Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 30 januari 2015

Medicinsk-etiska rådet om borgarnas rikemansvård

När jag läser Anders Lindbergs solklara krönika i AB om Medicinsk-etiska rådets debattartikel i DN från dygnet innan har borgarbrackans medium redan hunnit gömma undan artikeln - om den alls tilläts pryda förstasidan och därifrån undergräva borgarens uppblåst själviska världsbild.

Horoskopet för publiceringen strax efter midnatt på torsdagsnatten ger ett fantastiskt träffsäkert horoskop - sakfrågan fullständigt ropar sitt budskap om jämlikhet för alla i samhället eftersom Vågen - den goda människans tecken, den sociala förbindelsens tecken - stiger i öster i tidningens hemstad Stockholm. 

Men det är naturligtvis ingen garanti för någonting (minns Adolf Hitlers horoskop!) - den verkliga nyckeln ligger i Venus placering.Här inte bara lever Venus upp till sin bästa sida utan t.o.m. överträffar sig själv. Venus i Vattumannen står i det goda uppsåtets och den goda lyckans femte hus och Vattumannen symboliserar naturligtvis sakfrågan: alla samhällsmedlemmars rätt till samma goda offentliga vården. (Glöm Jungfrun som hälsotecknet, där frodas olycka och ohälsa - mental till största delen - det är Venus som är astrologins barmhärtiga samarit. Detta kan ses genom att Venus anses "upphöjd" i Fiskarnas tecken - motpol till ohälsans, aggens och fientlighetens Jungfru. 

Nu anses visserligen Fiskarna vara ett "förlorarnas" tecken, men till all lycka finns det venusianska varelser som är redo att visa Jungfrun (tecknet för Venus "fall") hur osjälviskheten kan hjälpa dem sedan de privatismens tecken sökt roffa åt sig på helhetens bekostnad. Med rätta har Fiskarnas tolfte hus kommit att beteckna bl.a. sjukhus eller andra slutna institutioner och det är här samhället tar hand om sina olycksbarn och de skador ett brutalt samhälle åsamkar sina medborgare. Den astrologiska logiken är skrämmande exakt. Vilka var de människor som byggde denna modell för mänsklighetens tänkta rörelse för en låg och egoistisk skitstövel till en nobel och osjälvisk gudavarelse?

Venus skulle inte stå för den goda offentliga sjukvården och ingen debattartikel hade behövt skrivas om det inte finns djävlar som söker ifrågasätta en skattefinansierad allmän välfärd - så nära en gestaltning av himmelriket på jorden man kan komma. Det är fula olycksplaneten Mars som sammandrabbar med Venus och utlöser frågan om den offentliga vården.

Mer intressant ändå är hur horoskopet också innehåller vad som egentligen legitimerar ett nackande av borgarsvinen: deras hävdande att de med mera pengar ska kunna köpa vård med guldkant, jämfört med samhällets lågavlönade - låga löner som de rika själva bestämt om! De rika svinen bränner de fattiga på två sätt samtidigt! Den här debattartikeln är ännu en uppfyllelse av tanken i inlägget "Tid för svensken att hata och frukta". För återigen ser vi det sociala utmobbar-syndromet - som Medicinsk-etiska rådet kraftfullt vänder sig emot! Vattumannen och Skorpionens härskare står i varandras tecken så att det andra ekonomihusets ägare Mars är den olycka som hugger mot den allmänna välfärden! Fatta hur exakt budskapet är.

Svensken har all anledning att hata och frukta den rike mannen inom sig själv - djävulen - som tycks vakna i samma ögonblick han tycker sig ha klättrat ett patetiskt pinnhål på karriärstegen - "för det är jag värd" - och genast blir ett rövhål med åsikter om "soffliggare" och "bidragstagare". De här borgarna vet inte att livet på "andra sidan" kommer att bli en ut-och-in-vänd tennisboll - allt som de föraktat i sitt inre kommer att bli deras externa verklighet. Det har köpt sig en enkel biljett till helvetet genom sin högervridring medan de levde. 

Eller enkelt uttryckt: deras liv på "andra sidan" blir idel fattigdom och deras själviskhet kommer att fortsätta meritera dem för återfödelser på jorden där deras sämsta sidor utmanas av tiotusentals "soffliggare" och "bidragstagarna" som hänger på deras ytterdörr. Till sist kommer dessa själar att bryta samma i den galenskap de odlat under flera successiva liv på jorden! Först när krukan går i kras kommer omvändelsen att påbörjas...

Och allt har inte sagts om det här horoskopet: den offentliga hälsans (Venus-Vattumannens) fula och egoistiska koppling till det andra husets egna plånbok (som debattartikeln varnar för) ingår i sin tur i den korrumperande materialistiska axel som bloggen döpt till den sataniska axeln. Här upprepas den två gånger om eftersom också andra och åttonde huset bildar en axel med samma inskränkt fysionomiska världsbild. (Dessa är människor utan andlighet och utan intelligens, de har gjort sina kroppars ämnesomsättning till religion!)

Och till sist: vad om den fula samhälleliga hackordningens och strebrandets axel mellan fjärde huset (det enskilda hemmet) och det tionde offentliga huset. Uppe i tionde huset skryter den ONDA RIKA MANNEN om sitt hushålls (Kräftan) rätt att få bättre service i det offentliga.

Ett nackskott vore den mest skonsamma vården för själar som sjunkit så lågt att de, likt den f.d. moderata ledarna, förde landet till den plats där vi nu står, där ansvarsfulla specialister tvingas debattera i DN (av alla falskvinklande tidningar!) för alla människor lika värde.

För glöm inte att zodiaken avslutar sitt tolvstegsprogram för gudamänniskans tillblivelse med allkärlekens födelse (Venus upphöjelse på universella Jupiters område), samtidigt som själen offrar all sin nedriga materialism och småaktighet som vållade så mycket fiendskap och uselhet i det sjätte steget.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar