händer med Månen i Skytten och Mars i Tvillingarna? Stämmer tanken med de dolda disponenternas betydelse borde även den omvända oppositionen vara godartad (trots att vår testgrupp består av skurkar av olika typ och grovhet - deras skurkaktighet beror troligen på något annat än Mars attack mot Månen).

Med Månen i Skytten och Mars i Tvillingarna hittas sex (6) horoskop, dvs 30% över förväntat genomsnitt och således en signifikant överrepresentation. Aj aj, testet är inte robust när ett enda horoskop ytterligare för oss till ett notabelt resultat...

Men låt oss då vända på Lars Vilks opposition och titta på Månen i Lejonet och Mars i Vattumannen. Om vi nu ser något liknande det första resultatet (i förra inlägget), skulle det då inte kännas lätt forcerat att påstå att inget pågår? 

Inte nödvändigtvis, för Månen i Lejonet är inte en dum position med Solen som dess ägare (detta par hör ihop) och Mars i Vattumannen disponeras från Saturnus som är indifferent till Mars närvaro i sitt tecken (enligt det indiska schemat om vänskapsförhållanden mellan planeterna). En illgörare hanterar en annan illgörare som två negativa tal multiplicerade ger en positiv produkt. 

Och här får vi faktiskt den lägsta siffran hittills, bara tre (3) brottslingar har "omvända-Vilks" eller en underrepresentation på cirka 35% (signifikant). Psyket i Lejonet och Mars inne på gränsdragaren Saturnus domän tycks minska individens tendens till kriminalitet precis som omvända Vilks ökar den. Vi har sett sådana här diametralt motsatta effekter några gånger förr i de kvantitativa undersökningarna och de övertygar åtminstone mig om att ett "budskap" tränger igenom det som skeptiker skulle avfärda som slumpens brus i en alltför knapphändigt upplagd studie...

Bloggen har aldrig i detalj redovisat sina kvantitativa studier och det helt enkelt för att det vore omdömeslöst. Resultaten bygger ändå på små studier och kan som bäst anses löftesrika och uppmuntra någon någon gång att samla in ett enormt material och söka upprepa fynden.

Men i den händelse någon tror bloggaren bara sitter och hittar på siffror lite hur som helst kommer här avslutningsvis en liten skärmdump med astroprogrammet ZET:s datasamlingar, den nyss gjorda sökningen på "Vilks motsats" samt kalkylatorn i Windows där jag just noterat den cirka 35% stora underrepresentationen. Allt snyggt arrangerat på skärmen för en dum (och för att avsiktligt dölja andra tester jag gjort men inte avser redovisa):


Klicka för läsbarhet

3 kommentarer:

 1. Roande & intensiv läsning Siwert.

  Jag anar dock flera likheter emellan Dig och Vilks.....

  En slags Trickster-karaktär: http://en.wikipedia.org/wiki/Trickster

  Hade Du haft samma plattform som Vilks, ja, då tror jag att även Du hade blivit jagad av Vargar....


  Så varför inte en Astrologisk & Frenologisk jämförelse era två själar emellan...*S*....

  ;))

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns inga påfallande likheter utöver den till intet förpliktande tonvikten på Luft-elementet i båda horoskopen. Bloggarens karta finns utlagd för jämförelse, vilket naturligtvis inte nyttjar till mycket då Vilks klockslag är okänt. Men om man reducerar bloggarens karta till en månkarta kan i alla fall något sägas, förutsatt att man driver ett resonemang utifrån de spelregler som redovisats och komma till klarhet om likheter och skillnader.

   Frenologisk jämförelse är bara trams från kommentören som nog ska börja med att lära sig hantera de astrologiska variabler med den logik de förutsätter för att man ska avancera till förståelse i det här ämnet.

   Men tack för uppskattningen!

   Radera
 2. Eller avviker från läran - jesus säger att man inte ska hålla på med planeternas syfte - djävulen bor i detaljerna - månen i månen i väduren

  SvaraRadera