Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 januari 2015

Pionjärerna som skapade den svenska rasismen

DN följer upp en intressant artikel om rasbiologen Herman Lundborg med två medicinare - nära knuta till Svenska Vetenskapsakademin och vars Wikipedia-artiklar naturligtvis inte säger ett ord om den (idag) skamfyllda rasism som de torgförde i vetenskapens namn. 

En av de ansvariga för kraniesamlingen kallar den "en vetenskapens tragedi. Den vill gott men verkar ont." Tankarna går direkt till astrologin som också tudelar planeterna. Deras essentiella karaktär kan ödeläggas, helt eller delvis, genom att födelsetiden tilldelar dem "hus" eller livsområden de är illa lämpade att hantera. Planeten blir en "verksam illgörare."

Det vore naturligtvis naivt att tro att alla rasister likt Herman Lundborg måste födas djupt doppade i glömskans flod Lethe (se själens Form Saturnus i Vattenelementet av Skorpionens typ). Det är när man är helt avskuren från alla förnimmelser av sin verkliga, själsliga identitet som biologism börjar skena och vi får ett land av dummerjönsar som Sverige för närvarande är.

Men det är typiskt att Anders Retzius, född med Solen i Jungfrun ondgjorde sig över den tidens alkoholförtäring i Sverige. Jungfruns tecken har en särskild fixering vid det dåliga och skadliga i tillvaron men på underliga vägar har detta kommit att skrivas om och bli en dygd i den dekadenta astrologin. Ursprungligen betydde Jungfrun inte alls "hälsa" utan olycka och ohälsa. Men när ego-kulturen började lamslå intelligensen i väst, skapades ett slags bakomspråk även i astrologin. I allmänhet smutskastades en äldre tids insikter som ofta var klarare och mer genomtänkta än det som följt efter den så kallade Upplysningen.

Sonen Gustaf Retzius verkar av DN-artikeln ha varit den som förde Jungfruns besatthet av siffror och dess mätande (av kranier) istället för intelligenta Upplevande till nästa steg. (Platon var väldigt tydlig med att tänkande i siffror inte når fram till verkligheten, jämför astrologins kognitiva kapacitet - SOLEN - med den lilla mätstickan Merkurius.) 

Mätuppgifterna blev hos Gustaf till Luft-elementets ideologi, ett blueprint för vilka som var överlägsna och underlägsna raser (beroende på pannhöjden, eller som artikeln kallar det, kraniets längd). Bloggaren som på dessa sidor samlat in ett visst material för skapandet av hypoteser känner genast igen sig i Gustaf Retzius ömsesidiga reception mellan Solen och Venus, Vågen och Lejonet, och påminner sig genast att detta soltecken är ett hemskt tillhåll för ateister, dessa havererade tänkare som stannat vid villfarelsen att "människan är alltings mått", en position som redan Platon smulade i bitar i sin text "Protagoras". 

Dialogen var uppenbarligen hånfullt döpt efter den småaktiga sofisten som yttrade de berömda orden, men då texten kräver en mensa-IQ eller högre, är det inte Platons intellektuella bevis för Gud man idag minns utan en noll som undervisade Atens ruttna politiker i simpel retorik. Historien spelar mänskligheten många spratt och de goda insikterna får den som gudarna välsignat själva finna ut om.


Båda kartorna ritas som naturliga zodiaker så att man lättare kan begrunda enbart de idéer som tecknen (och deras motsvarande hus) representerar:


Anatomisten och frenologen Anders Retzius,
Solen i fiendskapens och diskrimineringens
sjätte hus intill cirka 17.00

Nervforskaren och nationalistiska rasisten Gustaf Retzius

Det är inte svårt att se varför sonen degenererade till rasism. Att ha sin intelligens Sol disponerad från Venus i onda åttonde huset för korruption och svartsyn är ingen höjdare. Inte heller att ha psyket i tolfte huset där den onda daimonen råder (enligt hellenismens astrologer). 

En ond daimon som här är ytterligt märklig eftersom den gör ont mot de svaga (och rasistens eget lunära psyke är det första offret!) medan den onda daimonen - här representerad av Jupiter - synbarligen gör gott där den hittas i sitt positiva härskarläge i Skytten. Men redan en snabb blick på det nionde huset för "det högsta goda" visar en komplicerad och motsägelsefull situation när det kommer till vilken gud denna himmel tillber...


Tillägg

Jag vill tillägga den här intressanta iakttagelsen. DN-artikeln säger att Karolinska Institutet upprättade en (ny?) förteckning av sin gamla rasbiologiska bråte 1967. Varför just detta år? Dödskallarna hade legat på lager i över sextio år redan.

När jag tittar på de två enda planeter som ligger fast på himmelen ger sig ett intressant uppslag.


Vattenelementet - tendensen att bara svara på biokemiska
impulser och i värsta fall upphöja slaveriet under inre rörelse
och sinnesintryck till ideologi. Detta är enligt antiken
fångenskap i den Irrationella Själen. Men människan har
ett annat immateriell själsled - den verkliga Observatören!

Till mitten av september befinner sig Jupiter i Kräftan vilket gör att båda de "stora ödespenslarna" befinner sig i den rasistiska Vattensjälens domän under 1967.

För med raser menas förstås löst "arter" - eller rättare underarter till genus "människa". Det är alltså under inflygande av stjärnorna - som alltid! - som någon eller några på KI kommer på idén att det är dags att upprätta en lista över kranierna och för detta använder samma rasistiska beskrivningar som ristades in i kranierna när seklet var ungt.

Som den gode läsaren märker, blir det allt svårare att värja sig mot insikten att även om vetenskaparna på jorden går in i återvändsgränder om och om igen, utvecklade antikens astrologer ett system som i sin enkelhet är sällsynt hållbart för prövning. Läran om de fyra elementen (profeten Hesekiels vision av de fyra väsendena runt Guds tron) har säkerligen en tretusenårig historia, även om dokumentationen i många fall (t.ex. Hesekiel) inte fattats rätt eftersom elementen inte uttryckligen kallas "element" i den här texten. 

Den här bloggen har från första början hållit de fyra elementen för att vara de fyra levande "ting" i den eviga Intellekts-världen (som föregick tid och rum och vårt universums tillblivelse) varom Platon talade. Han använde säkerligen samma källor som Hesekiel, fast i den judiska exilen i Babylon, astrologins födelsetrakter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar