Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 januari 2015

Pugilismen - skyddad verkstad för de djupast fallna själarna?


The proverbial Crab Fight

Jag fascinerades häromdan av en bild på en svensk boxare och extremsportare och hans fullständigt sönderslagna öron. Hur detta kan kallas idrott är en gåta, men å andra sidan är kanske all idrott en ritualiserad form av krig... Hela verksamheten är konstruerad efter principen att någon koras "vinnare" och de övriga, ja de är ingenting, som Zlatan ser saken.

Så resonerar man nere i det mänskliga träsket, långt från gudarnas gunstiga blickar. De fallna själarna har skapat en egen mardrömslik tillvaro som är den enda de känner till. Den här krigsskådeplatsen drivs f.n. av kapitalismen men även andra system kan med vissa modifikationer fås att alstra låga skitstövlar utan tankeförmåga och med fri lejd för sina mest basala instinkter.

Fast bloggaren ytters sällan sparar horoskop för idrottsmän visar sig tolv boxare i samlingen av cirka 8700 kartor. Finns då någon minsta gemensam nämnare eller åtminstone någon återkommande signatur för dessa? 

Att krigets och självhävdelsens planet Mars kan vara nyckeln här, behöver knappast påpekas. Det är också sexualdriftens planet, så att man kan tänka sig att idrottsmän har en överbetoning på just den mest basala kraft som driver en komplett människa (och gärna ett underskott på intellektuell motivation).
 • Joe Louis;13.5.1914; 8:00 - först några gamla klassiska boxarnamn...
 • Ingemar Johansson;22.9.1932; 8:20
 • Muhammad Ali;17.1.1942;18:35
 • George Foreman;10.1.1949;21:15
 • Anders 'Lillen' Eklund;22.12.1957 - död i hjärtsvikt vid 52
 • Evander Holyfield;19.10.1962
 • Anonym;xx.xx.1963 - mentalsjuk fd. artist med aggressiva sidopersonligheter (enbart manliga), extremt fitness-orienterad, bl.a. genom boxning
 • Mike Tyson;30.6.1966 - straffad våldtäktsman själv våldtagen i ändalykten av män i sin barndom
 • Paolo Roberto;3.2.1969 - celebritet med dålig ilskehantering
 • Mikaela Lauren;20.1.1976 - straffad för doping
 • Edwin Valero;3.12.1981 - misstänkt för mord på hustrun, begick självmord och bekräftade därmed sin beredskap att mörda
 • Roman Simakov;28.3.1984 - dog i ringen vid 27 av en knockout

Anonym, en mentalsjuk kvinna, har aldrig boxats professionellt men är intressant genom hätska "sidopersonligheter" som tar över. Jag vet inte om personen kan identifieras från Sverige men "avidentifierar" genom att bara ange året.

Krigaren Mars fördelar sig så här på den supralunära och sublunära sfären (den positiva resp. negativa polariteten), samt deras respektive tecken:

SUPRA LUNA:

Väduren 1

Vågen 1

Det var allt!

SUB LUNA: 

Oxen 2

Kräftan 4
Jungfrun 1
Skorpionen 2
Stenbocken 1

Tolv är ett fåtal boxare men åtminstone en zodiakcirkel i miniatyr (ett groteskt argument för en statistiker men jag syftade bara på att cirkeln var perfekt sluten). Jag tror knappast man kunde önska sig en tydligare verifikation på vad jag sade i inlägget Mörbultaren & Reinfeldt - studier i exempellös primitivism: "The Mauler" och många andra som lever i den Vegetativa Själens våld befinner sig i praktiken i helvetet redan under jordelivet. 

Här ser vi Vatten snappa åt sig hela 6 av Mars placeringar (den aggressiva multipla personlighetsstörningen har Mars i Kräftan). Stendöd, blott kroppslig Jord ligger inte ligger långt efter med 4 placeringar. 

Det kanske kan intressera någon att den friska Mars-i-härskarläge-i-Väduren tillhörde den tänkande muslimen Mohammed Ali, en stark individ som gick i fronten för de svartas medborgarrättsrörelse i USA på 60-talet. Den vita djävulen håller emellertid mörkhyade människor i slaveri in i denna dag och jag tror tamejfan USA lyckats exportera sin rasism till Norden också. Eller om det var vi som exporterade den till USA till att börja med...  

Den andra supralunära Mars tillhör Paulo Roberto, som jag alltid tyckt är en charmig snubbe - precis som Vågens tecken antyder. Hans hjärnsläpp och åtföljande klantiga handlingar skulle kunna ses i den agerande Solen. Den står i härsklystna Stenbocken (som vill markera sin nivå) men disponenten Saturnus är svag i förlorarens tecken Fiskarna. Där förstärks Saturnus via zoom-linsen Rahu vilket gör att han framstår som en super-loser. (Och när en Stenbock känner att inte marken håller, vad händer då? Ja, inte viker den ned sig i vilket fall!)

Samtidigt attackeras Robertos Sol från sagda Mars-i-Vågen så att man sammantaget kan tala om en rätt illa ansatt Sol, dvs. ökad risk för dåligt genomtänkta handlingar. Intelligensen verkar det vara si och så med, men för att säga något mer om den saken bör man ha ett exakt födelseklockslag för att kunna studera det fysiska femte, första samt tredje huset (uppradade i termer av minskande betydelse - se denna astrologiska definition).

Jag har i denna mikrostudie av pugilister också bekräftat varför antikens judar ansåg hellenismen vara en ovärdig och dekadent kulturyttring. Nakna män rände runt på arenorna och jagade stafettpinnar eller boxade varandra sönder och samman. Se för övrigt hellenismens återkomst i dag i det horribla mishmash av amerikanska värderingar och glosor som blandas ihop med gamla världens kulturersättningar eller slår ut dem. Halloween istället för Alla helgons dag, och så vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar