Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 12 februari 2015

Den förslagne köpmannen Henrik Fågelsång

En recension i Aftonbladet av ett bortglömt tyskt folkmord på afrikanska folk, en slags generalrepetition inför Förintelsen, fäster min uppmärksamhet på den bisarrt benämnde Heinrich Vogelsang, som bokanmälaren kallar "förslagen".

En 23-årig krämare
Faktiskt, jag har brutit med en enda människa i mitt liv pga. kvinnans förrädiska och karaktärslösa natur, och där gällde just den fullmåne-axel mellan de två "onda" tecknen Jungfrun och Fiskarna som den här lömske affärsmannen också föddes under. När jag säger "onda" menar jag att båda dessa stationer på själens resa bjuder på speciella svårigheter, så pass markanta att deras motsvarande hus i horoskopet betecknas som onda platser att vara på i den indiska astrologin.

Häromdagen, i inlägget "Vitt slödder", undkom med nöd och näppe en svensk rasist att falla under denna axel som jag misstänkt har med främlingsfientlighet att göra pga. tecknens rörlighet och att det ena står för landkrabbor och det andra för "förlorare" eller "bringare av förlust" som kommer över havet. Jungfrun fruktar båtflyktingen som väller in över det hon trodde var sin åkerlapp och i den här axeln frodas negativitet som på få andra ställen i zodiaken.

Men nu är axeln tillbaka igen och med hämndlystnad! Och den här gången passar den perfekt in då den profitlystne affärsmannen gick i bräschen för en rasistiskt motiverat utrotningsvåg. Läs bokrecensionen och jämför sedan det här månhoroskopet med Fredrik Reinfeldts lika svarta axel mellan sjätte fiendehuset och tolfte offerhuset. 

Jag kopplade den axeln till sådana onda attityder som man tillåter sig mot sådana man bara betraktar som slavar, vilket är precis vad herr Fågelsång uppvisade. Jag tror spänningar mellan sjätte och tolfte föder en negativ självbild och den som står på minus gör inte andra människor något gott (det var väl årets underdrift).
 

Två onda hus i akut konflikt och
den hyper, hyper, hyperkritiska
fullmånen mellan Jungfrun och Fiskarna
som det dominanta temat.

Neo-frenologer kan i Vogelsang studera just det äggformade huvud utan några markanta karaktärsdrag som bloggaren tycker sig ha noterat med många horoskop dominerade av Sattva guna, särskilt då de båda merkuriska Tvillingarna och Jungfrun. De platonska Former man ibland skymtar via astrologins grova språk har dock inget att göra med några försök att peka ut underlägsna typer. Tankarna att världsalltet influerar de enskilda fenomenen är uråldrig och i grund och botten en neutral och rimlig föreställning. Vi är alla produkten av helheten så varför skulle inte helheten sätta sin signatur? 

Det är samma faktorer astrologin söker påvisa med sitt symbolspråk som kontrollerar DNA nere på jorden och "knäpper på och knäpper av" kodningen av barnet under graviditetens gång. Den ursprungligen Prag-baserade forskaren Stanislaf Grofs diskusson av sina tjeckoslovakiska LSD-experiment i "Realms of the Human Unconscious" (1976) innehåller fascinerande regressionsexperiment där índivider under LSD är så öppna att de kan komma åt minnen från fosterstadiet och där uppleva vad de beskriver som "kosmos arbete" på deras framväxande kroppar. 

För att ingen ska tro att det bara handlar om drogat dravel, inkluderar Grof några rapporter om minnen från fosterstadiet som efter den vägledda LSD-sessionen kunde verifieras. Barnet/själen tycks vara fullt medveten om vad som händer utanför "mammas mage"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar