Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 24 januari 2015

Borgerlighetens trivsamma historiker

SvD:s historiker träffar fel tonläge direkt i tidningens nya giv med lättsmälta och därför fördummande bildkavalkader åtföljda av bildtexter: "Den mest ryktbara bilden av dödslägret Auschwitz-Birkenau är sannolikt denna..." Jag ifrågasätter att "ryktbar" är det bästa när ämnet är nazismens systematiska Mördarmaskin. (Se även: Å fan, vi gjorde det!)

Hursomhelst verkar den historiska horisonten i Sverige vara så förkrympt att den kan liknas vid en nio-miljönhövdad imbecills omvärldsbevakning. Eller är det så här de krisande medierna fungerar? Man bläddrar sig runt och ser vad som går att göra en billig "rewrite" på. Jag känner igen allt fler av de här bloggens ämnesval i svenska borgerliga tidningar fast med radikala vinklingar bortslipade. Inlägg som ofta inhämtades genom banala feminutersforskningar på nätet.

Historikern Dick Harrisons berättelse om tyskjävlarnas vidrigaste dödsläger Auschwits-Birkenau är det bara tre år sedan bloggen gjorde, fast inte med foton utan via det astrologiska teckenspråk som enligt Platon ger sinnet en exercis och rening där dumstirrande på historiska bilder ger den motsatta effekten. Fast det vet förmodligen inte Harrison. För honom var triggern det stundande 70-årsfirandet av Alliansens, ursäkta de Allierades befrielse av judarna i lägret. (Alliansen på den tiden skålade över judefrågans snara lösning.)


Läs och minns: Dödsfabriken Auschwits & Reinfeldts Fas 3

Eller välj den här sammanfattningen: Hitler startade Andra världskriget då gränsdragaren Saturnus hade sin minsta förståelsehorisont - egoprincipens Vädur. Genom att studera dödslägrets Saturnus-disponent Mars lär vi oss att denna står placerad i olyckans, trälens och fiendens onda sjätte hus. Saturnus egocentriska och snäva verksamhet handlar alltså om att begränsa ("contain") vad Hitler-Tyskland ansåg vara samhällets fiender: judarna, undermänniskor och en gång trälar i Egypten.

Och "livets slut" - tecknat bl.a. genom Månen - drabbas direkt av denna mordiska och låga stjärnhimmel. Saturnus/Döden kastar sin långa 270-gradersvinkel mot Månen i Stenbocken, så att Månen händelsevis dessutom STÅR PÅ MARK SOM DISPONERAS AV SATURNUS.

En Saturnus som i sin tur har hatet mot den upplevda Fienden som sin Urgrund. Det var troligen därför jag drog in Reinfeldts pennalistiska Fas 3-läger som jämförelse. Också denna onda människa har problem i sjätte huset med sin ideologiska fiende: en mänsklighet som organiserat sig för kooperation (Vattumannen).

Gud, vad borgaren förfallit till omänsklighet där bakom sin kollektiva stadsmur mot den otäcka och skrämmande verkligheten med araber och allt vad de nu drömmer mardrömmar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar