Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 31 januari 2015

IT-fascisterna och Övervakningssamhället

En stilla förtvivlan infinner sig när man ser högertidningar som SvD utan en tillstymmelse till intelligent kommentar lägger ut filmklipp som lovsjunger den teknologi som för länge sedan spårat ur helt.

USA måste älska den nya tekniken. Perfekt om folk frivilligt opererar in ett chip under huden så att den store Satan i ännu större detalj kan fortsätta kartlägga människors rörelse i den påstådda kampen mot terrorismen. Skrapar man på ytan och ser igenom terrormyten handlar det bara om makt över individerna, ytterst makten över deras konsumtionsvanor. Fruktan och hat är också produkter som de skyldiga bakom t.ex. Aftonbladet profiterar på.

Hälften av IT-fascisterna sitter och designar kontrollsystem för Överheten och den andra hälften bygger triviala appar för den korkade massans förströelse. Redan nu är den stora och menlösa massan berövad egen tankeförmåga, det som var allas älskade nalle har över en natt - känns det som - blivit en vital del i makthavarnas perfekta övervakningssystem. 

Förra regeringen Reinfeldt bjöd in Facebook att upprätta en regelrätt spioncentral i Norrland. Därifrån avlyssnas naturligtvis inte bara ryssars datatrafik men även de västliga västerlänningarnas pladder. Genom all egocentrism lyssnar man efter kodord som tyder på subversiv verksamhet. Undrar hur många analystimmar som lagts på den här bloggen sedan den upptäckte den dimridå den här skendemokratin är.

Västeuropéerna har sugits längre och längre in i det träsk av produktion och konsumtion som är skälet till att vår civilisation är döende. Läs bara Virtanens krönika och de asiatiska svettfabrikerna där sömmerskor plågas 14 år med att sy samma söm för några kronor i dagslön! Och vi köper billiga kläder och älskar den globala ekonomin för att den är så snäll mot vår plånbok.

Ju förr Tredje Världskriget bryter ut, desto bättre för den här planeten. Temperaturen behöver sänkas rejält och vissa folkslag förmodligen utrotas genom Naturens försorg. För när människor tar på sig att sortera bort de ruttna äpplena då är resultaten skrämmande. Väst kommer att begå kollektivt självmord på ett eller annat sätt. Det är ju så Naturen löser dessa ting - ofta genom de skapelser som blivit till återvändsgränder. 

Själv har jag dragit mitt strå till stacken genom att inte sätta avkomma till denna världen, men folk i gemen är så i grunden hjärntvättade att de inte kan se den spelplan som de makthavande arbetar utifrån. Dessa makthavare finner det alldeles utmärkt att en befolkning rasar för eller mot invandring t.ex.. Så flyttas fokus bort från de som är de verkliga problemskaparna - den 1 procent som lappar och lagar det usla system västmakterna representerar och den ruttna människosyn som de facto styr kapitalismen.

Astrologin - Teorin om Allt

Ett litet test bara för testandets skull och ett metodfel medvetet inplanterat för att testa läsarens engagemang! 

En sökning av lite drygt 8500 horoskop efter kartor inom sju kategorier - skådespelare, brottslingar, utvikningsbrudar, rasister, hbt-typer, ateister och finansmänniskor - utifrån antingen en Sol i Stenbocken och dess disponent Saturnus i Jordelementet eller en Sol i motsatta Kräftan och dess disponent Månen i Luftelementet. 

Valet av Solar gjordes godtyckligt, men man kan påminna sig att zodiaktecknen representerar en mängd polära motsatser, Hem/Karriär (eller Offentlighet/Makt m.m.), Komfort/Strävsamhet, Folkmassa/Ledarskap och mycket annat. Med Solen i Kräftan och dess disponent Månen i Luft sker det intressanta att klyvningen mellen den supra- och den sublunära sfären bryts eftersom Solen verkar nere i Vatten (Naturen) medan dess ägare Månen "tänker" eller konstruerar luftslott uppe i det blå (Luften). 

Ibland ger detta väldigt fina intellektuella egenskaper men ibland blir det bara dimmiga typer, folk som blandar ihop kategorier eller lever genom simpla livslögner som vaket folk genast genomskådar... Jag har funnit den här kombinationen av element mer intressant eftersom det dräller av sociala skandalskapare med någon form av "dissociation" mellan känslans och tankens element.

Solens placering i Stenbocken är en mild anomali då Solens egen natur är Eld och svårligen kan hitta sin frihet i det ljusbefriade Jordelementet eller med sin naturliga fiende Saturnus (i en skepnad herre över Jordelementet). Vad man får är en prima organisatör av det materiella eller en tänkare kring det som Jordelementet upplever som "verkligt". Detta är en enkel och trygg plattform eftersom alla kan peka på döda (objektifierade) ting och enas om att den verklighetsnivån existerar. Här är empirister av simplare sort.

Den andra solplaceringen, Kräftan, utlöste måhända den här studien genom det fräna angreppet i "Ynkryggar gapar efter polisstat". Inlägget lockade - sällsynt numera - fram ett troll till kommentarspalten, en individ fullständigt renons på de baskunskaper bloggen sökt förmedla men desto mer fylld av smuts på den låga personliga nivå som bloggen från första början hävdat att astrologin INTE i första rummet befattar sig med. 

Astrologin är en kartritning över förment kosmiska principer (organisationsprinciper), som BEMÄKTIGAR SIG INDIVIDER som inte är vaksamma på att de är andliga väsenden från en annan verklighet. Det är naturligtvis frestande att söka belägga tankarna hos antikens kartläggare med siffror. Om de inte bara satt och diktade upp tolkningsregler måste också de ha studerat många enskildheter och börjat skönja vissa återkommande mönster...

Sol.CAP & Sat.TAU,VIR,CAP
Sol.CAN &
Moo.GEM,LIB,AQU
antal
procentuellt
antal
procentuellt
1000
RANDOM
33
3,3%
17
1,7%
1118
ACTOR
19
1,7%
32
2,9%
665
CRIME
16
2,4%
9
1,4%
591
PLAYMATE
11
1,9%
14
2,4%
277
RACIST
4
1,8%
6
2,2%
268
HBT
10
3,7%
3
1,1%
216
ATHEIST
4
1,8%
7
3,2%
190
FINANCE
3
1,6%
3
1,6%


Att de sju kategorierna har ett så varierande medlemsantal omöjliggör direkta jämförelser i absoluta tal (den sociopatiska makthungern hos moderaterna bestod inte minst i att både deras förra och nuvarande partiledare använt statistiska uppgifter på detta falska sätt). Däremot kan man omsätta resultaten i procentuell andel av hela datasetet.

Ett särskilt problem är att Sol-Stenbocken och Sol-Kräftan med deras möjliga disponentpositioner skiljer sig så starkt från varandra. De 1000 slumpdatumen löper över många hundra år, vilket gör att slumpmässiga överbetoningar på vissa zodiaktecken undviks. 

Dessa två Solar avslöjar alltså hur slumpvariationen kan se ut från ett dataset till nästa. Men enligt följande granskning ligger båda vid eller inom gränsen för den slumpmässiga variation, där jag vid studiet av bara en parameter (en planet) konstaterat att avvikelser vid eller större än ±30% kan betraktas som en signifikant över- eller underrepresentation.

1/12 * 1/4 * 1000 = 21 (±30% = 15-27)
eller decimalt: 0,0208333 * antalet mätpunkter(1 placering * 1 element (3 tecken) * antalet mätpunkter)

I detta fall:
SO.CAN+dispElem + SO.CAP+dispElem / 2 = medelvärde 25
Signifikans vid eller utöver ±30%: 17,5-32,5 


Men de flesta dataseten är mindre och därför måste slumpfönstret vidgas för att undvika falska utslag om en "astrologisk effekt". Vid hyggligt stabila dataset om 300 mätpunkter har jag tidigare valt ±50% men som synes är några av de 7 grupperna ännu mindre. Jag lämnar till läsaren att dra sina egna slutsatser om värdet av dessa småstudier.


Med logisk mentalitet men bara ytligt förtrogen med statistikerns tillvägagångssätt använder jag nu några tillhöftade slumpintervall som procentsatser och applicerar dessa på de jämförbara procentuella värdena hos de 7 grupperna.

Eftersom vi nu uttryckligen ville studera två sorts Solar med deras disponents elementplacering kan vi inte som med de 1000 slumpdatumen slå ihop båda typerna för ett medelvärde. Gud, så tråkig all denna preliminära metodredovisning är, men alldeles nödvändig i den lek vi givit oss in i !

Återvänder man nu till tabellen var det ett resultat som markant skilde sig från de övriga: det var nästan tre gånger vanligare för folk i homo-bi-trans-gruppen att födas med identitetsskaparen Solen i "objektifierad" eller kroppslig Jord och med disponenten i samma predikament som med Solen i subjektivistiska och kännande Vattenelementet men med disponenten Månen i den tankebyggande Luftelementet.

Frågan är nu bara hur trovärdig den här markanta urspårningen hos HBT-folk födda i sideriska Stenbocken är, jämfört med naturbarnen Kräftorna, som procentuellt antyder en mindre tendens till HBT-anfäktelsen än de 1000 slumpdatumen.


Sol-Stenbocken i Jordelementet visar att både disponenten (Saturnus) och den faktiska "göraren" (Solen) valt samma verklighetsvåning och trots att man kunde tänka sig en "synergi" på grund av detta är detta tydligen en källa till den feljustering som HBT-fenomenet är, vad än de drabbade själva tror om att det finns tre, fem eller femtielva olika kön. De har fallit in i Jordelementets fälla: främlingskap inför sig själva genom att uppleva sig som enbart kroppsliga objekt. 

Om man minns att just Solen representerar andesjälens identitet saknar denna typ av andesjäl helt konstruktiv input när dess disponent står "jordad" eller kortsluten i Ondskans element. De är dem den reproduktiva principen, Naturen eller Vattenelementet har förkastat. "Själens fall" kommer till ett avslut i alienationens element, Jord. Från och med nu måste själen jobba, hårt och inte sällan kroppsligt för att återuppväcka sin insikt om de högre verklighetsnivåer där det blir allt tydligare att allt hänger samman och att det kanske ändå existerar en TOE (Theory of Everythning). Denna TOE ligger förstås inom NOUS som de gamla grekiska filosoferna kallade Guds intellektuella verksamhet - den gud som i evighet tänker blåkartan som vissa själar störtdyker för att uppleva "i det konkreta".)

HBT-gruppen består av 268 datapunkter, så låt oss normalisera den för direkt jämförelse med slumpgruppen. 

1000 går 3,73 gånger i 268. Vi multiplicerar således vår HBT-grupp med detta mått jämte antalet medlemmar av typerna Sol-Stenbock och Sol-Kräfta:

37 HBT-Sol-Stenbockar motsvarar 33 slump-Stenbockar
11 HBT-Sol-Kräftor motsvarar 17 slump-Kräftor

Nu måste vi återigen separera medelvärdena för slumpgrupperna och 33 Stenbockar ger signifikant avvikelse vid och bortom 23-43 (±30). För 17 Kräftor gäller intervallet 12-22.

Vi finner då att Solen i Stenbocken baserad på en "Själens Form" (Saturnus) i det andligt döda Jordelementet ger en signifikant topp i HBT-gruppen, medan Solen i Kräftan - Naturens huvudsakliga element - med nöd och näppe är underrepresenterad i den grupp som just representerar avvikelse från Naturens norm.

Trots att testet utfördes med skamligt små datamängder bekräftar det återigen att Kräftan har med HBT-fenomenet att göra. Det var när sexualitetens Mars "föll" i Kräftan - när "olyckan drabbade Naturen" som HBT-tendensen tilltog markant. Här har vi nu sett Kräftan ligga lågt när det kommer till HBT-tendensen, t.o.m. när dess disponent befinner sig i det efterhandsrationaliserande Vattenelementet.

Är det därför Adaktussons parti kristdemokraterna alltid varit så homofientliga? De värnar Kräftan - det lilla livet under Månen, den biologiska människan och familjen och producerar "Luft" eller ideologiska program runt denna minimala fläck av verklighet (som ibland inte sträcker sig längre än den egna familjebildningen). För dessa embryonala tänkare ter sig naturligtvis HBT-fenomenet som ytterligt väsensfrämmande - något helt annorlunda än deras eget duktiga fortplantande av en biologisk livsform. 

Det är symptomatiskt att Fredrik Reinfeldts Sol i Kräftan med Månen i Luft också spann luftslott runt den lilla "familjecellen" - hushållet - och var fullständigt oförstående inför alla dem som av olika anledningar inte kunde sörja för sig eller de sina utan hade blivit - i parasiten Kräftans tecken: en parasit på deras hushålls vitalitet och styrka. Jo, Kräftan är den kosmiska parasiten, men det upptäcker man först när man granskat samtliga 12 zodiaktecken noga och förstått hur den antika tanken tänkte sig gudarnas och djurens respektive världar.

Även de två typerna av Ateister ser ut att skilja sig en hel del, så även om det här är spekulativt normaliserar jag även dessa för att se vad som händer i absoluta tal:

1000 går 4,63 i 216 ateister. 


18 Ateist-Sol-Stenbockar motsvarar 33 slump-Stenbockar
32 Ateist-Sol-Kräftor motsvarar 17 slump-Kräftor

Med de nyss separerade medelvärdena för slumpgrupperna ger 33 Stenbockar signifikant avvikelse vid och bortom 23-43 (±30). För 17 Kräftor gäller intervallet 12-22.

Nej, den ateistiska villfarelsen påverkas åtminstone inte av de två astrologiska "komplex" - viss Sol med viss elementplacering för dess disponent - vi här har tittat på. Men kan hålla på länge med att lyfta fram olika astrologiska teser och kontrollera dem mot olika "kategorier" av människor eller verksamheter, men detta var en halv dags arbete så det får räcka för ögonblicket. 

Det var faktiskt en överraskning att HBT-gruppen visade sig sammanhänga med en överdriven jordbundenhet. Jag har flera gånger antytt på bloggen att sexuella identitetsstörningen skulle kunna vara en följd av dissociation mellan Luft och Vatten. Så fel jag hade! Vattenelementet VET vilken dess uppgift är. Det är när man blir för grovt kroppslig som förvirringen uppstår. Man hör inte längre Naturen utan börjar kära ned sig i andra, betraktade som kroppar eller Objekt!

fredag 30 januari 2015

Londons borgmästare en certifierad galning?
Efter att ha läst i DN om Londons amerikanska och islamhatande borgmästare och googlat en smula måste man nog säga en sak. En mindre fotogenique politiker har jag aldrig sett! Han ser spritt språngande galen ut på vart och vartannat foto. Det betyder troligen att han har en livlig mimik och lätt att fånga i mindre smickrande poser.

Nästa sak som visar sig är hur fega islamofober är. Redan 2005 skrev han en skruvad politisk roman vid namn "Seventy-Two Virgins" och det är nästan fantastiskt hur varken Amazon, förläggare eller någon recensent ens knystar om innehållet i boken! Den hatiska vita djävlarna skrockar i lönndom tillsammans. Han sägs dock ha humoristisk begåvning som författare och det är väl den man får ett smakprov på när han kallar unga militanta muslimer misslyckade brudraggare och onanister.

Samtidigt bär denne Boris Johnson ansvar för att London sålts ut till de rikaste och mest brottsliga affärsmännen i världen - säkerligen mängder av oljearaber - och att ingen vanlig människa har råd att bo där längre. Vad i hela friden kan en sådan här människa vara född under för slags himmel?Nästan generande! Londons borgmästare har samma sol- och måntecken som den här bloggaren fast med himlakropparna omkastade! För att ingen ska rädas att ha blivit hjärntvättade av en galning måste genast pekas ut vad det är som får Boris genius att te sig som den kriminell galning och som (lyckligtvis) saknas hos bloggaren. Möjligen är den där lilla extra skruven som behövs för att bli framgångsrik men jag står gärna över om priset är komplett hemmablindhet... Den här New York-sonen har inte tänkt en redbar tanke sedan terrorangreppet 11 september 2001...

Det är Luftelementet som har lättast att bli smittat av händelser så att tankegångarna låser sig. Här är det uppenbart utifrån månascendenten (det "psykiska" horoskopet) att intellektet är skadat genom att själva INTELLIGENSENS SOL disponeras av Merkurius i oginhetens och vanvettets åttonde hus där dessutom terrorattackens Mars med Satanshuvudet befinner sig.

Oxen är redan normalt rätt dogmatisk och aversiv mot fritt tänkande - detta kommer först i nästa tecken, Tvillingarna - så den här födelsen i just Tvillingarna är i hög grad "falsklarm". Under ytan lever en rent reaktionär mentalitet. Detta drar också ner psykets kvaliteter eftersom en Måne i intellektuellt Luft visserligen äger finstämdhetens gåva men där också Venus i Tvillingarna får sig en släng av korruptionen som den här själen föddes med och uppenbarligen bara syltat in sig i värre med åren.

För hans komiska skruv tror jag dock att det är Solen med girighetens demon Rahu som förklarar hans brutalt marknadskapitalistiska orientering och fullständiga respektlöshet. Också girighetens demon (Rahu/Drakhuvudet) bottnar i det åttonde huset som är en sektor för illgärningar i tidigare liv som individen nu inte längre är medveten om men som sitter där som ryggmärgsreflexer. 

Occams princip* säger att det är enklast att anta att detta själv var en förbrytare inte olik de "onanerande jihadister" han nu gormar mot och som ett första steg i sin själs rening måste hata sig själv - fast projicerad på "de andra". Som vi vet från Fredrik Reinfeldts horoskop är det ingen liten sak om ondskan färdas med individens egen Sol, hans/hennes egen individuella själsindikation!

___
* William av Occam var en kyrkans man. Ändå älskar Satans barn, ateisterna, att åberopa hans förslag om att alltid välja den mest "ekonomiska" av två tankar.

Medicinsk-etiska rådet om borgarnas rikemansvård

När jag läser Anders Lindbergs solklara krönika i AB om Medicinsk-etiska rådets debattartikel i DN från dygnet innan har borgarbrackans medium redan hunnit gömma undan artikeln - om den alls tilläts pryda förstasidan och därifrån undergräva borgarens uppblåst själviska världsbild.

Horoskopet för publiceringen strax efter midnatt på torsdagsnatten ger ett fantastiskt träffsäkert horoskop - sakfrågan fullständigt ropar sitt budskap om jämlikhet för alla i samhället eftersom Vågen - den goda människans tecken, den sociala förbindelsens tecken - stiger i öster i tidningens hemstad Stockholm. 

Men det är naturligtvis ingen garanti för någonting (minns Adolf Hitlers horoskop!) - den verkliga nyckeln ligger i Venus placering.Här inte bara lever Venus upp till sin bästa sida utan t.o.m. överträffar sig själv. Venus i Vattumannen står i det goda uppsåtets och den goda lyckans femte hus och Vattumannen symboliserar naturligtvis sakfrågan: alla samhällsmedlemmars rätt till samma goda offentliga vården. (Glöm Jungfrun som hälsotecknet, där frodas olycka och ohälsa - mental till största delen - det är Venus som är astrologins barmhärtiga samarit. Detta kan ses genom att Venus anses "upphöjd" i Fiskarnas tecken - motpol till ohälsans, aggens och fientlighetens Jungfru. 

Nu anses visserligen Fiskarna vara ett "förlorarnas" tecken, men till all lycka finns det venusianska varelser som är redo att visa Jungfrun (tecknet för Venus "fall") hur osjälviskheten kan hjälpa dem sedan de privatismens tecken sökt roffa åt sig på helhetens bekostnad. Med rätta har Fiskarnas tolfte hus kommit att beteckna bl.a. sjukhus eller andra slutna institutioner och det är här samhället tar hand om sina olycksbarn och de skador ett brutalt samhälle åsamkar sina medborgare. Den astrologiska logiken är skrämmande exakt. Vilka var de människor som byggde denna modell för mänsklighetens tänkta rörelse för en låg och egoistisk skitstövel till en nobel och osjälvisk gudavarelse?

Venus skulle inte stå för den goda offentliga sjukvården och ingen debattartikel hade behövt skrivas om det inte finns djävlar som söker ifrågasätta en skattefinansierad allmän välfärd - så nära en gestaltning av himmelriket på jorden man kan komma. Det är fula olycksplaneten Mars som sammandrabbar med Venus och utlöser frågan om den offentliga vården.

Mer intressant ändå är hur horoskopet också innehåller vad som egentligen legitimerar ett nackande av borgarsvinen: deras hävdande att de med mera pengar ska kunna köpa vård med guldkant, jämfört med samhällets lågavlönade - låga löner som de rika själva bestämt om! De rika svinen bränner de fattiga på två sätt samtidigt! Den här debattartikeln är ännu en uppfyllelse av tanken i inlägget "Tid för svensken att hata och frukta". För återigen ser vi det sociala utmobbar-syndromet - som Medicinsk-etiska rådet kraftfullt vänder sig emot! Vattumannen och Skorpionens härskare står i varandras tecken så att det andra ekonomihusets ägare Mars är den olycka som hugger mot den allmänna välfärden! Fatta hur exakt budskapet är.

Svensken har all anledning att hata och frukta den rike mannen inom sig själv - djävulen - som tycks vakna i samma ögonblick han tycker sig ha klättrat ett patetiskt pinnhål på karriärstegen - "för det är jag värd" - och genast blir ett rövhål med åsikter om "soffliggare" och "bidragstagare". De här borgarna vet inte att livet på "andra sidan" kommer att bli en ut-och-in-vänd tennisboll - allt som de föraktat i sitt inre kommer att bli deras externa verklighet. Det har köpt sig en enkel biljett till helvetet genom sin högervridring medan de levde. 

Eller enkelt uttryckt: deras liv på "andra sidan" blir idel fattigdom och deras själviskhet kommer att fortsätta meritera dem för återfödelser på jorden där deras sämsta sidor utmanas av tiotusentals "soffliggare" och "bidragstagarna" som hänger på deras ytterdörr. Till sist kommer dessa själar att bryta samma i den galenskap de odlat under flera successiva liv på jorden! Först när krukan går i kras kommer omvändelsen att påbörjas...

Och allt har inte sagts om det här horoskopet: den offentliga hälsans (Venus-Vattumannens) fula och egoistiska koppling till det andra husets egna plånbok (som debattartikeln varnar för) ingår i sin tur i den korrumperande materialistiska axel som bloggen döpt till den sataniska axeln. Här upprepas den två gånger om eftersom också andra och åttonde huset bildar en axel med samma inskränkt fysionomiska världsbild. (Dessa är människor utan andlighet och utan intelligens, de har gjort sina kroppars ämnesomsättning till religion!)

Och till sist: vad om den fula samhälleliga hackordningens och strebrandets axel mellan fjärde huset (det enskilda hemmet) och det tionde offentliga huset. Uppe i tionde huset skryter den ONDA RIKA MANNEN om sitt hushålls (Kräftan) rätt att få bättre service i det offentliga.

Ett nackskott vore den mest skonsamma vården för själar som sjunkit så lågt att de, likt den f.d. moderata ledarna, förde landet till den plats där vi nu står, där ansvarsfulla specialister tvingas debattera i DN (av alla falskvinklande tidningar!) för alla människor lika värde.

För glöm inte att zodiaken avslutar sitt tolvstegsprogram för gudamänniskans tillblivelse med allkärlekens födelse (Venus upphöjelse på universella Jupiters område), samtidigt som själen offrar all sin nedriga materialism och småaktighet som vållade så mycket fiendskap och uselhet i det sjätte steget.torsdag 29 januari 2015

Om judeutrotaren Rudolf Höss i SvDRudolf Höss - gasmördare
Släktförbannelser. Utrotningslägret Auschwitz kommendant Rudolf Höss kastade en lång skugga framåt i sin släkt. Sonen blev helt störd berättar sonsonen i SvD, och den senare försökte ta sig liv två gånger på grund av den ondska och vanära som färdades med familjenamnet.

Massmördaren Rudolf Höss horoskop ingår förstås i den samling som bloggen använt för att studera ev. astrologiska signaturer för främlingsfientlighet/rasism men tillfället gör det lämpligt att lyfta fram det här enskilda födelseögonblicket. Tolvslaget är här den exakta födelsetidpunkten som hämtats från födelsecertifikatet enligt AstroDatabank.


Jag hoppar över en diskussion av kungamakaren Regulus och frestaren eller korrumperaren Algol trots att båda stjärnorna hittar planeter i vårt kosmos att driva sitt spel genom. Intressant här är hur det onda åttonde dödshuset och det onda tolfte huset för inspärrade förhållanden (t.o.m. martyrium!) förhåller sig till sina planetära ägare.

I antiken kryllade det av demoner vilka tänktes bebo den sublunära sfären. De gamla ptolemaiska beteckningarna för elfte och tolfte huset är suggestiva men inte lätta att begripa sig på: den goda daimonens resp. den onda daimonens tempel. T.ex. påminns man här om den judiska tanken om att människan föds med en böjelse till det onda (Yetzer ha-Ra) och en instinkt till det goda (Yetzer ha-Tov), men alla sådana här dualiteter går förstås ytterst tillbaka på det gudomliga tänkandets mest grundläggande kategorier. 

I Guds första tanke eller skapande uttryck: "Må det bli Ljus" skapas per automatik Skuggan, det Onda, Djävulen och själar som söker sig mot den ljusa världens ytterkanter trillar till sist ner i den negativa motbilden (vår värld). 

(Det ligger nära till hands att koppla Guds skapande ord i Första Mosebok till Big Bang - ateistiska vetenskapsfanatiker har i allmänhet missat att vetenskapsmannen bakom Big Bang-teorin var en kristen katolik - alltid är lika underhållande att tänka på när man lyssnar till skabben föra väsen!)

Bloggen såg tidigt Nazi-Tysklands repression mot vad denna monsterfilosofi i förra regeringen Reinfeldts "drivkrafter till arbete" exemplifierade genom t.ex. Fas 3 arbetsläger för alla de "undermänniskor" den heliga marknaden inte vill ta i med tång eftersom lönsamhetskalkyler och inte mänsklighet eller heder driver det näriga monstret.

Jag jämförde i ett inlägg 2011 horoskopinslag hos dåvarande statsminister Refinfeldt med ökände nazisten Adolf Eichmann och nu visar sig chefen för utrotningslägret också påminna om den svenska politikens fulaste falskspelare någonsin. För precis som Reinfeldt har Höss sin personlighets signifikator (ascendenthärskaren) kidnappad av den onda daimonen, dvs. placerad i det tolfte huset. Och precis som den omänsklige svenskan har judegasaren lyft upp sin ondska till det ideal han propagerar för - tolftehusägaren befinner sig i idealismens 11e hus ("den goda daimonen").

Tittar man nu på den goda daimonen är det Mars som representerar denna böjelse till det goda. Men hur illa står inte Mars! Instängd i förruttnelsens och dödsskuggans dal - det nedsläckta åttonde huset. Den goda daimonen är alltså effektivt blockerad och om den så anser sig göra något gott här i dödens sektor, så är uttrycket i 11e huset klockrent: Så mycket av dödliga Skorpionen. Och Skorpionhärskaren Mars attackerar från korruptionens hus det 11e huset. 

Man behöver inte vara speciellt tränad för att inse att horoskopekvationen inte går ihop. Himmelen tecknar ett våldsamt tematiskt sammanbrott när Rudolf Höss föds fixeringen på döden är total. I den meningen är väl Gud en schizofren jävel som låter både änglar och demoner födas som människor för att sinsemellan mejsla fram skillnaden mellan en ynklig islamofob eller folkhatare och en vuxen människa. 

Men då ska man minnas att man talar om "den andre guden", skaparen av den mixade världen, inte om det Goda i sig. Den förment monoteistiska judendomen hade under inflytande av medelplatonismen i Jesus tid kommit ytterst nära en klyvning där den gode Guden inte längre ansågs vara kosmos arkitekt - denna världen hade alltför uppenbara tillkortakommanden. Det går till och med att ana att Jesus antyder att Djävulen är "denna världens herre" i vissa bibelpassager. Naturligtvis kan man tänka sig att Gud fortfarande är den yttersta arkitekten men att han givit världen till Djävulen, en värld där det goda som bäst är relativt gott och det onda aldrig är helt ont eftersom det tjänar till att öka förståelsen av det goda.


*****

Rudolf Höss horoskop låter oss också bättre förstå den belysande artikel om Fredrik Reinfeldts uppväxtmiljö som någon av de två stockholmstidningarna publicerade för ett par år sedan. Det syntes som han fostrats av en omänsklig och iskall mor som drillade barnen i känslolöshet och machiavellisk själviskhet, till perfekta sociopater. Parallellerna med Rudof Höss går så långt att där Reinfeldts egen livsgärning (Solen) ÄR den onda daimonen (12e husägaren) där var lägerkommendantens Sol i idealhuset signifikator för åttonde husets (i antiken) helt negativa innebörder: korruption, frånvaro av samvete (synd) och den resulterande döden. Höss inbillade sig säkert i lika hög grad som Reinfeldt att hans ideal var den absoluta sanningen. Det är dessa människor, fundamentalisterna, som är de verkligt onda. Och svenskarna tycks vara så imbecilla att de inte känner igen ondskan bara för att bärarna är av samma nationalitet eller "verkar så trevliga".

Fallen Reinfeldt och Höss är så intressanta att man bör hålla koll på när en tillfällig planetär ägare av ett ondskefullt hus (6e, 8e, 12e ev. även det 3e) placerar sig i 11e idealhuset för vad individen upplever som en nobel målsättning. Där skulle vi kunna ha de verkliga eldsjälar som kan ställa till med stor skada!

Det är symptomatiskt att indisk astrologi INTE anser att elfte huset är ett av de goda husen och där går en skiljelinje mellan grekernas tal om en ond och en god daimon i 12e och 11e. Bakom den indiska astrologin ligger ett mognare och mer fullgånget tänkande, men tydligare kopplingar till den antika världsbilden. Nu är det förstås dagens hinduiska astrologi jag talar om, men så konservativ är den här läran att inte mycket verkar ha ändrats under tvåtusen år (förutom i väst, där astrologin dog ut och sedan startade om i åtskilligt korrupt form).


Astrologin effektuerar ingenting, den är bara undertexten som rullar förbi på himmelen och tecknar stämningslägen, alltmedan Tiden grusar de fallna själarnas hopp om att någonsin bli odödliga genom att berika sig på sina medmänniskor. Allt de kommer att skörda är DEN ANDRA DÖDEN. Japp. Vissa kommer ett dö en gång till efter att kroppen upphört bära själen.

onsdag 28 januari 2015

Vetenskapen återupptäcker Venus utan att fatta det kosmiska perspektivet

AB:s nyheter för dummies innehåller idag följande internationella vetenskapsfynd:
Visserligen berättar en annan nyhetssnutt längre ner på sidan att flickors pubertet kommit tidigare och tidigare i väst de senaste femtio åren, men kanhända rör det sig ändå om samma fenomen:

Den västerländska "livsmedelsindustrins" överdrivna sockrande av alla sina produkter för att förslava västerlänningen i all sköns missbruk. Just en snygg värld vi byggt oss eller accepterar eller - om vi är riktiga jubelåsnor - till och med applåderar som den goda kapitalismen!

Eftersom testet bara rör unga kvinnor kan man inte vara helt säker, men min tes här är att vetenskapen utan att fatta det själva verifirera den indiska astrologins gamla koppling mellan kvinnor och Venus - via sötningsmedlet socker!

Med en måhända suspekt etymologisk härledning har den här bloggen t.o.m. velat återföra vårt "socker" (ty: Zucker, eng: sugar) på en indoeuropeisk rot som tydligt syns i hinduismens namn för Venus: Shukr eller Shugr. (Slut-a i ordet Shukra bortfaller vid uttal). 

Inte vid något av dessa tillfällen (Loreen, Rachel McAdams och några till) tittade jag etymonline.com, men ser nu att persiskan ligger mycket nära sanskrit med sitt "shakar". Men ser tydligt rötterna till latinets "succarum" inte mindre än den kvinnliga demonen succubus, en slags drömlivets fresterska sänd från demonvärlden att anfäkta män (och lesbianer) i deras drömmar. Se de indirekta kopplingarna i latinets sucus:
sūcus m (genitive sūcī); second declension
juice
sap
moisture
(figuratively) strength, vitality, rigor, energy, life


Substantivet är maskulinum men har genom historiens irriga vägar kommit att knytas till det feminina. Eftersom vattenplaneten Månen associerar till havet och till sälta, bör Venus kopplas till söt fuktighet.

Även om astrologin singlar ut Venus som specifikt kvinnornas planet och Mars som männens, innebor förstås båda gudarna i bägge könen. Det är när Mars är ytterst framträdande i en kvinnas horoskop släkten börjar tala om "pojkflickan" och omvänt alla vrider sig besvärad över pojken som vill dansa balett...

Liam Gallagher, rockare. En prima skitstövel.

Iskall cyniker


Aftonbladet berättar att Liam Gallagher satt ännu ett barn till världen med ännu en kvinna och har hamnat i juridisk turbulens över det ekonomiska biståndet till modern. 

Det förvånar mig inte att Solen i Jungfrun - den antisociala inriktningen som bara söker sitt eget - är den motor som driver den här popartisten. Men alla medlemmar av Jungfruns klass är inte sådana här uslingar så det måste finnas ytterligare problem på himmelen. Och visst är det uppenbart vilka ytterligare problem som tillstöter? Ibland är t.o.m. månascendenten skrämmande träffsäker. Några föds ett sådant dygn och plockar upp de absolut sämsta tendenserna på den psykiska nivån:

 

Ett psyke i Vattumannen placerar ohjälpligt soltecknet i det onda åttonde huset, en slags skuggzon eller komposthög där företeelser kan ligga långa tider utan att något ljus faller på dem. Att ha Solen i åttonde kan teckna en väldigt giftig, korrumperad och avartig livsföring (Solen = de aktiva stegen i livet). Och nog stämmer det in på hans bråkige Gallagher med rockbranschen som sitt valda verksamhetsfält. Ska man hårddra detta omen är hans själva Intelligens (Solen) korrupt! 

Det finns ett tecken som avviker från de övriga genom att två planeter går till extremlägen, och det är Jungfrun. Merkurius inte bara härskar över det praktiska intellektets Merkurius utan anses också "upphöjd" här. Vad denna beteckning betyder tycks ingen längre veta helt säkert, men tveklöst existerade i antiken någon slags logik bakom vilka tecken som utgjorde en planets "upphöjdhet" eller "fallenhet". Jungfrun är det enda tecken där "den enes död är den andres bröd" och handelsmannen Merkurius upphöjelse sker på den sociala förmågan Venus "fall"!

Hur väl stämmer inte detta in med Liam Gallaghers tragiska utnyttjande av kvinnokroppar för sin egen sexualitet (med tre oplanerade barn på rad redan) och det faktum att också Venus halkat in i ett av de mörklagda och onda husen. Sjätte huset är dessutom den självtjänande Jungfruns naturliga hus och när Venus är indikatorn för kvinnor generellt inser man plötsligt att Liam Gallagher sätter på kvinnor som ett uttryck för sitt förakt mot dem! Venus i fiendens sjätte hus visar att han är kvinnohatare. Här är troligen en garderobshomosexuell men som är så omtöcknad och obegåvad pga många intellektsfaktorer i åttonde mörklagda huset att han inte har en susning om varför han lever det liv han gör.

Det är märkligt hur en så dysfunktionell himmel ens klarar av att knyta sina skosnören och än mindre sätta ihop låtar som folk på 90-talet tyckte var medryckande. (Det enda Oasis-fan jag känt var dessutom en högerfanatisk borgare som jag fick sortera bort från vänlistan pga hans okritiska acceptans av marknadsliberalismen och främlingsfientliga attityd - den senare läckte fram varje gång han slutade gardera sig eller det var något "tillbud" i Stockholmstrakten.)


Tillägg.

Månen drivs av Saturnus, som vanligen är en verksam välgörare när första huset går i samma "tonläge" (här: saturniskt). Och visst var Gallagher en typisk brittisk klädsnobb med all karaktär i kläderna och bara tomrum i själen.

Vad som är intressant är istället hur frisk Saturnus som sådan kan sägas vara. Med den anpassliga och identifikationssökande Venus som fundament för Gränsdragaren och Venus i det hemska fiendehuset förstår vi plötsligt att Gallaghers känsla för gränsdragningar (och kvinnor!) inte är den bästa. Och denna smått derangerade Saturnus blir då basen även för hans psyke. 

När man använder astrologins alla spelregler är det väldigt få horoskop som är helt svarta och ännu färre som är helt vita. De flesta blir grådaskiga men kan skina inom några få hus (livsområden) av vilka goda ting kan utlösas. Gallagher är nu inte den största syndaren på vår jord. Jämför man med den rasistiska massmördaren Anders Breivik har britten ett psyke som är hälsan själv!Begåvningsmördaren iPhoneÖversköljs av kvartalskapitalismens statusrapporter på morgonradion. Speciellt den inte-så-smart-fånen iPhone skänker sin lilla grupp aktieägare enorma nya rikedomar. Aftonhoran på nätet lovsjunger också den kortsiktiga rovdjursmentalitet som blivit så många västerlänningars inofficiella religion.

Det är användaren som öser pengar i it-fascisternas och datatrafikoperatörernas fickor och som tack får de för varje år se de eventuella medfödda spåren av sin intelligens avta allt mer. 

Det knappt längre att umgås kreativt med människor eftersom så få numera utvecklar egna tankemönster. Istället rusar alla vid första tillfälle till smartfånen, gör revor i den sociala väven för att googla fram en trivial uppgift om ditt eller datt. 

"Användarna" är missbrukare och de förstör det sociala flödet som en gång gjorde det så roligt att vara en tänkande och kommunicerande människa. Istället sitter dårfinkarna samlade runt en liten lysande lägereld i formen av en grällt kolorerad display som de hoppas ska frälsa dem svaret på den trivialitet någon i sällskapet lyft.

Om inte AB:s skribenter var så hemmablinda
skulle de se lika stora hot på bakgården

Den stora Rovkapitalismen har reducerat dessa människors intellekt till samma status som en gång växeltelefonisterna hade. De sitter och kopplar om datamängder via sina tekniska vidunder men har skrivit ur sig själva ur historien. De är döda zombies, slutkonsumenter i ett näringssystem som de bara förlorar på.

Västerlänningens skam är nu uppenbar för alla, och tyvärr tycks kineserna gå samma väg, av deras köplust att döma.


måndag 26 januari 2015

Ynkryggar gapar efter polisstatFör Lars Adaktusson räcker det med blotta misstankar för att beröva människor deras rörelseförmåga. Jag visste alltid att den "familjära" och lilla människan har en Mussolini inom sig, men den här veklingen tar priset. 
Se även: Instinkter måste tuktas. Reinfeldt med. (20 jan 2011)
Adaktusson har Fredrik Reinfeldts problematik med en livsgärning i fruktans och revirbyggets tecken Kräftan men vars manipulativa psyke mentalt (Luft) skapar populistiska rubriker för att dra med sig det obildade svenska lågfolket i "drevet". 

Borde man skjuta av alla med den här horoskoptypen och på så sätt förebygga en framtida ond värld. Nej, efter som det nådaskottet skulle ge veklingen rätt.


"Familjemänniskan" (Kräftan) på kant med de stora
tankarna och ideologiernas Vattuman - den
värsta sortens känslomanipulatör.
Dessa går rakt till helvetet efter detta liv
eftersom ett liv i fruktan eller ett liv som underblåser
andras fruktan bygger ett personaliserat helvete
på andra sidan graven. Så många monster
de kommer att möta där!

Se även: Tid för svensken att hata och frukta (6 jan 2015)

söndag 25 januari 2015

Krigarkonungen Himmelen sände till grekernas hjälp

Jag borde ägna den grekiska västerledaren Alexis Tsipras en lång utläggning men har redan suttit bort halva söndagen med den här femtioöres-bloggen som knappt någon läser.

Den som tycker Vattenelementet fått för mycket skit på dessa sidor bör skärpa sinnet bättre och förstå astrologins komplexitet. För när nu en tydligt Vattendominerad karta dyker upp och som är raka motsatsen till det näriga och sjukliga Vatten man verkar hitta var gång man studerar en svensk politiker eller företrädare för näringslivet, då lyckas himmelen vända ett dåligt omen till något gott hos den grekiske vänsterledaren. Det är precis som med de två terrorhoroskopen jag granskat: Himmelen legitimerar våldet därför att den högre saken är god.

För Tsipras ser det inledningsvis helt kört ut. Han föds som mörkermän som Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund under storkorset i Mörkrets kvalitet. Och Månen/psyket anses ha fallit i Skorpionens tecken. Dessutom äregirighetens Rahu (hållen för att vara en problemskapare) med sinnelagets planet.

Men vad säger indisk astrologi? Titta inte som ett femårigt blindstyre på det uppenbara. Analysera de djupare relationerna i kartan. En planets planetära disponent kan t.o.m. sägas ha sista ordet om det råder tvetydighet. Vad innebär det i den grekiska vänsterledarens fall?
Jo, att Mars, när dess negativa tecken Skorpionen äger första huset visserligen alltjämt är en krigare, men en verksam välgörare. Mars vållar alltid turbulens men här för den goda saken!

Och då kommer plötsligt kungamakaren Regulus koppling till Mars i en helt annan dager. Mars "kapar" inte välsignelsen från den goda himmelska förlagan till de generösa bland kungar på jorden, utan bildar ett omen om en kompetent krigarkonung för folkets välmående! För missa inte att den enorma kosmologiska axeln är aktiverad här. Lejonet som hjärtat i varje kosmos och Vattumannen som ett helt folk som sluter upp kring sitt eget Liv och Hälsa!

Det här är så vackert att man nästan får hopp om en ny och bättre värld bortom de små rovkapitalisterna.

Men att horoskopet också dignar under problem är bara att förvänta sig. Detta är en ledare i Grekland i en tid när Finansdjävlarna i väst håller på och raserar hela civilisationen. Skulle inte detta märkas i horoskopet på den här ledaren kunde man verkligen börja betvivla astrologins duglighet! 

Men det allt annat överskuggande budskapet är således den Regulus-välsignade krigarkonungen som hjälper det fallna folket (den fallna Månen i Skorpionen).


Pionjärerna som skapade den svenska rasismen

DN följer upp en intressant artikel om rasbiologen Herman Lundborg med två medicinare - nära knuta till Svenska Vetenskapsakademin och vars Wikipedia-artiklar naturligtvis inte säger ett ord om den (idag) skamfyllda rasism som de torgförde i vetenskapens namn. 

En av de ansvariga för kraniesamlingen kallar den "en vetenskapens tragedi. Den vill gott men verkar ont." Tankarna går direkt till astrologin som också tudelar planeterna. Deras essentiella karaktär kan ödeläggas, helt eller delvis, genom att födelsetiden tilldelar dem "hus" eller livsområden de är illa lämpade att hantera. Planeten blir en "verksam illgörare."

Det vore naturligtvis naivt att tro att alla rasister likt Herman Lundborg måste födas djupt doppade i glömskans flod Lethe (se själens Form Saturnus i Vattenelementet av Skorpionens typ). Det är när man är helt avskuren från alla förnimmelser av sin verkliga, själsliga identitet som biologism börjar skena och vi får ett land av dummerjönsar som Sverige för närvarande är.

Men det är typiskt att Anders Retzius, född med Solen i Jungfrun ondgjorde sig över den tidens alkoholförtäring i Sverige. Jungfruns tecken har en särskild fixering vid det dåliga och skadliga i tillvaron men på underliga vägar har detta kommit att skrivas om och bli en dygd i den dekadenta astrologin. Ursprungligen betydde Jungfrun inte alls "hälsa" utan olycka och ohälsa. Men när ego-kulturen började lamslå intelligensen i väst, skapades ett slags bakomspråk även i astrologin. I allmänhet smutskastades en äldre tids insikter som ofta var klarare och mer genomtänkta än det som följt efter den så kallade Upplysningen.

Sonen Gustaf Retzius verkar av DN-artikeln ha varit den som förde Jungfruns besatthet av siffror och dess mätande (av kranier) istället för intelligenta Upplevande till nästa steg. (Platon var väldigt tydlig med att tänkande i siffror inte når fram till verkligheten, jämför astrologins kognitiva kapacitet - SOLEN - med den lilla mätstickan Merkurius.) 

Mätuppgifterna blev hos Gustaf till Luft-elementets ideologi, ett blueprint för vilka som var överlägsna och underlägsna raser (beroende på pannhöjden, eller som artikeln kallar det, kraniets längd). Bloggaren som på dessa sidor samlat in ett visst material för skapandet av hypoteser känner genast igen sig i Gustaf Retzius ömsesidiga reception mellan Solen och Venus, Vågen och Lejonet, och påminner sig genast att detta soltecken är ett hemskt tillhåll för ateister, dessa havererade tänkare som stannat vid villfarelsen att "människan är alltings mått", en position som redan Platon smulade i bitar i sin text "Protagoras". 

Dialogen var uppenbarligen hånfullt döpt efter den småaktiga sofisten som yttrade de berömda orden, men då texten kräver en mensa-IQ eller högre, är det inte Platons intellektuella bevis för Gud man idag minns utan en noll som undervisade Atens ruttna politiker i simpel retorik. Historien spelar mänskligheten många spratt och de goda insikterna får den som gudarna välsignat själva finna ut om.


Båda kartorna ritas som naturliga zodiaker så att man lättare kan begrunda enbart de idéer som tecknen (och deras motsvarande hus) representerar:


Anatomisten och frenologen Anders Retzius,
Solen i fiendskapens och diskrimineringens
sjätte hus intill cirka 17.00

Nervforskaren och nationalistiska rasisten Gustaf Retzius

Det är inte svårt att se varför sonen degenererade till rasism. Att ha sin intelligens Sol disponerad från Venus i onda åttonde huset för korruption och svartsyn är ingen höjdare. Inte heller att ha psyket i tolfte huset där den onda daimonen råder (enligt hellenismens astrologer). 

En ond daimon som här är ytterligt märklig eftersom den gör ont mot de svaga (och rasistens eget lunära psyke är det första offret!) medan den onda daimonen - här representerad av Jupiter - synbarligen gör gott där den hittas i sitt positiva härskarläge i Skytten. Men redan en snabb blick på det nionde huset för "det högsta goda" visar en komplicerad och motsägelsefull situation när det kommer till vilken gud denna himmel tillber...


Tillägg

Jag vill tillägga den här intressanta iakttagelsen. DN-artikeln säger att Karolinska Institutet upprättade en (ny?) förteckning av sin gamla rasbiologiska bråte 1967. Varför just detta år? Dödskallarna hade legat på lager i över sextio år redan.

När jag tittar på de två enda planeter som ligger fast på himmelen ger sig ett intressant uppslag.


Vattenelementet - tendensen att bara svara på biokemiska
impulser och i värsta fall upphöja slaveriet under inre rörelse
och sinnesintryck till ideologi. Detta är enligt antiken
fångenskap i den Irrationella Själen. Men människan har
ett annat immateriell själsled - den verkliga Observatören!

Till mitten av september befinner sig Jupiter i Kräftan vilket gör att båda de "stora ödespenslarna" befinner sig i den rasistiska Vattensjälens domän under 1967.

För med raser menas förstås löst "arter" - eller rättare underarter till genus "människa". Det är alltså under inflygande av stjärnorna - som alltid! - som någon eller några på KI kommer på idén att det är dags att upprätta en lista över kranierna och för detta använder samma rasistiska beskrivningar som ristades in i kranierna när seklet var ungt.

Som den gode läsaren märker, blir det allt svårare att värja sig mot insikten att även om vetenskaparna på jorden går in i återvändsgränder om och om igen, utvecklade antikens astrologer ett system som i sin enkelhet är sällsynt hållbart för prövning. Läran om de fyra elementen (profeten Hesekiels vision av de fyra väsendena runt Guds tron) har säkerligen en tretusenårig historia, även om dokumentationen i många fall (t.ex. Hesekiel) inte fattats rätt eftersom elementen inte uttryckligen kallas "element" i den här texten. 

Den här bloggen har från första början hållit de fyra elementen för att vara de fyra levande "ting" i den eviga Intellekts-världen (som föregick tid och rum och vårt universums tillblivelse) varom Platon talade. Han använde säkerligen samma källor som Hesekiel, fast i den judiska exilen i Babylon, astrologins födelsetrakter.

Pugilismen - skyddad verkstad för de djupast fallna själarna?


The proverbial Crab Fight

Jag fascinerades häromdan av en bild på en svensk boxare och extremsportare och hans fullständigt sönderslagna öron. Hur detta kan kallas idrott är en gåta, men å andra sidan är kanske all idrott en ritualiserad form av krig... Hela verksamheten är konstruerad efter principen att någon koras "vinnare" och de övriga, ja de är ingenting, som Zlatan ser saken.

Så resonerar man nere i det mänskliga träsket, långt från gudarnas gunstiga blickar. De fallna själarna har skapat en egen mardrömslik tillvaro som är den enda de känner till. Den här krigsskådeplatsen drivs f.n. av kapitalismen men även andra system kan med vissa modifikationer fås att alstra låga skitstövlar utan tankeförmåga och med fri lejd för sina mest basala instinkter.

Fast bloggaren ytters sällan sparar horoskop för idrottsmän visar sig tolv boxare i samlingen av cirka 8700 kartor. Finns då någon minsta gemensam nämnare eller åtminstone någon återkommande signatur för dessa? 

Att krigets och självhävdelsens planet Mars kan vara nyckeln här, behöver knappast påpekas. Det är också sexualdriftens planet, så att man kan tänka sig att idrottsmän har en överbetoning på just den mest basala kraft som driver en komplett människa (och gärna ett underskott på intellektuell motivation).
 • Joe Louis;13.5.1914; 8:00 - först några gamla klassiska boxarnamn...
 • Ingemar Johansson;22.9.1932; 8:20
 • Muhammad Ali;17.1.1942;18:35
 • George Foreman;10.1.1949;21:15
 • Anders 'Lillen' Eklund;22.12.1957 - död i hjärtsvikt vid 52
 • Evander Holyfield;19.10.1962
 • Anonym;xx.xx.1963 - mentalsjuk fd. artist med aggressiva sidopersonligheter (enbart manliga), extremt fitness-orienterad, bl.a. genom boxning
 • Mike Tyson;30.6.1966 - straffad våldtäktsman själv våldtagen i ändalykten av män i sin barndom
 • Paolo Roberto;3.2.1969 - celebritet med dålig ilskehantering
 • Mikaela Lauren;20.1.1976 - straffad för doping
 • Edwin Valero;3.12.1981 - misstänkt för mord på hustrun, begick självmord och bekräftade därmed sin beredskap att mörda
 • Roman Simakov;28.3.1984 - dog i ringen vid 27 av en knockout

Anonym, en mentalsjuk kvinna, har aldrig boxats professionellt men är intressant genom hätska "sidopersonligheter" som tar över. Jag vet inte om personen kan identifieras från Sverige men "avidentifierar" genom att bara ange året.

Krigaren Mars fördelar sig så här på den supralunära och sublunära sfären (den positiva resp. negativa polariteten), samt deras respektive tecken:

SUPRA LUNA:

Väduren 1

Vågen 1

Det var allt!

SUB LUNA: 

Oxen 2

Kräftan 4
Jungfrun 1
Skorpionen 2
Stenbocken 1

Tolv är ett fåtal boxare men åtminstone en zodiakcirkel i miniatyr (ett groteskt argument för en statistiker men jag syftade bara på att cirkeln var perfekt sluten). Jag tror knappast man kunde önska sig en tydligare verifikation på vad jag sade i inlägget Mörbultaren & Reinfeldt - studier i exempellös primitivism: "The Mauler" och många andra som lever i den Vegetativa Själens våld befinner sig i praktiken i helvetet redan under jordelivet. 

Här ser vi Vatten snappa åt sig hela 6 av Mars placeringar (den aggressiva multipla personlighetsstörningen har Mars i Kräftan). Stendöd, blott kroppslig Jord ligger inte ligger långt efter med 4 placeringar. 

Det kanske kan intressera någon att den friska Mars-i-härskarläge-i-Väduren tillhörde den tänkande muslimen Mohammed Ali, en stark individ som gick i fronten för de svartas medborgarrättsrörelse i USA på 60-talet. Den vita djävulen håller emellertid mörkhyade människor i slaveri in i denna dag och jag tror tamejfan USA lyckats exportera sin rasism till Norden också. Eller om det var vi som exporterade den till USA till att börja med...  

Den andra supralunära Mars tillhör Paulo Roberto, som jag alltid tyckt är en charmig snubbe - precis som Vågens tecken antyder. Hans hjärnsläpp och åtföljande klantiga handlingar skulle kunna ses i den agerande Solen. Den står i härsklystna Stenbocken (som vill markera sin nivå) men disponenten Saturnus är svag i förlorarens tecken Fiskarna. Där förstärks Saturnus via zoom-linsen Rahu vilket gör att han framstår som en super-loser. (Och när en Stenbock känner att inte marken håller, vad händer då? Ja, inte viker den ned sig i vilket fall!)

Samtidigt attackeras Robertos Sol från sagda Mars-i-Vågen så att man sammantaget kan tala om en rätt illa ansatt Sol, dvs. ökad risk för dåligt genomtänkta handlingar. Intelligensen verkar det vara si och så med, men för att säga något mer om den saken bör man ha ett exakt födelseklockslag för att kunna studera det fysiska femte, första samt tredje huset (uppradade i termer av minskande betydelse - se denna astrologiska definition).

Jag har i denna mikrostudie av pugilister också bekräftat varför antikens judar ansåg hellenismen vara en ovärdig och dekadent kulturyttring. Nakna män rände runt på arenorna och jagade stafettpinnar eller boxade varandra sönder och samman. Se för övrigt hellenismens återkomst i dag i det horribla mishmash av amerikanska värderingar och glosor som blandas ihop med gamla världens kulturersättningar eller slår ut dem. Halloween istället för Alla helgons dag, och så vidare.

Den svenska folksjukdomen (del 2)


Läsare, detta börjar bli smått fånigt. Främlingsfientligheten har en astrologisk signatur och den tycks inte bara vara begränsad till den oupplysta men re-aktiva lunära sidan av Jungfrun, den är precis lika verksam via den aktiva solära sidan.

Senaste exemplet dyker upp i en debattartikel i SvD. Jag hinner inte mer än börja läsa en svensk doktorand i "socialt arbete" förrän jag ser den moderna tidens lågpresterande svenska akademiker. 

"Socialt arbete" - vad är det för krum beteckning på ett högskoleämne till att börja med? Ungefär som att artikelförfattaren ser ner på sina läsare till den grad att han tror sig behöva ändra substantivet "sociologi" till ett verb. Eller också har de så lite vett i Umeå att de faktiskt döper sina utbildningar på detta vis.

SvD accepterar av någon anledning ett rättshaveristiskt pekoral från en klåpare med så tafflig ordkänsla att han omedelbart avslöjar sin egen främlingsfientlighet (trots att förnamnet antyder en främreorientalisk härkomst), samtidigt som han försöker läxa upp kulturministern för bristande förmåga att göra "distinktioner".Där satt den igen! Jungfrun och "distinktionerna", hårklyveriet, urskillningen som så rasande lätt övergår i kverulans, kritik och, hos de minst begåvade, till en diskriminerande attityd och ibland ren biologiskt grundad rasism ("jag har en vackrare och bättre kropp än du"). Dessa människor är offer för sina egna intellekt, de är fångar i sina egna (negativa) tankevindlingar. Det är för att Merkurius, budbärare och rådare över skrivdonen, är en så viktig förmåga som Jungfrun verkar smått överbetonad inom journalistiken och i sin hybris t.o.m. ligger bakom formuleringen att "mediet är själva budskapet".

Den här bloggen är troligen världsunik, som tog några antika astrologiska fingervisningar på allvar och började fråga sig varför Jungfruns sjätte hus i zodiaken kopplas till olyckor och fiendskap i den hinduiska zodiaken. Återkommande läsare känner till de remarkabelt koherenta avenyer som sedan visade sig och där Profitmentaliteten - den ringa människans ständiga räknande på om han själv ska gynnas eller missgynnas - tycks förklara varför Jungfrun är en så ömklig transportsträcka i zodiakens berättelse om Herkules tolv stordåd och slutliga upphöjelse till sin rättmätiga gudastatus. Astrologin är en berättelse om människans själ, om dess syndafall och de uppdrag den måste lösa om den någonsin tänkt sig något bättre än det skämt den är som lågsinnad människa.

I det här horoskopet kan Jungfrun tyckas ett oproblematiskt inslag, men det är den oroliga fullmånen som jag tidigare beskrivit som livsöden som hela tiden hotar med upplösning och desintegration. De båda negativa tecknen Fiskarna och Jungfrun blir därför fullt sysselsatta med "livspussel" av olika slag och den här axeln i zodiaken är mycket möjligt den inskränkta borgarens eget signum. Det är definitivt den axel som kickar igång nyssnämnda och lågsinnade räknenisse-mentalitet där den världsliga förlusten i Fiskarnas tecken ter sig helt outhärdlig för Jungfrun, arbetaren på åkerfältet som vill ha tillbaka vartenda litet utlägg (i formen av arbetsinsats - vi talar här om Trälens mentalitet) och därtill med vinst. 

Åkerbruket kom till just för att den initiala arbetsinsatsen lönade sig mångfalt (förutsatt att det inte blev missväxt). Jungfruns "naturliga" funktion inom zodiaken är därför att vara mänsklighetens mest småaktiga, själviska och infama "typ". Med rätta insåg hinduerna detta och klassificerades dess naturliga världsliga område som en osämjans (fiendskapens) och olyckans sektor. Att jaga vinster är alltså att bjuda in Olyckan i huset. 

Mycket riktigt placerar också hinduerna den lilla illgärningsmannen Mars som sjätte husets karaka (signifikator). Detta kastar så mycket ljus över den mest olustiga politiker Sverige någonsin skådat: Stridshingsten med en båda naturligt och också verksamt ond Mars i Jungfrun i sitt första egohus. Den mannen var beredd att "kämpa intill döden" för att arbetslösa och sjuka i hans Sverige skulle fortsätta att hållas så nedtryckta att svälten stod vid dörren! Det, menade denna ofattbara sadist, skulle nog sätta igång latsvenskens "drivkrafter" till att hitta jobb. Svinpälsen nämnde aldrig att det var hans politik, den globala rovkapitalismens, som permanent gjort en stor del av befolkningen i västländerna överflödig. 

Men de rika, som drar ifrån alltmer, har inga andra planer än att permanenta merparten av befolkningen i påvra getton. I Sverige märks det inte på ytan eftersom svensken är så urblåst att han inte fattar vilken kapital smörja detaljhandeln lurar dem att köpa. Sjunkande priser på diverse varor motsvarar inte raset i materialkvalitet och produkternas livslängd. Den slitsamme konsumenten är grundlurad av samma kapitalistiska system hon blivit hjärntvättad att tro på.

Jo, konsumism har en plats i frågan om främlingsfientlighet eftersom det är det sekulära samhällets inofficiella religion. Det är när islam kommer dragande och påminner om den verkliga människan och hur själen måste vara korrekt orienterad - i allt väsentligt samma tankar som de stora grekiska tänkarna odlade - då skiter den ynkliga västerlänningen i byxorna av fruktan. Högermedierna gör enad front och börjar presentera islam som något från helvetet (SvD ägnar sig åt detta genom att publicera sagda artikel). Har någon märkt hur högerpressen sedan några år undantagslös sätter likhetstecken mellan jihad och våldsam extremism? Det här semitiska ordet dyker upp redan i Dödahavsrullarna (4e årh. fvt till 1a årh.) och betecknar där den första judekristna församlingen. (1)

Precis som ordet korrekt borde användas i samband med dagens islam där jihad är ett socialt projekt som innefattar alla aspekter av individens välmående, innefattade antikens judiska jihad en kommunal livsstil. Alla som deltog i gemenskapen delade allt ("av var och en efter förmåga och till var och en efter behov"). Naturligtvis gällde en sådan självklarhet som fri sjukvård (precis som vi hade det i Sverige innan monsterhögern började slå sönder och privatisera och kräva PROFIT på de sjuka - se Jungfruns princip härovan). De judiska jihadisterna var nationalister, men det draget tycks ha vaknat till på allvar först därför att utländska maktintressen bollade med Palestina och introducerade dekadenta beteendemönster i landet. 

Gränsen var nådd när det bestialiska Rom annekterade hela provinsen Syrien under det första århundradet fvt och tillsatte Rom-vänliga lydkungar i länderna. I Palestina satte det lokala kräket upp en gudastaty till Zeus ära och då var måttet rågat för judarna, som likt araberna var för intelligenta för att acceptera barnsliga, bildliga representationer av något så komplext som gudsbegreppet. (Det säger en del om svenskarna att internets ankomst och dess förstärkning av bildtittandet markant har försämrat svenskarnas läs- och skrivförmåga.)

Den fåvitske gnällspiken i SvD har således som varje tragisk invandrare med Anpasslingen i blodet anammat det sekulära Sveriges omoraliska och normlösa konsumistiska religion, den som Reinfeldt pläderade så ivrigt för. Det är ur högerdjävulskapens perspektiv Islam är en livsfarlig rörelse eftersom den hotar väcka till liv mänsklighetens minne av att vi var menade till ett värdigare liv än som Boskap för Satans barn i mäktiga positioner. 

Figuren i SvD bedriver, precis som Lena Andersson i DN igår, ren pseudodiskussion. De sprider rökridåer genom att tala om slöjor och hederskulturens degenererade uttryck (för de finns). De jagar Koran-citat att hetsa över som om det inte fanns en parallell Tradition som (precis som inom judendomen) omtolkar gamla och sträva textpassager för en ny tid.

Dessa mörkermän lurar gemene man att hetsa över fullständiga petitesser istället för att fatta att Islam är på Jorden för att skydda den goda människan och de goda värdena. Västerlandets slit-och-släng-mentalitet (som även innefattar människor!) och allas krig mot alla är tyvärr objektivt den Onda sidan i det här historiska spelet. 

Nu har Väst haft sina tvåtusen år. Ridå. Dags för nästa systemlösning att föra Elden från Olympen vidare! Islam är en så god kandidat som någon till 2100-talets officiella världsreligion sedan kristendomen gjorde sig med vän till världen därmed till fiende med Gud. Konsumismen är stendöd, det ska till en väldigt liten människa att missa tecknen i tiden.


Se även: Den svenska folksjukdomen rasbiolog-ism

Tilläggas bör att inlägget för en principiell diskussion. Negativa varelser kan inte höja sig till den rena tanken utan låter sig fångas av gyttjan och blir besatta av varje enskilt fall de hittar. Således kan jag lugnt föreställa mig hur populär en sådan här socialfallsanalys (missförhållanden till följd av urartade hederskulturella bruk), signerad Devin Rexvid, måste vara bland landets alla lågutbildade främlingshatare. De sitter där i stugor och villor och bara längtar efter något att hata och utmärka sig genom sin opposition mot. 

Sannerligen, Jungfruns zodiaktecken skulle inte ha något att sätta fingret på alls om de inte letade fel i allt och alla. Antiken såg den kosmiska rytmiken och noterade vilket svart och negativt hål som existerade i den kosmiska väven. Detta blev slavarnas sektor.


Not 1. 

I "Rösterna ur Dödahavsrullarna", den blixtsnabbt gjorda svenska översättningen av "The Dead Sea Scrolls Uncovered" (1992) av Robert Eisenman och Michael Wise transkriberas jihad som jachad. Men att ordroten är densamma kan ingen missta sig på. J-H-D (yod-he-daleth). Bokstaven HE  uttalas lite kracklande i halsen och har i svenskan blivit "ch". Valet av instoppade vokaler ska heller inte förvilla någon. Konceptet innefattade "heligt krig" (social aktivism) långt före islam men det är bara en mycket liten del av konceptet.


***************Tillägg. 

Någon kanske tycker att bloggen ägnar sig överdrivet åt Jungfruns negativa sidor, men följer man antikt tänkande är hela den negativa polariteten bara en ström av bekymmer som själen har som livsuppdrag att höja sig över. Ta t.ex. Jungfruns koppling till rädsla via den dominanta stjärnan Spicas gamla attribut "utsatt" och "oskyddad", troligen refererande till det enskilda sädesaxet på åker som t.ex. Jesus passerade förbi och ryckte åt sig en grabbnäve av medan han uttalade sitt rättesnöre att detta inte var att betrakta som arbete utfört på sabbaten. 

Att Rexvid just bara är vad Ödet satt honom att vara - ett skräckslaget litet vassrör som inte vill ingå i något större sammanhang genomsyrar hela hans text i SvD: "Är det ett samhällsproblem att vara rädd för rasism som ideologi eller för religiösa doktriner som innebär kränkningar av individens fri- och rättigheter?" Han använder ordet "rädd" flera gånger. Spica-syndromet förvärrat av att offerkoftan (Fiskarna) är på under denna fullmåne. 

För hans snäva utgångspunkt (Jungfrun är dock bara en partinslaga och äldre zodiaktecken överflyglar de tidigare erfarenheterna), se senaste inlägget om sekulära översteprästen Lena Andersson. Typiskt nog hittar man där Månen i Jungfrun - ett psyke fixerad vid det ranka sädesaxet. En så bisarr orientering, att så fullständigt missa skogen för de enskilda träden! Sannerligen att detta är tecknet som inbjuder Olyckan (Mars) att besanna dess farhågor.

Samtidigt har bloggaren sin Jungfru med halshuggningen södra månnod Ketu i det fjärde huset för "livets slut" och direkt aspekterad på 270 graders avstånd från skarprättaren och gränsdragaren Saturnus, en planet som också är känd för att synliggöra gränserna och rita upp intrikata organisationssheman. 

Med Saturnus mindre än en grad från en exakt opposition till bloggarens Persona (ascendent) är det ingen tvekan om att han själv har ett karma i anslutning till ämnet. Och ja, jag var arabisk slavhandlare för mycket länge sedan! Men även missriktade liv kan rätas upp. Främlingshatare har per definition så orena sinnen och degenererade intellekt att de åtminstone inte med svenska normer och den utbildning som det här landet bjuder kommer att kunna bilda sig en balanserad uppfattning om själens alla irrvägar. Och förståelse av själens villkor måste föregå utsagor om vad som är bra eller dålig kultur.

Detta deras liv som hatiska neggon i Sverige är uppenbarligen något de fått för gamla synder. Och så skruvar sig fallande själar allt djupare ner i skapelsens värsta hålor. Mycket möjligt kommer xenofobiska svenskar inte att sluta rasa i värde förrän de slår i hälleberget under Saharas sanddyner i ett framtida liv som analfabetiska nomader med hårresande efterblivna sociala spelregler - om nu den miljön vid den tiden ännu är öppen för de sjuka själar som en gång kallade sig svenskar.