Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 januari 2015

Den svenska folksjukdomen (del 2)


Läsare, detta börjar bli smått fånigt. Främlingsfientligheten har en astrologisk signatur och den tycks inte bara vara begränsad till den oupplysta men re-aktiva lunära sidan av Jungfrun, den är precis lika verksam via den aktiva solära sidan.

Senaste exemplet dyker upp i en debattartikel i SvD. Jag hinner inte mer än börja läsa en svensk doktorand i "socialt arbete" förrän jag ser den moderna tidens lågpresterande svenska akademiker. 

"Socialt arbete" - vad är det för krum beteckning på ett högskoleämne till att börja med? Ungefär som att artikelförfattaren ser ner på sina läsare till den grad att han tror sig behöva ändra substantivet "sociologi" till ett verb. Eller också har de så lite vett i Umeå att de faktiskt döper sina utbildningar på detta vis.

SvD accepterar av någon anledning ett rättshaveristiskt pekoral från en klåpare med så tafflig ordkänsla att han omedelbart avslöjar sin egen främlingsfientlighet (trots att förnamnet antyder en främreorientalisk härkomst), samtidigt som han försöker läxa upp kulturministern för bristande förmåga att göra "distinktioner".Där satt den igen! Jungfrun och "distinktionerna", hårklyveriet, urskillningen som så rasande lätt övergår i kverulans, kritik och, hos de minst begåvade, till en diskriminerande attityd och ibland ren biologiskt grundad rasism ("jag har en vackrare och bättre kropp än du"). Dessa människor är offer för sina egna intellekt, de är fångar i sina egna (negativa) tankevindlingar. Det är för att Merkurius, budbärare och rådare över skrivdonen, är en så viktig förmåga som Jungfrun verkar smått överbetonad inom journalistiken och i sin hybris t.o.m. ligger bakom formuleringen att "mediet är själva budskapet".

Den här bloggen är troligen världsunik, som tog några antika astrologiska fingervisningar på allvar och började fråga sig varför Jungfruns sjätte hus i zodiaken kopplas till olyckor och fiendskap i den hinduiska zodiaken. Återkommande läsare känner till de remarkabelt koherenta avenyer som sedan visade sig och där Profitmentaliteten - den ringa människans ständiga räknande på om han själv ska gynnas eller missgynnas - tycks förklara varför Jungfrun är en så ömklig transportsträcka i zodiakens berättelse om Herkules tolv stordåd och slutliga upphöjelse till sin rättmätiga gudastatus. Astrologin är en berättelse om människans själ, om dess syndafall och de uppdrag den måste lösa om den någonsin tänkt sig något bättre än det skämt den är som lågsinnad människa.

I det här horoskopet kan Jungfrun tyckas ett oproblematiskt inslag, men det är den oroliga fullmånen som jag tidigare beskrivit som livsöden som hela tiden hotar med upplösning och desintegration. De båda negativa tecknen Fiskarna och Jungfrun blir därför fullt sysselsatta med "livspussel" av olika slag och den här axeln i zodiaken är mycket möjligt den inskränkta borgarens eget signum. Det är definitivt den axel som kickar igång nyssnämnda och lågsinnade räknenisse-mentalitet där den världsliga förlusten i Fiskarnas tecken ter sig helt outhärdlig för Jungfrun, arbetaren på åkerfältet som vill ha tillbaka vartenda litet utlägg (i formen av arbetsinsats - vi talar här om Trälens mentalitet) och därtill med vinst. 

Åkerbruket kom till just för att den initiala arbetsinsatsen lönade sig mångfalt (förutsatt att det inte blev missväxt). Jungfruns "naturliga" funktion inom zodiaken är därför att vara mänsklighetens mest småaktiga, själviska och infama "typ". Med rätta insåg hinduerna detta och klassificerades dess naturliga världsliga område som en osämjans (fiendskapens) och olyckans sektor. Att jaga vinster är alltså att bjuda in Olyckan i huset. 

Mycket riktigt placerar också hinduerna den lilla illgärningsmannen Mars som sjätte husets karaka (signifikator). Detta kastar så mycket ljus över den mest olustiga politiker Sverige någonsin skådat: Stridshingsten med en båda naturligt och också verksamt ond Mars i Jungfrun i sitt första egohus. Den mannen var beredd att "kämpa intill döden" för att arbetslösa och sjuka i hans Sverige skulle fortsätta att hållas så nedtryckta att svälten stod vid dörren! Det, menade denna ofattbara sadist, skulle nog sätta igång latsvenskens "drivkrafter" till att hitta jobb. Svinpälsen nämnde aldrig att det var hans politik, den globala rovkapitalismens, som permanent gjort en stor del av befolkningen i västländerna överflödig. 

Men de rika, som drar ifrån alltmer, har inga andra planer än att permanenta merparten av befolkningen i påvra getton. I Sverige märks det inte på ytan eftersom svensken är så urblåst att han inte fattar vilken kapital smörja detaljhandeln lurar dem att köpa. Sjunkande priser på diverse varor motsvarar inte raset i materialkvalitet och produkternas livslängd. Den slitsamme konsumenten är grundlurad av samma kapitalistiska system hon blivit hjärntvättad att tro på.

Jo, konsumism har en plats i frågan om främlingsfientlighet eftersom det är det sekulära samhällets inofficiella religion. Det är när islam kommer dragande och påminner om den verkliga människan och hur själen måste vara korrekt orienterad - i allt väsentligt samma tankar som de stora grekiska tänkarna odlade - då skiter den ynkliga västerlänningen i byxorna av fruktan. Högermedierna gör enad front och börjar presentera islam som något från helvetet (SvD ägnar sig åt detta genom att publicera sagda artikel). Har någon märkt hur högerpressen sedan några år undantagslös sätter likhetstecken mellan jihad och våldsam extremism? Det här semitiska ordet dyker upp redan i Dödahavsrullarna (4e årh. fvt till 1a årh.) och betecknar där den första judekristna församlingen. (1)

Precis som ordet korrekt borde användas i samband med dagens islam där jihad är ett socialt projekt som innefattar alla aspekter av individens välmående, innefattade antikens judiska jihad en kommunal livsstil. Alla som deltog i gemenskapen delade allt ("av var och en efter förmåga och till var och en efter behov"). Naturligtvis gällde en sådan självklarhet som fri sjukvård (precis som vi hade det i Sverige innan monsterhögern började slå sönder och privatisera och kräva PROFIT på de sjuka - se Jungfruns princip härovan). De judiska jihadisterna var nationalister, men det draget tycks ha vaknat till på allvar först därför att utländska maktintressen bollade med Palestina och introducerade dekadenta beteendemönster i landet. 

Gränsen var nådd när det bestialiska Rom annekterade hela provinsen Syrien under det första århundradet fvt och tillsatte Rom-vänliga lydkungar i länderna. I Palestina satte det lokala kräket upp en gudastaty till Zeus ära och då var måttet rågat för judarna, som likt araberna var för intelligenta för att acceptera barnsliga, bildliga representationer av något så komplext som gudsbegreppet. (Det säger en del om svenskarna att internets ankomst och dess förstärkning av bildtittandet markant har försämrat svenskarnas läs- och skrivförmåga.)

Den fåvitske gnällspiken i SvD har således som varje tragisk invandrare med Anpasslingen i blodet anammat det sekulära Sveriges omoraliska och normlösa konsumistiska religion, den som Reinfeldt pläderade så ivrigt för. Det är ur högerdjävulskapens perspektiv Islam är en livsfarlig rörelse eftersom den hotar väcka till liv mänsklighetens minne av att vi var menade till ett värdigare liv än som Boskap för Satans barn i mäktiga positioner. 

Figuren i SvD bedriver, precis som Lena Andersson i DN igår, ren pseudodiskussion. De sprider rökridåer genom att tala om slöjor och hederskulturens degenererade uttryck (för de finns). De jagar Koran-citat att hetsa över som om det inte fanns en parallell Tradition som (precis som inom judendomen) omtolkar gamla och sträva textpassager för en ny tid.

Dessa mörkermän lurar gemene man att hetsa över fullständiga petitesser istället för att fatta att Islam är på Jorden för att skydda den goda människan och de goda värdena. Västerlandets slit-och-släng-mentalitet (som även innefattar människor!) och allas krig mot alla är tyvärr objektivt den Onda sidan i det här historiska spelet. 

Nu har Väst haft sina tvåtusen år. Ridå. Dags för nästa systemlösning att föra Elden från Olympen vidare! Islam är en så god kandidat som någon till 2100-talets officiella världsreligion sedan kristendomen gjorde sig med vän till världen därmed till fiende med Gud. Konsumismen är stendöd, det ska till en väldigt liten människa att missa tecknen i tiden.


Se även: Den svenska folksjukdomen rasbiolog-ism

Tilläggas bör att inlägget för en principiell diskussion. Negativa varelser kan inte höja sig till den rena tanken utan låter sig fångas av gyttjan och blir besatta av varje enskilt fall de hittar. Således kan jag lugnt föreställa mig hur populär en sådan här socialfallsanalys (missförhållanden till följd av urartade hederskulturella bruk), signerad Devin Rexvid, måste vara bland landets alla lågutbildade främlingshatare. De sitter där i stugor och villor och bara längtar efter något att hata och utmärka sig genom sin opposition mot. 

Sannerligen, Jungfruns zodiaktecken skulle inte ha något att sätta fingret på alls om de inte letade fel i allt och alla. Antiken såg den kosmiska rytmiken och noterade vilket svart och negativt hål som existerade i den kosmiska väven. Detta blev slavarnas sektor.


Not 1. 

I "Rösterna ur Dödahavsrullarna", den blixtsnabbt gjorda svenska översättningen av "The Dead Sea Scrolls Uncovered" (1992) av Robert Eisenman och Michael Wise transkriberas jihad som jachad. Men att ordroten är densamma kan ingen missta sig på. J-H-D (yod-he-daleth). Bokstaven HE  uttalas lite kracklande i halsen och har i svenskan blivit "ch". Valet av instoppade vokaler ska heller inte förvilla någon. Konceptet innefattade "heligt krig" (social aktivism) långt före islam men det är bara en mycket liten del av konceptet.


***************Tillägg. 

Någon kanske tycker att bloggen ägnar sig överdrivet åt Jungfruns negativa sidor, men följer man antikt tänkande är hela den negativa polariteten bara en ström av bekymmer som själen har som livsuppdrag att höja sig över. Ta t.ex. Jungfruns koppling till rädsla via den dominanta stjärnan Spicas gamla attribut "utsatt" och "oskyddad", troligen refererande till det enskilda sädesaxet på åker som t.ex. Jesus passerade förbi och ryckte åt sig en grabbnäve av medan han uttalade sitt rättesnöre att detta inte var att betrakta som arbete utfört på sabbaten. 

Att Rexvid just bara är vad Ödet satt honom att vara - ett skräckslaget litet vassrör som inte vill ingå i något större sammanhang genomsyrar hela hans text i SvD: "Är det ett samhällsproblem att vara rädd för rasism som ideologi eller för religiösa doktriner som innebär kränkningar av individens fri- och rättigheter?" Han använder ordet "rädd" flera gånger. Spica-syndromet förvärrat av att offerkoftan (Fiskarna) är på under denna fullmåne. 

För hans snäva utgångspunkt (Jungfrun är dock bara en partinslaga och äldre zodiaktecken överflyglar de tidigare erfarenheterna), se senaste inlägget om sekulära översteprästen Lena Andersson. Typiskt nog hittar man där Månen i Jungfrun - ett psyke fixerad vid det ranka sädesaxet. En så bisarr orientering, att så fullständigt missa skogen för de enskilda träden! Sannerligen att detta är tecknet som inbjuder Olyckan (Mars) att besanna dess farhågor.

Samtidigt har bloggaren sin Jungfru med halshuggningen södra månnod Ketu i det fjärde huset för "livets slut" och direkt aspekterad på 270 graders avstånd från skarprättaren och gränsdragaren Saturnus, en planet som också är känd för att synliggöra gränserna och rita upp intrikata organisationssheman. 

Med Saturnus mindre än en grad från en exakt opposition till bloggarens Persona (ascendent) är det ingen tvekan om att han själv har ett karma i anslutning till ämnet. Och ja, jag var arabisk slavhandlare för mycket länge sedan! Men även missriktade liv kan rätas upp. Främlingshatare har per definition så orena sinnen och degenererade intellekt att de åtminstone inte med svenska normer och den utbildning som det här landet bjuder kommer att kunna bilda sig en balanserad uppfattning om själens alla irrvägar. Och förståelse av själens villkor måste föregå utsagor om vad som är bra eller dålig kultur.

Detta deras liv som hatiska neggon i Sverige är uppenbarligen något de fått för gamla synder. Och så skruvar sig fallande själar allt djupare ner i skapelsens värsta hålor. Mycket möjligt kommer xenofobiska svenskar inte att sluta rasa i värde förrän de slår i hälleberget under Saharas sanddyner i ett framtida liv som analfabetiska nomader med hårresande efterblivna sociala spelregler - om nu den miljön vid den tiden ännu är öppen för de sjuka själar som en gång kallade sig svenskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar