Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 februari 2015

Aftonhoran - tidningen av och för idioter

Om DN:s Karin Bojs är ett skämt som vetenskapsredaktör verkar underklassens populärvetenskapliga artiklar i Aftonbladet vara rena stilstudien i en tidnings självförnedring. 

Vad kan rimligen underrubriken härnedan betyda? Jag tänker att det måste vara en dåligt översatt engelsk artikel Aftonhoran försöker kränga utan  redaktionell kontroll av huruvida översättningen alls har någon mening. Men sen inser jag att det är svenskar som säger det som sägs.

Svenska forskare ska söka liv på Jupiters månar: "Vi står bakom civilisationens expansion." 

Kan en underrubrik bli mer inkoherent? I vilken värld är liv som söks annorstädes ett tecken på den egna civilisationens expansion? 

Måtte jorden träffas av en meteor så jorden senare kan ge någon annan art än människan chansen att bli det visa djuret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar