Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 24 februari 2015

Är det så här ond bråd död ser ut?Inte nog med att han föddes väldigt kortväxt och fick sina livsalternativ beskurna på grund av detta, läraren och deltidsskådisen lämnade sin stofthydda permanent vid bara 34 efter att drulligt ha gått ut i gatan och träffats i huvudet av backspegeln på en bil (AB).


Utländska medier preciserar olyckstillfället så långt som till "kvällen" och San Francisco. Väljer man sexsnåret för att ungefär placera gårdagens Måne, får vi följande högst suggestiva transiter över Benjamins Woolfs födelsedygn:
Jag refererade för länge sedan till brittiske mästerastrologen Charles Carters "lag" som för effektiva förutsägelser fordrade att det framräknade horoskopet (sekundär progression) inte är mycket att räkna med, med mindre planeten kickar igång sig själv i sitt födsloläge.

Jag ser inte vägande skäl mot att använda samma logik när det gäller transiter. Se bara på himlen här ovan! Den kortväxte mannen föddes då begränsaren Saturnus stod i den kroppsliga ofärdighetens tecken Jungfrun. 

(Anm. Att Sol-Jungfrun Zlatan så excellerar har att göra med att varje zodiaktecken tycks bli besatt av sin egen "uppgift" så att det är i den kroppsliga ofärdighetens tecken man hittar de mest hälsofascistiska naturerna.)

Från denna position kastar Saturnus sin begränsande korta 60-gradersvinkel och håller Skorpionen kort. Man skulle kunna säga att Saturnus - Liemannen - hårdbevakar sin egen domän eftersom Skorpionen är nära förknippad med döden. Finns det födelsehimlar där döden är tydligare inskriven redan i födelsen än andra skulle detta kunna vara en sådan.

Särskilt som vi har Månen "fallen" i Skorpionen och att Månen också tecknar "frågans slut" eller kort och gott "från vaggan till graven". Månen är den fallna själens ankomst till den sublunära sfären och uttrycker sig initialt via barndomshemmet ("miljöfaktorn"). Månen är vaggan men också graven. Och den är reflektionen över allt som händer däremellan.

När jag läste att den kortväxte mannen fick just en backspegel i huvudet och inte en cementsäck kunde jag inte låta bli att fundera över Månens placering i horoskopet. Månen är ju som en backspegel - den reflekterar över saker eller återspeglar det som redan har skett.  En del handlar och överblickar i efterhand. Andra spelar föst upp handlingen i det mentala och låter Månen fantisera över konsekvenserna. Här är det uppenbart att Saturnus skapar en senfärdighet i den lunära reflektionen. 

Bloggaren har själv en opposition mellan planeterna och kan bokstavligen förnimma hur han pendlar mellan sin månmedvetenhet och det uppgående i sin sanna andliga solära väsenskärna som ibland rycker till och vräker ur sig mer eller mindre inspirerade inlägg.  Den som verkar inifrån Solen är så att säga inte helt sig själv utan "fångad av en stormvind" - det är anden som verkar direkt genom människan, även om många låtit det sekulära samhället våldta deras psyken och berövat dem den vokabulär som krävs för att kunna bli medveten om vad en människa är.

Utifrån enbart skräckfilmsskådisens månkarta är det svårt att säga om han var trög i uppfattningen, men ser man på den mäktiga kombinationen av Solen och optimistiska Jupiter i Lejonet är det uppenbart att hans ande var så stark att den kanske steppade ut i gatan på impuls. Den av Saturnus nedtrögade Månen hann inte reflektera den impulsen, och det kostade honom livet.

Som synes transiterar Saturnus just nu Skorpionen och Liemannen skördar vilt. Rent tekniskt var skådisen inne i en ytterst kritisk period när den långsamma Saturnus (Shani på sanskrit, "Den Långsamme") hämmade Månens förmåga till alert uppmärksamhet. Och då har vi inte ens nämnt hur Månens disponent befinner sig i det tolfte huset för förluster, ett rätt dimmigt hus när det kommer till förmågan att hantera inomvärldsliga ärenden...

Saturnus vandring genom Skorpionen pågår under 2½ år men vid olyckstillfället fanns också ett litet fönster av förhöjd kris: På sin månatliga runda befann sig Månen i opposition till både Benjamin Woolfs natala placering och också med den kalla Liemannen stirrande rakt mot sig.

För att inte klottra ner kartan för mycket utelämnade jag Mars i sin transit. Men "Carters lag" visar hur också olycksplaneten via indisk 210-gradersaspekt triggar den medfödda Mars som, som sagt, drar mattan under fötterna på sin fallna Måne i Skorpionen.

Det är bra många svagheter i tiden som stressar det här märkliga horoskopet med dess enorma solära styrka och eländigt svaga månhalva.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar