Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 26 februari 2015

Alexandra Pascalidou och drägget i den svenska folksjälen

Den vackra (både utanpå och inuti) människan Alexandra Pascalidou orkar inte med dräggigheten i den svenska folksjälen längre. Enligt AB har hon har blivit utnött av att möta den imbecillitet - en fårskallighet som marknadskrafterna dragit ner svenskarna i. Att de dessutom är remarkabelt obildade till att börja med har naturligtvis inte förbättrat saken.

Lustigt nog påminner rumänskans horoskop om småaktighetens möte med det stora och fördomsfria sinnet. Se bara:Tidigt i bloggens historia kom och gick någon ströbesökare som inte ens förstod att tänkande försiggår via kategorier. När svensken är som dummast (ett universellt fenomen egentligen) klarar inte egot att koppla bort sig själv och föra sakliga resonemang och hela individen blir ett uttryck för den så kallade lägre Naturen - den organiska förbrukningsvara som den eviga själen använder sig av. Dessa råttor lever och dör i människokropp utan att kommit ett steg närmare de stora frågorna och deras svar. Sverige är ett sekulärt land och uppmuntrar därför sin befolkning till denna dumhet. Det är detta Pascalidou fått erfara och nu tröttnat på.

I Platons idealstat (skildrat i den gamle Platons sista verk Lagarna) föreslås dödsstraff på ateister om de - trots att det goda samhället hjälper dem till fem års bildning motsvarande högskola - sedan alltjämt hårdnackat framhärdar i sin dumhet. Platon var en vis människa och alls ingen despot (se trojkan i föregående inlägg) och det är troligt att han hade gjort undantag för människor vars medfödda begåvning helt enkelt är så låg att de inte klarar att ta till sig den här typen av filosofisk fostran.

Astrologin är början till filosofisk skolning. Det ser nästan ut som om rumänskans horoskop var destinerat att landa i ett sådant här skitland och där göra sitt yttersta för att sprida godhet. Månen i Skytten tecknar alltid en öppenhet och hoppfullhet. Här gynnas sinnelaget dessutom av den goda Jupiter i Vågen - det är en "social älskling" vi ser, en människa som älskar människor och möta dem. Tyvärr föddes hon samma år Saturnus stod i Gränsdragarans snäva ego-position, i Väduren. Det är som upplagt för den stora och nobla och generösa Jupiters möte med drägg! 

Detta har inget med Väduren från fall till fall att göra, vilket tidiga läsare missade, utan att Väduren representerar en omvärldsbild som är starkt begränsad till den subjektiva upplevelsen - raka motsatsen faktiskt till Saturnus väsen, planeten som är distanserad, överblickande och objektiv! Här är det begripligt varför antikens visa människor kallade Saturnus "fallen" i Väduren. I sitt fallna läge stod den när Hitler drog igång västvärldens andra världskrig på kort tid, så nog kan helvetisk inskränkthet kopplas till den här placeringen. Det är en ond tid att födas till världen och detta har Alexandra nu fått erfara.

Men den stora kontrasten ligger mellan hennes frimodiga och hoppfulla Måne och en Sol som i mörka och onda åttonde korruptionshuset tecknar en dyster livsresa. Den plats hon kom ifrån (Månen baserad på en idealistisk familjs värderingar) var bättre än den plats Solen i sin aktivism förde henne. Hon kom till Sverige, landet Gud valde att glömma eftersom dess pursvenska befolkning till stora delar tycks bestå av ruttna själar som inte längre har talang nog att fungera i sydligare och mognare länder. Den Dolda Naturen har ett system som reglerar och tillser att "var man kommer på rätt plats".

Det är faktiskt en perfekt bild av en uslaste sidan av svenskheten som tecknas av en Sol och en fallen Mars i åttonde (se Sverigehoroskopets Mars i åttonde som folksjälens disponent). Indikationerna påminner en smula om drängen Stefan Löfven som Svenskt Näringsliv manövrerade in i rollen som ny svensk sosseledare för att kunna göra precis allt de ville här i landet (t.ex. fortsätta sin omoraliska vapen- och teknologiexport till Saudiarabien - detta är en perfekt symbolfråga som visar hur rätt Platon hade som såg kommersialiseringen som mänsklighetens värsta fiende).

Tänk om Platons idealsamhälle skulle införas. Araberna tycks väl ha förvaltat det storslagna antika arvet från västerlandet medan väst föll in i mörker och germanskt barbari. Islam idag påminner faktiskt mer om Platons idealstat än någon annan. Grekerna kände innebörden av ordet heder vilket inte längre de svenska ynkryggarna förstår vad det betyder.


Den här kvinnan - en ledarskribent på DN, med hennes uppmaning till blasfemi och betrampande av andra kulturers högsta värden, skulle troligen ha varit bland de första att tas omhand i Platons idealsamhället och med risken av offentlig avrättning hårdstudera på akademisk nivå i fem år för att förstå varför gudstro är rationell och nihilismen som hon, Lars Vilks och andra västerlänningar sprider, är ett civilisationens gift.

Horoskopet hennes har granskats tidigare och det är möjligt att de äldstes råd i Platons idealsamhälle skulle ha skonat henne pga. intellektuell insufficiens. För när en så förkrympt grund för förståelse som Väduren tecknar dessutom utsätts för den kontraktiva kraft vi kallar Saturnus, då är det min erfarenhet (och jag har studerat planeternas inverkan på psykologier lågt räknat 30 år nu) att skärpan inte är på topp. Och det har jag kommit fram till redan i tidigare studier som finns på bloggen.Men det är just den här typen av onda krafter som leder samhället vilse som Platon värnade mot med sin generösa högskoleutbildning och sedan - vid uppvisad obildbarhet - dödsstraff. Det är svårt att veta hur han skulle resonera för ett särfall som Sverige, där de minst begåvade är de som når maktpositioner. Tänkandet i hans text Lagarna är helt enkelt inte tillämpligt på vårt land eftersom vi - likt Satan - har vänt precis allting bakfram!
PS. Det är mycket passande att Pascalidou kastar in handduken ett år när kalla och konstriktiva Saturnus passerar genom hatets Skorpion och därtill just nu när Solen går sin årliga tur genom saturniska folktecknet Vattumannen - Sveriges eget soltecken. Är det därför vi är ruttnare än någonsin och Löfven artar sig till att bli en t.o.m. sämre ledare för landet än stridspitten Rensvält?