Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 10 januari 2015

Jihad - alltjämt anti-imperialistiskt efter 2000 år

Jag har tidigare kommenterat horoskopet för den språkkunnige judiske forskaren Theodor Gaster. Sedan katolska kyrkans präster roffat åt sig den exklusiva rätten att bedriva forskning på 1900-talets största arkeologiska fynd, Dödahavsrullarna, ställdes denne hyperkompetente man utanför och fick nöja sig med att skriva och publicera i andra hand, utifrån vad den "förtrollade inre kretsen" (Gasters ord) med obegriplig slöhet behagade publicera. 

De insatta visste att det fanns mängder av restaurerat material som aldrig visats upp trots att årtiondena gick. Genom hemliga läckor fick så en annan judisk skriftforskare, Robert Eisenman, händerna på detta fotokopierade material. Resten är historia. Runt 1990 förlorade Katolska kyrkan kontrollen över historiska texter som många misstänkt undanhållits allmänheten därför att de rymde för kristendomen obehagliga nya sanningar.

Och sannerligen att de gjorde. Framtiden kommer att bevisa att Eisenman har rekonstruerat skeendena runt vår tideräknings början rätt. De första kristna var ultramilitanta nationalister och t.o.m. i de delar av Nya testamentet som senare flinka händer inte lyckats sabotera genom redaktionella "fixar" eller omskrivningar och nytillskott ser man att det är på politisk grund Jesus avrättas. Skylten som säger "Judarnas kung" på korset visar att det var som politisk upprorsman han blev dömd och avrättad.

Saker tycktes lugna ner sig i landet och Jesus yngre bror Jakob den Rättfärdige övertog ledningen över församlingen (jihad) som varit stor redan före Jesus födelse. Ljusets barn, kallade de sig och de praktiserade redan kooperativ kommunism och närde ett hat mot ockupationsmakten Rom - ungefär motsvarande våra dagars ockupation av våra sinnen signerad Rovkapitalismen och deras vinstbehov som kräver att vi fyller våra sinnen och hem med prylar och stänger ute de stora tankarna. 

Den judiska original-jihad missade inte den stora bilden, och på samma sätt som dödahavsrullefolkets idéer spreds ner i Arabien efter det misslyckade frihetskriget mot ockupationsmakten Rom representerar dagens jihadister ett större perspektiv på det goda livet än svenskar förmått eller har lust att sätta sig in i. Enligt Eisenmans rekonstruktion av händelserna under det första århundradet var den utlösande gnistan för upproret mot Rom när Jesus bror Jakob riktade följande ord mot sina åhörare: "Ni ska få se Människosonen komma på himmelens skyar." 

Roms förtryck var hårt och omänskligt i provinsen Syrien (i vilken Palestina ingick) och inte olikt Rovkapitalisternas systematiskt åderlåtning av folket i Väst i vår tid för att fylla på i sina egna kassakistor (t.o.m högertidningarna rapporterar lakoniskt om att de rika fortsätter bli rikare på de svagas bekostnad - sådan var stämningen i Palestina årtiondena efter Jesus snöpliga bortgång innan han ens hunnit uträtta något). Innan Jakob yttrade de messianska trigger-orden hade en spänning byggts upp inom landet. Som Uppenbarelseboken (skriven årtionden senare) säger: skiljelinjerna var uppenbara inom ett och samma familj (hus), till och med mellan gick mellan två äkta makar som delade säng. En skulle ryckas upp till Paradiset och syndaren lämnas kvar i sängen.

Det roliga, om man nu kan använda det ordet, är att Rovkapitalismen i dessa dagar använt sig av invandringen för att bryta sönder de europeiska staternas inre eller folkliga sammanhållning. Det monstruösa Kapitalet kräver att all folklig organisering krossas, att facken förintas så att inga jobbiga hänsyn till arbetande människor - kugghjulen i den Onda Maskinen - ska störa det enda överordnade direktivet: mera vinster för ägarna som redan mycket har.

Rovkapitalistmens ränksmiderier har med andra ord öppnat för den islamisering som rasisterna i Sverigedemokraterna hojtar och ondgör sig över. Men allt detta ingår förstås i Guds plan. Gud låter Kapitalismen (Ondskan) driva sig själv över ända, tills den störtar ner i Helvetets avgrundsdjup, varifrån den aldrig kommer att återvända. Det är en fråga på en betydligt lägre och plottrig detaljnivå HUR Gud använder de mest hetlevrade unga människor som "hämndänglar" i den stora Plan där Ondskan och Godheten utkämpar ett krig intill Evighetens början. 

Västerlänningarna efter Parisattentatet är mer än lovligt naiva. De dyrkar Kriget som Marknadskapitalismen för men förstår inte längre att det finns en annan sida, en God Sida, som dock tvingas använda mörka medel. Västerlandet är de onda, men de låtsas vara Ljusbärarna. De som vuxit upp med tomma klyschor om att västsamhället, det demokratiska trots fel och brister är det bästa som finns att tillgå - dessa människor kommer man inte att kunna lära om. De kommer att dö förbittrade över att se sina drömmars värld gå i kras. Unga människor - varav 25 fucking procent är arbetslösa i det Sverige som Rovkapitalismen slagit sönder - har åtminstone potentialen att greppa den uppenbara sanningen: Islam finns på Jorden för att ifrågasätta Västs rovdrift på världen.

Och den felfördelade forskaren Theodor Gaster verkade vara inne på samma tanke. På vänstersidan invid innehållsförteckningen i sin version av Dödahavsrullarna tycks han ha förstått judarnas "uppståndelselära" bättre än de flesta religionsforskare. 

Klicka och läs hans dedikation till asketerna vid Khirbet Qumran genom ett bibelcitat där Gasters sensitiva hand frigör orden från deras ursprungliga kontext och frambringar ett genuint metafysiskt uttalande:
Om det är problem att visa den större bilden återger jag texten här:

Ye that did cleave unto the Lord your God
are alive every one of you this day.
Deut. 4.4

Naturligtvis återföds själar och en gång jihadist alltid jihadist. Det goda man gör följer själen genom alla dess liv. Bara det onda kan få tillfälligt fäste i själen. Jihadisterna - de som söker bygga ett samhälle för alla - är Guds förtrupper för den nya och bättre värld som väntar när Satans makt över människosläktet har hävts och materialismen officiellt har utgått och inte längre är folkens verklighetsbild. De får nya namn närhelst de visar sig i världen, men den här gången är det samma allmänsemitiska ord JHD som åter är i svang. 

Dessa muslimer står i samma förhållande till Profeten som de allra första judekristna till Guds utvalde, vilket i grund och botten inte är något annat än hela mänskligheten. Även "kvinnor och barn" som Dödahavsrullarna så storsint tillägger i sina stadgar när revolten mot Rom började upplevas som överhängande. Den tidens astrologer var övertygade om att de befann sig i Ändens Tid, vilket de ungefär hade rätt i. Enligt en nutida beräkning startade Fiskarnas tidsålder på 200-talet, men uppenbarligen gällde en annan beräkningsgrund vid den tiden.

Det vill synas som om historien gått ett fullt varv nu och att jihadisterna åter är reinkarnerade men inte judar den här gången. Samma gamla Rom finns kvar, men nu som det osynliga imperium som kallas Kapitalismen och som drivs av att dess demoniska ledare ställer individ mot individ för att öga Monstrets "effektivitet". Människor måste duperas att slåss mot varandra, annars får inte Annika Falkengren och de få familjerna de ännu högre bonusar de i sina nattsvarta och tomma själar ropar efter. Satans barn, kallar Dödahavsrullarna den mörka sidan. 

Den, om man så vill omänsklige Guden arbetar oberört med Ljus och Mörker - Han har HELA världen i sin hand. Som människa gäller det att ta reda på om det är Mörkret som spelar moralisk och from (som alla indignerade västerlänningar dagarna efter Paris-attacken) eller om det som ser ont ut kanhända är Ljuset som arbetar med barska medel för att styra om historiens inriktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.