Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 23 februari 2015

Den förhatiska kommersialiseringen av skolan

"Skolan kallas ibland Sveriges största bransch" säger en omedveten reporter på Morgonradion P1 och lämnar obesvarade de frågetecken hon därmed utlöser.

Svenskarna kan överlag inte längre kan tänka utan svänger sig omdvetet med inlånade fraser och termer från engelskan - och det är mediefolk som kvinnan på radion som bistår i folkets förflackning till pseudomedvetenhet. 

Det är bara att översätta branch tillbaka till svenska och vi får ordet "gren". Vad då för gren? Näringsgren förstås, en gren på det stora Marknadsträdet. Public Service smugglar således in sina språkval in marknadstänkandet hos gemene man. 

"Näringsgren" är i själva verket inget annat än en synonym till en hals och ett huvud av många på det omättligt giriga monstret Hydra. Byt bara ut de här huvudena på folk i Bonniers/DN-sfären mot diverse skolprofitörer och visualisera ett ringlande av näringsgrenar som alla hugger och suger i sig och söker leva. Hydra själv är förstås den onda, av gudomlig godhet oförlösta lägre Naturen. Romaren Plotinus kallade den lägre Naturen en "Alien", en Främling. Utifrån människans bästa väsensled är det näringsfolket håller på med en monstrositet.


Montaget gjordes till inlägget
Vad är egentligen Hydran för något?

Nog för att monstret redan har krupit in i skolväsendet - och folkmajoriteten är emot att näringslivsnissar ska få profitera på skolbarns lärande! Detta tål naturligtvis inte det giriga monstret som försöker kommersialisera det den store tänkaren Platon ansåg som det allra viktigaste för ett samhälle - fostran och utbildning av en ny generation som ska bära samhällsbygget vidare.

Samme Platon hatade kommersialisering och ansåg att en stark stat var enda botemedlet mot den här mänskliga sjukdomen, ett arv från hennes blott naturliga biologiska lägre natur. Inte konstigt att Svenskt Näringsliv 2011 tyckte man skulle straffa ungdom som valde att studera universitetsämnet filosofi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar