Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 28 februari 2015

Västerlandet en själens fallucka (Platon vänder sig i sin grav)
Ungdom runt tjugo i privilegierade det vill säga bildade hem läser Platon innan de sätter ut på sina valda verksamheter i livet. Sverige saknar inte materiella privilegier för ett fåtal men den sista generationen som läste latin försvann nog på 1970-talet. Jag minns en pensionsfärdig lärare i nu så dekadenta moderatnästet Bromma gymnasium, strax nordväst om centrala Stockholm, som grymtade illa när han vikarierade för oss som gick de simpla själarnas program, ekonomiska linje. Ingen kunde något alls om de frågor han från sin humanistiska horisont provade oss med.

Han hade förstås rätt när han såg förslappningen inom villaförortens borgerlighet, men det är tveksamt om han kunnat förutse det moras av stupiditet och småfiffigt tramsande som formligen väller från högertidningarna DN:s och SvD:s sidor. Speciellt DN excellerar i en trotsig, ateistisk sekularism som västerlandets intellektuella grundare Platon skulle ha dömt till döden om de efter generösa fem års universitetsstudier fortfarande vägrade greppa vad man slarvigt kan kalla en rationellt grundad gudstro, baserad på kunskaper i matematik och insikten hur förunderligt geometrisk tillvaron är. 

Om det traditionella urverket, med dess innanmäte fyllt av förunderligt precisa små fjädrar och kugghjul, entydigt antyder existensen av en klockmakare, då är det tecken på antingen mental störning eller en svårartad trots att framhärda i ateismens påstående att det är Slumpen (en pseudogud för ateisterna) som "råkat" forma och foga samman urverket och dess komplexa innehåll. Allt det där sökte Humanisternas ordförande Christer Sturmark vedersäga för några år sedan via olika anti-religiösa artiklar skrivna inom ramen för sina självstudier (självindoktrinering) i grundläggande ateistiska författare som Richard Dawkins. 

Inför det skitsamhälle högern och högersosseriet infört och befäst tycks den intellektuella plattformen oviktig. Näringslivsdjävulen tycks ha segrat i väst och dragit ner en hel befolkning till sin egen banala förståelsehorisont. "Det ska löna sig att..." hörs Överjagets röst i vart och vartannat huvud. Det enda som återstår nu är att väst involverar sig i ännu ett världskrig (det man verkligen är duktig på: att förstöra) - kan hända mot ett gigantiskt uppsvullet IS? - och far så illa av den drabbningen att Platon och det antika kulturarvet - förvaltat av araberna under européernas mörka medeltid, åter börjar studeras.

Några år tillbaka sökte Sturmark värva anhängare till sitt kommersiella projekt Humanisterna, och så han klagade i högertidningarna över att han inte fick statsanslag! Sedan kom "föreningen" på att den kunde lura av obildade svenskar pengar genom arrangerade "konfirmationer" där barnen till de påvra anhängarna som identifierade sig med modersekten Ljushuvudena i England genomgick en kopia på den kristna konfirmationen. Men istället för att sätta Gud i centrum lärde man sig här att dyrka Intigheten (Japp, detta är satanism). Vid den tiden avslutade jag just en senkommen genomtröskning av Platons samlade verk - en diger lunta på 1500 sidor i litet typsnitt och så tätt mellan raderna att jag med dagens försämrade syn troligen inte kommer att orka en omläsning (kanske i nästa liv!). 

Men jag fuskade en smula. "Plato: Complete Works", John M. Cooper, som huvudredaktör var visserligen utöver en kort introduktion till varje text okommenterad, men efter den kända "Staten" hoppade jag över de två sista texterna, den längre och mer utförliga "Lagarna" på samma ämne - utformningen av det goda samhället. Till "Lagarna" hörde också ett litet bihang, "Epinomis", som jag också struntade i.

Nu kommer ett erkännande. Tidigt i bloggens historia var jag inte helt klar över varifrån tanken om de fyra elementen som distinkta själar kom. Så dominant är aristotelianismens förringande av dessa storheter till enbart naturliga element att jag ibland undrade om jag inte satt och diktade ihop eget stoff som jag sedan påstod var en antik förståelse. Det här malande tvivlet på den egna Sannfärdigheten ledde till en fruktbar jakt på Platons "fyra väsen" nämnda i en av hans dialoger. Bloggen har uttryckt tanken att de måste vara samma fyra varelser den judiska profeten Hesekiel ser i en syn mitt under judarnas babyloniska fångenskap (några hundra år före Platons tid).

Men härförleden började jag, som nämnt, läsa en sammanfattning av "Lagarna/Epinomis" av en brittisk idealistisk filosof. (Ja, han nämner också att INGEN orkar med Lagarna eftersom den gamle Platon inte längre har tid att vara spirituell och kvick i sin prosa. Han har bråttom att få ner - i så stor detalj som möjligt - utkastet till ett fungerande idealsamhälle. Av en del lösliga partier tycks det som om han aldrig riktigt hann fullborda det här projektet.)

Döm nu om min förvåning när jag i A.E. Taylors skickliga kondensat hittar exakt den kosmiska flervåningslära kopplad till elementen som hela tiden föresvävat mig under flera års bloggande! Den gamla Platon säger nu uttryckligen vad man möjligen kunnat ana sig till i hans tidigare texter. En tursam slump, minnespår från Platonstudier i ett tidigare liv eller vad?

Jag vill översätta ett halvt stycke här och där från Taylors sammanfattning av "Epinomis" så att läsaren kan se hur oerhört nära den gamle Platon låg den världsbild som kablats ut (nåja) via den här bloggen. Ständigt pratig kan bloggaren inte låta bli att stoppa in egna kommentarer inom parentes.


Dialogens omedelbara syfte är att diskutera frågorna som lämnades obesvarade i Lagarna, om det kompletta vetenskapliga program som är nödvändigt för medlemmarna i "skymningsrådet". (Platon underkänner totalt som samhällsledare de som inte behärskar filosofi och matematik med dess kopplingar till metafysiken. Det här programmet gör att våra svenska politiker mest ter sig som parodier på den kompetenta samhällsledaren!) ... Vilka studier leder till vishet (sophia, σοφια)? 

Vi måste besinna att vishet i vilket fall bara kan uppnås av ett (av Ödet) utvalt fåtal och bara med svårighet (IQ är ingen mänsklig rättighet, den är en förläning från gudarna som en följd av väl förrättade tidigare liv). Det mesta praktiska vetandet (epistemai, επιστημαι) hjälper oss inte att uppnå vishet och vi kan således utesluta alla de materiella konster och vetenskaper som inte gör mer än bidra till den materiella civilisationen eller för simpel underhållning, tillsammans med det kunnande som är kopplat till krig, medicin, navigation och retorik (politikersjukan - falskpladdret enbart i syfte att dupera och övertyga väljarna!). Som vishet räknas allraminst - fast många tror det - den banala akt som består i att memorera och kvarhålla allsköns information. (Det är med andra ord den gamla Platons röst som kunde höras i inlägget Minnesmästare - en studie i futilitet från 2013!)

Platon går sedan in på den sanna statsmannens djupa skolning i matematik som krävs för att förstå det gudomliga tilltalet från vårt solsystems planeter och närvaron av en i kosmos nedlagd morallag. Platon besinnar att det kanske finns fler än en grenar på Vishetens träd och Taylor fortsätter sitt återberättande här:

Låt oss då, till Guds ära, konstruera en förbättrad "teogoni" och kvarhålla den naturliga teologi vi redan fastställt, och särskilt den princip som ger själen kausal prioritet över kroppen. (Satanisterna säger naturligtvis tvärtom: vårt medvetande är en slutprodukt av materia när den nått en tillräcklig grad av komplex organisation. Barnen "från därnedan" vill gärna tro att de själva är kulmen av all utveckling! De är blasfemiker från början till slut.)
 
Ett "djur" är, som vi vet, en själ sammanlänkad med en kropp. (Jfr. bloggens infrekventa omnämnande av den astrologiska ascendenten under den alternativa sanskrit-beteckningen ahamkara.) Det finns fem regelrätta solida kroppar och vi kan notera fem tillsvarande kroppsformer: jord, vatten, luft, eld och eter, samt fem tillsvarande slags djur vart med sitt eget habitat. Kroppen hos vart djur är en sammansättning i vilket det av elementen som utgör dess habitat är det dominerande. De två mest iögonenfallande klasserna av levande varelser (skt: jiva-atmans, bloggens "andesjälar") är de som lever på Jorden och av vilka särskilt underarten människan tilldrar sig vårt intresse, och de varelser som har kroppar som i huvudsak består av eld och som är gudar: stjärnorna och planeterna. ...

En människa kan dra vilka historier hon önskar om Zeus och Hera och den övriga traditionella gudaskaran, men vi måste insistera på den överlägsna dignitet som de synliga gudarna, planeterna, besitter.

Luft och eter har invånare med transparenta kroppar och därför osynliga för det mänskliga ögat och vi kan anta att de bildar en hierarki av andar (daimones, δαιμονες) vilka agerar som osedda mellanhänder mellan gudarna och människorna, allt gynnande det goda och bekrigande det onda. (Platon tar inte ens upp frågan om "jordbundna andar", själar som fallit så lågt i medvetande att de inte längre kan befria sig från den historia de bygger upp under ett jordeliv utan stannar kvar som "spöken" mitt ibland oss.) Det kan finnas liknande halv-gudomliga invånare i vattnet och av vilka vi stundom kan få en skymt. ...

Grekernas uraktlåtande att betyga de planetära gudarna sin vördnad är oförlåtlig. De borde äras, inte bara genom fester markerade i Kalendern, utan genom att vi föresätter oss att förvärva en vetenskaplig kunskap om deras rörelser och perioder.

Den gamle Platon fortsätter med att kverulera över att grekerna på hans tid (han anses ha dött året 348/47 f.v.t.) inte ens hade systematiska benämningar på planeterna - jämför babyloniernas långa tradition av astronomiska/astrologiska studier. Han säger att den här kunskapen kommit grekerna till del från Syrien, vilket under romarna 350 år senare betecknade en vidsträckt provins inom vilket vi hittar bloggarens favoritrebeller: de judiska Ljusets barn, författare av Dödahavsrullarna och hängivna astrologer. De lanserade Jesus men utan nämnvärd framgång. Han avrättades snabbt som uppviglare. Men hans bror Jakob den Rättfärdige kan ha varit den som sedan startade judarna jihad mot ockupationsdjävulen Rom = löst motsvarande Den globala Storfinansen som dominerar och förslavar de sovande medborgarna i väst.

A.E. Taylor infogar här en fotnot som påpekar att Platon är den första i den (bevarade) västerländska litteraturen som nämner planeterna vid de namn de kvarhållit i vår kulturkrets:

Afrodites stjärna = Venus
Ares stjärna = Mars
Zeus stjärna = Jupiter
Kronos stjärna = Saturnus
Hermes stjärna = Merkurius, finns nämnd i den tidigare dialogen "Timaeus".


Av en politiker måste man således kräva djupa astronomiska kunskaper, han/hon måste med sin visionära förmåga ha visualiserat, "i 3D", kosmos rörelse som helhet och i dess enskilda delar. Det är därför den här bloggen från första början flyttade över ett litet citat från Platon från en äldre blogg. Västerlandets mest magnifika tänkare måste ha varit astrolog! Så mycket i hans samlade utblick klarnar om man inser vilken stor påverkan Österlandet hade på hans tänkande. Det är därför samma koncept så ofta dyker upp hos Platon och i hinduistisk filosofi. Hur mycket som redan var färdigformulerat i det gamla Babylon kommer vi aldrig att få veta, men det är typiskt att västchauvinisten Taylor finner det värdefullt att återge en av Platons meningslösheter i "Epinomis": "Vad än grekerna tar till sig, förbättrar de". 

Som den här bloggen påpekat gång på gång SABOTERADE grekerna astrologin genom att med luddigt tänkande tappa bort babyloniernas strikta sideriska zodiaken för att istället skapa sig en tropisk zodiak som i princip bara är en jordisk kalender fast med andra namn. Bloggens pilotstudier har visat att zodiaktecknen genast blir tydliga och levande igen, bara man som babylonierna gjorde, håller sig à jour med jordaxelns wobblande och justerar kartan en smula för vart år. Västerlandet är idag en helt blind kultur som följer kartor som pekar rakt ut i det Yttre Mörkret inom alla områden. Aldrig i något tidigare liv har jag levt under en historisk period där man faktiskt från ett årtionde till nästa märker hur samhället håller på att bryta ihop. 

Hur kan man veta sådant utan att MINNAS ALLT? Jo, genom den särskilda känsla av upphetsning inför samtiden som säger: "Det här är sannerligen något nytt, något du inte varit på Jorden och bevittnat tidigare." Jag vet, för ingen tröttnar så fort som undertecknad på saker det går slentrian i. Där Mörkrets kvalitet må älska fasta ramar och rutiner, lackar Ljusets kvalitet ur direkt när inte medvetandet får söka sig nya utmaningar. Bloggaren har, som redovisat, en opposition mellan den sattviska Månen i Luft och den tamasiska Saturnus i Eld, en perfekt födelsesignatur för att hörsamma herren Buddhas ord om att inte tro något bara för att en auktoritet säger att det är så, utan att alltid själv utforska sanningshalten. Sverige kittlar själen på även detta sätt: aldrig har jag levt ett liv i en så dov och slentrianmässig folksjäl. Här ger jag människohataren Reinfeldt en stilpoäng för formuleringen "sovande folk". 

Men även här var han tvåa på bollen. Redan Platon talade om själens insomnande i kroppen ("soma") såsom i en grav ("sema") efter återfödelsen som människa. Barn som minns tidigare liv, även andra kulturer än den västerländska, där deras mentalt förkrympta föräldrar saknar kapacitet att HÖRA barnets berättelser, tycks tappa kontakten med själen vid tio eller några år därefter. Det praktiska intellektet Merkurius uppvaknande involverar dem så i denna värld att ekona i själen från perioden före detta liv klingar ut...


*****

A.E. Taylor sätter citationstecken kring Platons begrepp "skymningsrådet" ("nocturnal concil") - idealsamhällets ledande församling. Men eftersom samhällets visaste människor alla är "högutbildade matematiker och filosofer" och stjärnhimmelen är deras yttersta instruktör, är ordet inte så svårt att begripa. Samhället leds helt enkelt av astronomer och naturliga teologer och det är i skymningen stjärnorna återigen blir synliga. 

Varför jag översätter "nocturnal" med skymning snarare än det mer korrekta "nattlig", förstår den läsare som vet att skymningen kommer med solnedgången i väster, naturligen korresponderande med Vågen, den plats där själens emblem Venus (enligt nyplatonisten Plotinus) med glädje mottar och upphöjer Saturnus, lagen manifesterad i denna värld i formen av det reglerade samhället).

Även egyptierna placerade själens domstol ("rådet") i väster som nattens och dödens tid på dygnet. Och det är här själen vägs i Vågskålarna för att bedöma hur mycket den tyngt sig med synder i det nyss avslutade livet. Jag vet inte hur Platon tänkte sig de här församlingarna men varför inte lite stjärnskådande och klokt samspråk över en god skål vin - skymning till sen kväll? Så "drar" man statens angelägenheter och beslutar om den senaste kättarens förseelse, om en i ateism insjuknad medborgare vid vite dödsstraff kan bringas åter till rationellt tänkande genom en femårig högskoleutbildning i samma ämnen som statens ledare måste excellera i. 

Dödsstraff kan tyckas barbariskt men Platons ideala samhälle är i själva verket 100 gånger mer civiliserat än det förtäckta slaveri västledarna hållit Europa fånget i alltsedan Maskinstatens födelse i mitten på 1800-talet. Metoderna är idag så utstuderade att det sovande folket villigt underordnar sig Marknadens piska. Läs mer här om det svenska brottet mot de arbetande människorna i oskicket om staplade visstidsanställningar. Detta ställer sig vår senaste kapitalistdiktator Stefan Löfven i princip bakom - liksom vapenexport till diktaturer.

fredag 27 februari 2015

DN gestaltar den tragiska borgarenNär man som DN:s undermåliga ledarskribent Helmerson bara har ironi att komma med, då står det klart att borgarens intiga livsstil står upptryckt mot väggen. Så här banala är de människor som sitter i nyckelroller och driver den förslavade massan framåt med jolmigt nonsens. (Och sedan klagar på tidningskris.)

Det är inte konstigt att väst kommer att ha IS i svärmar som det onda Egyptens sju plågor över sig inom kort. (Jfr. de sju planetära dödssynderna varom mer om högmodet i föregående inlägg.) När en hel civilisation via kommersialism blivit så här substanslös är den civilisationen förverkad i det större historiska spel gudarna driver. (Och mot gudarna står sig ateisterna slätt.)

Den här ledarskribenten har drabbats av en hang-up men jag avstod från att kommentera jubelåsnan* när det för bara några dagar sedan såg ut så här på DN:s förstasida:

Som Ödet ville det råkade jag läsa ett referat av Platons "Lagarna" under dessa dagar och noterade hur den västerländska tankens portalfigur mer liknade öst än de uppgivna livsstilspusslarna i dagens Västeuropa. Självklart är det romska tiggeri som EU släppt lös över västvärlden förbjudet i det goda samhälle den gamle Platon i detalj skisserade, och dödsstraff på Helmersons typ av ateism också (se detta inlägg på en annan avfallen ledarskribent i DN, Lena Andersson). Men hur skulle en västerlänning kunna hantera dessa problem resolut när han och hon svikit våra antika ideal?

Nu verkar Helmerson alltför feg att tillstå att han också, likt Andersson, är en satansdyrkare, en som älskar Nihil - den förvända föreställningen att det inte finns några kosmiska normer som fångar upp "särutvecklingar" på Jorden som t.ex. den västerländska rovmentaliteten. Allt han kan göra är att med klä in sitt studentikosa "demokratin är ändå det bästa systemet" i sunkig ironi.

Hur gick det så här fel med en karriärist så tondöv att han i en text t.o.m. hängde ut sin egen dotter som en negativ parallell till Håkan Juholt? Det var ungefär då bloggen upptäckte hur liten och ynklig DN blivit och tydligen väl motsvarar den låga nivå stockholmare håller som människor. Det finns tragöder och sedan finns det tragiska människoöden. Båda sorterna spottas fram genom ungefär samma astrologiska förhållanden. Platon tycktes mer öppen för astrologisk determinism än hans romerska efterföljare Plotinus (ett halvt millennium senare). 

Den romerske filosofen ansåg att människans själ var sidoordnad med Världssjälen och således alls inte underkastad den senare via kausala sammanhang. Vad den här bloggen upptäckt genom att betrakta rubrikskapares horoskop mer filosofiskt, är att folk beter sig förvånansvärt likt de allmänna riktlinjer man kan utläsa ur t.o.m. en karta som gäller för alla födslar under två dygn. Är borgerlighetens ständiga pladder om valfrihet och "individen" helt enkelt deras sätt att mörka hur odifferentierade de i själva verket är, i sitt val att gömma sig innanför stadsmuren och alla shoppa på fina gatan och leva till förvillelse lika liv?

Så sent som den 1 februari återvände jag till Helmersons horoskop för möjliga förklaringar till hans ångest och vånda inför en värld han inte längre ligger still i hans handflata.*****


* Jubelåsna. Varför inget blev skrivet om Helmerson häromdagen berodde på tidsbrist. Det visade sig vara ett monumentalt arbete att spåra den här märkliga tillvitelsen (som replik på Helmersons omogna trams om "åsneskrik"). Ordets historia tycks glömd, åtminstone finns ingen förklaring att hämta på svenska nätet. När kunskap saknas beror det alltid på svenskarnas blackout i sekularismen, och man kan därför misstänka att smädelsen ursprungligen byggde på en allmänt känd religiös praxis eller åtminstone något med religiös anknytning.

Se engelska Wikipedia och det kristna återskapandet under medeltiden av den judiska tanken om ett jubelår. Vad Europa inte längre visste vara att redan Dödahavsrullarna predikade (i enligt med samma ställe i Gamla testamentet som Wikipedia anger) syndernas förlåtelse och de skuldsattas skuldbefrielse under jubelåret, som inföll vart femtionde år. 

Dödahavstexten "Melkisedek" liknar den kommande Messias (judiska konungen) vid just Guds egen överstepräst Melkisedek, kung över gamla Salem (Jerusalem). Det är ingen slump att Jesus sedan väljer en åsna för sin triumfatoriska entré i Jerusalem kort innan han arresteras och avrättas som en uppviglare som ifrågasatte den av Rom tillsatta ståthållaren. Fiktion eller verklig historia rider den värdiga härskaren på en ... jubelåsna, en riktig idiot som inte alls fattar vidden av det pågående dramat. Men sådana verkar stockholmarna läsa för att få näring till sin parodiskt skeva världsbild!

(Melki sedek = Min kung är Rättfärdigheten)

PS. Jubiléerboken lämnades utanför Bibeln. Den härstammar från en grupp som stod Dödahavsasketerna nära - kanske rent av skreva av samma grupp - då den propagerar för judarnas avfall från den korrekta 365 dagars solkalender som också användas i Dödahavsklostret. (Judarna satt likt babylonierna fast med en besvärlig månkalender.)DN sjunger harmoni med Sideriska...

Det tar bara sex timmar efter att bloggen kallat Stefan Löfven offer för dödssynden superbia (övermod) tills DN publicerar variant på tema men flyttar uppmärksamheten på (s) som sådant och kallar urspårningen hybris.


Se även: Astrologin & de sju dödssynderna

Hybris är förstås en synonym till superbia så ett "lån" av uppslag är rätt sannolikt. 

Som det korta inlägget om dödssynderna noterade, är det Solen som kan associeras med förhävelsen. Extra pikant blir det eftersom jag upprepade frågan om lämpligheten av att sätta Kräftans princip (hem, skydd, protektionism, säkerhet den egna blodslinjen) i yttersta ledarposition. Den här zodiakala principen representerar i sig själva motsatsen till sval och distanserad objektivitet. Det är en "rebel rouser" på gatunivå, den kan t.o.m. vara packet som i affekt hörsammar uppviglaren!

Men Månens tecken är också känd för att kunna vara en copycat, en som instinktivt reflekterar intryck i avsikt att smälta in eller pga. mer sinistra planer. DN/Victors val spinner begåvat på den sidan, tror jag. Löfven har, som Kräftan är alltför benägen till, tappat balansen redan efter några månader som regeringschef och vill nu "göra en Palme". 

Ack dessa människor från underklassen och deras karriärväg uppåt genom socialdemokratin. De använder partiet som var till för folket för sina egna syften! Betonghäckar och skrivbordsdiktatoriska überplanerare som redan fixerat Palme som en rollmodell vara göranden ska imiteras på deras egen färdväg upp mot makt och härlighet. 

Inte ens gammelmoderaten Bildt saknade spår av denna plagiera Palme-mentalitet i sin vilja att bli större än världen (= Sverige) så det kanske är Vatten-elementet vi talar om nu snarare än Kräftan i sig. I Bildts horoskop finns Vatten representerat via Fiskarna (Månen) och Skorpionen (ascendenten).


Kräftan är ändå det centrala Vatten-tecknet, passionerat skummande mittemellan den mörka och låsta Skorpionen och den alltför yviga Fiskarna. Och det är väl värt att minnas att dess planet Månen har sammankopplad med något som påminner om hybris eller övermod: Månen tillbringar halva månader på nordliga latituder relativt den sanna hjälten Solen och dess bana. 

Dårskapen sätter in vid den punkt Månen förhäver sig och börjar stiga upp över den normgivande Solens jämna lunk och den punkten är förstås "Drakhuvudet" - äregirighetens dilemma. Dödliga daimoner (jordbundna andar vare sig i fysisk kropp eller utan) åstundar att bli lika gudarna (intelligenserna som verkar bakom planeterna) och de som drabbas får sina sinnen /Månen fyllda av denna uppblåsthet. Faktiskt, det är nog den uppblåstheten jag inte riktigt kunde sätta rätt ord på häromdagen, i inlägget som gav en spinoff i DN.

Hur har då Löfven det med sin Måne relativt Solen?Hur kunde jag missa det här? Människan har ju definitivt Månen inom räckhåll för nodaxeln (Drakhuvudet/Draksvansen), dvs. är låst i den fåfänga människornas fåvitska försök att bli en "någon". Löfvens psyke är nu placerat invid den "straffade" (halshuggna) Draksvansen så hans öde är tydligen att inkassera nesa och ett ultimat straff i detta liv för ett högmod hans själ byggt upp i ett tidigare liv. Men det finns ett växelspel mellan alla astrologiska faktorer i opposition så det förvånar inte att högmodet gömmer sig bakom den ringhet som Draksvansen tecknar. Den senare kan i viktiga lägen (stigande i öster och kanske med Månen) indikera en bottenlöst låg självkänsla. Att i det läget ha Månen som Solens ägare kan aldrig båda gott eftersom det just är Solen som förknippas med dödssynden superbia!

Så, då var alla Löfvens demoner ute ur garderoben. DETTA var vad högersosseriet skaffade sig för att Rovkapitalismen skulle kunna fortsätta driva sitt onda spel i Sverige. Grattis svenskar, ni tror det här är en demokrati och att er röst spelar någon roll. Glöm det. Nu har vi vår egen Mussolini på plats, redo att tala för den starke arbetsgivaren och kanske inbilla sig en smula att han också är en person med verklig makt. Löfven kommer att använda sitt ledarskap till att söka häva sig upp ur den avgrundslåga självkänsla som det här fosterbarnets horoskop diskret indikerar via barndomshemmets Måne och bestraffningens södra månnod.

Månen + svansen beskriver således ett lågvattenmärke för sinnelaget och därför har vi att göra med en riktigt otäck typ som är underdånig och lismande mot de med större makt än honom själv. Tänk då om han får makt så att Månen börjar rövslicka det egna horoskopets Sol. Där har vi början på en verkligt ond despot.

Sådana här gallrades bort när bloggaren var jude för 2000 år sedan och olika messiaskanditater övervägdes med astrologiska hjälpmedel. Jag vet inte om det var så fel. Se bara priset Sverige nu kommer att få betala - och redan har betalat genom åtta år med Reinfeldt. Rovfinansen kommer att ha kopplat ett strupgrepp på svenska folket innan fascismen tar över vid valet 2018. Vi kan följa Europas väg över ättestupan via skeendena i Sverige...

torsdag 26 februari 2015

Alexandra Pascalidou och drägget i den svenska folksjälen

Den vackra (både utanpå och inuti) människan Alexandra Pascalidou orkar inte med dräggigheten i den svenska folksjälen längre. Enligt AB har hon har blivit utnött av att möta den imbecillitet - en fårskallighet som marknadskrafterna dragit ner svenskarna i. Att de dessutom är remarkabelt obildade till att börja med har naturligtvis inte förbättrat saken.

Lustigt nog påminner rumänskans horoskop om småaktighetens möte med det stora och fördomsfria sinnet. Se bara:Tidigt i bloggens historia kom och gick någon ströbesökare som inte ens förstod att tänkande försiggår via kategorier. När svensken är som dummast (ett universellt fenomen egentligen) klarar inte egot att koppla bort sig själv och föra sakliga resonemang och hela individen blir ett uttryck för den så kallade lägre Naturen - den organiska förbrukningsvara som den eviga själen använder sig av. Dessa råttor lever och dör i människokropp utan att kommit ett steg närmare de stora frågorna och deras svar. Sverige är ett sekulärt land och uppmuntrar därför sin befolkning till denna dumhet. Det är detta Pascalidou fått erfara och nu tröttnat på.

I Platons idealstat (skildrat i den gamle Platons sista verk Lagarna) föreslås dödsstraff på ateister om de - trots att det goda samhället hjälper dem till fem års bildning motsvarande högskola - sedan alltjämt hårdnackat framhärdar i sin dumhet. Platon var en vis människa och alls ingen despot (se trojkan i föregående inlägg) och det är troligt att han hade gjort undantag för människor vars medfödda begåvning helt enkelt är så låg att de inte klarar att ta till sig den här typen av filosofisk fostran.

Astrologin är början till filosofisk skolning. Det ser nästan ut som om rumänskans horoskop var destinerat att landa i ett sådant här skitland och där göra sitt yttersta för att sprida godhet. Månen i Skytten tecknar alltid en öppenhet och hoppfullhet. Här gynnas sinnelaget dessutom av den goda Jupiter i Vågen - det är en "social älskling" vi ser, en människa som älskar människor och möta dem. Tyvärr föddes hon samma år Saturnus stod i Gränsdragarans snäva ego-position, i Väduren. Det är som upplagt för den stora och nobla och generösa Jupiters möte med drägg! 

Detta har inget med Väduren från fall till fall att göra, vilket tidiga läsare missade, utan att Väduren representerar en omvärldsbild som är starkt begränsad till den subjektiva upplevelsen - raka motsatsen faktiskt till Saturnus väsen, planeten som är distanserad, överblickande och objektiv! Här är det begripligt varför antikens visa människor kallade Saturnus "fallen" i Väduren. I sitt fallna läge stod den när Hitler drog igång västvärldens andra världskrig på kort tid, så nog kan helvetisk inskränkthet kopplas till den här placeringen. Det är en ond tid att födas till världen och detta har Alexandra nu fått erfara.

Men den stora kontrasten ligger mellan hennes frimodiga och hoppfulla Måne och en Sol som i mörka och onda åttonde korruptionshuset tecknar en dyster livsresa. Den plats hon kom ifrån (Månen baserad på en idealistisk familjs värderingar) var bättre än den plats Solen i sin aktivism förde henne. Hon kom till Sverige, landet Gud valde att glömma eftersom dess pursvenska befolkning till stora delar tycks bestå av ruttna själar som inte längre har talang nog att fungera i sydligare och mognare länder. Den Dolda Naturen har ett system som reglerar och tillser att "var man kommer på rätt plats".

Det är faktiskt en perfekt bild av en uslaste sidan av svenskheten som tecknas av en Sol och en fallen Mars i åttonde (se Sverigehoroskopets Mars i åttonde som folksjälens disponent). Indikationerna påminner en smula om drängen Stefan Löfven som Svenskt Näringsliv manövrerade in i rollen som ny svensk sosseledare för att kunna göra precis allt de ville här i landet (t.ex. fortsätta sin omoraliska vapen- och teknologiexport till Saudiarabien - detta är en perfekt symbolfråga som visar hur rätt Platon hade som såg kommersialiseringen som mänsklighetens värsta fiende).

Tänk om Platons idealsamhälle skulle införas. Araberna tycks väl ha förvaltat det storslagna antika arvet från västerlandet medan väst föll in i mörker och germanskt barbari. Islam idag påminner faktiskt mer om Platons idealstat än någon annan. Grekerna kände innebörden av ordet heder vilket inte längre de svenska ynkryggarna förstår vad det betyder.


Den här kvinnan - en ledarskribent på DN, med hennes uppmaning till blasfemi och betrampande av andra kulturers högsta värden, skulle troligen ha varit bland de första att tas omhand i Platons idealsamhället och med risken av offentlig avrättning hårdstudera på akademisk nivå i fem år för att förstå varför gudstro är rationell och nihilismen som hon, Lars Vilks och andra västerlänningar sprider, är ett civilisationens gift.

Horoskopet hennes har granskats tidigare och det är möjligt att de äldstes råd i Platons idealsamhälle skulle ha skonat henne pga. intellektuell insufficiens. För när en så förkrympt grund för förståelse som Väduren tecknar dessutom utsätts för den kontraktiva kraft vi kallar Saturnus, då är det min erfarenhet (och jag har studerat planeternas inverkan på psykologier lågt räknat 30 år nu) att skärpan inte är på topp. Och det har jag kommit fram till redan i tidigare studier som finns på bloggen.Men det är just den här typen av onda krafter som leder samhället vilse som Platon värnade mot med sin generösa högskoleutbildning och sedan - vid uppvisad obildbarhet - dödsstraff. Det är svårt att veta hur han skulle resonera för ett särfall som Sverige, där de minst begåvade är de som når maktpositioner. Tänkandet i hans text Lagarna är helt enkelt inte tillämpligt på vårt land eftersom vi - likt Satan - har vänt precis allting bakfram!
PS. Det är mycket passande att Pascalidou kastar in handduken ett år när kalla och konstriktiva Saturnus passerar genom hatets Skorpion och därtill just nu när Solen går sin årliga tur genom saturniska folktecknet Vattumannen - Sveriges eget soltecken. Är det därför vi är ruttnare än någonsin och Löfven artar sig till att bli en t.o.m. sämre ledare för landet än stridspitten Rensvält?

Är han t.o.m. värre än Reinfeldt, den där Löfven?

Frågan är om astrologin mörkat en ännu djupare sanning genom att tilldela Stenbockens tecken "makten och härligheten". Men vad händer när motpolen Kräftan når en uppburen position? Är det då vi får de verkligt farliga diktatorerna, små i själen och utan förmåga att uttrycka annat än en vurpad kopia av den starka ledargestalten? 

Aftonbladet får till en femetta och plåtar Stefan Löfven med den mest osmakligt min jag hittills sett från denne vapendyrkande maktmänniska! Satan i gatan här är det infekterat med dödssynden superbia!

Demonanfäktad trojka i den lägre Naturens - Kräftans - grepp

Se hur han - mer än stridspitten Reinfeldt - antyder den anda som fyllde en av Europas mest fruktansvärda diktatorer, den maktälskande fascisten Benito Mussolini. Honom hängde uppretade italienska folkmassor som den rättmätiga lönen för att han sålt ut folkets väl för ovärdiga intressen. 

Må Reinfeldt och Löfven gå liknande öden till mötes. De var sedan länge köpta av Rovkapitalet och i synnerhet svetsaren Löfven är med militär-industriella komplets underdånige lille dräng. I ett och samma andetag lyckas han nu visa hur han älskar sin vapenexport till diktaturen Saudiarabien och en total brist på förmåga att myndigt ta ställning i den självklara frågan om brunkolet i Tyskland. På morgonradion hördes han vela som en pajas. 

Visst kan ägaren Staten säga åt Vattenfall att behålla skiten som regeringen Reinfeldt bestal svenskarna på 40 miljarder för att köpa till överpris och sedan successivt avveckla i ett utdraget barmhärtighetsmord. Men Löven tycks vara ägd av den Onde Räknenissen som köper sig regeringar som sedan bedriver en märkligt snarlik politik.

Sådana här män säljer ut svenska folkets väl och möjligheter att höja sig till excellens och deras soltecken indikerar också att fantasin tar slut bortom frågor som rör näring och ekonomi. Slaveriets dagar kommer inte att vara över förrän den sista kapitalisten blivit omvänd eller slaktad genom historiens nödvändighet.

När bloggen gav en _mycket_ tveksam tumme upp för Löfvens horoskop jämfört med Reinfeldts då högern ersatte Håkan Juholt med denna sprattelgubbe, då kanske förhoppningen om något bättre än den diskriminerande Reinfeldt spelade in. För sanningen är, att Löfvens horoskop är sjukligt svagt med en reaktiv Måne i Väduren som ska förfoga över intelligensplaneten Solen men där Vädurens härskare har fallit till att enbart kämpa för sin egen eller de egna närmastes sak. Löfven är det perfekta ämnet till en ny Reinfeldt som inom kort sluter sig inne i Rosenbad och beter sig som en stat i staten! För den som minns började Reinfeldt - Kräftan är det slutna och trygga rummets princip - snart dra på sig sarkastiska kommentarer i Aftonbladet för den här tendensen.

Astrologiskt, har Löfven mer gemensamt med diktatorn Mussolini, vilket också bilderna här ovan antyder.

Mussolini: all solär vilja och handling
utgår från det mörklagda onda åttonde!
 
Diktatorsplaneten Saturnus i mörklagda åttonde
visar en omedvetenhet om hur villig man är
att underkasta sig Ondskan för att formellt få spela
kung (Venus med Regulus i 5e ledarhuset)


OBS: Detta är ett sinnelagshoroskop (månascendent)
och inte baserat på ett känt födelseklockslag.tisdag 24 februari 2015

Är det så här ond bråd död ser ut?Inte nog med att han föddes väldigt kortväxt och fick sina livsalternativ beskurna på grund av detta, läraren och deltidsskådisen lämnade sin stofthydda permanent vid bara 34 efter att drulligt ha gått ut i gatan och träffats i huvudet av backspegeln på en bil (AB).


Utländska medier preciserar olyckstillfället så långt som till "kvällen" och San Francisco. Väljer man sexsnåret för att ungefär placera gårdagens Måne, får vi följande högst suggestiva transiter över Benjamins Woolfs födelsedygn:
Jag refererade för länge sedan till brittiske mästerastrologen Charles Carters "lag" som för effektiva förutsägelser fordrade att det framräknade horoskopet (sekundär progression) inte är mycket att räkna med, med mindre planeten kickar igång sig själv i sitt födsloläge.

Jag ser inte vägande skäl mot att använda samma logik när det gäller transiter. Se bara på himlen här ovan! Den kortväxte mannen föddes då begränsaren Saturnus stod i den kroppsliga ofärdighetens tecken Jungfrun. 

(Anm. Att Sol-Jungfrun Zlatan så excellerar har att göra med att varje zodiaktecken tycks bli besatt av sin egen "uppgift" så att det är i den kroppsliga ofärdighetens tecken man hittar de mest hälsofascistiska naturerna.)

Från denna position kastar Saturnus sin begränsande korta 60-gradersvinkel och håller Skorpionen kort. Man skulle kunna säga att Saturnus - Liemannen - hårdbevakar sin egen domän eftersom Skorpionen är nära förknippad med döden. Finns det födelsehimlar där döden är tydligare inskriven redan i födelsen än andra skulle detta kunna vara en sådan.

Särskilt som vi har Månen "fallen" i Skorpionen och att Månen också tecknar "frågans slut" eller kort och gott "från vaggan till graven". Månen är den fallna själens ankomst till den sublunära sfären och uttrycker sig initialt via barndomshemmet ("miljöfaktorn"). Månen är vaggan men också graven. Och den är reflektionen över allt som händer däremellan.

När jag läste att den kortväxte mannen fick just en backspegel i huvudet och inte en cementsäck kunde jag inte låta bli att fundera över Månens placering i horoskopet. Månen är ju som en backspegel - den reflekterar över saker eller återspeglar det som redan har skett.  En del handlar och överblickar i efterhand. Andra spelar föst upp handlingen i det mentala och låter Månen fantisera över konsekvenserna. Här är det uppenbart att Saturnus skapar en senfärdighet i den lunära reflektionen. 

Bloggaren har själv en opposition mellan planeterna och kan bokstavligen förnimma hur han pendlar mellan sin månmedvetenhet och det uppgående i sin sanna andliga solära väsenskärna som ibland rycker till och vräker ur sig mer eller mindre inspirerade inlägg.  Den som verkar inifrån Solen är så att säga inte helt sig själv utan "fångad av en stormvind" - det är anden som verkar direkt genom människan, även om många låtit det sekulära samhället våldta deras psyken och berövat dem den vokabulär som krävs för att kunna bli medveten om vad en människa är.

Utifrån enbart skräckfilmsskådisens månkarta är det svårt att säga om han var trög i uppfattningen, men ser man på den mäktiga kombinationen av Solen och optimistiska Jupiter i Lejonet är det uppenbart att hans ande var så stark att den kanske steppade ut i gatan på impuls. Den av Saturnus nedtrögade Månen hann inte reflektera den impulsen, och det kostade honom livet.

Som synes transiterar Saturnus just nu Skorpionen och Liemannen skördar vilt. Rent tekniskt var skådisen inne i en ytterst kritisk period när den långsamma Saturnus (Shani på sanskrit, "Den Långsamme") hämmade Månens förmåga till alert uppmärksamhet. Och då har vi inte ens nämnt hur Månens disponent befinner sig i det tolfte huset för förluster, ett rätt dimmigt hus när det kommer till förmågan att hantera inomvärldsliga ärenden...

Saturnus vandring genom Skorpionen pågår under 2½ år men vid olyckstillfället fanns också ett litet fönster av förhöjd kris: På sin månatliga runda befann sig Månen i opposition till både Benjamin Woolfs natala placering och också med den kalla Liemannen stirrande rakt mot sig.

För att inte klottra ner kartan för mycket utelämnade jag Mars i sin transit. Men "Carters lag" visar hur också olycksplaneten via indisk 210-gradersaspekt triggar den medfödda Mars som, som sagt, drar mattan under fötterna på sin fallna Måne i Skorpionen.

Det är bra många svagheter i tiden som stressar det här märkliga horoskopet med dess enorma solära styrka och eländigt svaga månhalva.


När borgarna ska allmänbilda varandra...

SvD försöker beskriva ett flyktigt celestialt fenomen utan att lyckas värst bra. Det är mötet mellan Venus och Mars på himlen, som den här bloggen började med att kalla horbocks- och horsyndromet, men hörde upp med det eftersom det är ett extremt och inte det normala utfallet.

Tidningen visar en vacker bild som tillsammans med texten skapar fullständig förvirring eftersom skribenten fått allt om bakfoten. "En grad" förklaras motsvarar ett avstånd på himlavalvet på cirka två fullmånar. "Aha", tänker den läraktige och ser på bilden hur den svagt lysande Mars befinner sig åtminstone en dryg fullmåne nästan exakt rakt ovanför Venus. "Det är planeternas latitud i förhållande till solekliptikan tidningen skriver om.

Men alls inte! En snabb titt i astrologiprogrammet på datorn visar att författaren avser s.k. rektascension (eng: "right ascension"), planetens färd framåt längs solekliptikan, en bana som astrologin delar in i 12 tecken om 30 grader vardera. Det är på denna vandring cirka en grad för närvarande separerar Venus och Mars.


Extra bedrägligt blir det eftersom bilden sånär visar "två fullmånars" skillnad i latitud (breddgrad). Datorprogrammets lathund invid horoskopet avslöjar emellertid att det f.n. bara skiljer 22 bågminuter i latitud mellan planeterna. SvD:s bild visar dock korrekt att den ljusstarkare Venus tronar en tredjedels grad ovanför krigshetsaren Mars - båda planeterna har negativ eller sydlig latitud relativt solbanan.

Är det så här kungliga huvudstadens borgare fungerar? Lever i en luddig värld som de misstar för kunskap? Borgerliga SvD utmanar nu borgerliga DN:s vetenskapsredaktör i inbilskhet. Så här lät nymoderaterna under åtta år vid makten om någon minns. Bara osakligheter och bortblandade kort!

Vid en snabb googling hittar jag en länk till Stockholms Observatorium med en introduktion till vanliga termer - om nu stadens desinformatörer ens bryr sig. Men de mår väl bäst när de får kura i soffan och insupa senaste HBO-serien. Då slipper man verklighetens alla besvärliga ställningstaganden.


*****


Indisk astrologi utvecklade en tradition för att bedöma vilken av två planeter som spelade huvudrollen då båda hade samma rektascension, dvs. befann sig i gradexakt konjunktion. (Dagens precisering i bågminuter och t.o.m. bågsekunder har gjort den här lärosatsen smått löjlig. Vissa människors jakt på überprecision - siffernissarna! - gör dem i stället tokblinda för de stora sammanhangen). 

I äldre tid kunde man fortfarande uppleva vad indierna menade när de talade om ett "planetärt krig" och segraren i denna envig var den som för tillfället färdades längs en högre och noblare bana. I SvD:s fall är det den här gången kärlekens Venus som segrar över hatets Mars! 

"Planetärt krig" på sanskrit heter graha yudha och om någon mer tycker sig se ordet jihad smyga bakom yudha får säkert medhåll av språkforskningen. Det är den indoeuropeiska språkstammen som skymtar till. (Se den här kommentaren till det hebreiska bruket av JHD i Dödahavsrullarna.)

Ett möjligt svenskt exempel på det planetära kriget just nu är Jan Guillou som skrev en normal, dvs. bra krönika i Aftonhoran (en fallen Venus) häromdagen och där han med viss finess lustiggjorde sig över judenhetens värsta olat, deras ständiga alarmism och skränande som Woody Allen gjort så mycket för att illustrera när den förkläder sig till urbanitet. Jag tror inte en enda svensk ledarskribent försatt chansen att rasa över Guillous förmenta okänslighet - och faller därmed in i just stereotypens skräniga semitism som buspojken Guillous skickligt lockade fram! Bara judar får gudbevars göra sig lustiga över judiska karaktärssvagheter!

Nå, responsen blev alldeles överväldigande negativ vilket bevisar att också medierna är en folkmassa via sina drev och helt enkelt saknar stadig förankring i Platons "rationella själ". Hur räknenissar går vilse i sin jakt på exakta siffror ser man strax av Guillous födelsehimmel som naturligtvis påverkas av det planetära kriget. Här står Venus och Mars i direkt opposition och de behöver ens vara i tät konjunktion för att Guillous livsöde ska dras in i stjärnornas ringdans. 

Det är notabelt att Guillous kända födelsetid låter oss se hur olyckligt Venus och Mars stod i födelseögonblicket, i de onda sjätte resp. tolfte husen. Mars i tolfte betyder just "förlust i frågor rörande krig" så det är astrologisk poesi att det just nu är Mars som förlorar mot Venus, som dessutom står "upphöjd" i martyriets tecken Fiskarna.
måndag 23 februari 2015

Reinfeldts talskrivare - ytlig men inte insidiöst ondStridshingstens prasslande med sin vakthund Alenius - minns hennes hotfulla utfall mot DN - ännu en matchning från helvetet bland moderaterna intresserar den här bloggen mindre än att Aftonbluddret ger namnet på den infama lögnhalsens talskrivare mellan 2006 och tills han smet som en råtta från det sjunkande nymoderata skeppet. 

Jag hade väntat mig en orgie av problem men horoskopet för kommunikationsspecialisten Moa Berglöf ser faktiskt riktigt beskedligt ut!


Eller rättare sagt, beskedlighet och tursamhet blandas med några riktigt fula saker. Som grafiskt pekfinger introducerar jag här grönt för den indiska astrologins goda hus medan de onda husen märks ut med en grådaskig ton.

Eftersom klockslag och den fysiska verklighetens ascendent saknas blir det här Månens eller psykets "attityd!" till gott och ont.

Det är uppenbart att kommunikatören alltid tyckt om kreativa sysslor, Månen i mångskiftande Fiskarna har din disponent och sitt ankare i den ohejdade kreativitetens - Solens - eget femte hus. Sinnet står således väl förankrat i ett av de goda husen och med ingen mindre än den Stora Välgöraren som sin disponent är det här ett godmodigt sinne, ingen tvekan om den saken.

Att psyket dessutom förutspås framgång i kommunikativa sysslor ses på två sätt: framför allt genom att Månens disponent Jupiter står i tät konjunktion med skriftställaren Merkurius men också genom att Merkurius befinner sig i det tursamma femte huset som också tecknar god karma eller talanger själen för med sig tillbaka till ett nytt liv på Jorden. 

Eftersom det här bara är ett månhoroskop blir den här läsningen förstås lite märklig, månascendenten tecknar ett stadium JUST INNAN den enskilda själen "förtätas" och framträder som en enskild individ. Så i den mån man kan tänka på det viset, är det hela den sublunära sfären som omhöljer mörkrets håla Jorden som mår förhållandevis bra de två dygn Månen står i Fiskarna och kan luta sig mot ett så privilegierat hem!

Återigen: det vore fantastiskt att ha full tillgång till fulla data för alla som föddes under korta tidsfönster som detta för att om möjligt kunna avgöra om det verkligen var soliga gatan som fick en märkbar tillökning dessa dagar och om den betrycka underklassens återvändsgräns som fångar upp nyfödda i någon märkbart högre grad de dygn då Månen mår tjyvens!

Den som läser det fenomenala inlägget av Theodor Kallifatides i DN ska inte längre tvivla på att Månen i Kräftan - Vattenelementet i dess passionerade (krängande) tillstånd - saknar kapacitet till exceptionell intellektualitet! Den grekisk-svenske författaren är en Sol-Vattuman som tydligen utmärkt leder och bollplankar med en Måne i återspeglande Vatten-Kräftan.

Men fullt så avancerad var inte Reinfeldts talskrivare. Solen står visserligen också här i Luft, i Tvillingarna, men eftersom soldisponenten Merkurius sjunkit ner i Vatten får vi samma tendens till slirighet eller falsk populism som blev den moderata försvarsministern Sten Tolgfors fall. Han lindade in sig i väl mycket kommunikationshaverier och avgick i samband med Saudiaffären.

Jag skulle därför inte enbart utifrån lyckosamma Jupiter hos talskrivaren hävda att det här är ett proffs. Det kan lika gärna vara ett privilegierat barn i de samhällsskikt där alla kliar varandras ryggar. (Månen = barndomshemmet baserat på en lycklig Jupiter.) Tittar man strängt på nymoderaterna var det sannerligen ett ytligt och lögnaktigt svartbygge på alla sätt och vis, men svenskarna är mer lagda åt tanklös konsumtion än kritiskt synande och Moa Berglöf kunde serva Överkuckut själv med floskler och banaliteter under åtta åt och leva gott på det.

Det populistiska skvalpet i zonen mellan pöbeltecknet Kräftan och kommunikatören Tvillingarna gör horoskopet en smula osäkert. Är den här kvinnan beredd att ljuga om arbetsgivaren inte har något ärbart att sälja?

Låt oss titta på de mörka zonerna. Det tredje huset för kommunikation och skrivspråk är ett av de onda husen eftersom Merkurius också har förmåga att skruva en berättelse eller fara fram med osanningar (desinformation). Minns t.ex. Reinfeldts ständiga lögner om att Alliansen satt fler i arbete och för att kunna säga det rörde ihop absoluta tal och procentuella förändringar. Var detta ett verk av hans talskrivare med hennes "dissociativa" tendenser?

Det tredje huset kallas dock ett "förbättringens hus" eftersom den Merkurius som har saklighet och falskhet som två sidor av samma mynt inte är en hopplös situation. En människa kan förbättra sitt intellekt genom att låta mer av det motsatta nionde husets samvete skina in och förädla kommunikationen. Detta kräver naturligtvis att nionde huset är friskt! Skulle samvetet vara kaputt och även tredje huset se förrädiskt ut, ja då har vi en typisk högermänniska!

Det ser illavarslande ut att hitta Mars, den lilla illgärningsmannen i tredje kommunikationshuset. Mars vill andra illa, den vill så split, men den är också bhava karaka i tredje huset, dvs kommunikationshusets signifikator. För att vara kommunikation krävs att något faktiskt utgår ur människan (såsom Mars bryter sig ut ur cirkeln) och gärna då som ett vässat spjut som tränger igenom mottagaren. Mjäkigt mumlande har aldrig sålt in en produkt!

Nu kan ingen påstå att Mars i Oxen är en höjdarkombination. Det är tvärtom en simpel och materialistisk energi, eller en kraft som klär sig i mänsklighetens mest ogenomtänkta klädedräkt: Reinfeldt pratade bara pengar i allt han sade. Det skulle "löna sig att jobba", folk ville ha mer i sin "plånbok". Slikt trams som bygger på förakt för människans inre potential passar perfekt in med denna Mars-Oxe. Sveriges nationalhoroskop har för övrigt samma placera och därtill som bas för folksjälen (Månen i Väduren), så här har vi exakt rätt talskrivare att prata till ett land vars folkmentalitet befinner sig på spädbarnens nivå! 

Varför har ICA-reklamen gått i hundra år på tv? Upplägget visar svenskarna som de omogna små barn de är och pöbeln i stugorna verkar ha älskat långköraren. Jag minns också att Telia körde någon kärnfamilj vars kollektiva intellekt inte var i närheten av begåvningen i en myrstack och svenska folket älskade den familjen också. Det krävs med andra ord inte någon speciellt hög IQ för att hitta formuleringarna som talar till den svenska folksjälen.

Det intressanta är nu att denna rätt letargiska Mars-Oxe hittar rakt fram till en fiende att angripa: Mars skickar sin 90-gradersvinkel in i fiendehuset där Saturnus står - exakt samma placering som i arbetsgivaren Fredrik Reinfeldts "riktiga" horoskop (baserat på ett födelseklockslag).

Saturnus står för stat och förmynderi, något som sjukliga själar som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt inte kan se något gott i eftersom de är barn av en annan och mörkare kraft i universum. Bloggen har ägnat mycket tid åt att belysa varför bådas horoskop kan betraktas som Ondskas spjutspetsar, ödesbestämda män för att lura svenskarna mot den samhällsavvecklingens och privatiseringarnas avgrund vid vilken de bara måste vakna upp och inse vilka myter de blir pålurade. Sverige är på väg att upphöra existera och dras in någon ekonomisk Superräknenisses planer för att hålla Tredje världen, Kina och ryssarna stången så länge det går.

I fallet Reinfeldts horoskop var det ytterligt tacksamt att se Saturnus i härskarläge i Vattumannen som en tydlig indikation om vem hans fiende var. Det goda samhället där människans värde prioriteras framför penningen. Reinfeldts horoskop proppade istället in simpel närighet (Kräftan = att överleva som biologisk varelse) i Vattumannens 11e idealhus, knappast det högsta ideal som tänkas kan. Men alla själar är olika...

Vad talskrivarens uppblåsta Saturnus i Lejonet betyder kan man fundera över. Den här symbolen för en absolut makthavare är verkligen uppblåst och övermaga eftersom det äregiriga Drakhuvudet kombineras med det lika tajt som kvinnan hade Merkurius och lyckoplaneten Jupiter tillsammans. Är det möjligt att kartan visar en ironisk bild på den uppblåsta nollan Reinfeldt? Att hennes energiska Mars i talskrivandets tredje hus riktas rakt mot detta fejk-Lejon, denna verkliga antites till kung? 

Är det så att talskrivaren i själva verket SKADAR sin herre och arbetsgivare (Saturnus) med sina alster? Var det hon som skrev kalkoner som den där Reinfeldt svamlade om "folket, vars förtroende han bar" eller någon annan lika krystat passiv satsbyggnad? Mycket tyder på det, för är det något de rigida 
och mörka tecknen Oxen och Lejonet excellerar i så är det pompös overkill...

Samtidigt är den mörka och klumpiga kvaliteten (Tamas guna) paradoxalt nog förtroendeingivande hos de fåvitska, just för att den hela tiden radar upp budskap och poser som tecknar fyrkantig stabilitet (se orgien av mörker hos Anders Borg). Människor som inte kan analysera sina intryck väljer att lita på Tamas hellre än t.ex. den lätta och snabba Sattva guna. Den senare kvaliteten kräver ett operativt intellekt hos åhörarna och där detta aldrig kickat in, flyger de sattviska varelserna i cirklar över de jordbundna kolosser som fallit djupast i själarnas strömhopp ner till denna helveteshåla vi kallar världen.

Den förhatiska kommersialiseringen av skolan

"Skolan kallas ibland Sveriges största bransch" säger en omedveten reporter på Morgonradion P1 och lämnar obesvarade de frågetecken hon därmed utlöser.

Svenskarna kan överlag inte längre kan tänka utan svänger sig omdvetet med inlånade fraser och termer från engelskan - och det är mediefolk som kvinnan på radion som bistår i folkets förflackning till pseudomedvetenhet. 

Det är bara att översätta branch tillbaka till svenska och vi får ordet "gren". Vad då för gren? Näringsgren förstås, en gren på det stora Marknadsträdet. Public Service smugglar således in sina språkval in marknadstänkandet hos gemene man. 

"Näringsgren" är i själva verket inget annat än en synonym till en hals och ett huvud av många på det omättligt giriga monstret Hydra. Byt bara ut de här huvudena på folk i Bonniers/DN-sfären mot diverse skolprofitörer och visualisera ett ringlande av näringsgrenar som alla hugger och suger i sig och söker leva. Hydra själv är förstås den onda, av gudomlig godhet oförlösta lägre Naturen. Romaren Plotinus kallade den lägre Naturen en "Alien", en Främling. Utifrån människans bästa väsensled är det näringsfolket håller på med en monstrositet.


Montaget gjordes till inlägget
Vad är egentligen Hydran för något?

Nog för att monstret redan har krupit in i skolväsendet - och folkmajoriteten är emot att näringslivsnissar ska få profitera på skolbarns lärande! Detta tål naturligtvis inte det giriga monstret som försöker kommersialisera det den store tänkaren Platon ansåg som det allra viktigaste för ett samhälle - fostran och utbildning av en ny generation som ska bära samhällsbygget vidare.

Samme Platon hatade kommersialisering och ansåg att en stark stat var enda botemedlet mot den här mänskliga sjukdomen, ett arv från hennes blott naturliga biologiska lägre natur. Inte konstigt att Svenskt Näringsliv 2011 tyckte man skulle straffa ungdom som valde att studera universitetsämnet filosofi!

söndag 22 februari 2015

Verkligheten definierad som Jord-elementet

Att betrakta som en fristående fortsättning på föregående, "Socialdemokraternas svek mot morgondagen". Hur passande är det inte att påföljande dag se en stor svart rubrik i ETC som utbrister, "S har tappat kontakten med verkligheten"!

Än mer intressant blir det när artikelförfattaren och forskaren i ekonomisk historia visar sig bestå enbart av "verklighetens" element Jord och att den Sol i Eld som skulle kunna ha haft en annan definition skrinlagts i det mörka och repressiva åttonde huset! Då Jord står för ekonomi (resurser) är detta en häpnadsväckande "rätt" himmel för det mannen har valt att ägna livet åt. Minns hur jag ofta påmint om att även "svåra" himlar bara behöver hitta ett legitimt verksamhetsfält för att komma till nytta. Boxningsringen existerar som samhällelig institution för svårt störda stjärnhimlar där de alltför "Mars-drabbade" kan puckla på varandra.


Ändå vaknar frågorna inför den här kartan. Är detta en av själarna som valde bort Gud före tidens begynnelse och började projicera sig allt längre ut i det Yttre Mörkret, bort från själarnas gemenskap i den immateriella gudomliga verkligheten där medvetande möter medvetande? Vissa själar kan nu inte längre mötas så direkt utan bara kropp mot kropp eller pryl mot pryl. 

Sådant är det så kallade "syndafallet" som astrologin vagt reproducerar genom sin fyrvåningskonstruktion där bottenvåningen är Jord. Fallet terminerar först i kortslutningen med total negativitet och det är i denna begränsade värld som själen slutligen kan avnjuta det 100%-iga förtingligande eller objektivitet som den tydligen hade behov av.

Sällan har jag sett ett glåmigare horoskop och inte ens det fenomenalt fina nionde huset för högre samvetet - som här går i de materiella resursernas tecken Oxen - är utan sina problem. Utifrån sinnelagsascendenten i Jungfrun är Oxens härskare Venus inte bara en naturlig välgörare utan också en av de verksamt goda gudarna. Tacka för att Jungfrun tacksamt mottar lite medkänsla eftersom Venus anses "fallen" på de premisser Jungfrun själv utgår från: urskillning, diskrimination och anti-idealistisk realism - arbetet utförs aldrig pro bono utan enbart för att själen vill se sina händers flit omsatt i materiellt gott. 

("Tvångskommenderad" till en hybridform av anställning och Fas 3 arbetar bloggaren sedan förra året för en företagare som är Sol-Jungfru, och en snålare och mer profithungrig och antisocial natur har väl aldrig skådats. Han avskyr i lönndom sina kunder försåvitt de inte handlar dyra saker av honom. Här förvärras en Sol i Jord av att också Månen står i Jord-Oxen och grädden på moset är den egenprotektionistiska Kräftan stigande i öster. Kombinationen rimmar perfekt med den klassiska krämaren.

Paradoxalt nog GÅR det att hitta goda sidor även hos den här människan, men som anställd och klarsynt måste man jobba hårt för att förtränga den besvärande VERKLIGA MÄNNISKA som hela tiden framtonar bortom den triviala "personliga kontakt" västerlänningen prioriterar för att slippa se vilka låga kryp de kommit att bli. Se Lapidus text i ETC för mer om den sorgliga berättelsen.)

Ja, det finns skäl att misstänka att Jungfrun beskriver just det syndafall som just skisserades. Romerske filosofen Plotinus använde konsekvent Afrodite (Venus) som metafor för själen och kallade henne en hora var gång hon vände sig bort från Centrum och ner/ut mot det Yttre Mörker även Jesus talade om. 

Det Yttre Mörkret är med all säkerhet en teknisk term som måste fattas utifrån en numera bortglömd kosmologi som Jesus omfattade. Jag skulle vilja säga att det är Saturnus, den sjunde kretsen, som tecknar detta mörker (planeten är essentiellt tamasisk, dvs. tillhör dem som kastar mörker och okunskap omkring sig). Sett ur den levande själens perspektiv är det alltså INTRÄDET I SATURNUS KOSMISKA DOMÄN som betecknar gränsen där det "Yttre Mörkret" vidtar. Själen är i exil, är "utanför", så länge den envisas med att falla ner till materialitet.

Detta är i överensstämmelse med den själavandringslära Platon presenterar närmare 400 år före Jesus. Att kristendomen inte har själavandringsläran kvar, är som tidigare nämnt följden av en serie falska kyrkmäns politiska beslut. (Vilken är nyttan med ett offerlamm uppspikat på ett kors om själarna ändå återföds om och om tills de själva genom denna världens passioner som övergår i lidande - Rajas guna - börjar ställa sig de elementära frågorna om vad som egentligen pågår?

Hur ett så helt mörklagt horoskop som Lapidus uttrycker sig i praktiken fick jag en glimt av via en kortfattad notis på svenska Wikipedia. Den gode mannen identifierade sig med ett av världens fattigare länder, Nicaragua, och har skrivit en bok med den talande titeln: "De modlösa"! Titta på horoskopet en gång till och fatta! 

Nu står bloggen inför digra problem. Är inte det här just ett sådant horoskop som varit mumma att använda som tillhygge för att håna den fördummade borgerligheten och för att peka ut hur lite av den fulla verklighetens resonemang de förfogar över? Jag menar, Jord-elementet som sådant ger bara en träl, en knähund och kan möjligen via Stenbocken bli en blind herre som leder andra blinda. Det är behovet av materialitet som begränsar människorna som i huvudsak framlever sina liv genom det lägsta elementet, precis som de som domineras av Eld ofta är rätt opraktiska idealister (åtminstone som Jord-människorna ser på saken).

Så långt man kommer med en månascendent är det förstås Lapidus förträffliga nionde hus som stillar alla gnagande tvivel på att bloggen farit ovarsamt fram med det astrologiska systemet bara för att plocka billiga poänger. För så långt Jord nu sträcker sig, är detta ett utomordentligt fint konstruerat nionde hus vi ser. Det låga elementet i kombination med Oxens innebörd kommer naturligtvis att sätta frågor om kroppens materiella förnödenheter i första rummet. Men nionde huset lyfter frågan om vad kroppen behöver i resursväg till det universella dharmas nivå. 

Jag noterar hur två debattörer mot Sveriges vapenavtal med Saudiarabien i SvD använder samma begrepp som slutknorr men i annan klädedräkt: "universella värden". De kontrasterar simpla intressen med universellt bindande ideal. De påminner, vilket är sällsynt i svenska medier, om den tankehöjd Platon uppvisade när han gav västerlandets dess bärande principer. Platon hade naturligtvis lånat hela sitt tankestoff från Österlandet men preciserade det med en Jungfrus öga för detaljer. 

(Platon t.o.m. rangordnar tre fula förseelser mot staten och konstaterar att av de åtalbara dumheter en människa kan ägna sig åt är ateism - förnekelse av den uppenbara slutledningen att av ett intelligent ordnat kosmos måste man anta en bakomliggande ordnande intelligens, en Gud - ändå det lindrigaste brottet.)

Låt mig illustrera skillnader i samvetets renhet genom att ställa Lapidus mot den mest motbjudande politiker jag känner till i modern tid, råttan som flydde den moderata skutan redan på natten för valförlusten. Att Oxen i termer av "pengar" eller "kroppsliga förnödenheter" i grunden är en god sak när Jungfrun håller första huset, har vi redan etablerat. Men Stridshingsten som flydde hade som bekant ett nionde hus som anfäktades av två problem:
Dels har nionde samvetshusets tillfälliga ägare, den verksamt goda Venus, fallit in i det onda tolfte huset där den offras eller förlorat sin världsliga inverkan. Reinfeldt som den utstuderat samvetslöse! (Se detta i samband med den naturligt OCH verksamt onda Mars i första egohuset i diskriminationens tecken Jungfrun!)

Och där inte änglar sätter sin fot, dit rusar ondskan in och fyller upp: här i formen av den VERKSAMT ONDA Jupiter i Oxen i nionde - planet och tecken i kombination får symbolisera Stora Rikedomar av det moraliskt undermåliga slaget. Stridshingsten skänkte 5,4 miljarder av svenskarnas skattepengar till förslagna restaurangägare som tackade och stoppade pengarna i egen ficka! Att Reinfeldt är ytterst ansvarig för denna kriminella handling syns av hans elfte idealhus, där den onda demonen - här synonym med hans egen Sol, hans egen motoriska viljekraft - upphöjs till ett ideal i näringslivets tecken Kräftan! 

Det är helt ohyggliga budskap när man applicerar spelreglerna med vaksamhet på sin logik. Nu låg de 5,4 miljarderna inte direkt på Reinfeldts bord, men som regeringschef förvånar det inte att se astrologin lysa knivskarpt och avslöjande. Kräftan är tecknet som ofta - likt Oxen - avslutar sin mänskliga mognad vid fixering vid matbordets läckerheter. Dessa själar har med detta inte höjt sig ett snäpp över vad vilket enkelt djur som helst klarar av.

Reinfeldts karta (baserad på känd födelsetid och en "äkta" Jungfruascendent) innehåller i princip bara en serie svarta hål. Himlen tecknar en moraliskt helt degraderad själ. Och detta kunde inte svenska folket genomskåda! Vad säger det om socialdemokratins svek, som Lapidus skriver om i ETC, att bildningsnivån och förmågan att se igenom falskt tal är i princip obefintlig i det här landet. Ja, i USA hette det redan för tjugo år sedan att "svenskarna är snälla men lite dumma". Idag är vi världens byidioter i vår oförmåga till analys. (Och för de med rudimenten till analytisk fallenhet har vi fått Internet så att 99% går ville i dårarnas konspirationsmaterial och rena myter.)

Jämför nu Lapidus nionde hus, visserligen "bara" sinnelagsascendentens nionde, med Reinfeldts faktiska nionde och se skillnaden. Samvetet representeras återigen av Venus och en starkare indikation än husets (tillfälliga) ägare hemma i sitt eget hus, går inte att uppbringa! Jungfrun gör som sagt Venus till en verksam välgörare och som inte det räckte leds den i sina affekter av den svalt rationella Saturnus som är en planetär vän med Venus enligt indiskt vänskapsschema SAMT inte längre lika ond då Jungfrun äger första huset. (Saturnus är en "verksamt neutral planet" och gör bara sitt jobb, vilket får effekten att nionde huset KONKRETISERAS. Jfr. denna bloggares horoskop vars Saturnus tillfälligen äger nionde och därför ägnar stort intresse åt att konkretisera och synligggöra nionde husets "högre former" eller universalierna - se även artikeln Nominalism in Metaphysics.)

Här är en manlig motsvarighet till en moder Teresa, en som utifrån ett alltigenom nobelt nionde hus empatiskt känner med problemen med Jord-elementet som grundläggande kroppsligt välbefinnande som kan uppstå när Satan bestämmer sig för att testa själen.

För hur ska man annars tolka stjärnan Algol, när den faller in i det psykiska horoskopets nionde hus? Här är ju den klassiska scen där Gud släpper Satan fri över den rättfärdige Job för att pröva hans själ (eller snarare gudstro). Om jag minns rätt avslöjas hybris hos Job, han betedde sig som de svenska Humanisterna och upphöjde i hybris sina egna omdömen till allmän lag utan att överhuvudtaget förstå Guds outgrundliga plan. Algol fyller ibland funktionen av en sådan plågoande men i mindre dysfunktionella horoskop än Ladipus kan Algol istället framträda som Frestaren (Jesus fasta i öknen där Djävulen söker köpa hans själ mot all makt över världen). Jag fäste för flera år sedan uppmärksamheten på denna femme fatale i anslutning till Algol.

"Av deras frukter skola man känna dem." Uppenbarligen har Lapidus bestått testet och inte sviktat med sitt starka nionde hus för högre gudomlig medvetenhet (här omsatt till en konkret materiell välfärdspolitik - han hör tvivelsutan privat hemma på vänsterkanten).

Men boktiteln "De modfällda" rimmar onekligen väl med den allmänt glåmiga himmel som tecknades då han såg dagens ljus. Solen i mörklagda åttonde för gammal dålig karma visar att han valt detta liv för en återbetalning av vissa försumligheter som inte en månkarta är rätt verktyg för att uttala sig om. Men, men skulle lika gärna kunna tänka sig en överlägsen själ som har resurser nog att sänka sig lågt ner för från modfälldhetens mörka dalgång börja sprida ljus och insikt! För att spekulera över den möjligheten - en tvättäkta avatar - krävs helt enkelt ett exakt klockslag.

*****Centrum & Det Yttre Mörkret (1)

Centrum & Det Yttre Mörkret (2)

Se även dessa gamla inlägg om Yttre Mörkret - inte längre säker på vad jag skrev vid den tiden (och jag orkar inte läsa om texterna), men då Själen är större än Världen är dess fall ner i tid och rum liktydigt med att själarna går vilse i det Yttre Mörkret. Troligen anförde jag 2009 en idé om att människans jakt utåt i världsrymden är det Yttre Mörkret, men det är precis samma berättelse en gång till. Själens fall upprepas nu med en dåres envishet även sedan själen trillat in i tid och rum!


Tillägg

För 30 år sedan sparade jag horoskopet för en arbetskollega under smeknamnet "Nicaraguaalfabetiseraren" eftersom hon jobbat ideellt i landet. Och likt Lapidus månkarta visar hennes fysiska ascendent i Skytten en välgörande Jupiter i Kräftan "fångad" i "de modfälldas" åttonde hus, dödsskuggans dal! Även Månen i åttonde. 

Vi hade många extremt sega debatter utan något vettigt avslut då Månen i åttonde tycks leda till ett närmast skorpioniskt sinnelag som likt Reinfeldt är redo att "slåss in i döden" för sin position. (Reinfeldt talade förstås om sin omhuldade arbetslinje med syfte att trakassera människor att ta plats i det nya låglöneland han och den globala Rovkapitalismen nu bestämt sig för att göra Sverige till.)

lördag 21 februari 2015

Socialdemokratins svek mot morgondagen

Den som inte kan genomskåda den föraktansvärda appellen signerad näringsminister Damberg och LO-bossen i AB borde berövas rättigheten att rösta vid politiska val!

Eländet börjar direkt i första stycket som jag vill citera i dess helhet på grund av dess avgrundslika falskhet: 

"Sverige har en lång tradition av handel och vi är ett exportberoende land. Handel skapar jobb, får vår ekonomi att växa och stärker Sverigebilden. Fri och rättvis handel har genom historien tjänat oss väl och vi behöver den i framtiden."

Jag läser f.n. ett förnämligt destillat signerat den brittiske klassicisten A.E. Taylor av Platons sista text, den monumentala Lagarna. I denna detaljplan av hur man bygger det goda samhället ska handel minimeras så långt det är möjligt eftersom kommersialism korrumperar alla folk och kulturer. För att undvika handel ska den goda staten till att börja med vara grundad i en så rik miljö som möjligt så att staten (landet) blir självförsörjande. 

Hade inte Damberg och Thorwaldsson varit Rovkapitalismens knähundar hade de kunnat berätta en helt annan och mycket sannare historia om Sverige, landet som faktiskt har goda naturliga förutsättningar att vara självförsörjande! 

Det vill säga, Sverige klarade sig väl innan Rovkapitalisterna lade ner det svenska jordbruket och dresserade dessa enfaldiga apor till svenska folk att kräva exotiska ting i fruktdisken på ICA och Coop. Och vad är det för snömos de båda herrarna lismande släpper ur sig om att "fri och rättvis handel genom historien tjänat Sverige väl" . Det här är tamejfan en text som Svenskt Näringsliv gett åt de här två nyttiga idioterna att bara sätta sina namn under!

Och hör på den här: "För oss är det självklart att svenska företag aktiva i ickedemokratiska länder ska ha en strategi för arbete med arbetstagares rättigheter."

Det enda ärbara steget på nationell nivå är att INTE SÄTTA SIN FOT i helvetesländerna utan i samråd med andra rättskaffens länder utöva diplomatiska eller andra påtryckningar för att uppdatera dessa efterblivna diktaturer.

Det är förstås Saudiarabien-exporten dessa två monumentala svikare går som katter kring het gröt kring i det här avskyvärt tillgjorda opinionsbildarförsöket. Svensken ska duperas av Storföretagen, så är det bara bestämt. Nya "snälla" eller låtsas-humana formuleringar skapas av spinndoktorerna för att dölja den verkliga agendan.

Nu skäms jag verkligen över LO (en förening jag i och för sig inte tillhör). I det längsta ville jag tro att de hade en högre kallelse än bara jobben. Men den marxistiska arbetarens dagar är för länge sedan förbi - det var en människa som tänkte internationellt och ville återupprätta Människans värdighet och frihet. Av detta hörs ingenting i Dambergs och Thorwaldssons text. Det är faktiskt inte arbetarna de månar om vad de än säger utan exakt vad dumstruten Stefan Löfven - svetsaren - hävde ur sig om Saudiarabien-exporten: att det ger exportintäkter. Det är samma moderata politik som vi nu hör komma från "socialdemokratin". Detta är bara en annan sorts diktatur än den som praktiseras i länder vi gärna anser oss vara lite förmer än.

Vänstern borde sluta upp att vara samtidigt spela moraliskt överlägsna och huttra som felfördelade underdogs, börja läsa "elitisten" Platon (som den annars insiktsfulle Ehrenberg i ETC förlöjligade i en ledarkrönika härförleden) och inse hur mycket bättre världen skulle bli om den gamle grekens tjusiga samhällsbyggarprogram realiserades. 

Alla kontroller mot maktmissbruk finns inbyggda i hans modell och inte minst en statsapparat som ser till att inte ojämlikheten mellan "de fyra välståndsklasserna" blir så stora att social oro uppstår. ("Premiumgruppen får äga maximalt fyra gånger avkastningen av deras tilldelade lott.) 

Platons modell med en moraliskt oantastlig statsapparat som håller människans gemenhet i schack ÄR genomförbar - Sverige skulle kunna leda vägen sedan de borgerliga medierna självdött genom sin ständiga kvalitetssänkning och vinstjakt. Då utjämnas villkoren så att framtidens idéer äntligen får en chans att nå ut till det duperade svenska folket.


*****

Inledningen till en nätbiografi om nämnde A.E. Taylor berättar följande:
Alfred Edward Taylor was a British idealist philosopher. He was born in 1869, the son of a Wesleyan minister. Among many distinguished appointments, he held the chair of Moral Philosophy at Edinburgh from 1924 to 1941. His main interests were Platonic philosophy and the theology of Christianity, and his contributions in both these fields have been of far-reaching importance. "Does God Exist?" was his last considerable work on the philosophy of religion before his death in 1945.
Varför inte titta på horoskopet för en idealistisk filosof och se om bloggens antaganden om de fyra elementens naturliga dispositioner ger sig till känna? (Den här bloggen skrivs ofta "on the fly" och jag övergår nu till att leta upp Taylors födelsedatum och göra horoskopet...)

Men titta! Kan det bli tydligare?Från en gammal särstudie av filosofer minns någon kanske att filosofins och Lagens planet Jupiter var vanligt förekommande i Vädurens tecken. Så också hos A.E. Taylor. Filosofisk idealism bygger på tanken att världen till sitt innersta väsen är rent gudomligt medvetande och att det bara är i avfallet från identiteten med eller yttersta trohet till denna människans inre essens som materialism uppstår, sådan som vi hör den smusslas ut genom de förrädiska högersossarnas propagandastycke i Aftonhoran.

Taylor har dessutom den helt oslagbara ömsesidiga receptionen mellan Jupiter och dess härskare Mars. Två gynnsamma flugor i en smäll. Jupiter är vän med Mars och har krigaren som sin härskare. Dessutom utbyter de båda tecken med varandra. Och så långt jag läst Taylors återberättande och kommenterande Platon, märker jag vilken lidelsefull rättvisemänniska han är, hur rent ut sagt "vänster" han låter. Till skillnad från sosseförrädarna söker han inte dölja det onda som människor gör mot varandra till följd av det onda västerländska systemet utan låter ut i fingerspetsarna som en platonsk idealist, som den här bloggen men mer bildad.

Ett aber är förstås att Skytten hamnat i olyckans och fiendens sjätte hus, men titta noga på månascendenten! Det är Kräftan i öster, och en extremt hungrig Kräfta också till följd av girighetsdemonen Rahu. Men vilken typ av hunger är det? Näringslivets hunger efter vinster och slavar som ska jobba i princip tills de dör (moderaterna och Fredrik Reinfeldts förslag)?

Nej, långt ifrån. Visserligen är det kritiskt när Månen/psyket står i Kräftan eftersom den Irrationella Själens signum nu är herre i sitt eget hus. Finns då en Sol att leda den sublunära sfären i rätt riktning?

Det är här en fenomenal Sol i Eld kommer in, stöttad av filosofiska Jupiter i Eld i det prominenta tionde huset. (Det är Jupiter som bjuder en väg ut ur sjätte husets olyckor och träldom. Man hör av Taylors sätt att skriva att han verkligen hatar det sjätte slaverihuset för vad det gör med människan. Hur fascinerande att hitta så mycket kraft instängd här enligt månkartan! 

Man får utgå från att Taylor delar Platons hat mot småaktiga profitörer (sjätte husets naturliga tecken Jungfrun står för vassa armbågar och försöken att för egen del tillskansa sig så stor del av kakan som möjligt). 

Detta horoskop lyfter tack vare Eld-elementet, det noblaste av elementen enligt romaren Plotinus (själv en stor anhängare av Platon) och just det element som ligger den filosofiska idealismens budskap allra närmast: livet är idel ljus och medvetenhet, tills djävulsbarnen kom och förstörde den här världen.

Som kontrast är det tacksamt att påminna sig högersossen Dambergs "naturliga disposition" enligt de fyra elementen, en grov skiss, det medges gärna:
Samma Måne i Kräftan men se vilken herre (Solen) detta sinnelag har! Solen med Merkurius i profitjaktens Jungfrun. Så ytterligt passande att han blev regeringens näringsminister. Här är en provkarta på krafter som gör världen ful och dålig att leva i. Här saknas all den visionära Eld som Fredrik Reinfeldt fruktade av hela sin onda själ. Damberg fruktar den säkert också. Man kan nämligen inte förstå det man inte redan äger som en inneboende potential.

Dambergs hela karta skriker "månglare" och är i princip identisk med den supersnåla och extremmaterialistiska handlare jag tvångsarbetar för som ett steg ut ur en arbetslöshet som aldrig till fullo kommer att tas eftersom Sverige är ett fullständigt haveri och accepterar diskriminering av alla de slag. Alla inblandade är helt nöjda med att folk efter femtio halkar tillbaka till löner de hade femton-tjugo år tidigare. 

Det är folk med onda kombinationer av Vatten och Jord som ligger bakom sådant (det finns också gott Vatten och god Jord). Det är Mörker som släcker ut Eld och Luft - de element som höjda över den mörka sublunära sfären (planeten Jorden) skulle kunna föra civilisationen fram mot nästa nivå eller paradigmskifte. Damberg är i sanning en Satans - den rådande ordningens - tjänare.

Men för att sluta på en positiv not: Är det inte lustigt hur den visionära A.E. Taylor påminner om den aktivistiska vänsterskribenten Kajsa "Ekis" Ekmans horoskop (f.n. etiketterad fyra gånger)? Kanske hon och Taylor var lärjungar i Platons Akademi för 2300 år sedan och sedan dess har fötts om och om igen, alltid drivna av samma eldsjälsmentalitet? Kan en viktig milstolpe i något liv på Jorden kicka igång en "gräddfil" genom tid och rum?

Ja, vilka är den handfull själar egentligen, som verkligen driver civilisationerna? Finns det en liten grupp avatarer som maskerar sig till vanligt folk? Strindberg funderade väl i de termerna när han introducerade Indras dotter i "Ett drömspel"....


PS. LO-bossens karta diskuterades i SvD:s Ludvigsson hjälper SD vinna valet 2018. Han är Skytt likt den idealistiske filosofen Taylor, men notera att Månen inte vill spela ping-pong på samma bräde som Solen! Taylors underordnade Måne i Vatten har funktionen att just återspegla Ljuset från högre höjd och är en betydligt mer gynnsam kombination. Jag blandar här metafor och literalism som alla fria själar har förtjänat sig rätten till. (Att skilja från logiska kategorisammanblandningar.)